Un An Nou cu hotărâri și începuturi noi (Exod 12:1-7)

Un An Nou cu hotărâri și începuturi noi (Exod 12:1-7)
Exodul 12:1. Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron în ţara Egiptului: 2. „Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună; ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. 3. Vorbiţi întregii adunări a lui Israel şi spuneţi-i: „În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. 4. Dacă sunt prea puţini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor; să faceţi socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. 5. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an; veţi putea să luaţi un miel sau un ied. 6. Să-l păstraţi până în ziua a paisprezecea a lunii acesteia; şi toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara. 7. Să ia din sângele lui şi să ungă amândoi stâlpii uşii şi pragul de sus al caselor unde îl vor mânca.


1 Nisan este hotărât de Dumnezeu ca început de an după ieșirea din Egipt
Mai întâlnim precizări la această lună în Scriptură, ca luna nisan (Estera 3:7) sau abib (Exod 34:18)
-1 Nisan = martie-aprilie, era prima zi cu lună nouă după echinocţiu de primăvară (21 martie)
– Luna Nisan este luna în care s-a produs Exodul din Egipt
– Luna Nisan se consideră an nou pentru evrei de la ieșirea din Egipt, deoarece acela a fost momentul când evreii s-au format ca națiune

Dumnezeu a hotărât ca acest început de an să fie pentru evrei unul prin care să aibă în vedere salvarea evreilor de robia Egiptului și amintirea acestui lucru prin mielul care trebuia jertfit.

1. La început de An ai ca Țintă pe Domnul Isus, Mielul lui Dumnezeu
– E o învățătură și pentru noi creștinii ca orice început să-l facem cu ochii Țintă la Mielul lui Dumnezeu Hristos Domnul

Exod 32:12. Moise a zis Domnului: „Iată, Tu îmi zici: „Du pe poporul acesta!” Şi nu-mi arăţi pe cine vei trimite cu mine. Însă, Tu ai zis: „Eu te cunosc pe nume şi ai căpătat trecere înaintea Mea!” 13. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale; atunci Te voi cunoaşte şi voi avea trecere înaintea Ta. Şi gândeşte-Te că neamul aceasta este poporul Tău!” 14. Domnul a răspuns: „Voi merge Eu însumi cu tine şi îţi voi da odihnă.” 15. Moise i-a zis: „Dacă nu mergi Tu însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici.
La fel ca Moise trebuie să fim și noi, să-L dorim pe Domnul să vină cu noi, să înțelegem că datorită Lui am ajuns aici, Și-a dat singurul Său Fiu, astfel ne-a înfiat și ne dorește pentru El, să cominice și să umble cu noi.

2. La început de An fii conștient că ai nevoie de mântuirea, iertarea și harul lui Dumnezeu
– E o învățătură și pentru noi creștinii ca să începem orice fiind conștienți de Sângele Mielului prin care realizăm că avem nevoie de mântuire, iertare și de har pentru a începe și duce la bun sfârșit orice
Estera 3:7Hebrew: נִיסָן, nîsān = their flight
Trebuie să înțelegem că Harul lui Dumnezeu s-a arătat nouă prin Sângele Mielului, cu toți am merita mânia și pedeapsa lui Dumnezeu datorită pacatului, însă mântuirea și iertarea noastră au fost împlinite prin Jertfa Domnului, Sângele Lui ne curățește și este protecția noastră
Efeseni 1:4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, 5. ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, 6. spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. 7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său 8. pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere;

3. La început de an caută unitatea cu Trupul lui Hristos, Biserica Domnului, fii un mădular pentru alții
– E o învățătură prin care să înțelegem că noi trebuie să fim uniți în Hristos Domnul și să știm că El ne vrea biruitori împreună, știind că pedeapsa asupra noastră a luat-o Mielul lui Dumnezeu și biruința o avem tot în El.
Exod 12:21. Moise a chemat pe toţi bătrânii lui Israel şi le-a zis: „Duceţi-vă de luaţi un miel pentru familiile voastre şi înjunghiaţi Paştile. 22. Să luaţi apoi un mănunchi de isop, să-l înmuiaţi în sângele din strachină şi să ungeţi pragul de sus şi cei doi stâlpi ai uşii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineaţa. 23. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul, şi va vedea sângele pe pragul de sus şi pe cei doi stâlpi ai uşii, Domnul va trece pe lângă uşă şi nu va îngădui Nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. 24. Să păziţi lucrul acesta ca o lege pentru voi şi pentru copiii voştri în veac. 25. Când veţi intra în ţara pe care v-o va da Domnul, după făgăduinţa Lui, să ţineţi acest obicei sfânt. 26. Şi când vă vor întreba copiii voştri: „Ce înseamnă obiceiul acesta?”, 27. să răspundeţi: „Este jertfa de Paşti în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul, şi ne-a scăpat casele noastre.” Poporul s-a plecat şi s-a închinat până la pământ. 28. Şi copiii lui Israel au plecat şi au făcut cum poruncise Domnul lui Moise şi lui Aaron; aşa au făcut.
Ei ca și comunitate au învățat lucrul acesta, au învățat că Dumnezeu i-a scăpat prin Sângele Mielului, i-a pus împreună și le-a promis Canaanul.
Coloseni 1: 18. El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. 19. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El 20. şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. 21. Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum 22. prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină; 23. negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. 24. Mă bucur acum în suferinţele mele pentru voi; şi în trupul meu împlinesc ce lipseşte suferinţelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica.

