Biserica, conceptul ortodox în lumina Adevărului Bibliei

Biserica, conceptul ortodox în lumina Adevărului Bibliei

Biserica din punct de vedere ortodox:
1. Prin Biserica se înțelege ierarhia superioara conducătoare în totalitatea ei, totalitatea tuturor drept credincioșilor care sunt botezați în Cristos, care cred și sunt organizați după rânduielile date de Mântuitorul.
2. Prin Biserica mai înțelegem locașul de închinăciune și de cult („Sfânta Scriptura, spun ortodocșii, folosește cuvântul biserica, când în sensul de construcție, când de oameni”).
3. Pe baza textului din Matei 18, Biserica are dreptul de a scoate din Împărăția lui Dumnezeu și de a da diavolului, căruia ii aparțin vameșii și păcătoșii. În cuvântul biserica din acest text, ortodocșii cred ca Domnul Isus vorbește aici de ierarhia superioara în totalitatea ei, la început apostolii și după aceea episcopii. Cuvântul Biserica nu poate avea alt înțeles aici, decât ca ierarhie superioara. Deci numai apostolii și urmașii lor, au dreptul de-a lega și dezlega sau de a tine sau scoate pe cineva din Împărăția lui Dumnezeu.
Biserica se conduce de soboare ecumenice din care fac parte episcopi din toată lumea, hotărârile acestor sinoade sunt norme sigure, date de cei cărora Cristos le-a dat toată puterea.
4. Biserica în gândirea ortodoxa nu poate exista fără ierarhie, aplicând următorul principiu: unde este episcopul acolo este Biserica
5. Biserica Ortodoxa susține ca toți cei care au primit botezul creștin, sunt și formează Biserica.
6. Biserica ortodoxa susține ca a fi născut din Dumnezeu, înseamnă a fi botezat cu botezul creștin. Orice botezat (copil mic in general) primește și nașterea de sus, considerând botezul ca o baie care spală.
7. Biserica nu este sfântă prin membrii ei, ca nu este nici un om fără păcat. Preotul este sfânt când se îmbracă în haina sfințită de la altar. O biserica nu poate fi sfântă prin membrii ei, ci prin ierarhia bisericii.

Învățăturilor ortodoxe în lumina Scripturilor
Modelul adevărat pentru o Biserică este și rămâne Biserica apostolică din Noul Testament.
Ce ne învață Biblia?
1. Adevărata Biserică este cea compusă din oameni născuți din nou.
Intrarea în Biserică prin nașterea din nou însemnă intrarea în Împărăția lui Dumnezeu. Ușa prin care intri în Biserica, intri și în Împărăția lui Dumnezeu (Ioan 3:1-5; Tit 3:5; 1 Ioan 2:29; 1 Petru 1:3,23)
2. Biserica este separată de lume și nu cuprinde lumea toată (Ioan 17:9; Iacov 1:27; 1 Ioan 5:19)
3. Biserica este nu unde se aduna preoții sau episcopii, ci unde sunt adunați doi sau trei credincioși, adunați în Numele Lui. (Vezi Matei 18:20)
4. În Noul Testament Biserica locală formează o legătură cu celelalte Biserici și nu este o Biserica care patronează celelalte Biserici. (Vezi Gal 1:22)
5. Biserica fiind un organism viu, Trupul lui Cristos, poate fi compusă numai din mădulare vii.
Noi nu suntem adăugați la Biserica numai prin botezul în apă, ci și prin nașterea din nou. (Vezi Rom 12:4-5; Efes 5:30)
5. Închinăciunea Bisericii nu este legata de slujirea unui preot, ci de închinăciunea comuna a membrilor care o compun. ( Vezi Faptele Ap. 2:42).
Modelul adevărat pentru o Biserică, este și rămâne Biserica apostolica din Noul Testament.

Biserica locaș de închinăciune

În general, când lumea ortodoxa aude de Biserică, se gândește la clădire. Acest sens de clădire a început să fie practicat și în bisericile evanghelice. Acest fapt poate deveni un pericol în timp, în sensul că atribuind clădirii sensul de biserică, să se piardă adevăratul sens al Bisericii.
Ce învață ortodoxia în acest sens?
1. Dumnezeu a rânduit construirea de biserici, „locaș sfânt” – Vezi Exod 25:8.
2. Apostolii s-au adunat în biserici pentru închinăciune – Vezi Fp. Ap.11:26 „adunându-se în biserica” (Sectologia Deheleanu pg 90-102) 1 Cor 11:18 „..la adunările voastre din biserică” ; 1Cor 14:33-35 „Biserica sfinților”.
Teologia Ortodoxă, aseamănă Biserica Ortodoxă cu Templul amintit în Scripturi și că profanarea Bisericii (clădirii), ca pe vremuri, înseamnă profanarea Templului. Asta deoarece Templul (Biserica), este mai sfântă decât toate. Lipsindu-ne de aceste locașuri, înseamnă sa ne lipsim de sfințenia lor.

Ce ne învață Biblia cu privire la aceste locașuri? 
1. În învățătura Noului Testament, pentru închinăciune și slujire nu este absolut necesară o clădire (Vezi Matei 18:20)
Prezența lui Dumnezeu într-un loc, nu este condiționată de o clădire anume, ci de cei ce se aduna acolo.
2. Domnul Isus a proclamat adevărata închinăciune, care nu este legata de un anumit loc. Vezi Ioan 4:21-28.
3. Templul din Vechiul Testament, a avut Sfânta Sfintelor, dar în Noul Testament templul este omul credincios. Vezi 1 Cor 3 :16; 6:19.
4. Locuința lui Dumnezeu nu mai este în case făcute de mâini omenești. Vezi Fp Ap: 7:48-49; 17:24.
5. Biserica nu a folosit templul pentru închinăciune, ci apostolii o foloseau pentru a predica Evanghelia. Vezi Fp Ap. 18:4-7; 17:2.
6. Biserica se adună la închinăciune prin case. Vezi Rom 16:5 ;Col 4:15
Biserica Noului Testament este cu totul separată de o clădire anume. O clădire poate purta numele de biserică, fiindcă Biserica se aduna în locul acela.
7. Casa lui Dumnezeu, este formata din pietre vii. Vezi 1 Petru 2:4-5.
Ar fi o profanare a Numelui lui Dumnezeu, să spunem că Biserica este formată din pietre moarte.
8. Templul lui Dumnezeu crește, ca cei credincioși, împreună să devină o locuință a lui Dumnezeu. Vezi 1 Petru 2:19-22; Efes 2:22; Evrei 3:6.
Oriunde se vorbește de casa lui Dumnezeu, se vorbește de ce este viu.

Simion Ioanăș