Beneficiile faptului că suntem socotiți neprihăniți prin credință

Beneficiile faptului că suntem socotiți neprihăniți prin credință Romani 5:1-11

Am văzut în lecțiile trecute că toți oamenii sunt păcătoși, pe deoparte neamurile și pe de alta evreii, în contextul acesta singurul mod de-a putea să fi neprihănit înaintea lui Dumnezeu este prin credința în Hristos Isus, unicul mod prin care vina păcatului poate să fie luată din viața oamenilor.

Vom privi astăzi în pasajul din capitolul citit aici si vom vedea câteva din beneficiile neprihănirii dăruite de Dumnezeu nouă prin credință:

1. Avem pace cu Dumnezeu, prin Hristos Domnul
vers 1. “Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.”

Dumnezeu este dușmanul omului care trăiește în păcat, nu sufera păcatul

Ps 11:5-6. Domnul incearca pe cel neprihanit, dar uraste pe cel rau si pe cel ce iubeste silnicia. Peste cei rai ploua carbuni, foc si pucioasa: un vant dogoritor, iata paharul de care au ei parte.
Evrei 10: 28-31 Cine a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori.  Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului? Căci ştim cine este Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!”, şi în altă parte: „Domnul va judeca pe poporul Său.” Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu!

– Omul poate să fie vrăjmaș prin prietenie cu lumea
Iacov 4: 4-5. Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu. Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? Duhul pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru Sine.
– Omul poate să fie vrăjmaș prin neascultare
Isaia 63:9-10 În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor, şi Îngerul care este înaintea feţei Lui i-a mântuit; El însuşi i-a răscumpărat, în dragostea şi îndurarea Lui, şi necurmat i-a sprijinit şi i-a purtat în zilele din vechime. Dar ei au fost neascultători şi au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt; iar El li S-a făcut vrăjmaş şi a luptat împotriva lor.
– Omul poate să fie vrăjmaș prin umblarea după lucrurile firii pământești
Romani 8:6-7 Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună.

Dumnezeu a făcut pace cu noi în Hristos Isus, trebuie pentru asta să ramânem in El, să nu fim prieteni cu lumea, sa trăim în ascultare de Domnul, să ne răstignim firea prin puterea Duhului, prin umblarea dupa lucrurile Duhului.

2. Avem o stare de Har, prin Hristos Domnul
Versetul 2. Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu.
Suntem în starea de Har, prin faptul că Dumnezeu ne-a deschis ochii prin Duhul să vedem iertarea Lui în Hristos Domnul, astfel am crezut prin darul Lui. Mai mult lucrăm în Biserică ți suntem sfințiți tot prin Harul Lui.

– Prin Harul Său L-am primit in Hristos Domnul
Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos. (1Cor.1:4)
Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos. (Gal.2:21)
– Prin Harul Său lucrăm în Biserică
1 Corinteni 3:10. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra.
– Prin Harul lui Dumnezeu suntem sfințiți
Luati seama bine ca nimeni sa nu se abata de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva sa dea lastari vreo radacina de amaraciune, sa va aduca tulburare, si multi sa fie intinati de ea. (Evr.12:15)

3. Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu
Versetul 2. Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu.

Acest lucru înseamnă că un om când este socotit de Dumnezeu neprihănit prin credință, are o stare deosebită de bucurie, având nădejdea slavei lui Dumnezeu, adică se bucură în orice circumstanță a vieții știid ca ce a promis Dumnezeu pentru credincioși va împlini.

Testul acestui adevăr se vede prin starea creștinului care se bucură în necazuri, știind că Dumnezeu stie ce face în viața credinciosului pentru al duce în slavă: aduce răbdare, biruință în încercare, o nădejde care nu înșală, ci una certificată de dragostea turnată în inimile noastre prin Duhul.
Romani 5:3-5  Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.

4. Avem o stare de mântuire asigurată în Hristos Domnul
versetele 9 și 10. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.  Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.

Iertarea, creșterea spirituală, sfințirea, desăvârsirea credinciosului, ducerea în slavă, toate sunt asigurate in Hristos Domnul, atât cât rămânem in El.

Aplicarea lecției
Este bucurie că suntem Neprihăniți prin credință, însă acest lucru trebuie să fie o certitudine palpabilă în viața noastră prin beneficiile prezentate in lecția de astăzi, anume faptul că avem pace cu Dumnezeu (pace care ne duce la ascultare de Dumnezeu, la îndepărtare de păcat, la a nu semăna cu lumea aceasta etc),  faptul ca avem o stare de Har ( manifestat prin lucrarea noastră în Biserică, rodirea noastră,  sfințirea noastră), faptul că avem o stare de mântuire asigurată.

Întrebări
Care sunt beneficiile faptului ca suntem neprihăniți în Hristos?
Dacă avem pace cu Dumnezeu putem trăi cum vrem?
Ce înseamnă să beneficiezi de Harul  lui Dumnezeu?
Avem mântuirea asigurată sau nu în Hrisos Domnul?

Simion Ioanăș