Femeia care se teme de Domnul (Prov 31:10-31)


Femeia care se teme de Domnul

Prov 31:10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele. 11. Inima bărbatului se încrede în ea, şi nu duce lipsă de venituri. 12. Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale. 13. Ea face rost de lână şi de in şi lucrează cu mâini harnice. 14. Ea este ca o corabie de negoţ; de departe îşi aduce pâinea. 15. Ea se scoală când este încă noapte şi dă hrană casei sale şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale. 16. Se gândeşte la un ogor şi-l cumpără; din rodul muncii ei sădeşte o vie. – 17. Ea îşi încinge mijlocul cu putere şi îşi oţeleşte braţele. 18. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. 19. Ea pune mâna pe furcă, şi degetele ei ţin fusul. 20. Ea îşi întinde mâna către cel nenorocit, îşi întinde braţul către cel lipsit. 21. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. 22. Ea îşi face învelitori, are haine de in subţire şi purpură. 23. Bărbatul ei este bine văzut la porţi, când şade cu bătrânii ţării. 24. Ea face cămăşi şi le vinde şi dă cingători negustorului. 25. Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă şi râde de ziua de mâine. 26. Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă. 27. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei, şi nu mănâncă pâinea lenevirii. 28. Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând: 29. „Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.” 30. Dezmierdările sunt înşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. 31. Răsplătiţi-o cu rodul muncii ei, şi faptele ei s-o laude la porţile cetăţii.

Femeia, la fel ca și bărbatul, a fost creată de Dumnezeu fără păcat, ca un ajutor potrivit pentru bărbat, însă a căzut în păcat și astfel s-a abătut de la voia lui Dumnezeu.
Geneza 3:6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.
Geneza 3:16. Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii, şi dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.” 17. Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: „Să nu mănânci deloc din el”, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale;

Frica de Domnul este frica de a fugi din compania Lui pe calea păcatului.
Ioan 8:7. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.” 8. Apoi S-a plecat iarăşi şi scria cu degetul pe pământ. 9. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi de cugetul lor şi au ieşit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă. Şi Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc. 10. Atunci S-a ridicat în sus; şi, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a osândit?” 11. „Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.”)


Femeia care se teme de Domnul vrea compania Domnului, are o relație personală cu Domnul, prin credință, pocăință și călăuzirea Duhului Sfânt în viața ei. Vom privi împreună la cîteva particularități din viața unei astfel de femei descrisă din textul de astăzi:

1. Femeia care se teme de Domnul are un caracter deosebit

Prov 31:10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele.

Este cinstită, de încredere, face bine, harnică, are dragostea care jertfește pentrru ceilalți: timpul ei, energia, odihna, are milă de săraci și nenorociți, gospodină, administrează nevoile casei, are un caracter duhovnicesc puternic, este tare, vorbire înțeleaptă, lăudată ca exemplu pentru cei din jur.

Abigail, soția lui Nabal
1 Samuel 25:32. David a zis Abigailei: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel care te-a trimis astăzi înaintea mea! 33. Binecuvântată să fie judecata ta şi binecuvântată să fii tu, că m-ai oprit în ziua aceasta să vărs sânge şi mi-ai oprit mâna! 34. Dar viu este Domnul Dumnezeul lui Israel care m-a oprit să-ţi fac rău că, dacă nu te-ai fi grăbit să vii înaintea mea, n-ar mai fi rămas nimic din ce este al lui Nabal, până la lumina zilei de mâine.” 35. Şi David a luat din mâna Abigailei ce-i adusese şi i-a zis: „Suie-te în pace acasă; vezi că ţi-am ascultat glasul şi te-am primit bine.”

Femeia are niște abilități care fac parte din personalitatea ei, care o fac deosebită și care trebuie să le folosească pentru slava lui Dumnezeu


Eclesiast 7:26. Şi am găsit că mai amară decât moartea este femeia a cărei inimă este o cursă şi un laţ şi ale cărei mâini sunt nişte lanţuri; cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea.
Proverbe 7:6. Stăteam la fereastra casei mele şi mă uitam prin zăbrele. 7. Am zărit printre cei neîncercaţi, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. 8. Trecea pe uliţă, la colţul unde stătea una din aceste străine, şi a apucat pe calea care ducea spre locuinţa ei. 9. Era în amurg, seara, în noaptea neagră şi întunecoasă. 10. Şi iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată. 11. Era bună de gură şi fără astâmpăr; picioarele nu-i puteau sta acasă: 12. când în uliţă, când în pieţe, pe la toate colţurile stătea la pândă. 13. Ea l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat, şi cu o faţă fără ruşine i-a zis: 14. „Eram datoare cu o jertfă de mulţumire, azi mi-am împlinit juruinţele. 15. De aceea ţi-am ieşit înainte să te caut, şi te-am şi găsit. 16. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu aşternut de pânzeturi din Egipt; 17. mi-am stropit aşternutul cu smirnă, aloe şi scorţişoară. 18. Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineaţă, să ne desfătăm cu dezmierdări. 19. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, 20. a luat cu el sacul cu bani şi nu se va întoarce acasă decât la luna nouă.” 21. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit şi l-a atras cu buzele ei ademenitoare. 22. Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, 23. ca pasărea care dă buzna în laţ, fără să ştie că o va costa viaţa, până ce săgeata îi străpunge ficatul. 24. Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi luaţi aminte la cuvintele gurii mele. 25. Să nu ţi se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. 26. Căci ea a făcut să cadă multe jertfe şi mulţi sunt cei pe care i-a ucis ea. 27. Casa ei este drumul spre Locuinţa morţilor, drumul care coboară spre locaşurile morţii.