4. La început de an învață să depinzi de Dumnezeu care-ți poartă de grijă
– E o învățătură prin care să învățăm dependența de Dumnezeu, purtarea lui de grijă așa ca lui Israel, să punem pe primul plan pe Dumnezeu și El va purta de grijă
Exod 34:18, Abib – Un spic tânăr de cereale,
Deuteronomul 16:1. Păzeşte luna spicelor şi prăznuieşte sărbătoarea Paştilor în cinstea Domnului Dumnezeului tău; căci în luna spicelor te-a scos Domnul Dumnezeul tău din Egipt, noaptea.
Dumnezeu a scos pe Israel din robia Egiptului și l-a purtat prin pustie, având grijă de nevoile lor, o învățătură pentru noi să depindem de El în drumul spre Canaanul ceresc și El o să ne poarte de grijă.
Matei 6:31. Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” 32. Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. 33. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 34. Nu vă îngrijoraţi, dar, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.

 
5. La început de an suntem chemați la pocăință, cercetare și trezire
Israel mai sărbătorește Anul Nou sau Rosh HaShanah (Hebrew: רֹאשׁ הַשָּׁנָה, Rōʾš hašŠānā), însemnând literal „(capul) începutul anului”, la 1. Tișrei (septembrie – octombrie), aceasta are corespondent în Biblie: Sărbătoarea trâmbițelor (Yom Teruah (יוֹם תְּרוּעָה, Yōm Tərūʿā) (Leviticus 23:23–25, Numeri 29:1)
Numeri 29:1. În luna a şaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveţi o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită între voi cu sunet de trâmbiţă.

Astăzi la Anul Nou din 1 Tișrei, se practică suflatul din Șofar (corn de berbec), care simbolizează ”trezirea” poporului pentru a medita la faptele sale din trecut și schimbarea în bine, șofarul prevestește pentru ei Ziua Judecății și cheamă la cercetare.

La început de an suntem chemați la Cercetare, Trezire și Pocăință, să fim conștienți că Domnul ne vrea să privim Țintă la El, să fim conștienți că avem nevoie de mântuirea, iertarea și harul Lui, să căutăm unitatea cu Biserica, Trupul Domnului și să depindem în totul de Dumnezeu care ne poartă de grijă.

Simion Ioanăș

Virusul cel mai periculos: globalismul anticrist

Virusul cel mai periculos: globalismul anticrist
Ce simptome au cei infectați cu globalismul anticrist?

Simptomele se află mai ales în zona capului, țin de spălarea creierului și-n zona sufletului:
– Promovează musai injectarea cu serul experimental care ne scapă de pandemia actuală
– Promovează cenzura oricărei forme de opoziție împotriva progresismului- Promovează politica identității de gen
– Promovează ideologia rasismului în care orice alb trebuie să se simtă vinovat că există
– Promovează problema încălzirii globale și globaliștii ca salvatorii Planetei- Promovează pericolul conservatorismului biblic, a creștinismului Biblic și a pericolului de a crede în Hristos
– Promovează desființarea familiei tradiționale
– Promovează controlul prin minciună și manipulare, asistați de Mass media și Big Tech
– Promovează îndoctrinarea copiilor planetei cu ideologia globalist anticristă și negarea părinților ca și autoritate peste copiii lor
– Promovează defavorizarea țăranilor și a micilor afaceri în favoarea marilor corporații
– Promovează pe omul progresist ca salvatorul planetei și neagă pe Hristos ca Mântuitorul
– Promovează controlul natalității și avorturile, în timp ce se prezintă ca samaritenii planetei
– Promovează eliberarea deținuților din închisori și a grupurilor socialiste, iar în același timp împiedică bugetarea poliției care sprijină conservatorismul și patrotismul
– Promovează imigrația ilegală și neagă identitatea națională cu scopul globalismului controlat de elita globalist-anticristă
– Promovează eutanasierea și avortul, în timp ce se prezintă peste tot ca oameni de știință care vor binele omenirii
– Promovează controlul populațiilor prin certificate verzi, în timp ce pe de altă parte interzice orice formă de tratament alternativ la tratarea armei biologice chinezești
– Promovează migrația în masă, atât în Statele Unite, cât și în Uniunea Europeană, cu scopul de-a controla alegerile electorale și de-a instaura Noua Ordine Mondială

Tratamentul la acest virus periculos este credința în Evanghelie, pocăința, schimbarea minții, întoarcerea la Dumnezeu și rămânerea sub autoritatea Lui toată viața.

Simion Ioanăș

Nu doar un An Nou, ci o viață nouă!

Nu doar un An Nou, ci o viață nouă!

O viață nouă în Hristos!Fără ură, fără înjurături, fără destrăbălare, fără beții, fără lăcomie de bani, fără înșelătorie, fără răutate, fără țigări, fără frică de moarte și de ziua de mâine, fără bârfă, fără… multe alte lucruri care te chinuie și te fac nefericit….
Vrem asta? Vrei asta? Lanțurile astea sunt peste noi datorită păcatului, a satanei care vrea stăpânire peste noi! Anul 2022 poate deveni însă un an al grațierii și libertății pe care-o poate da Dumnezeu oricărui om prin credința în Hristos și pocăință.

