Ce moștenire transmiți mai departe ca tată generațiilor care urmează? (Iov 1:1-11)

Ce moștenire transmiți mai departe ca tată generațiilor care urmează?

Iov 1:1. Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău. 2. I s-au născut şapte fii şi trei fete. 3. Avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi de boi, cinci sute de măgăriţe şi un foarte mare număr de slujitori. Şi omul acesta era cel mai cu vază din toţi locuitorii Răsăritului. 4. Fiii săi se duceau unii la alţii şi dădeau, rând pe rând, câte un ospăţ. Şi pofteau şi pe cele trei surori ale lor să mănânce şi să bea împreună cu ei. 5. Şi, după ce treceau zilele de ospăţ, Iov chema şi sfinţea pe fiii săi: se scula dis-de-dimineaţă şi aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov: „Poate că fiii mei au păcătuit şi au supărat pe Dumnezeu în inima lor.” Aşa avea Iov obicei să facă. 6. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor. 7. Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Şi Satana a răspuns Domnului: „De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe el.” 8. Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău.” 9. Şi Satana a răspuns Domnului: „Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? 10. Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui, şi turmele lui acoperă ţara. 11. Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de tot ce are, şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă.”

(Ce moștenire transmiți mai departe ca tată generațiilor care urmează?
1 Împărați 15:24. Asa a adormit cu părinţii lui şi a fost îngropat cu părinţii lui în cetatea tatălui său David. Şi în locul lui a domnit fiul său Iosafat. 25. Nadab, fiul lui Ieroboam, a început să domnească peste Israel în al doilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. El a domnit doi ani peste Israel. 26. El a făcut ce este rău înaintea Domnului şi a umblat pe calea tatălui său, săvârşind păcatele în care târâse tatăl său pe Israel.
1 ÎmpărațI 22:51. Ahazia, fiul lui Ahab, a început să domnească peste Israel la Samaria, în al şaptesprezecelea an al lui Iosafat, împăratul lui Iuda. A domnit doi ani peste Israel. 52. El a făcut ce este rău înaintea Domnului şi a umblat în calea tatălui său şi în calea mamei sale şi în calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 53. A slujit lui Baal şi s-a închinat înaintea lui şi a mâniat pe Domnul Dumnezeu lui Israel, cum făcuse şi tatăl său.
2 Împărați 21: 8. Manase a adormit cu parintii sai si a fost ingropat in gradina casei, in gradina lui Uza. Si, in locul lui, a domnit fiul sau Amon. 19. Amon avea douazeci si doi de ani cand a ajuns imparat si a domnit doi ani la Ierusalim. Mama sa se chema Mesulemet, fata lui Harut din Iotba. 20. El a facut ce este rau inaintea Domnului, cum facuse tatal sau, Manase; 21. a umblat in toata calea in care umblase tatal sau, a slujit idolilor carora slujise si tatal sau si s-a inchinat inaintea lor; 22. a parasit pe Domnul Dumnezeul parintilor sai si n-a umblat in calea Domnului.)

– Trăim într-o societate care luptă împotriva familiei, care folosește o ideologie demonică, socialist globalistă, ca să distrugă familia prin anumite majorități sexuale
– Trăim într-o societate în care standardele de creștere și disciplinare a copiilor după Scriptură sunt negate și condamnate
– Trăim într-o societate unde satana încearcă redefinirea familiei și îndoctrinarea copiilor noștri cu o programă școlară alcătuită după agenda  unor minorități care trăiesc în confuzie și în păcate pe care Dumnezeu le condamnă

Modelul nostru de tată, de părinte, este Tatăl ceresc, este Dumnezeu. Dragostea lui pentru fiecare din noi, creaturile Sale, S-a materializat în Planul de Mântuire a omenirii și înfierea noastră este concretizată prin credința în Domnul Isus și pocăință. Să rămânem în integritatea Cuvântului lui Dumnezeu, la fel ca Iov, indiferent de prigoana șI încercările care vor veni peste Biserica creștină în viitor.

Cartea lui Iov ne prezintă pe Iov care și-a cunoscut bine prioritățile și care punea preț în mod deosebit pe familia lui, fiind pentru aceasta privit cu ură de diavolul, care dorește distrugerea lui Iov și a tot ce are el.
Vom privi astăzi împreună la Iov ca și un tată deosebit, vom învăța din Scriptură câteva caracteristici ale unui tată care trăiește în ascultare de Dumnezeu:

