Isus va veni din nou

Isus va veni din nou (Marcu 13:14-27,31)

Este o Temă care are în vedere importanța venirii Domnului Isus pentru noi ca și creștini, pentru Biserica Domnului.
Nu doresc atât de mult să privim la această temă din punct de vedere al Escatologiei, adică să privim la doctrina cu privire la lucrurile de la sfârșitul vremurilor. S-ar putea dezbate lucrurile referitoare la mileniu (Apocalipsa 20:1-10) , cu privire la concepția amilenistă, postmilenistă sau premilenistă sau alte lucruri referitoare la înviere, judecată, noua creație ectc.
Amilenismul tratează concepția care consideră ca mileniul este un simbol al epocii Bisericii și identifică legarea lui Satan cu lucrarea lui Isus în trecut (Mat 12:29)
Postmilenismul considera ca mileniul este o perioada ulterioară de success al Evangheliei în cursul istoriei, înainte de venirea lui Isus.
Premilenismul consideră că mileniul este o perioadă între venirea lui Isus și judecata de pe urmă.
Ceea ce este important în lecția de astăzi constă în nădejdea acestei promisiuni, acestui adevăr că Isus va veni din nou. Petru chiar numește aceasta, fericita noastră nădejde:
“Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie şi la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată, şi carenu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!” (1 Petru 1:3-5)

Arnold T. Olson scrie in cartea The Second Coming of Christ, următoarele: “ Încă din primele zile ale Bisericii, creștinii au așteptat “fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos.” Se poate să nu fi fost cu toții de accord în ceea ce privește datarea evenimentelor din calendarul escatologic. Se poate să fi avut opinii diferite în ceea ce privește răpirea pre-tribulaționistă sau post-tribulaționistă – venirea premilenistă, postmilenistă sau amilenistă. Se poate să nu fi fost cu toții de acord cu privire la o renaștere literală a poporului Israel. Cu toate acestea, toți au recunoscut că soluția finală a problemelor acestei lumi se afla în mâinile Împăratului Împăraților, care odată își va adjudeca împărățiile acestei lumi”

În Noul Testament, un verset din douăzeci și cinci vorbește despre reîntoarcerea Domnului. Acest eveniment este menționat de 318 ori in cele 260 de capitole ale Noului Testament. De asemenea, reîntoarcerea Domnului ocupă un loc proeminent și în Vechiul Testament, prin faptul că majoritatea profețiilor din Vechiul Testament privitoare la venirea lui Hristos nu se referă la prima lui venire, când a murit purtând păcatele noastre, ci la a doua Lui venire, când va domni ca Împărat.
Primii creștini au recunoscut că revenirea Domnului Isus îi motivează să traiască la un nivel mai înalt și astfel învățătura despre reîntoarcerea Domnului este o doctrină practică.
Dacă noi așteptăm reîntoarcerea Domnului, atunci aceasta convingere ar trebui să ne schimbe perspectiva și trăirea noastră pe acest pământ.
La începutul anilor 60, în perioada de apogeu a crizei rasiale din Statele Unite, două tăblițe atârnau pe peretele unui restaurant din Decatur, Georgia. Prima exprima o idee biblică: “Isus vine iar” Pe a doua, chiar sub ea scria: “Ne rezervăm dreptul de a refuza oricui servirea” Proprietarul restaurantului care aștepta venirea s-ar fi putut sa nu-L fi servit chiar pe El, iar discriminarea rasială sau de orice alta natură este incompatibilă cu perspectiva reîntoarcerii Domnului Isus.

Haideți să privim împreună la câteva avertizări prezentate de Domnul Isus în textul de astăzi și în paralel să vedem ce implică aceste avertizări în viața noastră:

 1. Avertizări cu privire la prigoana credincioșilor
Vers 9 Luaţi seama la voi înşivă. Au să vă dea pe mâna soboarelor judecătoreşti şi veţi fi bătuţi în sinagogi; din pricina Mea veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, pentru ca să le slujiţi de mărturie.
Versetele 12,13 Fratele va da la moarte pe fratele său, şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor şi-i vor omorî. Veţi fi urâţi de toţi pentru Numele Meu; dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.
Ce este revenirea Domnului pentru Biserica prigonită?
a) Este o mângâiere pentru cei aflați în suferință
Învățătura despre reîntoarcerea Domnului i-a ajutat și încurajat și pe primii creștini, în închisoare, în torturi, deseori la un pas de moarte, ei așteptau venirea Domnului și se gândeau că poate chiar atunci Cristos va apărea și îi va chema acasă.
Vers 11 Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijoraţi mai dinainte cu privire la cele ce veţi vorbi, ci să vorbiţi orice vi se va da să vorbiţi în ceasul acela; căci nu voi veţi vorbi, ci Duhul Sfânt.
b) Este o încurajare să propovăduim Evanghelia indiferent de circumstanțe
Vers 10 Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor.
Marcu 16:15 Apoi le-a zis: „Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice faptură.
2Avertizări cu privire la înșelători ( învățători falși, învățături false, lepădare de credință)
Vers 6 Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: „Eu sunt Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi.
Vers 21, 22 21 Dacă vă va zice cineva atunci: „Iată, Hristosul este aici” sau: „Iată-L acolo”, să nu-l credeţi. Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi. Ei vor face semne şi minuni, ca să înşele, dacă ar fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.

Ce este revenirea Domnului pentru Biserica atacată de învățături și învățători falsi?
a. Este un îndemn la a ne păzi
Versetul 23 Păziţi-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte.
A te păzi, înseamnă a sta departe de astfel de învățături sau învățători mincinoși. A te păzi, înseamnă să cercetăm dacă ce ni se spune este conform Scripturii.
Faptele Apostolilor 17:11 Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi, ca sa vadă dacă ce li se spunea, este asa.
b. Este un îndemn la o trăire înaltă
O trăire înaltă înseamnă o trăire în sfințenie, o viață plină de Duhul Sfânt, Cel care ne poate ajuta să facem față circumstanțelor din vremurile din urmă.
Faptele Apostolilor 1:8 Ci voi veți primi o putere, când Se va coborâ Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.”
c. Este un îndemn la veghere
Versetele de la 33-37 Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă; căci nu ştiţi când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca şi cu un om plecat în altă ţară, careîşi lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui şi porunceşte portarului să vegheze.
Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi când va veni stăpânulcasei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la cântarea cocoşilor, sau dimineaţa. Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi!”
3. Avertizări cu privire la calamități ( războaie, dezastre naturale, cutremure, foamete, cataclisme cosmice)
Versetele 7,8 Când veţi auzi despre războaie şi veşti de războaie, să nu vă înspăimântaţi, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârşitul. Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete şi tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor.
Versetele 24, 25 Dar, în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate.

Ce reprezintă venirea Domnului pentru Biserică, în contextul calamităților din vremurile din urmă?
 a) Este o nădejde pentru credincios
Versetele 26, 27 Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere şi cu slavă. Atunci va trimite pe îngerii Săi şi va aduna pe cei aleşi din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului.
b) Este o busolă pentru identificarea apropierii Stăpânului
Versetele 28,29 Luaţi învăţătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa, când veţi vedea aceste lucruri împlinindu-se, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.

Câteva implicații cu privire la Adevarul că Isus vine din nou:
Este o mângâiere pentru cei aflați în suferință
Este o încurajare să propovăduim Evanghelia indiferent de circumstanțe
Este un demn la a ne păzi
Este un îndemn la o trăire înaltă
Este un îndemn la veghere
Este o nădejde pentru credincios
Este o busolă pentru identificarea apropierii Stăpânului

Simion Ioanăș