Coran vs. Biblia

Coran vs. Biblia

Am citit Coranul și doresc să prezint mai jos câteva păreri:

1. Coranul îndeamnă la violență în familie, la bătaia femeii, în schimb Biblia îndeamnă la iubirea dintre soț și soție.
Șura IV:38 spune: „Bărbații să fie înaintea muierilor, pentru că și Dumnezeu i-a pus pe aceia înaintea acestora și ei le țin din averile lor. Muierile cele cinstite să fie ascultătoare și să păzească tainele, ca să le păzească și Dumnezeu. Acele [muieri] însă, de care vă temeți că vă vor oțărî prin purtarea lor, proboziți-le, legați-le în cămări și le bateți, iar dacă ascultă de voi, atunci nu căutați pricină împotriva lor, căci Dumnezeu este înalt, măreț.”
Părerea mea este că acest verset îndeamnă la abuz împotriva femeii! Creștinismul nu învață să-ți bați nevasta și niciodată Domnul Isus nu a învățat așa ceva! Nu numai s-o bați, ci s-o și legi și s-o probozești (s-o mustri)!
Oare de ce nu ar avea și femeia dreptul să-și lege bărbatul și să-i tragă o bătaie bună, așa pentru corectare? Oare de ce islamul nu recunoaște că Coranul incită la violență, atât familiară cât și interumană?

2. Coranul consideră femeia ca o marfă de schimb, inferioară bărbatului, în schimb Biblia consideră femeia și bărbatul egali, în Hristos Domnul.
Șura II:223 zice astfel: „Muierile voastre vă sunt un ogor: deci veniți pe ogorul vostru cum voiți, însă pregătiți înainte sufletele voastre și temeți-vă de Dumnezeu și să știți că veți veni înaintea Lui. Și binevestește credincioșilor.”
În contextul acesta ne este prezentată femeia ca un ogor, o marfă de schimb, pe care poți s-o lași când nu-ți convine și s-o iei pe alta (vezi Șura II:226), însă trebuie să aștepți patru luni.
În Șura II:228, Mahomed învață că muierea să tacă și să rămână cu rușinea despărțirii și a sarcinii. Totuși dacă bărbatul vine la ea s-o ia din nou (sa-și ia ogorul) să meargă după el.
Este inadmisibilă o asemenea viziune a femeii. Nu numai pentru un creștin, dar și pentru o societate democratică, care dorește să traiască după principiile respectării omului și drepturilor omului pe acest pământ! Ceea ce spun aici, este întărit si de Șura 65 (Șura despărțirii).

3. Coranul pedepsește infidelitatea sau curvia, cu lovituri de bici, în schimb Biblia dă rezolvarea acestui păcat prin pocăința și credința omului în Jertfa lui Hristos.
Șura 24:2 ne spune: „Pe curvă și pe curvar biciuiți-i pe fiecare cu cațe o sută de bice și să nu vă apuce pentru ei îndurare împotriva judecății lui Dumnezeu, dacă credeți în Dumnezeu și în ziua de apoi. Și să fie martori la pedeapsa lor o parte din credincioși.”

La femeile profetului, care vorbesc despre „aventurile” lui cu Maria (se pare), cu care Mahomed s-ar fi culcat în lipsa Hafsei, în lipsa ei și în patul ei (o femeie primită în dar de la locțiitorul Egiptului), Dumnezeu este scutul lui și Gavril, îngerii și credincioșii, ii iau apărarea lui Mohammed. Interesant că în cazul curviei lui Mohammed, „Dumnezeu” îi ia apărarea prin Șura 66, concluzionând în vers 5: „Poate dacă se va despărți el de voi (vorbește de Mohammed), Dumnezeu îi va da în schimb muieri mai bune decât voi, mosleme, credincioase, ascultătoare, căincioase, rugătoare, postitoare, cunoscute de bărbat și fecioare.”
Este curios faptul ca în cazul lui Mohammed a fost indulgență și femeia primită de la Egiptean i-a rămas ca soție. Atât Mohammed cât și această femeie au scăpat.
Pe de altă parte, doar curând am auzit de o femeie din lumea musulmană, când o femeie violată de 4 idioți a fost condamnată la o sută de bice, iar „animalele” în călduri la câteva luni de închisoare. Pai oare de ce o fi fost femeia vinovată?
Pe de altă parte, femeia este sclavă în islam, nu are voie să iasă când vrea din casă și nu are voie să fie neînsoțită. Cineva spunea pe un alt site, unde am fost, că femeia nu are voie să fie singură, deoarece bărbații o pot viola. Poate îmi explica cineva ce-o fi greșit în lumea aceasta a islamului. Mie mi se pare ca învățătura Coranului nu este o carte inspirată de Duhul Sfânt, ci o făcătură a lui Mohammed.

