Invatand sa slujim ca Isus

Invatand sa slujim ca Isus (Matei 20:20-32)

Cum putem sa slujim ca si Isus?
1. Slujind ca Isus inseamna sa fi disponibil
„Si doi orbi sedeau lîngã drum. Ei au auzit cã trece Isus, si au început sã strige: ,,Ai milã de noi, Doamne, Fiul lui David!„ Gloata îi certa sã tacã. Dar ei mai tare strigau: ,,Ai milã de noi, Doamne, Fiul lui David!„ Isus S`a oprit, i -a chemat, si le -a zis: ,,Ce vreti sã vã fac?„(Matei 20:30-32)
„Nu zice aproapelui tãu: ,,Du-te si vino iarãsi; îti voi da mîne!„ cînd ai de unde sã dai.” (Proverbe 3:28)
A. Prima bariera in a fi disponibil este: egocentrismul
„Fiecare din voi sã se uite nu la foloasele lui, ci si la foloasele altora.” (Filipeni 2:4)
B. A doua bariera in a fi disponibil este: perfectionismul
„Cine se uitã dupã vînt, nu va sãmãna, si cine se uitã dupã nori, nu va secera.” (Eclesiastul 11:4)
C. A treia bariera in a fi disponibil este: materialismul
„Nici o slugã nu poate sluji la doi stãpîni; cãci sau va urî pe unul si va iubi pe celalt, sau va tinea numai la unul si va nesocoti pe celalt. Nu puteti sluji lui Dumnezeu si lui Mamona.„(Luca 16-13)
2. Slujind ca Isus inseamna a fi multumitor
Au luat dar piatra din locul unde zãcea mortul. Si Isus a ridicat ochii în sus, si a zis: ,,Tatã, Îti multãmesc cã M`ai ascultat. Stiam cã totdeauna Mã asculti; dar vorbesc astfel pentru norodul care stã împrejur, ca sã creadã cã Tu M`ai trimes.„(Ioan11:41-42)
Slujiti Domnului cu bucurie, veniti cu veselie înaintea Lui. (Ps 100:2)
A. Prima bariera in a fi multumitor, este comparatia si critica
Cine esti tu, care judeci pe robul altuia? Dacã stã în picioare sau cade, este treaba stãpînului sãu; totus, va sta în picioare, cãci Domnul are putere sã -l întãreascã pentru ca sã stea. (Romani 14:4)
B. A doua bariera in a fi multumitor este : Motivatia gresita
„Luati seama sã nu vã îndepliniti neprihãnirea voastrã înaintea oamenilor, ca sã fiti vãzuti de ei; altminteri, nu veti avea rãsplatã dela Tatãl vostru care este în ceruri.” (Matei 6:1)
3. Slujind ca Isus inseamna sa fii credincios
„Eu Te-am proslãvit pe pãmînt, am sfîrsit lucrarea, pe care Mi-ai dat -o s`o fac.” (Ioan 17:4)
„Încolo, ce se cere dela ispravnici, este ca fiecare sã fie gãsit credincios în lucrul încredintat lui.” (1Corinteni 4:2)
„De aceea, prea iubitii mei frati, fiti tari, neclintiti, sporiti totdeauna în lucrul Domnului, cãci stiti cã osteneala voastrã în Domnul nu este zãdarnicã.”  (1Corinteni 15:58)
„Cãci Dumnezeu nu este nedrept ca sã uite osteneala voastrã si dragostea, pe care ati arãtat -o pentru Numele Lui, voi, cari ati ajutorat si ajutorati pe sfinti. (Evrei :6:10)
„Stãpînul sãu i -a zis: ,Bine, rob bun si credincios; ai fost credincios în putine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intrã în bucuria stãpînului tãu.” (Matei 25:21)
Simion Ioanas

Reclame