Chemați să ne păzim și să creștem în harul și cunoștința Domnului (2Petru 3:17-18)

Chemați să ne păzim și să creștem în harul și cunoștința Domnului
2 Petru 3:17. Voi deci, preaiubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucruri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi şi să vă pierdeţi tăria; 18. ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava, acum şi în ziua veşniciei. Amin.

1. Păziți-vă de vechile păcate și creșteți în cunoașterea Domnului punând în practică credința
2 Petru 1:4. prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. 5. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; 6. cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; 7. cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. 8. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.

a) Credința este pusă în practică prin încrederea în făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe
Evrei 11:1. Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.
b) Credința este pusă în practică prin mijloacele a tot ce privește viața și evlavia puse la dispoziție în Domnul
2 Petru 1: 3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a daruit tot ce priveste viata si evlavia, prin cunoasterea Celui ce ne-a chemat prin slava si puterea Lui,În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său (Efes.1:7)

În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. (Efes.3:12)
c) Credința este pusă în practică prin harul și pacea înmulțite în noi

2 Petru 1:2. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos!
1 Petru 1: 2. după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite!

Doar păzindu-ne de vechile păcate și crescând în cunoașterea Domnului prin punerea în practică a credinței vom rodi, vom fi antrenați în viața creștină, nu vom aluneca și vom avea intrare în Împărăție.
2 Petru 1:8. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. 9. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţat de vechile lui păcate. 10. De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. 11. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.

2. Păziți-vă de proroci și învățători mincinoși și creșteți în cunoașterea Domnului încrezându-vă în Scriptură
2 Petru 2:1. În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică.

a) Încrederea în Scriptură se vede printr-o interpretare corectă și-o confruntare a învățătorilor falși
2 Petru 1: 19. Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre. 20. Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. 21. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.
b) Încrederea în Scriptură se vede printr-o trăire în sfințenie și-o condamnare a destrăbălării și materialismului urmărit de profeții falși
2 Petru 2:2. Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. 3. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înşelătoare să aibă un câştig de la voi. Dar osânda îi paşte de multă vreme, şi pierzarea lor nu dormitează.
c) Încrederea în Scriptură se vede prin integritatea în credință bazată pe izbăvirea din încercare și pedepsirea celor nelegiuiți în ziua judecății
2 Petru 2:9. înseamnă că Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii:

3. Păziți-vă de batjocoritorii din zilele din urmă și creșteți în cunoașterea Domnului aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu
2 Petru 3:3. Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor 4. şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci, de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!” 5. Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei 6. şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă.

a) Așteptăm și grăbim venirea zilei Domnului rămânând o mărturie prin viața noastră printr-o purtare sfântă şi evlavioasă
2 Petru 3:10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. 11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, 12. aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? 13. Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.
b) Așteptăm și grăbim venirea zilei Domnului nelăsându-ne târâți de rătăcirea acestor batjocoritori
2 Petru 3:17. Voi deci, preaiubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucruri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi şi să vă pierdeţi tăria;

Suntem chemați să ne păzim și să creștem în harul și cunoștința Domnului:
1. Păziți-vă de vechile păcate și creșteți în cunoașterea Domnului punând în practică credința, prin încrederea în făgăduințele Lui, prin mijloacele puse la dispoziție în Domnul, prin harul și pacea înmulțite în noi2. Păziți-vă de proroci și învățători mincinoși și creșteți în cunoașterea Domnului încrezându-vă în Scriptură, printr-o interpretare corectă și-o confruntare a învățătorilor falși, printr-o trăire în sfințenie și-o condamnare a destrăbălării și materialismului urmărit de profeții falși, prin integritatea în credință bazată pe izbăvirea din încercare și pedepsirea celor nelegiuiți în ziua judecății
3. Păziți-vă de batjocoritorii din zilele din urmă și creșteți în cunoașterea Domnului, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, nelăsându-ne târâți de rătăcirea acestor batjocoritori

Simion Ioanăș

Publicitate