Adică să chiar crezi că Hristos există, să chiar crezi că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, să recunoști că satana te ține legat cu lanțurile lui, să-I spui lui Dumnezeu pe genunchi, acolo în cămăruța ta sincer și să-L rogi să te schimbe, să te ierte pentru lucrurile acestea care până azi te-au robit și ți-au dominat viața, roagă-L să te curețe prin Jertfa de la Golgota, acel Sânge curs pentru păcatele care te-au robit și leapădă de azi acele păcate și acea viață, spune-I Domnului să-ți dea o inimă nouă, o viață nouă, o minte nouă și-o umblare nouă. El poate să-ți dea izbăvire și eliberare, este Unicul care-ți poate da o viață nouă.
Trebuie însă să recunoști ca fiul risipitor că ți-ai irosit viața în plăcerile tale, în aceste lanțuri și această autoritate rea sub care ai trăit, trebuie să hotărăști azi să-ți schimbi domnii. Renunță azi la domnul care te face să înjuri, să urăști, să trăiești în curvie, în desfrânare etc. și treci sub autoritatea lui Dumnezeu, începe să citești Scriptura și trăiește așa cum te învață Dumnezeu în Ea, Dumnezeu îți va da o viață nouă, un An Nou și-o veșnicie împreună cu El.
Ce vrei de Anul nou? Bani, beții, destrăbălare, înjurături, glume proaste etc., toate acestea nu te fac fericit și la groapă se termină cu ele, ai un suflet care trece dincolo de moarte și se prezintă înaintea lui Dumnezeu, când suferi datorită necazului nu te doare carnea, ci atunci vezi simplu că ești mai mult decât carne, ai suflet și duh, deci oprește-te azi, vino la Hristos, rupe-o cu robia satanei și primește întradevăr o viață nouă din Dumnezeu, vei avea Un An Nou și-o Viață Nouă.
Îți mărturisește cineva care a trecut prin toate acestea, adică eu, care așa ca fiul risipitor am ajuns la porci, am ajuns călcat în picioare de satana, chinuit de beție, curvie, înjurături, răutate, însă de acolo am strigat la Domnul să aibă milă de mine păcătosul, lanțurile au căzut și o viață nouă și-un om nou a luat ființă.Asta vă doresc tuturor la Început de An Nou, o viață nouă în care să-L aveți pe Hristos ca Mântuitor, Domn, Prieten și Dumnezeu de fiecare clipă a vieții voastre. Gustați și vedeți ce bun este Domnul!
Simion Ioanăș

La cumpăna dintre ani! La mulți ani 2022!

La cumpăna dintre ani! La mulți ani 2022!

Cel mai mult aș dori să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că în anul 2021 mi-a scăpat viața, mie, soției mele și fiicei mele Andreea din virusul Covid. El putea să ne cheme Acasă pe vreunul din noi, însă a hotărât să ne dea șansa să mai trăim aici pe pământ, nu oricum, ci ca o lumină.

Știu că anul 2021 a fost pentru toți un an în care am simțit vremurile grele profețite de Scriptură, nu doar din cauza pandemiei, ci din cauza răutății dusă la rang de ”valoare” a societății actuale, desființarea libertății și a valorilor lăsate de Dumnezeu, în mod sistematic: libertatea de închinare, libertatea de mișcare, libertatea de credință, familia tradițională, libertatea de alegere vizavi de trupul nostru, libertatea de-a ne aduna în biserici, libertatea de-a defini sexualitatea așa cum Dumnezeu o definește în Scriptură, libertatea de-a munci etc. Rând pe rând am văzut valorile îmbrățișate de mulți dintre noi și promovate până acum de societățile din care facem parte puse la zid, însă în toată această degringoladă, eu știu că Dumnezeu este cel care a câștigat bătălia.

Destrăbălarea ajunsă la rang de ”valoare” nu-i nouă în societate, a fost pe vremea Sodomei și Gomorei, a fost pe vremea cezarilor, a fost în decursul istoriei de atâtea ori promovată, însă întotdeauna pălește la Strălucirea Sfințeniei lui Dumnezeu.

Ce mi-aș dori în anul viitor este să rămân la valorile Scripturii, chiar dacă văd că societatea din jur le vede depășite, expirate și le consideră un motiv de batjocură, Hristos a Înviat și este veșnic, iar Cuvântul Lui Viu L-am simțit în inima și sufletul meu, așa că minciunile regimului actual globalist care se prezintă drept ”salvatorul” planetei mă lasă impasibil, credința pusă de Dumnezeu în inima mea este net superioară minciunilor inspirate sau insuflate de diavolul acestui regim diabolic și anticrist.

De ani de zile locuiesc în diaspora, sunt imigrant român în Statele Unite, mi-e dor de România deși nu mai este așa cum am lăsat-o cu ani în urmă, însă Dumnezeu m-a învățat și prin experiența aceasta că cetățenia mea este în Cer și aici pe pământ sunt doar câteva clipe vizavi de veșnicie, așa că trăiesc cu nădejdea Cerului și sunt fericit. Îmi doresc ca anul viitor să am privirea Țintă spre Cer, asta deoarece veșnicia e mult mai aproape de mine.

