Cum sarbătorim Paștele?

Cum sărbătorim Paștele? (1 Cor 5:7)
Sigur ca mulți oameni în zilele noastre spun: „sărbătoresc Paștele”. Pentru unii Paștele înseamnă întâlnirea cu rudele, pentru alții un iepuraș și ouă roșii, pentru alții chefuri și beții, pentru alții ziua din an când își amintesc că mai trebuie să calce pe la Biserică, etc.
Sigur că este nevoie să știm ce este Pastele, ca să putem să sărbătorim ce trebuie sărbătorit la acest Paște.
Haideți ca privind la câteva adevăruri legate de Paști în Sfânta Scriptură și privind la aceste adevăruri, să dăm cinstea cuvenită Celui ce i se cuvine în această sărbătoare:
1. Paștele nostru este Hristos
1COR 5:7 Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştile nostru, a fost jertfit.
Ca să înțelegem mai bine că Paștele nostru este Hristos, haideți să răspundem la două întrebări:
a) Se poate ca oamenii să aibă un alt Paște?
Dacă privim în lumea de azi vedem că adevărata semnificație a paștelui a fost distorsionată de Satan, paștele pentru mulți reprezintă chefuri, iepurași etc.
Pana la 26 de ani și pentru mine Paștele a fost an de an același lucru. Era ziua când ca om „religios” mă duceam la Biserică și după aceea „ca tot omul” începea cheful și distracția. Abia așteptam Paștele an de an ca un motiv de destrăbălare și distracție.
Dar din momentul în care L-am cunoscut pe Hristos, Pastele meu este El.
b) Ce însemnă Paștele în Vechiul Testament?
„Exod 12:3-13 Vorbiţi întregii adunări a lui Israel şi spuneţi-i: „În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puţini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor; să faceţi socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an; veţi putea să luaţi un miel sau un ied. Să-l păstraţi până în ziua a paisprezecea a lunii acesteia; şi toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara. Să ia din sângele lui şi să ungă amândoi stâlpii uşii şi pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc; şi anume s-o mănânce cu azime şi cu verdeţuri amare. Să nu-l mâncaţi crud sau fiert în apă; ci să fie fript la foc: atât capul, cât şi picioarele şi măruntaiele. Să nu lăsaţi nimic din el până a doua zi dimineaţa; şi, dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi dimineaţa, să-l ardeţi în foc. Când îl veţi mânca, să aveţi mijlocul încins, încălţămintea în picioare şi toiagul în mână; şi să-l mâncaţi în grabă; căci este paştile Domnului. În noaptea aceea, Eu voi trece prin ţara Egiptului şi voi lovi pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la oameni până la dobitoace; şi voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, Eu, Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea sângele şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu vă va nimici nicio urgie, atunci când voi lovi ţara Egiptului.”