Am crescut în lume, departe de Dumnezeu, de Scriptură și relațiile din tinerețe m-au făcut să-mi pierd speranța în a avea o familie și-o relație stabilă. Cam așa merg lucrurile și-n cadru comunității, indiferent sat sau oraș.
O femeie sau o fată trebuie să fie un exemplu, să aibă o relație strânsă cu Dumnezeu și să fie caracterizată de un caracter biblic:
Modestia (nu extravaganța)
Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. (1 Petru 3:3-4)
Deosebirea de lumea aceasta (moda atât la haine, cât și din orice alt punct de vedere)
Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.(Romani 12:2)
Puternică prin încrederea ei în Dumnezeu și în biruința care o poate da El
Prov 31:25. Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă şi râde de ziua de mâine
Judecătoarea Debora din Israel
Judecatorii 4:1. Copiii lui Israel iarăşi au făcut ce nu plăcea Domnului, după moartea lui Ehud. 2. Şi Domnul i-a vândut în mâinile lui Iabin, împăratul Canaanului, care domnea la Haţor. Căpetenia oştirii lui era Sisera, şi locuia la Haroşet-Goim. 3. Copiii lui Israel au strigat către Domnul, căci Iabin avea nouă sute de care de fier şi, de douăzeci de ani apăsa cu putere pe copiii lui Israel. 4. Pe vremea aceea judecător în Israel era Debora, prorociţa, nevasta lui Lapidot. 5. Ea şedea sub finicul Deborei, între Rama şi Betel, pe muntele lui Efraim; şi copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecaţi. 6. Ea a trimis să cheme pe Barac, fiul lui Abinoam, din Chedeş-Neftali, şi i-a zis: „Iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeul lui Israel: „Du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului şi ia cu tine zece mii de oameni din copiii lui Neftali şi din copiii lui Zabulon; 7. voi trage spre tine, la pârâul Chison, pe Sisera, căpetenia oştirii lui Iabin, împreună cu carele şi oştile lui, şi-l voi da în mâinile tale.” 8. Barac i-a zis: „Dacă vii tu cu mine, mă voi duce; dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce.” 9. Ea a răspuns: „Voi merge cu tine; dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei.” Şi Debora s-a sculat şi s-a dus cu Barac la Chedeş.

2. Femeia care se teme de Domnul este un ajutor potrivit pentru familie, soțul și copiii ei

Inima bărbatului se încrede în ea, o laudă și copiii ei o numesc fericită.

Matei 19:3. Fariseii au venit la El şi, ca să-L ispitească, I-au zis: „Oare este îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta pentru orice pricină?” 4. Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască 5. şi a zis: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup”? 6. Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.”

Eclesiast 9:9. Gustă viaţa cu nevasta pe care o iubeşti, în tot timpul vieţii tale deşarte pe care ţi-a dat-o Dumnezeu sub soare, în această vreme trecătoare; căci aceasta îţi este partea în viaţă în mijlocul trudei cu care te osteneşti sub soare.

Psalmii 128:1 Ferice de oricine se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui! 2. Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, eşti fericit şi-ţi merge bine. 3. Nevasta ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale. 4. Aşa este binecuvântat omul care se teme de Domnul.

Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. – (Prov.19:14)

Supunerea rămâne un deziderat pentru o familie creștină
1 Corinteni 11:4. Orice bărbat care se roagă sau proroceşte cu capul acoperit îşi necinsteşte capul său. 5. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau proroceşte cu capul dezvelit îşi necinsteşte capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. 6. Dacă o femeie nu se înveleşte, să se şi tundă! Iar, dacă este ruşine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească.
Femeia are un rol deosebit ca soție în viața bărbatului și ca mamă în viața copiilor ei.
Era o rușine în viața de la țară în România, toți știam că câte-o soție își înșela bărbatul cu altul, chicoteau râdeau și numai bărbatul nu știa.
1 Petru 3:1. Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, 2. când vă vor vedea felul vostru de trai: curat şi în temere. 3. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, 4. ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. 5. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu şi erau supuse bărbaţilor lor;
 Lois și Eunice în viața lui Timotei
2 Tim 1:5. Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta, Eunice, şi sunt încredinţat că şi în tine.

2 Tim 3:14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat;15. din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.
Prov 22:6. Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.3. Femeia care se teme de Domnul este o mărturie pentru Domnul în mijlocul lumii

Faptele ei s-o laude la porţile cetăţii.
O femeie credincioasă i se duce vestea în orice loc prin trăirea ei, prin vorbele ei, prin relația ei cu Dumnezeu și cu semenii, iar în felul acesta este un martor al Domnului.

Pavel călăuzit printr-o vedenie ajunge în Macedonia unde Lidia primește Cuvântul Evangheliei
Fapte 16:12. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea dintâi cetate dintr-un ţinut al Macedoniei şi o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. 13. În ziua Sabatului am ieşit afară pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am şezut jos şi am vorbit femeilor care erau adunate laolaltă. 14. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu şi asculta. Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. 15. După ce a fost botezată, ea şi casa ei, ne-a rugat şi ne-a zis: „Dacă mă socotiţi credincioasă Domnului, intraţi şi rămâneţi în casa mea.” Şi ne-a silit să intrăm.

Astăzi femeia creștină sau familia creștină este o mărturie prin integritatea ei
1 Corinteni 7:10. Celor căsătoriţi le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. 11. (Dacă este despărţită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei.) Şi nici bărbatul să nu-şi lase nevasta.

Simion Ioanăș

Publicitate