1.
Tatăl trebuie să-și cunoască atribuțiile în familie

a) Tatăl trebuie să fie un om al rugăciunii, preot în familia lui
 Iov 1: 4. Fiii săi se duceau unii la alţii şi dădeau, rând pe rând, câte un ospăţ. Şi pofteau şi pe cele trei surori ale lor să mănânce şi să bea împreună cu ei. 5. Şi, după ce treceau zilele de ospăţ, Iov chema şi sfinţea pe fiii săi: se scula dis-de-dimineaţă şi aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov: „Poate că fiii mei au păcătuit şi au supărat pe Dumnezeu în inima lor.” Aşa avea Iov obicei să facă
1 Timotei 2:8 Vreau, dar, ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli.

b) Tatăl trebuie să fie lider al familiei și sa-și câștige respectul pentru aceasta
vers4 … Iov chema şi sfinţea pe fiii săi: se scula dis-de-dimineaţă şi aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot….
1 Corinteni 11:3 Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii şi că Dumnezeu este Capul lui Hristos.
Efeseni 5:24 Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile.
Efeseni 6:1 Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept.
Coloseni 3:20 Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului.
Proverbele 23:22 Ascultă pe tatăl tău, care te-a născut, și nu nesocoti pe mama ta, când a îmbătrânit.

c) Tatăl trebuie să se îngrijească de nevoile familiei
Iov 1: 3. Avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi de boi, cinci sute de măgăriţe şi un foarte mare număr de slujitori. Şi omul acesta era cel mai cu vază din toţi locuitorii Răsăritului.  
1 Timotei 5:4 Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși, întâi față de cei din casa lor, și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu.
1 Timotei 5:8 Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios.

2. Tatăl trebuie să-și cunoască responsabilitatea în familie

a) Responsabilitatea tatălui într-o familie constă în a judeca lucrurile înțelept

Indiferent de circumstanțele cu care se confruntă un tată, el nu trebuie să acționeze sub impulsul mâniei, ci ținând cont de înțelepciunea dată de Cuvântul lui Dumnezeu.
Iov și-a dat seama că copiii lui sunt carne șI există în întâlnirile șI umblarea lor posibilitatea să păcătuiască, cu înțelegere el se roagă și aduce jertfe.
Efeseni 6:4 Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului.
Coloseni 3:21 Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri, ca sa nu-și piardă nădejdea.

b) Responsabilitatea tatălui într-o familie este în a se implica în educația copiilor
Iov își educă copiiiîn prezența Domnului, este exemplu șI îi implică într-o relație cu Domnul, chemându-i să fie sfințițI copiii lui în prezența Domnului.
Proverbele 22:6 Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.
Iosua 24:15 Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.”

c) Responsabilitatea tatălui într-o familie este în a disciplina pe copii Săi

Un tata responsabil va acționa întotdeauna cu dragoste atunci când lucrează la disciplinarea copiilor săi, cunoscând întotdeauna bine ce lucrează la fiecare din ei și ținând cont de vârsta copiilor.
Disciplina consta în mustrare, pedeapsă, corectare făcută cu dragoste.

Proverbele 3:12 Cãci Domnul mustrã pe cine iubește, ca un pãrinte pe copilul pe care-l iubește!
Proverbele 20:11 Copilul lasã sã se vadã încã din faptele lui dacã purtarea lui va fi curatã și fãrã prihanã. –
Proverbele 23:13 Nu cruța copilul de mustrare, cãci dacã-l vei lovi cu nuiaua nu va muri.
Proverbele 29:15 Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lãsat de capul lui face rușine mamei sale.
Proverbele 19:18 Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori sa-l omori. –

3. Tatăl trebuie să fie un model de urmat
Iov 1:1. Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău.

a) Să fie un model printr-un caracter plin de milă, iertare și dragoste
Efeseni 5:25 Bărbaților, iubiți-va nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea,
Efeseni 5:28 Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși.
Efeseni 5:33 Încolo, fiecare din voi sa-și iubească nevasta ca pe sine; și nevasta să se teama de bărbat.

b) Să fie un model în credință
Evrei 12:13 croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopată să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat.
1 Corinteni 11:1 Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos.

c) Să fie un model în trăire (în fapte)
Psa 127:3-5 Iată, fiii sunt o moștenire dela Domnul, rodul pântecelui este o răsplată datã de El. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii fãcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de sãgeți cu ei! Cãci ei nu vor rãmânea de rușine, când vor vorbi cu vrãjmașii lor la poartã.

Tatăl trebuie să-și cunoască atribuțiile în familie
– trebuie să fie un om al rugăciunii, preot în familia lui
– trebuie să fie lider al familiei și sa-și câștige respectul pentru aceasta
– trebuie să se îngrijească de nevoile familiei
Tatăl trebuie să-și cunoască responsabilitatea în familie

– în a judeca lucrurile înțelept
– este în a se implica în educația copiilor
– în a disciplina pe copii Săi
Tatăl trebuie să fie un model de urmat
– un model printr-un caracter plin de milă, iertare și dragoste
– un model în credință
– un model în trăire (în fapte)
Simion Ioanăș

Publicitate