Ce am văzut anul acesta deosebit, este faptul că satana a dezbinat biserica și creștinii, pandemia și măsurile de jefuire a libertății noastre au fost pentru mulți creștini o mână de arginți prin care și-au asumat libertatea de-a fraterniza cu regimul. De fapt capcana regimului a fost doar începutul manipulării multora din biserici, așa precum diversiunea lui Iliescu și-a acoliților lui a fost în 1989 doar începutul durerilor pentru România.
Îmi doresc ca anul care vine să fie unul în care să rămân în Integritatea dată de Hristos Domnul, să resping atacurile satanei și să lupt pentru unitatea Bisericii, pentru rămânerea ei în Adevăr, așa cum am făcut-o și până acum.
O problemă care am avut-o în inima mea pentru anul acesta, a fost durerea și dragostea pentru oamenii din jur, pentru cei care Dumnezeu a turnat mai multe porții de iubire în mine. Mi-am dat seama de multe ori că îngrijorarea m-a copleșit prea mult, m-am lăsat dus de val crezând că prin aceasta pot rezolva ceva, vreau ca în anul 2022 să pot să fiu mai matur și să înțeleg că doar Dumnezeu poate rezolva unele probleme, eu doar trebuie să le aduc la picioarele Lui și să aștept în tăcere răspunsul Lui.
Un alt lucru care îl doresc fierbinte este Evanghelia să ajungă la unii prieteni, rude și cunoscuți, să mă pot ruga mai mult și să mă las sfințit de Dumnezeu pentru a putea să fiu o mărturie înaintea lor pentru Hristos, pentru ca și ei să poată avea parte de viața veșnică dăruită de Dumnezeu în Hristos Domnul.

La mulți ani tuturor! Doamne curățește-ne viața și pregătește-ne pentru întâlnirea cu Tine. Vino Doamne Isuse! La mulți ani 2022!

Simion Ioanăș

Colinde, colinde, colinde

Colinde, colinde, colinde

Colinde, colinde, colinde
În inimi și suflete frânte
S-aducem la toți speranță
Hristos coborât ca o Jertfă.

Colinde, colinde, colinde
S-aducă pe oameni la iesle
La Copilul venit pe pământ
Lumină din Cer și Cuvânt.

Colinde, colinde, colinde
Cuvinte frumoase și sfinte
Împlinire a Planului Sfânt
Speranță pentru omul căzut.

Colinde, colinde, colinde
Hristos coborât pentru tine
Să-ți dea în dar prin credință
Mântuire și în Cer locuință.

Colinde, colinde, colinde
Un timp cu prezență divină
Din Cer e o sfântă chemare
A Celui ce-n veci este Viață.

Simion Ioanăș

Beneficiile Întrupării și Nașterii Domnului pentru cel care crede

Beneficiile Întrupării și Nașterii Domnului pentru cel care crede
Isaia 9:1. Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. 2. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină. 3. Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari bucurii; şi el se bucură înaintea Ta cum se bucură la seceriş, cum se înveseleşte la împărţirea prăzii. 4. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian. 5. Căci orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei şi orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc. 6. Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” 7. El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci; iată ce va face râvna Domnului oştirilor.

1. Odată cu Întruparea Domnului S-a coborât slava Domnului
Isaia 9:1. Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor.
Venirea Pruncului Isus, ne-a descoperit prezența lui Dumnezeu, ne-a apropiat de Dumnezeu printr-o relație personală copil-Tată
Ioan 1:11. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. 12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; 13. născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 14. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. – 15. Ioan a mărturisit despre El, când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: „Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine”. – 16. Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har; 17. căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.
Pruncul care a venit ne-a descoperit slava lui Dumnezeu, ne-a apropiat de El, este Unica metodă prin care putem avea o relație personală cu Domnul și să fim înfiați, să devenim copiii Lui și poporul Lui.
2 Cronici 5:6. Împăratul Solomon şi toată adunarea lui Israel chemată la el, a stat înaintea chivotului. Au jertfit oi şi boi, care nu se pot nici socoti, nici număra, din pricina mulţimii lor. 7. Preoţii au dus chivotul legământului Domnului la locul lui, în sfântul locaş al Casei, în Locul Preasfânt, sub aripile heruvimilor. 8. Heruvimii aveau aripile întinse peste locul chivotului şi acopereau chivotul şi drugii lui pe deasupra. 9. Drugilor li se dăduse o astfel de lungime încât capetele lor se vedeau la o depărtare de chivot dinaintea Sfântului Locaş, dar nu se vedeau de afară. Chivotul a fost acolo până în ziua de azi. 10. În chivot nu erau decât cele două table pe care le pusese acolo Moise, în Horeb, când a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel, la ieşirea lor din Egipt.
2 Cronici 5:14. Preoţii n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujba, din pricina norului; căci slava Domnului umpluse Casa lui Dumnezeu.

