Direcția Bisericii

Direcția Bisericii (Efeseni 4:7-16)
Introducere
Nevoia întelegerii strategiei pentru a întelege importanța Direcției Bisericii.
Strategia este calea pe care o parcurgem pentru a realiza un anumit scop.
Exemplu biblic a unei strategii:
Matei 28:16-20
Viziune (Directie): ”ucenici din toate neamurile”
MAT 28:19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Cunoștințe: ”tot ce v-am poruncit” ,,Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ”
Motivație: “Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei”
“Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea…” (Ioan 3:16)
Dumnezeu ne-a iubit, a dat pe singurul Său Fiu astfel încât cât mai mulți să vină la mântuire, ca Evanghelia să fie vestită pâna la marginile pâmântului.
Resurse: ”Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.”
“Toată puterea Mi-a fost data în cer și pe pământ.”
“Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi…” (Fapte 1:8)
Plan de acțiune: “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile… botezându-i… Şi învăţaţi-i…”

SCHEMA BLOC DE ELABORARE A UNEI STRATEGII

 

 

Viziune

 

=>

 

Cunoștințe

 

=>

 

Motivație

 

=>

 

Resurse

 

=>

 

Plan de acțiune

 

=>

 

Realizare cu succes

 

 

 

=>

 

    X

 

=>

 

    X

 

=>

 

      X

 

=>

 

     X

 

=>

 

Confuzie

 

   X

 

=>

 

  

 

=>

 

    X

 

=>

 

      X

 

=>

 

     X

 

=>

 

Îndoiala realizării

 

   X

 

=>

 

    X

 

=>

 

 

 

=>

 

     X

 

=>

 

     X

 

=>

 

Realizare amânata

 

   X

 

=>

 

    X

 

=>

 

    X

 

=>

 

 

 

=>

 

      X

 

=>

 

Frustrare a inițiatorului

 

   X

 

=>

 

    X

 

=>

 

    X

 

=>

 

     X

 

=>

 

 

 

=>

 

Startul greșit

Prezentarea lecției
Biserica Domnului a fost întemeiată pe baza Jertfei Domnului, are ca punct de plecare Rusaliile, ca Păstor pe Hristos Domnul, ca Insoțitor si Călăuză pe Duhul Sfânt, iar ca direcție crearea unei Biserici universale, un organism viu (Trupul Domnului), în care evreii și neevreii să beneficieze de harul lui Dumnezeu în aceeași măsură (Efes 3:3-11) și la sfârșitul veacurilor s-o duca în Împărăția Lui veșnică, ca o Biserică sfântă și desăvârșită.

“Că, adică, Neamurile sunt împreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaşi făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea,” (Efes 3:6)
“Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.” (Efes 5:25-27)

Pentru împlinirea acestei direcții a bisericii, Dumnezeu ne-a lăsat câteva repere în Scriptura pentru a ne verifica în fiecare moment dacă suntem pe Calea bună:

1. Direcția bună este determinată de prezența Domnului
O biserica începe, continuă și are biruință prin prezeța Domnului!
Eu sunt Vita, voi sunteti mladitele. Cine ramane in Mine si in cine raman Eu aduce mult rod; caci despartiti de Mine nu puteti face nimic.” (Ioan.15:5)
Noi toti privim cu fata descoperita, ca intr-o oglinda, slava Domnului, si suntem schimbati in acelasi chip al Lui, din slava in slava, prin Duhul Domnului.” (2 Cor.3:18)

2. Direcția bună este dată de trairea noastră în sfințenie, aceasta fiind vizibilă prin Roada Duhului.
“Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa veşnică.” (Romani 6:22)
Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii. “ (Galateni 5:22-26)

3. Direcția bună este dată de rămânerea în Standardul Scripturii
Fraţilor, pentru voi am spus aceste lucruri, în icoană de vorbire, cu privire la mine şi la Apolo, ca prin noi înşine să învăţaţi să nu treceţi peste „ce este scris”: şi niciunul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt.” (1 Cor 4:6)
Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat;  din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Cor 3:14;17)

4. Direcția bună este dată de ucenizizare sau slujirea fiecăruia prin darul dat de Duhul Sfânt
Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.” (1 Cor 12:7)
Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,”  (Efeseni 4:11-12)
5. Directia buna este dată de ducerea Evanghelie celor nemantuiti sau misiune
“Apoi le-a zis: „Duceti-va in toata lumea si propovaduiti Evanghelia la orice faptura.16. Cine va crede si se va boteza va fi mantuit; dar cine nu va crede va fi osandit.” (Marcu 16:15-16)
“Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;” (1 Petru 2:9)

Aplicarea lecției

Înțelegerea viziunii bisericii are un rol foarte important în creșterea bisericii atât numeric, cât și spiritual. Dumnezeu ne-a dat un exemplu de înțelepciune, strategie și birunință în Planul de Mântuire pregătit din veșnicii pentru binele nostru. Exemplul și Standardul lăsat de Dumnezeu pentru noi ar trebui să ne motiveze să ținem Direcția ca biserică locală, privind Țintă la Domnul, urmărind prezența Domnului în Adunare, sfințirea noastră,, rămânerea la Standardul Scripturii, slujirea fraților în credință  și ducerea Evangheliei până la marginile pământului.

 Întrebări:
1. Cum stăm noi personal în înțelegerea Direcției Bisericii, a viziunii bisericii locale și a implicării personale în viața bisericii?
2. Cum stăm la capitolul trăire a credinței, la sfințirea noastră care este parte a mântuirii noastre și a mărturiei înaintea oamenilor?
3. Cum stăm personal la cunoașterea Scripturii și a doctrinelor Ei și la ducerea acestei Evanghelii înaintea oamenilor nemântuiți?

Simion Ioanăș

 

 

 

Publicitate