Există războaie după voia lui Dumnezeu?

Există războaie după voia lui Dumnezeu?

Există războaie după voia lui Dumnezeu?

Foarte mulți atunci când este vorba de război se uită în Vechiul Testament unde sunt cele mai multe exemple prezentate de Biblie, ceea ce o să facem și noi.
Dumnezeu nu a dat israeliților Canaanul pentru că ei au fost poporul ales sau ei au fost mai buni decât celelalte națiuni, ci din pricina faptului că El i-a judecat pe canaaniți. Termenul „ales” este destul de tendențios, dacă în spatele lui vrem să găsim privilegii. Alegerea poporului evreu s-a bazat pe voința absolută a lui Dumnezeu. El Și-a adus poporul în Canaan nu datorită neprihănirii lui, ci din cauza nelegiuirii popoarelor canaanite (vezi Deut 9:4-6)
În numeroase ocazii poporul Israel a putut experimenta ajutorul minunat al lui Dumnezeu:
– Când au mers să cucerească cetatea Ierihon, Iordanul s-a despicat înaintea lor, zidurile cetății au cazut, iar soarele și luna au stat pe loc. Totuși și israeliții au fost nevoiți să lupte, să-și facă partea.
– În războiul împotriva madianiților, Dumnezeu i-a dat lui Ghedeon indicații detaliate cu privire la strategia prin care îl va putea învinge pe dușman. El a întărit credința acestui om și i-a dat putere să lupte.
– Tot cu ajutorul Domnului, Debora și Barac au învins pe Sisera, împăratul lui Hator și armata lui.
– Samson a bătut o mie de filisteni prin puterea primită de la Dumnezeu.
Sunt multe alte exemple. Toate aceste exemple arată că Dumnezeu nu numai că nu respinge ideea de război, ci chiar se foloseste de el pentru a învinge răul în scopul împlinirii planurilor Sale. În Eclesiastul 3:8 este scris: „iubitul iși are vremea lui, și urâtul își are vremea lui; războiul își are vremea lui, și pacea își are vremea ei.”
Oare să înțelegem prin aceasta că Dumnezeu iubește războiul? Răspunsul este un NU categoric! În Isaia 2:4 profetul prezintă modul prin care se va ridica Împărăția lui Dumnezeu pe pământ:
ISAIA 2:4 „El va fi Judecătorul neamurilor, El va hotărâ între un mare număr de popoare; asa încât din săbiile lor își vor făuri fiare de plug, și din sulițele lor cosoare: nici un popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia, și nu vor mai învăța războiul.”

Pană în clipa în care se va ridica Împărăția lui Dumnezeu pe pământ vor fi războaie. Intenția Domnului cu privire la războaie a fost ca ele să fie purtate cu încrederea în El și nu în forța oamenilor sau a armelor, iar prin victoria obtinută slava să-I fie adusă doar Lui. Atunci când un oraș urma să fie asediat, conducătorilor lui li se oferea o soluție pașnică. Războiul și moartea nu au devenit reguli, ci o ultimă soluție pentru autoapărare.
Putem afirma cu certitudine că astăzi exista 6 miliarde de pacătosi în lume. Dicataturile și regimurile crude care sunt astăzi la putere exercită o teroare asupra oamenilor prin duhuri rele și demoni, nedorind altceva decât nimicirea și moartea lor. Singur, Dumnezeu este cel care are autoritatea să decidă cum va judeca răul și când se va umple paharul mâniei Lui. În Biblie ni se spune destul de clar că pentru a distruge răul din lume, Dumnezeu se folosește și de oameni deși ar putea-o face și fără ajutor uman (Sodoma și Gomora). Este însă alegerea suverană a lui Dumnezeu dacă în implinirea planurilor Sale, folosește o armată sau doar un tânăr cu o praștie. Astăzi soldații sunt de multe ori considerati „ucigași”. Însă crima este o ucidere din ură și cu premeditare. Soldatul ucide cu scopul de-a împiedica producerea unui rău mai mare și pentru a pune capăt urii și crimei neîntemeiate.
Nu susțin că este răspunsul cel mai bun în privinta întrebării de mai sus, însă am încercat să lămuresc această temă care-i frământă pe mulți în zilele noastre.

Publicitate