Apropierea de Dumnezeu

Apropierea de Dumnezeu Psalmul 5:1-8

Evrei 12:18 Voi nu v-aţi apropiat de un munte care se putea atinge şi care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, 19 nici de sunetul de trâmbiţă, nici de glasul care vorbeaîn aşa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, 20 (pentru că nu puteau suferi porunca aceasta: „Chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata”. 21 Şi priveliştea aceea era aşa de înfricoşătoare încât Moise a zis: „sunt îngrozit şi tremur!”) 22 Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui Viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, 23 de Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi, 24 de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel. 25 Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Celce vă vorbeşte! Căci, dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbeşte din ceruri, 26 al cărui glas a clătinat atunci pământul, şi care acum a făcut făgăduinţa aceasta: „Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci şi cerul.” 27 Cuvintele acestea „încă o dată” arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. 28 Fiindcă am primit, dar, o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică, 29 fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”.

Să privim la câteva din condițiile subliniate de David în acest Psalm ca să ne putem apropia de Dumnezeu:

1. Să am o relație personală cu El (v 1-3)
a) El este Domnul vieții mele
Înseamnă că El are autoritate în viața mea
Matei 16:24 Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.
b) El este Împăratul meu
Înseamnă să recunosc dependența mea de El
Luca 12:27-28 Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii: ei nu torc, nici nu ţes; totuşi vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puţin credincioşilor?

c) El este Dumnezeul meu
Înseamnă să recunosc în El Salvatorul sufletului meu
Faptele Apostolilor 4:12 În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.”
2. Să iubesc sfințenia (v 4-6)
– Nu fac răul, nu trăiesc în fărădelege, nu mint, nu ucid, nu înșel etc
1 Petru 1:15-16 Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”.

– Să trăiesc în sfințenie înseamnă să trăiesc după principiile lui Dumnezeu, în curăție și pentru Împărăția lui Dumnezeu, făcând voia Lui cu viața mea.
Vers 8 spune:”Doamne călăuzește-mă pe calea plăcută Ție…” (Să trăiești în sfințenie înseamnă sa trăiesc călăuzit de Duhul Sfânt pe acest pământ, să am Roada Lui în viața mea)
3. Să fiu conștient de îndurarea lui Dumnezeu (v7)
Romani 6:1-2 Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul? Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?

-să prețuiesc harul Său
-să prețuiesc frica de Domnul
-să fiu conștient că nu sunt cu nimic mai bun decât oamenii din jur și nu am avut nici un merit că Dumnezeu S-a îndurat de mine.

Simion Ioanăș

Publicitate