Invățând să slujim ca Isus

Învățând să slujim ca Isus (Matei 20:20-32)

Cum putem să slujim ca și Isus?
1. Slujind ca Isus înseamnă să fi disponibil
„30. Şi doi orbi şedeau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus şi au început să strige: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!” 31. Gloata îi certa să tacă. Dar ei mai tare strigau: „Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David!” 32. Isus S-a oprit, i-a chemat şi le-a zis: „Ce vreţi să vă fac?” (Matei 20:30-32)
„Nu zice aproapelui tãu: ,,Du-te si vino iarãsi; îti voi da mâine!„când ai de unde sã dai.” (Proverbe 3:28)
A. Prima barieră în a fi disponibil este: egocentrismul
„Fiecare din voi sã se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora.” (Filipeni 2:4)
B. A doua bariera în a fi disponibil este: perfecționismul
„Cine se uitã dupã vânt, nu va sãmãna, și cine se uitã dupã nori, nu va secera.” (Eclesiastul 11:4)
C. A treia bariera în a fi disponibil este: materialismul
„Nici o slugã nu poate sluji la doi stãpîni; cãci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.„(Luca 16-13)
2. Slujind ca Isus înseamnă a fi mulțumitor
Au luat dar piatra din locul unde zãcea mortul. Și Isus a ridicat ochii în sus, și a zis: ,,Tatã, Îti mulțãmesc cã M`ai ascultat. Știam cã totdeauna Mã asculți; dar vorbesc astfel pentru norodul care stã împrejur, ca sã creadã cã Tu M`ai trimes.„(Ioan11:41-42)
Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. (Ps 100:2)
A. Prima barieră în a fi mulțumitor, este comparația și critica
Cine ești tu, care judeci pe robul altuia? Dacã stã în picioare sau cade, este treaba stãpânului sãu; totuși, va sta în picioare, cãci Domnul are putere sã -l întãreascã pentru ca sã stea. (Romani 14:4)
B. A doua bariera în a fi mulțumitor este : Motivația greșită
„Luați seama sã nu vã îndepliniti neprihãnirea voastrã înaintea oamenilor, ca sã fiti vãzuti de ei; altminteri, nu veti avea rãsplatã dela Tatãl vostru care este în ceruri.” (Matei 6:1)
3. Slujind ca Isus înseamnă să fii credincios
„Eu Te-am proslãvit pe pãmînt, am sfîrsit lucrarea, pe care Mi-ai dat -o s`o fac.” (Ioan 17:4)
„Încolo, ce se cere dela ispravnici, este ca fiecare sã fie gãsit credincios în lucrul încredințat lui.” (1Corinteni 4:2)
„De aceea, prea iubitii mei frati, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, cãci știți cã osteneala voastrã în Domnul nu este zãdarnicã.”  (1Corinteni 15:58)
„Cãci Dumnezeu nu este nedrept ca sã uite osteneala voastrã si dragostea, pe care ați arãtat -o pentru Numele Lui, voi, cari ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. (Evrei :6:10)
„Stãpînul sãu i-a zis: ,Bine, rob bun și credincios; ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intrã în bucuria stãpînului tãu.” (Matei 25:21)

Simion Ioanăș