Bucuriile cu privire la Evenimentul Nașterii Domnului actuale și astăzi

Bucuriile cu privire la Evenimentul Nașterii Domnului actuale și astăzi (Luca 2:4-20)

1. S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. (Vers 11)
Ce înseamnă acest lucru, că S-a născut un Mântuitor?
a) Faptul că Dumnezeu a dat omenirii Mântuitorul promis în dar
Bucuria omenirii astăzi, în fața sărbătoririi acestui Eveniment, trebuie să fie în darul oferit de Dumnezeu.  Mântuitorul este Esența sărbătorii de Crăciun și a fost dăruit de Dumnezeu în mod miraculos!
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)
Matei 1:18. Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.
b) Faptul că în Hristos Isus avem salvare din păcat
Bucuria noastră în fața acestui eveniment, care trebuie spus tuturor, este că avem un Salvator, doar prin El putem să găsim rezolvare la problema păcatului.
Matei 1: 19. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii; de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns. 20. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce S-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. 21. Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”
c) Faptul că în Hristos Isus avem un Mântuitor personal
Bucuria noastră este că avem un Mântuitor personal, care este Dumnezeu cu noi. Dacă lumea îl percepea pe Dumnezeu ca departe de om, de care nu te poți apropia decât prin preoți și jertfe, prin Hristos fiecare are posibilitatea de-a avea o relație personala cu Dumnezeu.
Matei 1: 22. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: 23. „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel” care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi.”

2. S-a născut Împăratul peste poporul lui Dumnezeu
Matei 2:1. După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim 2. şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”
Ce înseamnă că avem pe Hristos Împărat venit din Cer?
a) Înseamnă că avem o Căpetenie care să ne conducă
Matei 2: 5. „În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: 6. „Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.”
Bucuria noastră este că avem pe Domnul ca și Căpetenia oștirilor, Cel care are putere să ne apare în orice moment și să ne poarte de grijă ca nimeni altcineva.
I-a apucat o mare frica si ziceau unii catre altii: „Cine este Acesta de Il asculta chiar si vantul si marea?” (Marc.4:41)
Cei ce sedeau cu El la masa au inceput sa zica intre ei: „Cine este Acesta de iarta chiar si pacatele?” (Luc.7:49)
Seara, au adus la Isus pe multi indraciti. El, prin cuvantul Lui, a scos din ei duhurile necurate si a tamaduit pe toti bolnavii, (Mat.8:16)
b) Înseamnă că avem un Păstor care să ne păstorească
Bucuria noastră este că suntem sub grija Marelui Păstor, El care ne apără, ne duce la pășuni minunate, la ape de odihnă, ne împlinește categoric dorința sufletului nostru și fericirea lui.
Psalmul 23 este cel mai elocvent privitor la binecuvântarea care-o avem în Hristos ca Păstor minunat.
c) Înseamnă că avem un Mijlocitor înaintea căruia să ne închinăm
Matei 2:11. Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.
Bucuria noastră este că ne este deschisă calea înaintea lui Dumnezeu prin Impăratul nostru Hristos Domnul. El mijlocește pentru noi, ne putem închina Lui și aduce cererile noastre lui Dumnezeu în Numele Domnului Isus.

3. S-a întrupat Cuvântul lui Dumnezeu pe pământ
Ioan 1:14. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl.
Ce înseamnă că S-a întrupat Cuvântul?
a) Înseamnă că Dumnezeu, Cuvântul, S-a coborât pe pământ
Ioan 1:1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
Bucuria noastră este că pentru noi tot ce a făcut și a poruncit El, este Model și Normă de credință și umblare pe pământ.
b) Înseamnă că Lumina care să ne lumineze pe pământ este Hristos Întrupat
Ioan 1:9. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume.
Bucuria noastră este că tot ceea ce a spus Hristos Domnul, cuvintele adevăratei vieți, a vieții veșnice le găsim la El, la tot ceea ce ne-a poruncit El în Noul Legământ.
c) Înseamnă că doar cei ce cred și ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu devin copiii lui Dumnezeu, poporul Său
Ioan 1: 11. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. 12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; 13. născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
Bucuria noastră este că prin credința în Hristos Întrupat, copilul născut în iesle, noi putem face parte din poporul lui Dumnezeu.

Haideți să lăsăm ca bucuriile prezente la Evenimentul întrupării să fie actuale și pentru noi la sărbătoarea de anul acesta: Bucuria că în Copilul născut avem un Mântuitor, cel mai minunat dar oferit nouă de Dumnezeu, Cel în care avem salvare de păcat și un mântuitor personal. Bucuria că  în Copilul născut avem Împăratul nostru, Cel care ne conduce, ne apără, ne păstorește și mijlocește pentru noi. Bucuria că în Copilul născut avem parte de Cuvântul Întrupat, care este Model, Normă de credință și credința în El ne naște din Dumnezeu prin Duhul Sfânt.

Simion Ioanăș