Copiii noștri în Mâinile lui Dumnezeu

Copiii noștri în Mâinile lui Dumnezeu (Proverbe 22:6)

Cel mai minunat lucru este să-ți crești copilul în frica de Dumnezeu, să-l ajuți să-L cunoască și să-L iubească pe Dumnezeu.
Este minunat să știi că primele cuvinte rostite de copilul tău, sunt o rugăciune dintr-o inima curată și sinceră înaintea lui Dumnezeu și nu înjurături sau alte vulgarități, de care se bucură unii „părinți” atunci când aud pe copilul lor vorbind. Foarte important este ca în anii copilăriei („cei șapte ani de-acasa”), să-i învățăm pe copii noștri adevărurile absolute ale lui Dumnezeu.
Aceste adevăruri vor clădi în copilul nostru un caracter sănătos, care va fi de folos societății și lui Dumnezeu.

Haideți să privim împreună la câteva îndemnuri care le dă Scriptura (Cuvântul lui Dumnezeu), în legătură cu educația copiilor noștri:

1. Învață-l pe copil Calea
“Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” (Proverbe 22:6)
Trebuie să-i învățăm pe copii noștri că singura Cale ca să fie fericiți și să fie ai lui Dumnezeu, este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
“Isus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6)
Adevărurile lui Dumnezeu se găsesc în Sfânta Scriptură. Pentru a crește copiii noștri oameni sănătoși și ascultători de Dumnezeu, trebuie să-i învățăm de mici să citească Biblia sau povestiri biblice. Așa vor învăța să distingă binele de rău și adevărul de minciună, de asemenea vor putea vedea ce este păcat și ce este bine, vor învața că minciuna, hoția, idolatria, cearta, mânia, etc. sunt păcate și aduc doar rău, lor și oamenilor de lânga ei.
2. Mustră-l pe copilul tău
“Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!” (Proverbe 3:12)
Sigur că această mustrare se face cu duhul blândeții și cu dragoste. Astfel vom putea clădi în copiii noștri un caracter sănătos!
3. Faptele bune
“Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană.” (Proverbe 20:11)
Urmărește ca faptele bune să-ți caracterizeze copilul, sădește în el gânduri bune, iar acestea vor rodi într-o zi fapte bune. Îngrijește-te de igiena copilului, de educația lui, citește-i cărti pentru copii, joacă-te cu el de mic, fă-l prieten și corectează-i atitudinea cu dragoste, asta va scoate din el un caracter plin de fapte bune.
4. Disciplinarea copilului
Niciodată copilul nu trebuie lăsat de capul lui, ci trebuie disciplinat. Un copil lăsat de capul lui va crește un răzvrătit, care nu va știi să se descurce în viață și pe de altă parte va fi mai tot timpul un copil problemă.
“Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el.” (Proverbe 22:15)
”Nu cruţa copilul de mustrare, căci dacă-l vei lovi cu nuiaua nu va muri.” (Proverbe 23:13)
“Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale.” (Proverbe 29:15)
5. Învață-l pe copil să fie aproape de Isus, să aibe o relație personală cu El
“Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.” (Matei 19:14)
Învață-l pe copilul tău să vină la Isus cu problemele lui, să se roage Lui și să citească din Scripturi, prin care Domnul îi vorbeste copilului. Legătura strânsă dintre copil și Iisus îi va da copilului siguranță în viață și fundament, atunci când va trece prin problemele vieții.
6. Invață-l pe copil să fie ascultător de părinți
“Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale!” (Proverbe 1:8)
Caștigă-i încrederea copilului și arată-i că îi vrei binele, făți-l prieten și explică-i că întotdeauna ascultarea de părinți îl va ajuta în viață. Fă-l să înțeleagă că experiența vieții tale este un ajutor să nu treacă prin probleme și necazuri și să nu repete greșelile care le-ați făcut dumneavoatră în viață.
Sigur că la toate aceste îndemnuri, puteți adăuga și dumneavoastră mult mai multe, studiind Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, învățătura Creatorului nostru. Pe lângă toate acestea, ceea ce îi învățăm pe copii noștri trebuie să trăim în viața noastră, altfel nu vom arăta decât ca niște ipocriți, care pretind ceva copiilor, însă ei nu fac. O atitudine de felul acesta va creea doar repulsie în copii nostri și se vor razvrăti într-o zi împotriva noastră și împotriva lui Dumnezeu!
Dumnezeu să binecuvinteze toți părinții și copiii lor, astfel încât să putem avea familii sănătoase și o societate sănătoasă!
Simion Ioanăș

Publicitate