Cea mai frumoasă mireasă – Biserica (Cânt. Cânt. 6:4-12)

Cea mai frumoasă mireasă – Biserica (Cânt. Cânt. 6:4-12)
Versetul de aur: Cantarea Cantarilor 6:9. dar numai una singură este porumbiţa mea, neprihănita mea; ea este singură la mama sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd şi o numesc fericită; împărătesele şi ţiitoarele de asemenea o laudă. –

Solomon este autorul acestei cărți din Scriptura, în jurul anului 965 i. Cr, este o carte poetică care descrie dialogul dintre mire și mireasă și cuvântări de tip monolog.

Povestea de dragoste a celor doi îndrăgostiți, care este interpretată de unii comentatori sub trei mari forme:
– ca o alegorie spirituală care descrie dragostea dintre Dumnezeu și poporul Său sau dintre Hristos și Biserică.
Cu privire la interpretarea evanghelică, mirele îl reprezintă pe Mirele ceresc, Hristos Domnul și mireasa, Sulamita, este Biserica Domnului.
– o interpretare prin metoda tipologică, metoda care păstrează sensul literal al poemului, dar care discerne într-un sens mai înalt, spiritual, însă evită excesele metodei alegorice
– o interpretare dramatică care se învârte în jurul lui Solomon, Sulamita și pastorul pe care ea îl iubea

Haideți să privim împreună astăzi la textul citit și să învățăm câteva adevăruri minunate care caracterizează frumusețea miresei:

1. Mireasa are ca mobil al relației cu mirele dragostea
Într-o căsătorie și pentru o căsătorie este nevoie neapărat de dragoste. Dragostea are un început între mire și mireasă și trebuie să continue pe tot parcursul vieții.

Cantarea Cantarilor 2:10. Preaiubitul meu vorbeşte şi-mi zice: „Scoală-te, iubito, şi vino, frumoaso! 11. Căci iată că a trecut iarna; a încetat ploaia şi s-a dus. 12. Se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării şi se aude glasul turturelei în câmpiile noastre. 13. Se pârguiesc roadele în smochin, şi viile înflorite îşi răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, şi vino, frumoaso!
Efeseni 5:25. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, 26. ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, 27. ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. 28. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi.

Dragostea se menține între soț și soție prin expresii pozitive, printr-o vorbire care să atragă pe celălalt și să unească relația dintre cei doi.

Mirele: Iubit-o, frumoaso, ai ochi de porumbiță, un crin în mijlocul spinilor, „Scoală-te, iubito, și vino, frumoaso!, “Buzele tale sunt ca un fir de carmaz, și gura ta este draguță; obrazul tău este ca o jumătate de rodie, sub marama ta.”  “Ești frumoasă de tot, iubito, și n-ai niciun cusur.“  „Cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor?” –

Mireasa:  Cant Cant 5:10. Iubitul meu este alb şi rumen, deosebindu-se din zece mii. 11. Capul lui este o cunună de aur curat, pletele lui ca nişte valuri sunt negre cum e corbul. 12. Ochii lui sunt ca nişte porumbei pe marginea izvoarelor, scăldaţi în lapte şi odihnindu-se în faţa lui plină. 13. Obrajii lui sunt ca nişte straturi de miresme, în care cresc saduri mirositoare; buzele lui sunt nişte crini din care curge cea mai aleasă smirnă. 14. Mâinile lui sunt nişte inele de aur ferecate cu pietre de crisolit; trupul lui este un chip de fildeş lustruit, acoperit cu pietre de safir; 15. picioarele lui sunt nişte stâlpi de marmură albă, aşezaţi pe nişte temelii de aur curat. Înfăţişarea lui este ca Libanul, pare un tânăr ales ca cedrii. 16. Cerul gurii lui este numai dulceaţă, şi toată fiinţa lui este plină de farmec. Aşa este iubitul meu, aşa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului! –

Dragostea între mire și mireasă, respectiv soț și soție înseamnă și atracție fizică, frumusețe

Cant Cant 6:4. Frumoasă eşti, iubito, ca Tirţa, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită ca nişte oşti sub steagurile lor. 5. Întoarce-ţi ochii de la mine, căci mă tulbură. Perii tăi sunt ca o turmă de capre care poposesc pe coama Galaadului. 6. Dinţii tăi sunt ca o turmă de oi care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, şi niciuna din ele nu este stearpă. 7. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie, sub marama ta…
•Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. (1Cor.7:5)

În sens alegoric, Hristos își iubește Biserica și și-a dat viața pentru ea. Frumusețea Miresei arată de fapt modul în care Hristos ne vede, frumusețea spirituală pe care El a pus-o în noi ca Biserică. Unitatea dintre mire și mireasă constă în dragostea și dorința de-a rămâne loiali unul altuia, asta însemnând că nimeni și nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu pentru poporul Său acopere orice greșeală: Cânt Cânt 4:7. Ești frumoasă de tot, iubito, și n-ai niciun cusur.


