Chemare la pocăință

Chemare la Pocăință (Ioel 2:1-32)

Cartea prorocului Ioel este datată în jurul sec 8-lea î.Hr,în  vremea lui Amos și Osea.
Numele de Ioel are semnificația de „Iahve este Elohim” sau „Dumnezeu este Domnul”.
Întreaga sa carte este un îndemn la pocăință. Profetul proclamă „Ziua Domnului” și o aplică la trei evenimente deosebite: plaga lăcustelor,  invazia viitoare a asirienilor și judecata finală.
Ioel discută patru subiecte principale:
1. Devastările grozave produse de plăgile succesive de lăcuste, devastări care aveau o semnificație mai profundă. (cap 1:1-12)
Lăcustele ar putea fi un simbol pentru popoarele (neamurile ) adunate în valea hotărârii, înainte de judecata lor.
2. Rodnicia reînoită a pământului în urma pocăinței lui Israel. (cap 1:13-2:27)
3. Darurile Duhului (cap 2:28-32)
4. Judecata finală a popoarelor care au năpăstuit pe Israel și binecuvântarea viitoare a țării lui Iuda (cap 3:1-21)

Viziunea lui Ioel se poate vedea în trei planuri : ea se referă la lucrurile imediate, împrejurările în care trăia el și compatrioții săi (Țara a fost invadată de lăcuste).
Cea dea doua viziune face referire la judecata care va veni sub forma unei invazii străine.
Cea de-a treia viziune vorbește despre lucruri care se vor întâmpla peste ani și ani.

Haide-ți să privim la câteva caracteristici ale Capitolului 2
A. Descrierea zilei Domnului v1-v11
1. Ziua aceasta va aduce invazia unui popor puternic (multi susțin că ar fi vorba de invazia asireană din timpul împăratului Ezechia)
2. Ziua aceasta va aduce pustiire
3. Ziua aceasta va aduce semne în cer și pe pământ, v10
4. Ziua Domnului este înfricoșătoare pentru tot pământul, v11
B. Îndemnul lui Dumnezeu la pocăință v12-v17
1. Dumnezeu vrea o pocăință reală și nu formală v13
2. Dumnezeu vrea o pocăință cu post
3. Dumnezeu vrea prin pocăință să aibe o părtășie cu poporul Lui
(bătrâni, copii, bebeluși, familii, preoți)
C. Promisiunile lui Dumnezeu pentru cei care răspund la chemarea Lui
1. Domnul este plin de râvnă pentru poporul Lui
2. El depărtează urgiile din popor
3. El aduce revitalizare pe toate planurile
4. Revitalizarea spirituală culminează cu lucrarea Duhului Sfânt, în poporul Lui și peste robi (neamuri).
5. Ziua Domnului va culmina cu semne și minuni
6. Salvarea oricărui om va fi pe „muntele Sionului și la Ierusalim” (aluzie la Domnul Isus)
Cateva aplicatii pentru noi:
„2 Pet 3:8-18 Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace. Să credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui, ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înţeles pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor. Voi deci, preaiubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucruri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi şi să vă pierdeţi tăria; ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava, acum şi în ziua veşniciei. Amin.

Fii pregătit pentru ziua Domnului ca și cum ea ar fi azi
Pocăiește-te în fiecare zi
Să avem o purtare sfântă și evlavioasă
Așteaptă și grăbește „Ziua Domnului”
Bazează-te pe făgăduințele Domnului
Fii înaintea Domnului drept, nevinovat și în pace
Creșteți în Harul și cunoștința Domnului Isus

Simion Ioanăș