Doctrina sănătoasă cu privire la singurul Dumnezeu și la posibilitatea omului de-a avea o relație cu El (1 Timotei 2:5-7)

Doctrina sănătoasă cu privire la singurul Dumnezeu și la posibilitatea omului de-a avea o relație cu El (1 Timotei 2:5-7)

1 Timotei 2:5. Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, 6. care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi; faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită, 7. şi propovăduitorul şi apostolul Lui am fost pus eu – spun adevărul în Hristos, nu mint – ca să învăţ pe Neamuri credinţa şi adevărul.

INTRODUCERE
Apostolul Pavel, chemat să fie propovăduitor și apostol și să învețe credința și adevărul pe Neamuri, este omul învățăturii sau doctrinei sănătoase, de aceea în lecția de azi, prin versetele enunțate, abordează subiectul unicității lui Dumnezeu și posibilitatea omului de-a avea o relație cu El, prin Unicul Mijlocitor Isus Hristos.

PREZENTAREA ŞI INTERPRETARE LECȚIEI
1. Dumnezeul pe care îl prezintă apostolul Pavel este singurul Dumnezeu (vers 5)
– Revelația lui Dumnezeu ca singurul Dumnezeu s-a făcut față de poporul Israel

Deut 7:9. Să ştii, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui.
– Unicitatea lui Dumnezeu constă și în faptul că dorește mântuirea sau salvarea omului căzut în păcat
Dumnezeu S-a prezentat față de Israel ca și Cel care Își izbăvește turma Lui (Ezech 34:22), El Își scapă poporul (Osea13:10-14), nu este nici un alt Mântuitor în afară de El (Is 43:11), El este un loc de scăpare și Mântuitorul poporului Său (2 Sam 22:3)
Mai mult pentru Neamuri dragostea Lui este la fel, El fiind Creatorul tuturor și a pregătit Mântuirea din veșnicii
Isaia 49:6. El zice: „Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, Te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.”

2. Dumnezeu pe care îl prezintă Pavel vrea o relație personală cu omul și Unica posibilitate este prin Omul Isus Hristos
– El ne-a pregătit Mântuirea din veșnicii, în Hristos Domnul

Efes.1:4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, 5. ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, 6. spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. 7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său
– El dorește o relație personală cu noi și aceasta poate să fie doar prin Isus Hristos
1 Ioan 2:1. Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. 2. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.

3. Dumnezeu pe care îl prezintă Pavel S-a dat pe Sine ca preț de răscumpărare prin Hristos Domnul
Cuvântul din ebraică „soteria” cu înțelesul de „a răscumpăra”, ” a recupera un bun care a căzut în mâini străine”, „a cumpăra înapoi deseori prin efectuarea unei plăți”.

În vechime, răscumpărarea însemna eliberare de un rău prin plătirea unui preț.
În Noul Testament întâlnim termenul apolitrosis, înseamnă eliberare pe baza plătirii unui preț, iar acel preț este moartea reconciliatoare a Mântuitorului.
Efeseni 1:7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său 8. pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere; 9. căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi, 10. ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul, în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ.

APLICAREA LECȚIEI
Apostolul Pavel ne prezintă în lecția de astăzi pe singurul Dumnezeu, Adevărul Esențial și Vital în ce privește Planul lui Dumnezeu de mântuire a omului și dorința Lui de-a avea o relație cu noi personal prin Isus Hristos, care S-a dat ca preț de răscumpărare pentru noi, pentru ca prin credința în Jertfa Fiului Său să putem fi mântuiți

ÎNTREBĂRI
Cine este singurul Dumnezeu prezentat de apostolul Pavel?
Prin ce este Unic Dumnezeul care S-a revelat apostolului Pavel?
Ce înseamnă pentru noi Biserica prezentarea acestui Dumnezeu Unic și în același timp revelat în Trei Persoane?
Ce înseamnă Mijlocirea Domnului Isus pentru noi personal azi?


Publicitate