Prin Domnul Isus, Dumnezeu S-a coborât la noi, și-a arătat Slava, El ne-a chemat la părtășia cu El, la o relație cu El, chivotul din Vechiul Legământ prefigura doar și era un deget arătător spre Hristos Domnul, cel care a adus omului ispășire, în care s-a împlinit legea și prorocii, prin care am fost înfiați și-ntr-o legătură personală cu Dumnezeu.
Capacul ispășirii așezat pe chivot era o prefigurare simbolică a jertfei supreme pentru toate păcatele – sângele lui Cristos vărsat pe cruce pentru ștergerea păcatelor.
 Apostolul Pavel, cunoștea foarte bine acest principiu când a scris despre Cristos că acoperă păcatele noastre, în Romani 3:24-25: „Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Cristos Isus. Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire.”
Așa cum în Vechiul Testament exista un singur loc pentru ispășirea păcatelor – capacul ispășirii de pe chivotul legământului –, la fel există un singur loc pentru ispășire în Noul Testament și în timpul de față – crucea lui Isus Cristos. Ca și creștini, nu mai privim la chivot, ci la Domnul Isus Însuși, ca ispășire și plată pentru păcatele noastre.

2. Odată cu Întruparea Domnului S-a coborât Lumina în mijlocul întunericului

Vers 2. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină.

Ioan 1:5. Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o. 6. A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. 7. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. 8. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină. 9. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume. 10. El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.
Întunericul înseamnă orice lucru prin care noi suntem despărțiți de Dumnezeu, ținuți departe și izolați de El, iar prin Pruncul Isus întunericul este dat deoparte, Calea  de ieșire ne este revelată, totul cu scopul de-a ne apropia șI de-a trăi în Lumina lui Dumnezeu.
Efeseni 5:3. Curvia sau orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi. 4. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire. 5. Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu. 6. Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. 7. Să nu vă întovărăşiţi, dar, deloc cu ei. 8. Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii. 9. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr. 10. Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului 11. şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. 12. Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns. 13. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. 14. De aceea zice: „Deşteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina.”

3. Odată cu Întruparea Domnului ne-a fost dăruită Bucuria izbăvirii din robie, a salvării

vers 3. Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari bucurii; şi el se bucură înaintea Ta cum se bucură la seceriş, cum se înveseleşte la împărţirea prăzii. 4. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian. 5. Căci orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei şi orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc.

Israel a fost sub robia lui Madian și Dumnezeu a trimis pe Ghedeon să-l izbăvească, tot așa prin venirea Pruncului Isus, Dumnezeu ne-a trimis Izbăvitorul promis ca să ne scoată din robia păcatului, a morții și a satanei.
Rom 6: 16. Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? 17. Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-o. 18. Şi, prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii. –

4. Odată cu Întruparea Domnului am avut parte de veșnicia împreună cu Dumnezeu

vers 6. Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”

7. El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci; iată ce va face râvna Domnului oştirilor.
Dumnezeu infinit S-a coborât pe pământ în trup uman, ca noi să-L avem ca Dumnezeu cu noi și să ne dea și nouă viață veșnică alături de El, să ne fie Sfetnic, Apărător, Părinte veșnic, Domnul Păcii

Odată cu venirea Pruncului Isus, Cuvântul Întrupat Dumnezeu ne-a binecuvântat cu Slava Lui sau Prezența Lui, cu Lumina Lui, cu bucuria izbăvirii din robie și cu veșnicia împreună cu El.

Romani 8:31. Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? 32. El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? 33. Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi! 34. Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! 35. Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? 36. După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.” 37. Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. 38. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 39. nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

Simion Ioanăș

Crăciunuri triste de care cu greu îmi aduc aminte

Crăciunuri triste de care cu greu îmi aduc aminte

Sunt acele sărbători de crăciun cum e împământenit să spunem în limba română, sărbători când familiile în general vor să fie împreună, când tata cu mama ar dori să-și vadă copiii pe aproape și să simtă siguranță și să se bucure împreună.
Ideal ar fi ca la aceste sărbători familiile să mediteze la Evenimentul Întrupării Domnului sau Nașterii Domnului, așa cum a fost descris în Sfânta Scriptură, să fie la aceste sărbători un izvor de Învățătură Sfântă care să umple inimile și familiile cu scopul real și minunile din perioada venirii Domnului. Colindele sunt un mod de informare cât de cât și de laudă la adresa lui Dumnezeu, însă asta ar trebui să fie doar un ambalaj al Sărbătorii, împreună cu mâncarea, sarmalele, cozonacii și celelalte bunătăți ale Sărbătorii, Esența ar trebui să fie apropierea omului și familiei de Hristos Domnul, Mielul lui Dumnezeu coborât pe pământ, Dumnezeu venit în Trup să ne schimbe viața.
La vârsta adolescenței mele, odată cu venirea Sărbătorilor Nașterii Domnului și a Anului Nou, dorința mea cea mai mare erau prietenii, umblam la colindat în seara de ajun și până a doua zi dimineața, prin diferite case beam alcool până dimineața, știam că tot ce adunam se lăsa cu un alt chef a doua zi la balul comunității și mai țineam din băutură și mâncare la Revelion. Știam că părinților mei nu le plăcea știindu-mă plecat zile întregi la aceste sărbători, venind băut doar acasă spre dimineață sau după două trei zile și îngrijorarea lor și certurile izbucneau ori de câte ori ne vedeam puțin, printre bețiile și chefurile cu prietenii.
La întrebările lor răspunsurile erau tipice:
– ”Unde mergi Cosmine?” 
”E treaba mea nu vă interesează pe voi, eu fac ce vreau eu…”
– ”Mai stai cu noi dragă Cosmine, am pregătit mâncare, vrem să mai stai cu noi…”
Sunt matur acuma, fac ce vreau eu, mă duc la chef și vin când vreau…

