Bucură-te de părtășia cu Dumnezeu

Bucară-te de părtășia cu Dumnezeu (1Ioan 1:1-10 ;2:1-6,15-29)

Prima Epistola a lui Ioan este adresată Bisericii în general. În aceasta Epistola, Ioan îi încurajează pe credincioși să se bucure în Domnul, le spune să se păzească de păcate, îi avertizează cu privire la învățătorii falși din mijlocul lor și le adresează cuvinte de încurajare în credință, asigurându-i că prin credință, vor avea parte de viață veșnică.
Scrierea acestei epistole se pare că a fost impusă de activitățile învățătorilor falși care s-au separat de Biserică și care încercau să atragă pe cei credincioși. Ei au format un grup, crezând că au o cunoaștere superioară față de-a creștinilor de rând. Se pare că acești învățători au fost înaintașii ereticilor de mai târziu cunoscuți în general ca „gnostici” și care pretindeau că dețin o cunoaștere speciala a lui Dumnezeu și a teologiei. Ei au contestat faptul ca Isus este Hristosul (2:22), Fiul preexistent al lui Dumnezeu (1:1; 4:15;5:5) venit în trup omenesc (4:2). Acești învățători falși se pare că pretindeau că ei sunt fără păcat (1:8-10), ei urmau căile lumii (2:15); ignorau poruncile lui Cristos (2:4).
Ioan scrie intr-un fel pentru a oferi un antidot pentru aceste învățături false.
Ioan îndeamnă la părtășie unii cu alții și cu Dumnezeu. Părtășie (koinonia în greacă) înseamnă „ceva comun, împărtășit de toți”, într-un cuvânt o comunitate de relații.

Privind la textul citit observam câteva îndemnuri pe care le dă Ioan pentru a ne bucura de părtășia cu Dumnezeu:
1. Încrede-te în Cuvântul vieții prin care cunoști viața veșnică (v1-4)
Cum să pun în practică îndemnul acesta?
-crede mărturia Scripturii
-crede neclintit în viata veșnică
-crede în Domnul Isus
-păstrează permanent părtășia cu Tatăl și cu Fiul.
2. Conștientizează tot timpul că Dumnezeu este lumină (1:5)
Ce implica acest adevăr în viața mea?
-umbla în lumină (1: 7)
-recunoaște păcatul din viața ta(1: 8,10)
-mărturisește păcatul Domnului (1: 9)
-nu păcătui (cap2:1)
3. Constientizeaza tot timpul valoarea Domnului Isus in viata ta.
Cum sa fac asta?
-vino întotdeauna cu păcatul tău la Isus (orice păcat ai făcut crede ca prin Isus ai intrare la Dumnezeu)(2:1)
-crede în jertfa de ispășire a Domnului Isus (2:2)
-păzește poruncile Domnului Isus (Scriptura) (2:3)
-păzind Cuvântul vom avea dragoste în noi (2:5)
-trăiește cum a trăit Isus (2:6)
-iubește pe fratele tău (2:10)
4. Nu iubi lumea
Cum să fac asta?
-nu fă idoli din lucrurile acestei lumi (2:15)
-nu umbla călăuzit de firea pământească (2:16)
-nu umbla călăuzit de pofta ochilor (2:16)
-nu te lăsa condus de lăudăroșia vieții (2:16)
5. Păzește-te de învățăturile false sau anticristice
Cum?
-Rămâi sub călăuzirea Duhului Sfânt (2:20)
-ține cont că anticriștii neagă Mesianitatea Domnului Isus (2:22)
-ține cont că anticriștii neagă Dumnezeirea Domnului și Trinitatea (2:22)
-crede în Scriptură și în promisiunile ei (2:24-25)
-rămâi în Hristos (2:28)
– trăiește în dreptate (2:29)

Simion Ioanăș

Publicitate