Motive pentru Intruparea Domnului

Motive pentru intruparea Domnului

IOAN 1:11 A venit la ai Sai, si ai Sai nu L-au primit.
IOAN 1:12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adica celorce cred in Numele Lui, le-a dat dreptul sa se faca copii ai lui Dumnezeu;
IOAN 1:13 nascuti nu din singe, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
IOAN 1:14 Si Cuvintul S’a facut trup, si a locuit printre noi, plin de har, si de adevar. Si noi am privit slava Lui, o slava intocmai ca slava singurului nascut din Tatal. –

1.Ca sa se implineasca profetiile Vechiului Testament (Gen 3:15)

MAT 1:22 Toate aceste lucruri s’au intimplat ca sa se implineasca ce vestise Domnul prin proorocul, care zice:
MAT 1:23 ,,Iata, fecioara va fi insarcinata, va naste un fiu, si-i vor pune numele Emanuil„, care, tilmacit, inseamna: ,,Dumnezeu este cu noi„.

2.Ca sa distruga lucrarile diavolului

EVR 2:14 Astfel dar, deoarece copiii sint partasi singelui si carnii, tot asa si El insus a fost deopotriva partas la ele, pentruca, prin moarte, sa nimiceasca pe cel ce are puterea mortii, adica pe diavolul,
EVR 2:15 si sa izbaveasca pe toti aceia, cari prin frica mortii erau supusi robiei toata viata lor.

3.Ca sa descopere pe Tatal pentru noi

IOAN 14:8 ,,Doamne„, i-a zis Filip, ,,arata-ne pe Tatal, si ne este de ajuns.„
IOAN 14:9 Isus i-a zis: ,,De atita vreme sint cu voi, si nu M’ai cunoscut, Filipe? Cine M’a vazut pe Mine, a vazut pe Tatal. Cum zici tu dar: ,Arata-ne pe Tatal?`
IOAN 14:10 Nu crezi ca Eu sint in Tatal, si Tatal este in Mine? Cuvintele, pe cari vi le spun Eu, nu le spun dela Mine; ci Tatal, care locuieste in Mine, El face aceste lucrari ale Lui.

4.Ca sa ne ofere viata vesnica

IOAN 10:10 Hotul nu vine decit sa fure, sa junghie si sa prapadeasca. Eu am venit ca oile sa aiba viata, si s’o aiba din belsug.
IOAN 10:28 Eu le dau viata vecinica, in veac nu vor pieri, si nimeni nu le va smulge din mina Mea.
IOAN 10:29 Tatal Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decit toti; si nimeni nu le poate smulge din mina Tatalui Meu.
5.Ca sa ne ofere un model de viata
1IOAN 2:6 Cine zice ca ramine in El, trebuie sa traiasca si el cum a trait Isus.
MAT 11:29 Luati jugul Meu asupra voastra, si invatati dela Mine, caci Eu sint blind si smerit cu inima; si veti gasi odihna pentru sufletele voastre.
Simion Ioanas

Anunțuri