Motive pentru Intruparea Domnului

Motive pentru intruparea Domnului

IOAN 1:11 A venit la ai Sai, si ai Sai nu L-au primit. 12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adica celorce cred in Numele Lui, le-a dat dreptul sa se faca copii ai lui Dumnezeu; 13 nascuti nu din singe, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 14 Si Cuvintul S’a facut trup, si a locuit printre noi, plin de har, si de adevar. Si noi am privit slava Lui, o slava intocmai ca slava singurului nascut din Tatal.

1. Ca sa se implineasca profetiile Vechiului Testament (Gen 3:15)
MAT 1:22 Toate aceste lucruri s’au intimplat ca sa se implineasca ce vestise Domnul prin proorocul, care zice: 23 ,,Iata, fecioara va fi insarcinata, va naste un fiu, si-i vor pune numele Emanuil„, care, tilmacit, inseamna: ,,Dumnezeu este cu noi„.
2. Ca sa distruga lucrarile diavolului
EVR 2:14 Astfel dar, deoarece copiii sint partasi singelui si carnii, tot asa si El insus a fost deopotriva partas la ele, pentruca, prin moarte, sa nimiceasca pe cel ce are puterea mortii, adica pe diavolul, 15 si sa izbaveasca pe toti aceia, cari prin frica mortii erau supusi robiei toata viata lor.
3. Ca sa descopere pe Tatal pentru noi
IOAN 14:8 ,,Doamne„, i-a zis Filip, ,,arata-ne pe Tatal, si ne este de ajuns.” 9 Isus i-a zis: ,,De atita vreme sint cu voi, si nu M’ai cunoscut, Filipe? Cine M’a vazut pe Mine, a vazut pe Tatal. Cum zici tu dar: ,Arata-ne pe Tatal?` 10 Nu crezi ca Eu sint in Tatal, si Tatal este in Mine? Cuvintele, pe cari vi le spun Eu, nu le spun dela Mine; ci Tatal, care locuieste in Mine, El face aceste lucrari ale Lui.
4. Ca sa ne ofere viata vesnica
IOAN 10:10 Hotul nu vine decit sa fure, sa junghie si sa prapadeasca. Eu am venit ca oile sa aiba viata, si s’o aiba din belsug. 28 Eu le dau viata vecinica, in veac nu vor pieri, si nimeni nu le va smulge din mina Mea. 29 Tatal Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decit toti; si nimeni nu le poate smulge din mina Tatalui Meu.
5. Ca sa ne ofere un model de viata
1IOAN 2:6 Cine zice ca ramine in El, trebuie sa traiasca si el cum a trait Isus.
MAT 11:29 Luati jugul Meu asupra voastra, si invatati dela Mine, caci Eu sint blind si smerit cu inima; si veti gasi odihna pentru sufletele voastre.
Simion Ioanas

Reclame