Identitatea și atributele creștinului în Hristos Domnul (Efeseni 1:18-23)

Identitatea și atributele creștinului în Hristos Domnul (Efeseni 1:18-23)
Introducere – Introduction
Epistola către Efeseni le dovedește creștinilor din Efes că sunt în Hristos și îi încurajează să se comporte ca atare, îi cheamă la unitate. În capitolul 1 am privit împreună la câteva binecuvântări ale creștinului în Hristos și atribute care le putem identifica în viața noastră, iar Pavel se roagă pentru echiparea care ne-o poate da Domnul prin: duh de înțelepciune, descoperire în cunoșterea Lui, luminarea ochilor inimii, priceperea nădejdii chemării lui, iar azi vom continua cu următoarele atribute care sunt parte din viața credinciosului.

Prezentarea lecției – The lesson presentation

1. Priceperea bogăției slavei moștenirii Lui în sfinți (vers 18)
De ce este importantă această pricepere?
– Priceperea aceasta ne ajută să trecem mai ușor prin suferințele de pe pământ
Romani 8: 17. Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El. 18. Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.
– Priceperea aceasta ne îndeamnă la o trăire în curăție și sfințenie
1Ioan 3: 2. Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este. 3. Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat.
– Priceperea aceasta ne face conștienți de mila și îndurarea lui Dumnezeu
Romani 9:22. Şi ce putem spune, dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Şi arate mânia şi să-Şi descopere puterea, a suferit cu multă răbdare nişte vase ale mâniei, făcute pentru piere; 23. şi să-Şi arate bogăţia slavei Lui faţă de nişte vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă (despre noi vorbesc)?
– Priceperea aceasta ne întărește în putere în omul dinăuntru
Efeseni 3:14. …Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, 15. din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ, 16. şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru,
– Priceperea aceasta ne îndeamnă la mărturie și lucrare pentru Hristos
Coloseni 1: 26. Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, 27. cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. 28. Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus.

2. Priceperea nemărginitei mărimi a puterii Sale desfășurate de Dumnezeu în Hristos (vers 19-23)
De ce este importantă această pricepere?
– Priceperea aceasta ne face conștienți de învierea lui Hristos și implicațiile pentru noi, dincolo de moarte avem speranță. (vers 20)
Romani 8:10. Si daca Hristos este in voi, trupul vostru, da, este supus mortii, din pricina pacatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihanirii. 11. Si daca Duhul Celui ce a inviat pe Isus dintre cei morti locuieste in voi, Cel ce a inviat pe Hristos Isus din morti va invia si trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Sau, care locuieste in voi.
– Priceperea aceasta ne face conștienți de poziția și puterea la care este înălțat Domnul Hristos, el este Sursa puterii noastre (vers 20)
2 Petru 1:3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui,
Fapte 1: 8. Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”
– Priceperea aceasta ne face conștienți de chemarea de-a lucra în Biserică unde Hristos este căpetenie (vers 22-23)
2 Corinteni 13:4. În adevăr, El a fost răstignit prin slăbiciune; dar trăieşte prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel şi noi suntem slabi în El, dar, prin puterea lui Dumnezeu, vom fi plini de viaţă cu El faţă de voi.
2 Timotei 1: 7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă. 8. Să nu-ţi fie ruşine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemniţatul Lui. Ci suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu.
1 Corinteni 1: 18. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.

Aplicarea lecției – The lesson application
Ca și creștini născuți din Dumnezeu trebuie să conștientizăm importanța priceperii bogăției slavei moștenirii Lui în noi, care ne ajută să trecem mai ușor prin suferințele de pe pământ, să trăim în curăție și sfințenie, ne face conștienți de mila, de îndurarea lui Dumnezeu, ne întărește în putere în omul dinăuntru, ne îndeamnă la mărturie și lucrare pentru Hristos și să conștientizăm nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu desfășurate de Dumnezeu în Hristos, care ne face conștienți de implicațiile învierii lui Hristos în viața noastră, de faptul că Hristos este Sursa puterii noastre și de chemarea de-a lucra în Biserică unde Hristos este căpetenie.

Întrebări – Questions
1. La ce ne ajută priceperea bogăției slavei moștenirii Lui în sfinți?
2. La ce ne ajută priceperea nemărginitei mărimi a puterii Sale desfășurate de Dumnezeu în Hristos?
3. Dacă îmi verific viața cum stau la aceste două capitole dezbătute în lecția de astăzi?

Simion Ioanăș