Pastele însemna pentru Evrei intervenția miraculoasă a Domnului, pentru ai scoate din Egipt. Pentru această intervenție trebuia să fie sacrificat câte un miel în fiecare familie, sau după caz dacă erau prea puțini, se asociau la un miel câte două familii. Sângele acestui miel îndepărtă mânia lui Dumnezeu de casele evreilor.
Spiritual privind, această lucrare era o prefigurare a lucrării lui Hristos, care este Mielul lui Dumnezeu. Ca să ne salveze din lumea păcatului (Egiptul din VT), Dumnezeu a dat să moară pe Mielul lui Dumnezeu, Isus Hristos. Sângele Lui are puterea să ne absolve de păcat și să ne ferească de mânia lui Dumnezeu. Orice inimă care nu are sângele lui Isus pe usciorii inimii sale, mânia lui Dumnezeu este peste el. Astfel trebuie să privească Biserica lui Hristos, Paștele.
Te rog suflete drag înțelege că la Paști trebuie să privești la Cristos.
Sângele lui Isus, Mielul lui Dumnezeu trebuie să fie pe „usciorii” inimii tale și atunci vei avea un PAȘTE minunat. Tot ceea ce facem în Biserică la Paște trebuie să arate spre Hristos Domnul, Paștele nostru. Dacă până la acest Paște ți-ai trăit viața cum ai vrut, la acest Paște, Hristos vrea să vină în viața ta. Privește la Isus Paștele nostru și întâlnește-te cu El la acest Paște.
2. Adevărata valoare a Paștelui se vede în jertfa Domnului Isus
Se spune că pe timpul Imperiului roman a existat un general foarte drept. El era un om foarte drept și pe lângă că era conducător militar era și guvernator în provincia aceea. Era foarte renumit pentru dreptatea lui și nimeni nu era scutit de aplicarea legii în cazul în care ar fi încălcat-o. În această vreme, era o lege care spunea că după o anumita ora era interzisa circulația pe străzi și cine încălca această lege era pedepsit cu biciuirea până la moarte. În acest timp într-o seară se întâmpla că tocmai mama lui să încalce acesta lege. Ea a fost prinsă și i s-a adus la cunoștință fiului ei acest lucru. Oamenii se așteptau ca Generalul să închidă ochii și s-o elibereze. Însă dreptatea acestui om a mers înainte și a spus: să fie judecată. La judecată a luat parte și generalul. După ce verdictul a fost dat, urma ca mama lui să fie biciuită până la moarte. În momentul în care călăul a vrut s-o lovească, el a ridicat mâna și a spus: opriți! S-a dus la mama lui, a dat-o la o parte, și-a dat jos haina de general și s-a pus în locul ei pe stâlpul de tortură, ca pedeapsa ce trebuia s-o ia ea să-i fie aplicată lui.
Domnul Isus și-a dat viața în locul nostru. Pedeapsa ce trebuia să cadă peste noi călcătorii de Lege, a căzut peste Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este adevărata valoare a Paștelui.
3. Isus vrea o relație personală cu tine la acest Paști
„IOAN 3:14-15 Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

a) Privește la Isus
Dumnezeu îi poruncește lui Moise,  în VT, să spânzure un șarpe pe o prăjină (pe un lemn) și cei ce vor privi la acest șarpe, vor fi salvați de pedeapsa lui Dumnezeu ce venea peste popor, prin șerpii veninoși.
Este interesant că și această lucrare prefigura lucrarea ce o va face Domnul Isus în viitor pe crucea Golgotei. Păcatul a căzut asupra lui Isus pe crucea Golgotei. Mai mult decât atât, ne spune Scriptura că:
” 2COR 5:21  Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.”
Șarpele spânzurat pe lemn reprezintă pe Hristos, făcut păcat pentru noi. Odată răstignit pe cruce, Hristos a luat asupra lui păcatul omenirii. Păcatul a fost pus pe cruce și el nu mai are nici o putere de robie asupra oamenilor. Atâta timp cât suntem mușcați de „șerpi veninoși” și privim la Isus, veninul acestor șerpi nu are putere să ne omoare. Când însă privirea noastră se îndreaptă spre orice altceva decât Isus Hristos, ne așteaptă moartea.
b) Puterea să începi o relație, ți-o dă El
Faptul că Domnul nu a rămas mort ci a înviat, este un motiv de bucurie pentru noi. În El este puterea să începem o relație cu Dumnezeu.
ROM 8:34 Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!
1COR 6:14 Și Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea Sa.
2COR 5:15 Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai traiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei.
4. Spune și altora despre învierea Domnului
ROM 10:9 Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
Domnul Isus după înviere le-a dat ucenicilor următoarea poruncă:
„FAPTE 1:8  Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

Sa facă Dumnezeu ca într-adevăr să fim martori ai învierii Lui până la marginile pământului.

Puneți întrebarea dragul meu suflet : Cine este Paștele tău? Este Isus Paștele tău ? Te-ai întâlnit cu Isus la această sărbătoare? Ești curățit de păcat prin sângele Mielului lui Dumnezeu? Ai dat păcatele tale Domnului Isus sau le mai ții încă asupra ta? Unde fugi când ești mușcat de păcat, te ascunzi sau privești la Golgota?Ai tu o relație personală cu Isus? Ești tu un martor al învierii lui Isus?
Să facă Domnul ca aceste întrebări să-ți cerceteze inima la acest Paște și să facă să te apropii mai mult de Dumnezeu
Simion Ioanăș

Publicitate