Credința și atitudini

Credința și atitudini (Iacov 4:1-17)
Iacov ne prezintă în lecția de astăzi o serie de atitudini pe care le întâlnim în viața oamenilor din biserică. Iacov prezintă în antiteză atitudinile negative și pozitive existente în biserică.
Atitudini negative:
1. Lupte între frați (certuri, lupte pentru anumite poziții, uciderea, pizma, poftirea bunului fratelui tău)
Care sunt motivele luptelor ?
a) poftele din interiorul nostru
v1:”Nu vin oare din poftele voastre, cari se luptã în mãdularele voastre?”
În inima omului se duce permanent o luptă între voia firii noastre și voia Duhului Sfânt. Impulsul firii întotdeauna ne duce pe piste greșite. Iubirea de sine sau egocentrismul are un rol important în urmărirea împlinirii poftelor.
b) Pentru că nu cerem
V2:”și nu aveți, pentru cã nu cereți.”
Atunci când poftești un bun de la fratele tău sau o poziție anume în biserică, poate că ai avea dacă motivația ar fi bună.
c) Pentru că cerem cu o motivație greșită
v3:”Sau cereți și nu cãpãtati, pentrucã cereti rãu, cu gînd sã risipiti în plãcerile voastre.”
Dumnezeu ne dă dacă cerem dar să cerem nu cu gând de-a ne împlini dorințele noastre egoiste.
2. Prietenia cu lumea
v4:”Nu știți cã prietenia lumii este vrãjmãsie cu Dumnezeu?”
De ce nu e bună prietenia cu lumea?
a) Această prietenie ne desparte de Dumnezeu
v4: „Așa cã cine vrea sã fie prieten cu lumea se face vrãjmas cu Dumnezeu.”
b) Pentru că prietenia cu lumea înseamnă curvie spirituala
v4: „Suflete prea curvare”
c) Această prietenie produce gelozie  Duhului Sfânt din noi
v5: ” Duhul, pe care L -a pus Dumnezeu sã locuiascã în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine.”
3. Mândria înaintea lui Dumnezeu
v6:”,,Dumnezeu stã împotriva celor mîndri, dar dã har celor smeriti.„
4. Judecarea fratelui nostru
v11 : „Nu vã vorbiti de rãu unii pe altii, fratilor! Cine vorbeste de rãu pe un frate, sau judecã pe fratele sãu, vorbeste de rãu Legea sau judecã Legea.
5. Încrederea în propriile forțe
v13: „Ascultați, acum, voi cari ziceți: ,,Astãzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie, și vom câștiga!”  și nu știți ce va aduce ziua de mâine! Cãci ce este viața voastrã? Nu sunteti decât un abur, care se aratã puțintel, și apoi piere. -„

Atitudinile pozitive care ar trebui să ne caracterizeze și să le aplicăm la viața noastră:

1. Să ne facem prieteni cu Dumnezeu. v 4
De ce?
a) prietenia cu Dumnezeu ne face parte de harul lui Dumnezeu v 6
b) prietenia cu Dumnezeu înseamnă smerenie v 6
2. Dăruiește-te lui Dumnezeu!
v5: „Duhul, pe care L -a pus Dumnezeu sã locuiascã în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine.”
Cum? v 7,8,9,10,11-15.
a) Supuneți-vă lui Dumnezeu
b) Împotriviți-vă Diavolului
c) Apropiați-vă de Dumnezeu
d) Curățiți-vă mâinile
e) Curățiți-vă inima
f) Pocăiți-vă
„Simțiți-vã ticăloșia; tânguiți-vã și plângeți! Râsul vostru sã se prefacã în tânguire, și bucuria voastrã în întristare: Smeriți-vã înaintea Domnului, si El vã va înãlta.”
g) Nu vă vorbiți de rău sau nu vă judecați unii pe alții
h) Încrede-te în toate lucrurile în Dumnezeu
v15: Voi, dimpotrivã, ar trebui sã ziceti: ,,Dacã va vrea Domnul, vom trãi si vom face cutare sau cutare lucru.”
i) Fă bine înaintea Domnului
v17: „Deci, cine știe sã facã bine și nu face, săvârșește un pãcat!

Ce fel de atitudine se potrivește cu viața mea? Care dintre aceste atitudini mă caracterizează? Ce atitudine să iau înaintea Duhului Sfânt în fața acestor descoperiri?
Am înainte binele și răul, oare voi alege binele?
Este important ca în orice vreme ca și copii ai lui Dumnezeu să urmărim să fim niște pilde de urmat în familie, în societate, în Biserică. Este spre binele și fericirea noastră să urmărim să trăim după voia Domnului și totodată este o mărturie pentru mântuirea celor de lângă noi!
Simion Ioanăș

Publicitate