Adevăruri privitoare la Înălțarea Domnului!

Adevăruri privitoare la Înălțarea Domnului! (Fapte 1:3-11)

Ne întrebăm ce  încurajări avem privitoare la Evenimentul Înălțării Domnului, pentru aceasta trebuie să privim la descrierea Evenimentului în Sfânta Scriptură.

1. Înălțarea Domnului ne certifică nădejdea învierii
Fapte 1:3.  După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu.

Dacă Domnul s-a arătat patruzeci de zile, vorbind cu apostolii și dându-le poruncile Sale, atunci orice negare a Învierii Domnului este nulă. Mai mult, lucrarea apostolilor după Înălțarea Domnului și coborârea Duhului ne certifică că apostolii aveau dovezi palpabile privitoare la Hristos Înviat, asta i-a făcut să-și dea viața pentru Evanghelia lui Hristos.
Evenimentul Înălțării ne certifică încă odată faptul că așa cum Domnul a înviat, așa vom învia și noi, așa cum El s-a dus în Împărăția Lui, așa și pentru noi lucrul acesta o să fie real după moarte.

2. Înălțarea Domnului ne certifică prezența Duhului în Biserică
Fapte 1:4 Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine. 5. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”

Duhul Sfânt a fost promis de Domnul Hristos, Mântuitorul nostru și este o realitate de la coborârea lui în Ierusalim și până astăzi, prin schimbarea făcută în inima și mintea omului, prin credință, pocăință, darurile și  puterea de mărturie date credincioșilor din Biserică. Omul prin natura lui păcătoasă și depravată n-ar avea niciodată puterea sau dorința de-al urma pe Mântuitorul, însă Duhul Sfânt intervine în viața oamenilor la auzul Evangheliei, ca să poată s-o creadă și să fie schimbați de Dumnezeu, să fie născuți din Dumnezeu, sa aibă o viata nouă și să fie martori ai lui Hristos Domnul pe întreg pământul.

3. Înălțarea Domnului ne îndepărtează de previziuni cu privire la viitor și ne face sa ne încredem că Dumnezeu va veghea la viitorul nostru.
Fapte 1:6 Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?” 7. El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.

Toți care au redat o dată a revenirii Domnului sau a sfârșitului lumii sunt niște mincinoși, ei sunt profeți falși și învățători mincinoși. Biblia ne spune despre sfârșit sau despre revenirea Domnului, însă niciodată nu ne dă o dată exactă, aceasta este știută doar de Dumnezeu și nouă ne revine obligația să fim gata pentru întâlnirea cu El în orice clipă, având în vedere că s-ar putea să murim oricând și să ajungem în prezența Lui sau să vină Domnul, așa cum a promis, astfel să trebuiască să-i dăm socoteală.
Dacă însă noi rămânem în ascultare de El și credincioși Cuvântului Său, avem promisiunea că viitorul nostru ne este asigurat și vom ajunge la locașul pregătit de Domnul pentru toți cei care L-au urmat pe El și au trăit viața pe pământ în ascultare de El.
4. Înălțarea Domnului este o încurajare de-a lucra pentru Domnul, trăind în orice moment cu nădejdea revenirii.
Fapte 1:8. Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” 9. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. 10. Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb 11. şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”

În Biserica vie a Domnului de pe pământ, a acelor care au crezut Evanghelia și s-au pocăit de păcatele lor, nu sunt șomeri. Acei credincioși stăruiesc în învățătura apostolilor, cresc spiritual, ei sunt înzestrați cu daruri pentru a lucra la lărgirea Împărăției lui Dumnezeu. Duhul Sfânt dă daruri fiecărui om mântuit prin credință și pocăință, darul de a învăța pe alții, darul de evanghelist, darul mângâierii, darul dărniciei etc, astfel încât atât Biserica să crească, sa facă ucenici, cât și Evanghelia să ajungă la cât mai multi nemântuiți.
Toți din Biserică trăiesc cu nădejdea revenirii lui Hristos, Mântuitorul pe pământ, așa cum a promis, ori cu nădejdea întâlnirii cu El după moarte. Biserica Domnului crede faptul că dacă Hristos a Înviat, noi vom învia de asemenea. Hristos este Viata și  Mântuirea, așa că toți cei care-L urmează pe El vor trăi veșnic, dacă se întâmplă că vom muri cu trupul, totuși sufletul și duhul își continuă existența, iar la înviere trupul care-a murit o să fie îmbrăcat de nemurire, de slavă și veșnic vom trăi împreună cu Domnul.

Simion Ioanăș