2. Mireasa îl acceptă pe mire ca autoritate peste ea
Cant Cant 1:4. Trage-mă după tine! Şi haidem să alergăm! Împăratul mă duce în odăile lui… Ne vom înveseli şi ne vom bucura de tine; vom lăuda dezmierdările tale mai mult decât vinul! Pe drept eşti iubit. 5. Sunt neagră, dar sunt frumoasă, fiice ale Ierusalimului, cum sunt corturile Chedarului şi cum sunt covoarele lui Solomon. 6. Nu vă uitaţi că sunt aşa de negricioasă, căci m-a ars soarele. Fiii mamei mele s-au mâniat pe mine, şi m-au pus păzitoare la vii. Dar via frumuseţii mele n-am păzit-o. 7. Spune-mi tu, pe care te iubeşte inima mea, unde îţi paşti oile, unde te odihneşti la amiază? Căci de ce să umblu ca o rătăcită pe la turmele tovarăşilor tăi? –

Efeseni 5:22. Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; 23. căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. 24. Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile.

În sens alegoric Biserica este supusă autorității Mirelui, lui Hristos Isus. Cuvântul Domnului este autoritatea pentru Biserică și Biserica așteaptă cu nerăbdare venirea Lui, ascultând în totul de Cuvântul Său.
Matei 25:1. Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. 2. Cinci din ele erau nechibzuite, şi cinci înţelepte. 3. Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn; 4. dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase. 5. Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate şi au adormit. 6. La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!” 7. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele.

3. Mireasa este un exemplu și un model pentru cei din jur
Cant Cant 6:8. Am şaizeci de împărătese, optzeci de ţiitoare, şi fete fără număr, 9. dar numai una singură este porumbiţa mea, neprihănita mea; ea este singură la mama sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd şi o numesc fericită; împărătesele şi ţiitoarele de asemenea o laudă. –

1 Petru 3:1. Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, 2. când vă vor vedea felul vostru de trai: curat şi în temere. 3. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, 4. ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. 5. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu şi erau supuse bărbaţilor lor; 6. ca Sara, care asculta pe Avraam şi-l numea „domnul ei”. Fiicele ei v-aţi făcut voi, dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva. 7. Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.

– Exemplul miresei este caracterizat de abstinenta si puritate
Cant Cant 4:11. Miere picură din buzele tale, mireaso, miere şi lapte se află sub limba ta, şi mirosul hainelor tale este ca mirosul Libanului. 12. Eşti o grădină închisă, soro, mireaso, un izvor închis, o fântână pecetluită.

Pentru o soție sau un soț aceasta înseamnă trăire caracterizată de integritate din punct de vedere sexual
Evrei 13: 4. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari.

– Exemplul miresei este caracterizat de sfințenie
Cânt cânt 2:2. Ca un crin în mijlocul spinilor așa este iubita mea între fete. –
Cânt Cânt 6:8. Am şaizeci de împărătese, optzeci de ţiitoare, şi fete fără număr,9. dar numai una singură este porumbiţa mea, neprihănita mea; ea este singură la mama sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd şi o numesc fericită; împărătesele şi ţiitoarele de asemenea o laudă. –

În sens alegoric Biserica trebuie să fie un exemplu pe pământ, chiar în mijlocul prigoanei și a tuturor circumstanțelor, să rămână o mărturie în dragostea ei pentru Domnul.

Cânt Cânt 5:6. Am deschis iubitului meu; dar iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut. Înnebuneam când îmi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit; l-am strigat, dar nu mi-a răspuns. 7. Păzitorii care dau ocol cetăţii m-au întâlnit, m-au bătut, m-au rănit; mi-au luat marama străjerii de pe ziduri. 8. Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiţi pe iubitul meu, ce-i veţi spune?… Că sunt bolnavă de dragoste! –

Veți fi urâți de toți, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. (Mat.10:22)
Apocalipsa 19:6. Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărăţească. 7. Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit 8. şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.)

Domnul ne-a ales să fim Biserica lui, Mireasa Lui, ne-a iubit până acolo încât și-a dat viața pentru noi, El ne vede curați, se uită la frumusețea spirituală pe care El a pus-o în noi ca Biserică, El dorește să-L iubim și noi, să-I rămânem loiali, să ne supunem Autorității Lui Cuvântului Domnului, călăuziți de Duhul Sfânt să așteptăm venirea Lui trăin în puritate, sfințenie, fiind un exemplu pentru cei din jurul nostru.

Simion Ioanăș

 

Publicitate