Când mai treceam pe acasă îi vedeam necăjiți, obosiți, nedormiți, însă nu realizam că stilul meu de viață egoist, stilul de viață în care băutura, sexul, împlinirea poftelor era totul pentru mine, de fapt toată această atitudine a mea cobora iadul în inima părinților mei.
Tatăl meu a trecut în veșnicii și n-am putut niciodată să-i spun cât de nemernic și fiu risipitor am fost, mamei mele am reușit să-i cer iertare pentru viața mea trăită în lanțurile patimilor și păcatelor. Indiferent de faptul că peste ani Dumnezeu m-a atins, mi-a schimbat viața și atitudinea, m-a iertat prin Jertfa Lui, m-a curățat prin Sângele Lui de mocirla păcatelor mele, un lucru a fost sigur, n-am mai putut întoarce timpul înapoi.
Mă gândesc la acele sărbători de peste ani, unice, în care aș fi putut sta la masă cu mama și tata, să le mulțumesc că Dumnezeu i-a lăsat ca un dar pentru mine, să se bucure de mine că sunt fecior mare, cuminte, că le respect autoritatea de părinți, să se simtă și ei importanți, prețuiți, iubiți, însă nu mai pot.
Vreau prin acest mesaj să spun adolescenților și tinerilor de astăzi, arătați dragoste părinților voștri, apropiați-vă de ei și de Dumnezeu de aceste sărbători. Domnul S-a Întrupat pe acest pământ să ne scoată din felul acesta deșert de viețuire afară. Dumnezeu veșnic S-a coborât în Trup omenesc să ne spună că lanțurile și patimile ne-au cuprins până acolo încât rănim și distrugem tot în jurul nostru, iar El a venit aici să plătească la Cruce nemernicia și căderea noastră, să putem avea iertare și schimbare în viața noastră, avându-L pe El ca Stăpân.
Dacă ascultați de Domnul, dragi tineri de astăzi, atunci nu veți mai fi ”iubiți” sau acceptați de anumiți prieteni, însă bucuria pe care o veți produce părinților are ca izvor tocmai pe Domnul coborât în smerenie în ieslea Betleemului, Cel care dorește ca să-i cinstim pe părinții dăruiți de El, astfel ca fericirea să le inunde viața lor și viața voastră.
Sper că mesajul meu să vă apropie de Domnul, la aceste sărbători care ne stau înainte să venim la El și să răscumpărăm vremea, viața noastră poate produce bucurie sau tristețe în jur, timpul nu-l mai putem întoarce și regretele de mai târziu nu mai pot schimba prezentul trăit de noi azi.

Nașterea și Întruparea Domnului să vă umple inimile de Pacea, Mântuirea și Dragostea dăruită omenirii prin Copilul Minunat venit într-o iesle săracă, El care vrea fie pentru fiecare din noi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii.”

Simion Ioanăș


Ai venit să Te dăruiești

Ai venit să Te dăruiești

Te-ai coborât Doamne într-o iesle săracă
Să faci din inima noastră una bogată
Infinit coborât în materia trecătoare
Să ne dai nouă viață fără de moarte.

Lumina coborâtă într-o mână de țărână
Ca să ne dai nouă trupul de slavă
Mielul fără cusur și fără de păcat
Coborât să ne dai grațiere și suflet curat.

Venit aici dezbrăcat de slava cerească
Ca să ne-mbraci cu omul din slavă
Adevărul venit într-o lume a minciunii
Să ne dai fiecăruia Cuvântul mântuirii.

Ai venit Isus, Tu Împăratul măririi
Să ne-nfiezi răbdând crucea și spinii
Dragostea coborâtă în lumea ursuză
Să ne dai fiecăruia a Duhului Roadă.

Ai venit să-mplinești Planul Măririi
Ca să cunoaștem și noi Harul Salvării
Coborât într-o lume plină de războaie
Tu Domnul Păcii ne-ai dăruit liniște.

Simion Ioanăș

 


Vremea vânzătorilor zilelor noastre

Vremea vânzătorilor zilelor noastre

”Matei 24:10. Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii.”

