Biserica în misiune, administrator a cheilor Impărăţiei cerurilor

Biserica în misiune, administrator a cheilor Impărăţiei cerurilor

 „Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” (Matei 16:19)
Cel mai minunat lucru, pentru noi biserica, este faptul că beneficiem de cheile Împărăţiei cerurilor. În cazul acesta să nu credem nicidecum că noi avem puterea să-i băgăm pe oameni în Împărăţia lui Dumnezeu sau să-i scoatem de acolo, versetul pe care mă bazez (Matei 16:19), se referă la cu totul altă problemă. Contextul în care Domnul Isus îi vorbeşte lui Petru că îi va da cheile Împărăţiei (Matei 16:19) prezintă Esenţa creştinismului, anume că: Isus este Cristosul, Fiul Dumnezeului celui viu (Matei 16:16). La fel, Domnul subliniază că Dumnezeu i-a descoperit lui Petru acest Adevăr (vers 17) şi prin credinţa în El, Petru a devenit “piatra vie” (1Petru 2:5) clădită pe Adevăr. Petru a înteles clar că nu el este Temelia Bisericii, ci Adevărul lui Dumnezeu (Ioan 14:6). La fel ca şi Petru, fiecare care crede în Isus ca şi Cristosul, Mântuitorul, se leapădă de sine, îşi ia crucea în fiecare zi şi calcă pe urmele Domnului (Matei 16:24), devine un administrator al cheilor Împărăţiei. Tot în acelaşi context, Domnul Isus prezintă şi mai clar o răsplată dreaptă pentru fiecare în funcţie de faptele lui, aici avându-se în vedere cu siguranţă şi modul de administrare a cheilor Împărăţiei. (Matei 16:27)
Astfel noi doar avem cheile şi suntem datori să le folosim călăuziţi de Duhul, astfel Dumnezeu va descoperi omului adevărul şi-l va mântui, în urma credinţei şi pocăinţei.(Matei 16:16)

Doresc ca în acest număr, să privim la câteva din cheile Împărăţiei cerurilor şi Dumnezeu să ne conştientizeze la o administrare corectă a lor, astfel încât mulţi să fie dezlegaţi pe acest pământ şi să aibe parte de Împărăţia lui Dumnezeu.

1. Cuvântul Evangheliei
Cuvântul Evangheliei are o putere enormă şi această Cheie trebuie folosită de fiecare din noi în fiecare zi. Apostolul Pavel a înţeles bine eficienţa Cuvântului Evangheliei şi importanţa Lui, chiar dacă lumea era atât de împotrivitoare, el declara cu putere că lui nu-i este ruşine de această Evanghelie (Romani 1:16). Tot la fel apostolul Petru, prezintă Evanghelia după înalţarea Domnului şi prin această Cheie, au parte de Împărăţie aproape trei mii de suflete, care se adaugă la numărul ucenicilor. (Fapte 2:41)
Cuvântul lui Dumnezeu este Sabia Duhului Sfânt (Efeseni 6:7) şi de aceea trebuie citit în fiecare zi, memorat, trăit şi propovăduit, El având puterea să lucreze în noi şi în oamenii din jurul nostru (Evrei 4:12).
Dorim dragii mei, să fim eficienţi în lucrarea de extindere a Împărăţiei, însă am uitat că una din chei este Cuvântul. Neglijându-L şi crezând că putem fi eficienţi lăsându-L deoparte, greşim enorm şi printr-o astfel de atitudine putem chiar să legăm pe mulţi şi să le închidem posibilitatea de a intra în Împărăţia lui Dumnezeu.
O astfel de neglijare ne face la fel ca şi pe cărturarii şi fariseii de odinioară, care cunoşteau Legea dar n-o puneau în practică (Luca 11:52) şi care desfinţau Cuvântul, în folosul datinilor şi obiceiurilor omeneşti (Matei 15:5-6).
Întrebările care trebuie să ni le punem sunt: din ce categorie facem parte, ce facem cu această Cheie care este Cuvântul Lui Dumnezeu? Suntem oare conştienţi că în funcţie de cum o folosim vom da socoteală?

2. Rugăciunea şi Postul
Sunt doua chei importante care se leagă şi se întrepătrund şi în funcţie de folosirea corectă, depinde eficienţa lucrării noastre. În lupta de cucerire a acestui pământ pentru Isus, un rol important îl are postul şi rugăciunea. Şi aici subliniez rolul important al Duhului Sfânt care ne învaţă cum să ne rugăm şi mijloceşte în rugăciune cu suspine negrăite. (Romani 8:26)
Noi nu avem de luptat cu oamenii ca să-i aducem la Isus, ci avem de luptat cu duhuri ale întunericului, care stăpânesc pe aceşti oameni (Efeseni 6:12).
Şi aici atitudinea noastră trebuie să nu fie una de faţadă, aşa cum o aveau odinioară fariseii, făcând doar rugăciuni lungi de ochii lumii (Matei 23:14), ci noi trebuie să fim conştienţi că rugăciunea şi postul, trebuie împletite cu o viaţă de trăire în sfinţenie. (Isaia 58:6-8)
Dragii mei, o intrebare care ar trebui să ne cerceteze ar fi şi la acest punct: cum este viaţa mea de rugăciune în cămăruţa mea, în biserică, cum postesc? În funcţie de răspunsul la aceste întrebari, se va vedea şi eficienţa noastră în lucrarea de câştigare de suflete pentru Împărăţia lui Dumnezeu.

