Evlavia folositoare în orice privință (1 Timotei 4:7-11)

Evlavia folositoare în orice privință (1 Timotei 4:7-11)

1 Tim 4:7. Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios. 8. Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare. 9. Iată un cuvânt adevărat şi cu totul vrednic de primit! 10. Noi muncim, în adevăr, şi ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel Viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, şi mai ales al celor credincioşi. 11. Porunceşte şi învaţă aceste lucruri.

EVLÁVIE, evlavii, s.f. Sentiment religios manifestat printr-o scrupuloasă îndeplinire a practicilor bisericeşti; cucernicie. ♦ Fig. Comportare respectuoasă şi admirativă faţă de cineva sau de ceva. – Din ngr. evlávia.
Termenul grecesc eusebeia înseamnă respectul datorat oamenilor și zeilor, dar în Scripturi cuvintele din acest grup se refera în exclusivitate la reverența față de Dumnezeu, la relația reală, adevărată, vitală și spirituală cu Dumnezeu.
Cuvântul din greacă thrēskeia (religie) se referă la actele exterioare care se văd sau ceremoniilor religioase, care pot fi îndeplinite ca un exercițiu al trupului, din obișnuință.
Fapte 26:5. Dacă vor să mărturisească, ei ştiu de la început că am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă partidă a religiei noastre.
Am învățat cu două lecții în urmă că Evlavia = devotat Domnului Dumnezeu. Fără nici o îndoială misterul adevăratei evlavii vine de la Christos Domnul

Introducere
Contextul evlaviei poruncite de Duhul Sfânt prin apostolul Pavel din lecția de astăzi este legat de atenționarea cu privire la vremurile din urmă, basmele lumești, băbești și trăirea ca un exemplu de integritate și credință în mijlocul oamenilor.

PREZENTAREA ŞI INTERPRETARE LECȚIEI
1. Evlavia este cerută în opoziție față de-o trăire lumească după basme lumești și băbești
1 Tim 4:7. Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios.
Evlavia în sensul acesta înseamnă o trăire într-o relație cu Dumnezeu printr-o relație prin care m-am dăruit lui Dumnezeu și mă ridic deasupra rătăcirilor din vremurile din urmă, a superstițiilor, basmelor inventate în decursul veacurilor și trăiesc hrănindu-mă cu cuvintele credinței și ale bunei învățături (vezi vers 6), având toată nădejdea în Dumnezeul cel viu (vezi vers 10), folosind darul pe care il am de la Dumnezeu (vezi vers 14), dorind creșterea spirituală (vezi vers 15)
2. Evlavia este mai mult decât o formă sau un formalism religios, este o trăire cu Dumnezeu care-ți dă certitudinea promisiunilor lui Dumnezeu atât în prezent cât și în viitor
1 Tim 4:8. Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare.
Certitudinea prezentului se vede prin transformarea și slujirea credinciosului sub călăuzirea Duhului, materializată prin a fii o pildă pentru credincioși (vezi vers 12), slujind altora prin îndemn și învățătură (vezi vers 13), cu o evlavie arătată față de cei din casa ta (vezi 1 Tim 5:4), iar certitudinea viitorului prin încrederea în promisiunile lui Dumnezeu.
3. Evlavia este însoțită de-un preț, o luptă, pe care credinciosul trebuie să-l plătească cu promisiunea că Dumnezeu te izbăvește din toate
1 Tim 4:9. Iată un cuvânt adevărat şi cu totul vrednic de primit! 10. Noi muncim, în adevăr, şi ne luptăm, pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel Viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, şi mai ales al celor credincioşi. 11. Porunceşte şi învaţă aceste lucruri.
2 Tim 3:10. Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, 11. prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat; şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate. 12. De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi.
APLICAREA LECȚIEI
Îndemnul de astăzi să cautăm să fim evlavioși înseamnă să ne dăruim lui Dumnezeu având o relație personală strânsă cu El, o reverență deosebită și acest lucru să fie o certitudine a vieții noastre prin respingerea învățăturilor eretice, a basmelor inventate de lumea aceasta și-o căutare zilnică a hranei prin Cuvând, punându-ne toată nădejdea în Dumnezeu, lăsându-ne călăuziți de Duhul Sfânt, dorin creșterea spirituală, fiind o pildă prin slujirea noastră, plătind prețul prigoanei deoarece suntem martorii Domnului și sub protecția Lui până-n veșnicii.

ÎNTREBĂRI

Ce vrea să spună apostolul Pavel prin evlavia pe care ar trebui s-o avem în viața noastră?
Care-i diferența dintre evlavie și religiozitatea formală a oamenilor?
Care sunt avantajele și prețul evlaviei dacă o trăim în viața noastră și cine ne ajută să avem o astfel de viață?
Cum trăiesc eu această evlavie și cum o identific în viața mea personală?

Simion Ioanăș

Publicitate