Mă gândesc că de la căderea omului în păcat fiecare generație probabil că a avut parte de vânzători, inclusiv Domnul a avut pe Iuda, cel care pentru 30 de arginți L-a vândut pe Mântuitorul, pe Cel care îi oferea Mântuirea și viața veșnică.
Trăim vremuri în momentul de față, vremuri care împlinesc în mod clar versetul de mai sus sau măcar este creat un cadru potrivit pentru o astfel de situație.
Regimul actual globalist anticristic ne-a dezbinat și a creat cadrul prin care să manipuleze și să conducă omenirea în direcția vrută de ei. Mă gândesc că totul seamănă la indigo cu ce am trăit noi românii în vremea comunismului, atunci când oamenii de ”știință” comuniști erau musai Norma societății, chiar dacă băteau câmpii așa ca ”academiciana” de renume Elena Ceaușescu, vestitul om de știință care numea dioxidul de carbon, ”codoi”.
Acum trăim tot o vreme de felul acesta, o vreme în care ”oamenii de știință” a momentului au devenit Norma societății, iar oricine îi contrazice trebuie expulzat la marginea societății, cadrul pandemic permite acest lucru, iar televiziunile și presa aservită bubuie de descrieri și invective aduse neadaptaților care nu se supun ”științei” actuale.
”Știință” care a ajuns așa de avansată încât neagă cuvinte ca mamă sau tată și declară pe unii ”evoluați” având genul care le trece lor prin minte, ”știință” care declară că balega de vacă încălzește planeta și ar trebui eradicată specia asta de animal ”dăunător”, ”știință” care promite că prin măsuri punitive o să răcească ei Planeta în anii de „glorie” care ne stau înainte, exact ca epoca de aur a dictatorului Ceaușescu. ”Știința” actuală, de fapt o ideologie progresist anticristă fluturată în toată lumea, o nouă religie anticristă, în tot ceea ce face nu demonstrează a fi știință în adevăratul sens al cuvântului, ci niște nebuni de tipul lui Josef Mengele al perioadei naziste, doar că acum experiențele sunt făcute la nivel mondial și devin obligatorii pentru toată suflarea.
În cazul acesta, dragii mei cititori, să ai tupeul să spui că ești normal la cap, că ai mamă și tată, că experimentul actual ucide sau mutilează prin efecte adverse și nu-l vrei, că măsurile de tipul eradicării balegii de vacă este o nebunie și că propagatorii de ideologie progresistă ar trebui să servească și ei avioanele de linie și nu Business Jet-urile personale care poluază de mii de ori mai mult ca săraca vacă condamnată de ei, etc, exprimarea sinceră devine o crimă împotriva regimului.
Așa am ajuns la vorbele Mântuitorului, ”se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii”, astăzi nu mai poți fi sigur pe nimeni, isteria progresistă a cuprins toată suflarea, restricțiile și pedepsele împotriva neadaptaților ating apogeul, așa că probabil cel din casa ta, biserica ta, cel de pe strada ta, colegul tău de muncă, oricine te va turna acestor dumnezei progresiști ai planetei. Nici pentru mulți din Biserică nu mai contează negarea sărbătorii Întrupării, a valorilor biblice ca mamă, tată, căsătorie între bărbat și femeie, Dumnezeu care este în controlul acestei Planete etc, pentru ei contează doar un lucru: să se alinieze elitei oamenilor de ”știință” progresiști, salvatorii omenirii și hristoșii progresiști care le vor asigura anii și-o viață de ”aur” pe acest pământ. Totul datorat experimentului minune, cel care nu oprește pandemia, dar ne dă un confort mental ideologic cel puțin, o euforie a drogurilor interzise.
Vânzarea și ura au ajuns deja la ele acasă, mulți din biserici au devenit o clasă superioară care dacă s-au înțepat cu experimentul minune au devenit ”buricul pământului”, iar tu care ai avut îndrăzneala să spui nu, tu dai dovadă de needucat, de nesupus stăpânirii salvatoare, de untermenschen al societății, de trădător față de ”știința” salvatoare, de fanatic creștin. Adică cum îți permiți tu să consideri trupul tău drept proprietatea lui Dumnezeu și să te consideri singurul responsabil de ce faci cu el? Cum îți permiți să pui la îndoială sinceritatea medicilor progresiști și a unor companii sponzorizate de elita politică a momentului?
Cred că lucrurile au luat-o razna, vânzătorii actuali ai momentului vor vinde pe frații lor convinși că fac un bine, că servesc umanitatea și chiar pe Dumnezeu. Așa au făcut și vânzătorii comuniștilor, ai naziștilor și a oricărui alt regim anticristic, motivația acestor frați ”creștini” a fost ascultarea de autorități și salvarea vieților lor, adică egoism și trădare crasă.
Citind acest material, dragă frate din Biserică și dragă cititorule, trebuie să te întrebi sincer, de partea cui ești?  Trebuie să decizi dacă vei deveni un vânzător sau vei respecta pe cei care hotărăsc să reziste regimului dictatorial care se instalează pe întreaga planetă. De fapt nu e târziu să rămâi un martor al lui Hristos, să crezi Sfânta Scriptură drept Cuvântul lui Dumnezeu și să nu-ți vinzi credința pe 30 de arginți, Dumnezeu este veșnic în timp ce acești progresiști sunt trecători și muritori, azi sunt, mâine nu mai sunt!

