Dumnezeu care încurajează prin trei opriri (Psalmul 46)

Dumnezeu care încurajează prin trei opriri (Psalmul 46)

Ps 46:1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al fiilor lui Core. De cântat pe alamot. O cântare.) Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. 2. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor. 3. Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii. – (Oprire) 4. Este un râu, ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaş al locuinţelor Celui Preaînalt. 5. Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină; Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. 6. Neamurile se frământă, împărăţiile se clatină, dar glasul Lui răsună, şi pământul se topeşte de groază. 7. Domnul oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. – (Oprire) 8. Veniţi şi priviţi lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ. 9. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului; El a sfărâmat arcul şi a rupt suliţa, a ars cu foc carele de război. – 10. „Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.” – 11. Domnul oştirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. – (Oprire)

Să privim împreună câteva încurajări care ne sunt date de Dumnezeu prin acest Psalm de astăzi:

1. Nu te teme, indiferent de amploarea necazului, Dumnezeu este adăpost, sprijin și ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi
(versetele 1, 2 și 3)

În mijlocul necazului de obicei vine frica, îți pierzi orice speranță și ești atacat la nivelul credinței. Dumnezeu astăzi ne îndeamnă să ne luăm ochii de la necaz și să ne oprim, să privim la încurajările Lui, la prima încurajare.

2. Lasă binecuvântarea lui Dumnezeu să te umple, în mijlocul frământărilor din lume, în mijlocul împărățiilor care se clatină, Dumnezeu este cu poporul Său, este cu Biserica Lui, este un Turn de scăpare. (versetele de la 4 la 7)

Toată lumea astăzi este frământată, împărățiile se clatină, bursele cad, însă Dumnezeu vrea să pună în noi, copiii Lui un râu care să ne înveselească, prezența Duhului, prezența Cuvântului Său, Dumnezeu astăzi ne spune, luați-vă ochii de la frământările lumii, opriți-vă și să știți că Eu sunt scăparea voastră, Turnul vostru de scăpare.

3. Privește la lucrările lui Dumnezeu, la intervența lui pe pământ, la oprirea conflictelor, Dumnezeu a arătat tuturor că este Dumnezeu, că stăpânește peste neamuri, El este în controlul tuturor lucrurilor, să ne încrede în Dumnezeul acesta minunat caruia și aparținem ca Biserică.

Toată lumea astăzi a încetat chiar să se mai războiască, citisem că în Afganistan sau oprit de la lupte și în alte părți ale pământului. Cu câtva timp înainte nu știau care să ne spună că sunt mai tari, ba Rusia, ba China, ba Coreea, dintr-odată străzi pustii, armatele la izolare, parcă spunând tuturor puterilor militare, financiare, opriți-vă, să știți că eu sunt Dumnezeu, Eu sunt Stăpân!
Noi poporul lui Dumnezeu trebuie să fim plini de pace având un Dumnezeu de felul acesta, să ne apropiem de El și să-L luăm ca Turn de scăpare. Să ne sfințim, să ne pocăim, să luăm hotărâri noi, știind că El ne trece biruitori și prin moarte și ne asigură o veșnicie alături de El.

Doresc ca având un asemenea Dumnezeu să-I mulțumim pentru purtarea de grijă, să-L declarăm adăpostul, sprijinul, ajutorul și Turnul de scăpare în aceste vremuri, El să pună în noi Pacea, Bucuria, Dragostea, prezența Duhului Sfânt în fiecare din noi.

Simion Ioanăș

Publicitate