Cina Domnului

Cina Domnului (1Corinteni 11:17-34)

Cina Domnului este parte din planul de mântuire al lui Dumnezeu şi este instituită de El. Prin cina Domnului, Biserica, credincioşii, mărturisesc Jertfa Domnului prin care au fost mântuiţi.  Prin Cina Domnului, credinciosul işi cercetează starea spirituală, relaţia cu Sfânta Treime şi cu fraţii în credinţă, având în vedere că suntem un Trup şi ne hrănim din aceeaşi Pâine a vieţii: Hristos Domnul. Elementele folosite la Cina Domnului, respectiv pâinea şi vinul reprezintă Trupul şi Sângele Mântuitorului, care S-a jertfit pentru păcatele noastre.

Doresc să subliniez trei adevăruri cu privire la Cina Domnului:

1. Cina Domnului, prin practica biblică, este un simbol al Jertfei de la Golgota
1 Corinteni 11:23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume, că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. 24. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” 25. Tot astfel, după Cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.” 26. Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El.
a) Noi nu credem că noi îl jertfim pe Hristos din nou la Cina Domnului
Romani 6:8. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El, 9. întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi nu mai moare: moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. 10. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu.
b) Noi nu credem că la Cina Domnului când ne rugăm se produce transsubstanțierea
Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.”….
Cuvântul „transubstanţiere” derivă din latină – trans (peste), şi substantia (substanţă). Termenul este întrebuinţat în teologia Romano-Catolică pentru a denota ideea că în timpul ceremoniei de „Masa”, „pâinea şi vinul” sunt schimbate, în substanţă, în trupul şi sângele lui Hristos, deşi elementele apar a fi aceleaşi. Această doctrină, care nu are nici o bază în Scriptură, a apărut prima dată devreme în secolul al 9lea d. Hr., a fost formalizată la Conciliul de la Trent (1545-63 d. Hr.), şi a fost reafirmat la Al Doilea Conciliu de la Vatican (1962-65) (Ce sunt transubstanţierea şi consubstanţierea? De Wayne Jackson)
c) Noi nu credem că Cina Domnului curăță de păcate
să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea….
Prin Cina Domnului noi mărturisim că Hristos Isus, Mielul lui Dumnezeu, a murit pe cruce pentru iertarea păcatelor noastre, a înviat, s-a înălțat la Cer și o să vină înapoi pentru Biserica Lui.
La Cina noi mărturisim în mod solemn ce s-a întâmplat la Golgota, unde Domnul a fost Jertfit pentru iertarea păcatelor noastre și doar prin Jertfa aceasta noi suntem mântuiți.

2. Cina Domnului este o poruncă
Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sângele Meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el. (Ioan 6:53-56)

3. Cina Domnului este o mărturie

Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume, că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după Cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.”  Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El. (1Corinteni 11:23-26)

4. Cina Domnului este o reînoire a legămăntului

De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi, şi aşa sămănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului. (1 Corinteni 11:27-29)

Simion Ioanăș

Publicitate