Simion Ioanăș

După 32 de ani, Revoluția, democrația ”originală” și iudele momentului

După 32 de ani, Revoluția, democrația ”originală” și iudele momentului

Da, s-a scurs timpul ca-ntr-un vis, parcă ieri strigam pe străzile orașului Timișoara, Jos Comunismul, Coborâți, Coborâți, Libertate și multe alte sloganuri.
Nu-mi pare rău niciodată că am fost în acele zile istorice parte a Revoluției, n-am cerut niciodată nimic de la nimeni deoarece am fost în stradă, mi-a ajuns fiorul care a trecut prin mine în fața milițienilor cu câni, în fața soldaților veniți cu taburi în piața Maria și pe podul Decebal sau înaintea Catedralei, fiorul din cartierul Dacia, atunci când soldații au tăbărât cu ciomege în mulțimea manifestanților strigând ura, îmi ajunge fiorul de la căminele studențești, atunci când studenții săreau pe geamurile căminelor să vină împreună cu manifestanții, și atunci în fața Primăriei când sloganurile erau strigate fără nici o frică. În inima mea s-a produs o bucurie de nedescris, fiorul libertății care-mi pătrundea în trup și-n suflet a făcut să-mi dispară orice frică, simțeam că am aripi, mă simțeam ca-n zbor și liber, indiferent de pericolul care s-ar fi ivit, bucuria și curajul erau mai mari decât orice, acoperea frica și posibilitatea de-a muri. Sentimentele respective nu mi le poate lua nimeni din inimă și indiferent de mulțimea cârcotașilor și a iubitorilor de comunism de astăzi, sentimentele trăite sunt unice și nu le pot niciodată reda în întregime în cuvinte.
De aceea după 32 de ani, încă odată dau cinste celor care și-au jertfit viața la Revoluție, pe jertfa lor ne-am câștigat o anumită libertate, nu pe cei care au profitat de aceste jertfe pentru a ne înșela și de-a ne vinde libertatea pe treizeci de arginți, nu pe baza securiștilor și a neocomuniștilor care și-au luat certificate de revoluționar, au distrus economia României în frunte cu criminalul Iliescu și au pus bazele unei democrații ”originale” de felul cartelelor de droguri din America de sud.
Asistăm la un jaf al iudelor comuniste de 32 de ani, iude care doar schimbă partidul, iude care se unesc în alianțe, așa precum acum PNL și PSD, doar ca să poată trăi ca și căpușele pe spatele poporului român.
Ce rămâne după 32 de ani? Rămâne jertfa de sânge, rămân amintirile și fiorul acelor zile, rămâne speranța în Dumnezeu, cei din fața Catedralei din acea zi de 16-17 cu miliție în jurul nostru, cu câinii ce lătrau asmuțiți de acești aserviți regimului, noi ne-am pus pe genunchi și ca dintr-o inimă am implorat prezența lui Dumnezeu împreună, Dumnezeu s-a coborât acolo și ne-a onorat jertfa pentru libertate, soldații s-au retras ca printr-o minune și timpul s-a schimbat brusc. Asta rămâne dragi români, speranța!
A venit Iliescu, securiștii și-au clădit sistemul, s-au îmbogățit, au distrus totul, noi ne-am luat lumea în cap și-am plecat în pribegie. Totuși în pribegie, România este în inima mea este țara pentru care mi-am riscat viața, este țara unde m-am născut, este Țara pentru care tineri și bătrâni în acele zile au înroșit pământul patriei mele.
Trăim astăzi zile când o nouă dictatură, o nouă fiară anticristă își impune dictatura, zile când libertatea ne este luată din nou de niște iude mult mai versate decât comuniștii lui Ceaușescu sau hienele lui Iliescu, iude care ne iau libertățile rând pe rând, ne iau dreptul la muncă și dreptul de mișcare, ne iau dreptul de exprimare și ne vor chiar viața.
În fața acestor lucruri demonice însă, noi o să biruim, Dumnezeu o să găsească alți tineri, așa cum eu am avut la Revoluție 21 de ani și azi vor fi alții care să le stea împotrivă.
Este ceva care Dumnezeu a pus în inimile noastre și nu pot dictaturile sau iudele să fure, sunt acele corzi ale sufletului la care poate cânta doar Dumnezeu și de care iudele posedate nu se pot apropia.
Mi-a spus cineva că eu și alții ca mine nu vom putea niciodată să fim împăcați cu vreun regim, ci veșnic protestăm, asta deoarece am fost atinși de un duh de răzvrătire împotriva stăpânirilor.
Și eu răspund că am fost atinși de Dumnezeu, Cel care a vrut să trântească cu regimul anticristic comunist de pământ. De aceea unul atins de Dumnezeu și de Revoluție nu-și va pleca niciodată capul în fața iudelor, dicatorilor și a regimurilor anticriste. Integritatea pusă de Dumnezeu în inimile noastre și libertatea clădită pe jertfele eroilor nu este de vânzare, așa cum nici Sângele lui Hristos și Jertfa lui Minunată nu este de vânzare, indiferent ce ar oferi demonii și iudele globaliste care vor să clădească azi un regim diabolic pe întreg pământul.
Pot spune cu mâna pe inimă astăzi după 32 de ani de la Revoluție, sunt liber de iudele comuniste, sunt liber de iudele lui Iliescu, sunt liber de iudele și demonii globaliști de azi, sufletul meu îi aparține lui Dumnezeu, aceluia care atunci la Revoluție I-am simțit prezența și Cel care întotdeauna îmi va da putere să spun nu compromisului, să respect libertatea, să-mi iubesc țara și să rămân o lumină în mijlocul întunericului acestui veac.

Simion Ioanăș
Portland, Oregon, Anul libertății 2021