Importanța înțelegerii valorii Trupului și Sângelui Domnului

Importanța înțelegerii valorii Trupului și Sângelui Domnului (Ioan 6:51-58)

Ioan 6:51. Eu sunt Pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu pe care Îl voi da pentru viaţa lumii.” 52. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei şi ziceau: „Cum poate Omul acesta să ne dea trupul Lui să-L mâncăm?” 53. Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă. 54. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. 55. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sângele Meu este cu adevărat o băutură. 56. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el. 57. După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine. 58. Astfel este Pâinea care S-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinţii voştri, şi totuşi au murit: cine mănâncă Pâinea aceasta va trăi în veac.”

Contextul acestor versete ne vorbește despre Domnul, care dincolo de Marea Galileii face minunea înmulțirii pâinilor și peștilor (cinci pâini și doi pești).
După aceasta minune mulți oameni îl recunosc ca Proroocul care trebuia să vină și vor să-l facă Împărat. Seara, Domnul S-a dus pe munte să se roage și ucenicii au trecut Marea în Capernaum. N-au pleca bine și Domnul a apărut umblând pe ape, iar pe ucenici i-a apucat frica. Norodul care a rămas la țărm, a doua zi au știut că ucenicii au plecat fără Domnul, că Domnul nu mai era acolo, au luat și ei corăbii și au trecut Marea, venind la Domnul.
În acest context, Domnul le vorbește despre importanța Trupului și Sângelui Său.

Aș dori să privim împreună la importanța valorii Trupului și Sângelui Domnului și astfel să înțelegem seriozitatea umblării în ascultare de Domnul pe acest pământ:

1. Trupul și Sângele Domnului sunt o taină care are în vedere Cuvântul întrupat care dă viață veșnică sau este hrana spirituală
Ioan 6: 26. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci pentru că aţi mâncat din pâinile acelea şi v-aţi săturat.
Oamenii care și astăzi vin la Domnul pentru beneficii și caută la Domnul doar binele pământesc, ei nu L-au înțeles și nici nu L-au cunoscut pe Hristos. N-au cunoscut atunci și nu cunosc nici astăzi secretul venirii Domnului în Trup pe acest pământ.
Astfel de oameni sunt ușor de manipulat să aibe ținta pe pământ beneficii materiale,  un trai extraordinar pe pământul acesta, însă pierd din vedere pe Hristos Adevărul.

a)  Cuvântul S-a Întrupat (a luat Trup omenesc) ca să fie Hrana pentru suflet, care dă viață veșnică
Ioan 6: 32. Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer; 33. căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care Se coboară din cer şi dă lumii viaţa.”
Când te uiți la Hristos Întrupat, trebuie să vezi în El, Învățătura de la Dumnezeu care îți dă viața veșnică, Cuvintele lui sunt Viață.
Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. (Ioan.5:24)
Ioan 6:67. Atunci Isus a zis celor doisprezece: „Voi nu vreţi să vă duceţi?” 68. „Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice.

b) Cuvântul S-a Întrupat (a luat Trup omenesc) ca să dea Împlinirea și Sățietatea sufletului omului
Ioan 6: 35. Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată.
Împlinirea omului, liniștea sufletului uman pe acest pământ, nu pot să fie niciodată satisfăcute prin natura omului corupt, prin pofetele firii pământești, ci doar prin Hristos Întrupat.
Veniti la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. (Mat.11:28)

2. Trupul și Sângele Domnului sunt Jertfa pentru Mântuirea noastră
Ioan 6:51. Eu sunt Pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu pe care Îl voi da pentru viaţa lumii.”
Domnul S-a întrupat ca să fie Jertfa nevinovată pentru Mântuirea noastră, prin El am fost și suntem iertați de păcate, prin El avem intrare la Tatăl, prin El putem mijloci pentru alții la Tatăl, prin El suntem socotiți neprihăniți.
El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. (1Pet.2:24)
– Prin Jertfa lui avem un Mare Preot în Cer
Evrei 9:11. Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, 12. şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică.
– Prin Jertfa Lui, noi suntem preoți, chemați pe pământ să mijlocim în rugăciune pentru cei din jur
Levetic 1:10. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din turmă, de miei sau capre, să aducă o parte bărbătească fără cusur. 11. Să-l înjunghie în partea de miazănoapte a altarului, înaintea Domnului; şi preoţii, fiii lui Aaron, să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur.
Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. (Iac.5:16)
1 Petru 2: 5. Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.
– Prin Jertfa Lui noi suntem apărați și biruitori față de satana
Dar dacă umblăm în lumină, dupa cum El însuși este în lumină, avem părtăție unii cu alții; și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. (1Ioan.1:7)
Apoc 12:10. Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. 11. Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.

3. Trupul și Sângele Domnului este simbolizat astăzi de Cina Domnului
Ioan 6: 53. Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă.
Matei 26:26. Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” 27. Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el; 28. căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.
Tot ceea ce facem la Cina Domnului trebuie să fie o mărturisire a ceea ce-a făcut Domnul pentru noi prin Întruparea Lui:
– ne-a adus Hrană pentru suflet ca să avem viață veșnică,
– ne-a adus Împlinire și Sâțietate pentru sufletele noastre obosite de păcat
– ne-a dat iertare și mântuire prin Jertfa Lui
– ne-a dat Pace cu Dumnezeu ca Mijlocitor
– ne-a chemat să fim lucrători ai Lui pe acest pământ, dându-ne biruință prin Jertfa Lui față de potrivinicul nostru diavolul.

Să medităm astăzi la Trupul și Sângele Domnului la importanța înțelegerii valorii Jertfei Sale și la ce facem vizavi de Cuvântul Său revelat, față de Jertfa Lui dată pentru ca noi să trăim în sfințenie aici, lucrând pentru El și biruitori până la capăt.
1 Corinteni 11:26.Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El. 27. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului. 28. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta. 29. Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului.

Simion Ioanăș

Publicitate