3. Mărturia personală
O altă cheie foarte importantă folosită în câştigarea de suflete pentru Împăraţia lui Dumnezeu, este mărturia personală. Mărturia personală este folosită de apostolul Pavel în lucrarea de misiune la care l-a chemat Domnul, în Ierusalim (Fapte 22), înaintea împăratului Agripa la Cezarea (Fapte 26) , la Roma (Fapte 28) ectc.
Mărturia personală cuprinde exact momentul întâlnirii cu Domnul, cuprinde convertirea, pocăinţa şi acceptarea Evangheliei, la chemarea făcută de Domnul. Aceast moment din viaţa noastră, reprezintă începutul unei relaţii personale cu Mântuitorul, cu Dumnezeul Cel Viu, este minunea făcută în viaţa noastră de Duhul Domnului, prin faptul că ne-a dat ochi să vedem şi urechi să auzim (1Corinteni 2:9-10). Deasemenea, mărturia personală reprezintă si trăirea de fiecare zi, în ascultare de Domnul si conform cu Cuvântul Său, astfel oamenii văzând faptele noastre bune, vor slăvi pe Dumnezeu (Matei 5:16). Deasemenea, mărturia personală trebuie sa fie caracterizată de o trăire în sfinţenie, rolul important în sensul acesta îl are Duhul Sfânt prin Roada adusă in viaţa noastră (Galateni 5:22).
Mărturia noastră personală, trebuie să fie însoţită de o trăire după voia lui Dumnezeu, altfel ne punem şi la acest capitol, în postura acelor cărturari şi farisei făţarnici, care lăsau nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia (Matei 23:23).
Întrebările care trebuie să ni le punem în mod personal sunt: Ce discut cu oamenii din jur, care Domnul mi-i scoate în cale în fiecare zi ? Le spun mărturia întâlnirii mele cu Isus şi le confirm cu trăirea mea această mărturie sau trăirea şi discuţiile mele mă arată mai degrabă ca fariseii de odinioară? În funcţie de cum folosim această cheie, Dumnezeu ne va cere socoteală în ziua judecăţii şi noi putem închide sau deschide Împărăţia cerurilor pentru cei din jur.

4. Darurile Duhului Sfânt
Acestea sunt alte chei importante pe care Dumnezeu le dă „fiecărui mădular în parte” aşa cum voieşte (1 Corinteni 12:11). Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altuia (1 Corinteni 12:7). Fiecare credincios primeşte un dar cu care să slujească la extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu şi în funcţie de folosirea acestui talant va primi răsplata (Matei 25:19). Fiecare primeşte un dar prin Duhul Sfânt cu care este chemat să lucreze la bunul mers al Bisericii şi la extinderea Împărăţiei lui Dumnezeu. Cu părere de rău şi azi sunt mulţi creştini care nu-şi cunosc darul şi nici nu vor, din cauza comoditaţii şi egoismului. La fel ca şi fariseii de odinioară mulţi doresc doar sa fie în centrul atenţiei, însa să nu slujească, să nu pună în practică darul (talantul) primit de la Dumnezeu (Luca 11:43), însa la sfârşit sa aibe răsplată.
Trebuie să fim conştienţi că Dumnezeu cunoaşte lucrarea fiecăruia şi va răsplăti cu dreptate. Totodată trebuie să realizăm că nefolosind talantul sau îngropându-l în pământ, de fapt legăm pe pământ posibilitatea ca şi alţi semeni ai noştri să beneficieze de Cer, să aibe parte de Împărăţia lui Dumnezeu.
Doresc ca fiecare din noi să ne întrebăm ce atitudine avem, ce facem cu cheile care Dumnezeu ni le-a dat în administrare pentru o vreme? Suntem oare conştienţi că prin folosirea lor eficientă, deschidem posibilitatea ca mulţi semeni să aibe parte de Împărăţia lui Dumnezeu? Conştientizăm oare la fel de mult că prin neglijare, închidem înaintea multora posibilitatea de a avea parte de Împărăţia lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne trezească la o viaţă de responsabilitate, având în vedere că în fiecare zi mii şi mii de semeni de-ai noştri părăsesc acest pământ şi merg spre iad. Oare la câţi oameni le-am fi putut deschide posibilitatea să ajungă în Împărăţia lui Dumnezeu, prin cheile primite de la Domnul şi nu am făcut-o? Fiecare putem să dăm un răspuns în dreptul nostru, să venim înaintea Domnului cu pocăinţă şi să hotărâm astăzi să trăim o viaţă după voia lui Dumnezeu. El să ne ajute pe fiecare din noi la aceasta.

Simion Ioanăş