4. Coranul îndeamnă la violență împotriva evreilor și creștinilor, la rasism și intoleranță religioasă, în schimb Biblia îndeamnă la toleranță față de toți oamenii.
Dacă aș lua versetele care se ocupa de evrei și creștini, necredincioșii cu care avea de-a face Mohammed, ajung la concluzia că acest om era plin de ura împotriva acestor oameni și această ură a fost transferată credincioșilor Coranului.
Șura II:113-114 spune: „Noi te-am trimis la adevăr să binevestești și să îndemni, însă nu vei fi întrebat despre tovarășii iadului. Și nu se vor învoi cu tine jidovii și creștinii până ce nu vei urma legea lor. Spune: „Numai îndreptarea lui Dumnezeu este îndreptare [adevărată]. În adevăr dacă ai fi urmat ceea ce le place lor, măcar că ți-a venit cunoștința, n-ai avea de la Dumnezeu scut și ocrotire.”
Versetul 116 arată clar că nu se referă la fățarnici, ci la fiii lui Israel! Mai mult versetul 129 spune clar: „Și ei zic: „Fiți jidovi sau creștini, atunci sunteți pe drumul drept! Spune: „Ba nu! [Noi primim] legea lui Avraam, cel dreptcredincios, și el nu era idolatru.”
Deci ceea ce vorbește în versetul respectiv, vorbește despre evrei și creștini, nu despre fățarnici!

5. Coranul pretinde că vine de la Dumnezeu care a revelat și Scriptura, însă vorbește împotriva Bibliei și a Hristosului revelat in Biblie.
Șura V:19 spune: „Necredincioșii sunt aceia care zic: „Dumnezeu este Mesia, fiul Mariei! Spune: „Cine ar fi avut putere asupra lui Dumnezeu dacă ar fi voit El să-l piardă pe Mesia, fiul Mariei, împreună cu maică-sa și cu toți cei de pe pământ?”
Omul ăsta doar era sub influența unor anumite învățături creștine și iudaice, însă totul era doar din auzite sau legende, care circulau în vremea aceea. De fapt mare parte din revelațiile lui, sunt auzite din popor și nu au un fundament doctrinar. Omul acesta se contrazice pe sine, spune ca el crede în scripturile evreilor, însă când să descrie părți din creație sau din viața evreilor, le descrie distorsionat, probabil cum le auzise, după ureche.
Pe de alta parte îl amintește deseori pe Isus, ca un profet, nu ca pe Fiul lui Dumnezeu, venit de la Tatăl, Mohammed neagă învierea Domnului, spunând că Isus a fost răpit și în locul Lui, evreii ar fi răstignit pe altul. Deși spune ca el crede în Hristos, îi ignoră învățătura legată de căsătorie, credință, mijlocire, ținuta femeii etc, ignoră toată învățătura Noului Testament, iubirea aproapelui. Mohammed a luat sabia în mână și a ucis, a trăit cu mai multe femei, deși Isus a condamnat uciderea și curvia, promovând familia formată din soț-soție și urând despărțirea.
Observați dragii mei, că noi avem de-a face cu un alt Dumnezeu, decât Dumnezeul crestinilor?

6. Coranul îndeamnă la atrocități și sadism, împotriva omului, în schimb Hristos îndeamnă la iubirea aproapelui.
Șura V:42 spune: „Și tălharului și tâlhăritei tăiați-le mâinile , ca răsplată pentru ceea ce au făcut; aceasta e o pildă de la Dumnezeu, căci Dumnezeu este puternic, înțelept.”
Probabil că atunci când Mohammed ataca caravanele din desert, ucigând și furând, aceste versete nu se aplica domniei sale, doar altora. Măcar o mână dacă i s-ar fi tăiat, probabil că și-ar fi schimbat versetul din Șura aceasta. Se pare că Mohammed care credea în Isus (ca și profet), excludea ascultarea de învățătura Lui.
Matei 5:38-45 spune: ” Aţi auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.” Dar Eu vă spun: să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ţi cere dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.” Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.”

Este foarte înțelept ca să-L cunoaștem pe Isus Domnul și să citim Sfânta Scriptură, la care face aluzie Mohammed. Citind Scriptura, vom putea face diferența între spusele lui Mohammed și Adevăr. Musulmanii au nevoie de Sfânta Scriptură, s-o citească si s-o compare cu cartea lui Mohammed și atunci vor putea cunoaște ca aceasta carte a lui, este inexacta și prezentările făcute cu privire la Scriptură, sunt în mare parte falsuri sau legende! Probabil că asta face ca legea Sharia să interzică Scriptura în țările musulmane, deoarece această Scriptură le va deschide ochii oamenilor să poată vedea cât de inexact și fals este Coranul!

Simion Ioanăș

Publicitate