Cina cea de taină, Ghetsimani, Judecata lui Isus, Tăgăduirea lui Petru

Cina cea de taină, Ghetsimani, Judecata lui Isus, Tăgăduirea lui Petru (Marcu 14:22-72)

Introducere
Evenimentele acestea dinaintea răstignirii, ne arată atașamentul Domnului față de Tatăl, în primul rând, față de slujirea Lui și față de ucenicii Lui, iar în același timp în antiteză: slăbiciunea ucenicilor, părăsirea și frica lor.

Prezentarea lecției
1. Cina Domnului și semnificația ei
Cina Domnului înainte de patimile sale a fost momentul intim cu ucenicii, în care în mod simbolic le-a prezentat Jertfa Lui de pe Cruce.
a) El urma să-și dea Trupul și Sângele ca Jertfă pentru păcate (vers 22-24)
b) Prin sângele Lui urma să pecetluiască Legământul cel nou (vers 24)
Exod 24:4. Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit un altar la poalele muntelui şi a ridicat douăsprezece pietre pentru cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. 5. A trimis pe nişte tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului arderi de tot şi să înjunghie tauri ca jertfe de mulţumire. 6. Moise a luat jumătate din sânge şi l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. 7. A luat cartea legământului şi a citit-o în faţa poporului. Ei au zis: „Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul.” 8. Moise a luat sângele şi a stropit poporul, zicând: „Iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.
c) Prin Cina aceasta Domnul instituia o lucrare pentru Biserică până-n veșnicii (vers 25)

2. Grădina Ghetsimani și pregătirea pentru patimile de la Cruce
גת שמנים  (Ghețimani) – Gat Shmanim – presă de ulei de măsline sau locul unde se presează uleiul de măsline.
a) În mod simbolic Ghetsimani ne arată zdrobirea și suferințele Domnului (Isaia 53:5)
Dar El era strapuns pentru pacatele noastre, zdrobit pentru faradelegile noastre. Pedeapsa care ne da pacea a cazut peste El, si prin ranile Lui suntem tamaduiti. (Isa.53:5)
b) In mod simbolic Ghetsimani prezintă prin Isus, Măslinul bun care dă viață  (Romani  11:17-20)
Romani 11: 17. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, şi dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor şi ai fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului, 18. nu te făli faţă de ramuri. Dacă te făleşti, să ştii că nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine pe tine. 19. Dar vei zice: „Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu.” 20. Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinţei lor, şi tu stai în picioare prin credinţă: nu te îngâmfa, dar, ci teme-te!
c) În mod real Ghetsimani este modelul pregătirii înaintea necazului  (vers 26-41)
–  să apelăm la armele duhovnicești, nicidecum la cele firești,  rugăciunea este cheia biruinței,  vrem să scăpăm de suferințe,  însă să acceptăm ca voia lui Dumnezeu să aibe prioritate, durerea este extraordinar de mare, însă să avem certitudinea că ajutorul și puterea vin de la Domnul.

3. Judecata lui Isus și tăgăduirea lui Petru
a. Identificarea și arestarea printr-un sărut al vânzătorului (vers 42-46)
În sărutul acesta s-au regăsit foarte mulți.
Petru doar după puțin timp l-a trădat și el pe Domnul și s-a lepădat de el. Astăzi de multe ori este tentația ca pentru lucruri de nimic „treizeci de arginti”, să-i dăm „sărutul trădării” Domnului.
Diavolul a venit încă din vechime printr-un blid de linte și a ispitit pe Esau, a venit și L-a ispitit pe Domnul cu bogățiile pământului, a venit la Iuda, a venit la Petru cu frica, poate că a venit la mine și la tine.
Gândește-te dragul meu astăzi, că Domnul a suferit pentru „trădările” noastre, dacă aceasta suferință îți vorbește și ție, gândește-te și cercetează-te unde ești? Pe ce îl vinzi azi pe Domnul, pentru o minciună să ai mai mulți bani, pentru o plăcere de o clipă, pentru gloria acestei lumi, pentru a fi acceptat de lumea aceasta … nu-ți știu motivul, dragul meu suflet. Te invit însă ca la fel ca și Petru, să ne pocăim, să plângem cu amar „săruturile trădării noastre” și să ne lăsăm schimbați de Dumnezeu, pentru ca Chipul Său să se oglindească în noi.
b. Bătaia și batjocura din partea celor religioși din neamul Lui (vers 53-65)
Oamenii aceștia erau neamul Său, adică cei care trebuiau să-L primească, sî-L accepte, cei care aveau Scripturile și ar fi trebuit să știe cine este. Este lovitura, suferința, pe care Isus o răbda și o accepta din partea celor religioși, dar care au rămas doar cu religia, neavând o legătură cu Dumnezeu.
c. Tăgăduirea, lepădarea și blestemul lui Petru (vers 66-72)
–  lepădarea în fața unei slujnice și primul cântat al cocoșului
–  lepădarea de două ori în fața mulțimii, blestemul și al doilea cântat al cocoșului
– aducerea aminte a Cuvântului Domnului și plânsul

Aplicarea lecției
Prin lecția de astăzi vedem cât de mult ne-a iubit Domnul, și-a dat Trupul și Sângele ca Jertfă pentru Mântuirea noastră, ca să putem prin credință să intrăm în Noul Legământ și să avem parte de Împărăția lui Dumnezeu. Domnul este prezentat astăzi înaintea noastră ca o pildă în fața suferinței, ca o pildă în fața trădării semenilor și-o acceptare a voii lui Dumnezeu chiar înaintea morții. Prin atitudinea ucenicilor și a oamenilor din jur putem vedea cât de slabi și ușor înfluențabili suntem ca oameni și dorința lui Dumnezeu de-a ne mântui, recupera prin credință, pocăință și ascultare de El.

Întrebări
Ce semnificație are Cina Domnului înainte de răstignire?
Ce învățăm din atitudinea Domnului și a ucenicilor din Ghetsimani?
Ce ne face azi să renunțăm atât de ușor la ascultarea de Domnul și ce soluție biblică avem pentru problema aceasta?
Cât prețuim astăzi Jertfa Domnului și ce rol are integritatea în viața personală de credință?

Simion Ioanăș