Particularitățile mulțumirii față de Dumnezeu (Luca 17:11-19)

Particularitățile mulțumirii față de Dumnezeu (Luca 17:11-19)

Luca 17:11. Isus mergea spre Ierusalim şi a trecut printre Samaria şi Galileea.
12. Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi. Ei au stat departe, 13. şi-au ridicat glasul şi au zis: „Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!” 14. Când i-a văzut Isus, le-a zis: „Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!” Şi pe când se duceau, au fost curăţaţi. 15. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. 16. S-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus şi I-a mulţumit. Era samaritean. 17. Isus a luat cuvântul şi a zis: „Oare n-au fost curăţaţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă unde sunt? 18. Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?” 19. Apoi i-a zis: „Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit.”

Mulțumirea este exprimarea recunoștinței față de binele sau darul făcut de cineva, în cazul nostru Dumnezeu.
Să privim împreună astăzi la câteva particularități ale mulțumirii față de Dumnezeu observate în textul de astăzi:

1. Mulțumirea față de Dumnezeu necesită să vii la Hristos și să-L recunoști ca Mântuitorul și Domnul tău în mod personal (vers 11-16)
Au fost zece leproși și vindecarea necesita conform Levetic 14 următoarele:
3. Preotul să iasă afară din tabără şi să cerceteze pe cel lepros. Dacă leprosul este tămăduit de rana leprei, 4. preotul să poruncească să se ia, pentru cel ce trebuie curăţat, două păsări vii şi curate, lemn de cedru, cârmâz şi isop. 5. Preotul să poruncească să se înjunghie una din aceste păsări într-un vas de pământ, în apă curgătoare. 6. Să ia pasărea cea vie, lemnul de cedru, cârmâzul şi isopul, şi să le înmoaie împreună cu pasărea cea vie în sângele păsării înjunghiate în apa curgătoare. 7. Să stropească de şapte ori pe cel ce trebuie curăţat de lepră. Apoi să-l declare curat şi să dea drumul păsării celei vii pe câmp. 8. Cel ce se curăţă trebuie să-şi spele hainele, să-şi radă tot părul şi să se scalde în apă; şi va fi curat. În urmă va putea să intre în tabără, dar să rămână şapte zile afară din Cort.

Nu poate să fie vreo mulțumire a creștinului fără Hristos, fără să implice cunoașterea Lui personală!
Efeseni 5: 19. Vorbiti intre voi cu psalmi, cu cantari de lauda si cu cantari duhovnicesti, si cantati si aduceti din toata inima lauda Domnului. 20. Multumiti totdeauna lui Dumnezeu Tatal, pentru toate lucrurile, in Numele Domnului nostru Isus Hristos.

Efeseni 2: 8. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 9. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. 10. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

Luca 12: 27. Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii: ei nu torc, nici nu ţes; totuşi vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. 28. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puţin credincioşilor? 29. Să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi bea şi nu vă frământaţi mintea. 30. Căci toate aceste lucruri Neamurile lumii le caută. Tatăl vostru ştie că aveţi trebuinţă de ele. 31. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 32. Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia. 33. Vindeţi ce aveţi şi daţi milostenie. Faceţi-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoţul şi unde nu roade molia. 34. Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră.

2. Mulțumirea față de Dumnezeu necesită să comunici cu Hristos și să asculți de El (vers 14-15)
Evrei 12: 28. Fiindcă am primit, dar, o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică, 29. fiindcă Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”.
Amos 5: 21. Eu urăsc, dispreţuiesc sărbătorile voastre şi nu pot să vă sufăr adunările de sărbătoare! 22. Când Îmi aduceţi arderi de tot şi daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele; şi viţeii îngrăşaţi pe care-i aduceţi ca jertfe de mulţumire, nici nu Mă uit la ei. 23. Depărtează de Mine vuietul cântecelor tale; nu pot asculta sunetul lăutelor tale! 24. Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare, şi neprihănirea, ca un pârâu care nu seacă niciodată!
1 Samuel 15: 22. Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. 23. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimi. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat.”

3. Mulțumirea față de Dumnezeu necesită să mărturisești și să aduci slavă Domnului (vers 15-16)
Ps 107: 19. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor; 20. a trimis cuvântul Său şi i-a tămăduit şi i-a scăpat de groapă. 21. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor! 22. Să-I aducă jertfe de mulţumiri şi să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie.
Daca marturisesti deci cu gura ta pe Isus ca Domn si daca crezi in inima ta ca Dumnezeu L-a inviat din morti, vei fi mantuit. (Rom.10:9)
Ps 103:1. (Un psalm al lui David.) Binecuvântă, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt! 2. Binecuvântă, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui! 3. El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale; 4. El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare; 5. El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul. 6. Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi.

4. Mulțumirea față de Dumnezeu necesită să fii beneficiarul Mântuirii lui Hristos (v 19)

Mulțumirea trebuie să însoțească viața noastră și umblarea cu Domnul pe acest pământ. Aceasta este mulțumirea față de Dumnezeu care trebuie s-o aducem ca și creștini înaintea Lui.

Coloseni 2:6. Astfel, dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, 7. fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.
Să nu fiți iubitori de bani. Multumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” (Evr.13:5)

Particularitățile mulțumirii față de Dumnezeu care le-am învățat în lecția de azi, ne învață că:
Mulțumirea față de Dumnezeu necesită să vii la Hristos și să-L recunoști ca Mântuitorul și Domnul tău în mod personal
Mulțumirea față de Dumnezeu necesită să comunici cu Hristos și să asculți de El
Mulțumirea față de Dumnezeu necesită să mărturisești și să aduci slavă Domnului
Mulțumirea față de Dumnezeu necesită să fii beneficiarul Mântuirii lui Hristos

Simion Ioanăș

 

Publicitate