Pomeni, parastase și rugăciuni pentru morți, concepte ortodoxe în lumina Adevărului Bibliei

Pomeni, parastase și rugăciuni pentru morți, conceptele ortodoxe în lumina Adevărului Bibliei

O alta atitudine nebună este a unora, ortodocși, care cred că prin anumite daruri de mâncare (pomeni și parastase), ar putea cumva să ajute cumva pe cei care au trecut pe lumea cealaltă să-și asigure un loc in Rai. Și asta este o minciună a Satanei de asemenea. Singura autoritate care ne poate da lumină în acest sens este Sfânta Scriptură, revelată și inspirată de Dumnezeu 100%.
Iată câteva motive pentru care o asemenea atitudine este o nebunie:

a. Darurile de mâncare și jertfele au fost parte din Vechiul Legământ făcut de Dumnezeu cu Moise și au încetat odată cu venirea lui Hristos, Cel care S-a adus ca Jertfă odată pentru totdeauna.
”Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă. După ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.” (Galateni 3:24-26)
”Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi şi înălţat mai presus de ceruri, care n-are nevoie, ca ceilalţi mari preoţi, să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale, şi apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut o dată pentru totdeauna, când S-a adus jertfă pe Sine însuşi. (Evrei 7:26-27)

b. După moarte nimeni nu mai poate să schimbe nimic, omul poate să fie mântuit prin credință și pocăință atât cât este în trup, pe pământ.
Cu vremea, săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat. Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui” (Luca 16:22-23)
Avraam a răspuns: „Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.” „Nu, părinte Avraame”, a zis el, „ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.” Şi Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.” (Luca 16:29-31)
c. Jertfele pentru morți n-au fost cerute niciodată de Dumnezeu, ba mai mult au fost considerate o urâciune, un mare păcat.
”Ei s-au alipit de Baal-Peor şi au mâncat vite jertfite morţilor. Au mâniat astfel pe Domnul prin faptele lor, şi o urgie a izbucnit între ei.” (Psalmii 106-28-29)

În cazul acesta pomenile și parastasele din jurul morților nu-și au rostul, ba mai mult sunt ocultism, de proveniență demonică. Aceste jertfe de mâncare, ridicate înaintea lui Dumnezeu, sunt un afront la adresa Lui si a Jertfei Domnului. Oamenii din necunoașterea sau ignorarea Scripturii se osândesc singuri, călăuziți de niște învățători falși, care nu urmăresc decât câștigul personal și ascunderea Adevarului lui Dumnezeu revelat in Sfânta Scriptură.
Dumnezeu să aducă trezire în creștinismul de astăzi, o întoarcere a tuturor creștinilor la Sfânta Scriptură și o trăire în conformitate cu ceea ce ne cere Dumnezeu acolo.


O sa aduc încă două motivații pentru care nu mă rog pentru morți:

1. Pilda spusă de Domnul Isus în legătură cu Lazăr și cu bogatul:
LUCA 16:25-31: „Fiule”, i-a răspuns Avraam, „adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.” Bogatul a zis: „Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu; căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.” Avraam a răspuns: „Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.” „Nu, părinte Avraame”, a zis el, „ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.” Şi Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.”
Deci, concluzia mea este că nu are rost să mă rog pentru morți. Însuși Avraam a spus că „între noi și intre voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar avea să treacă de aici la voi, sau de acolo la noi, să nu poată.” Deci nu se mai pot face mutări după moartea omului. Unde și-a ales omul pe pământ să meargă, acolo va merge. Însăși pilda spune că cei vii au pe pământ Scripturile. Ascultarea de aceste Scripturi le va decide soarta veșnică! Conform pildei, după moarte nu mai este nici o schimbare! Fiecare merge la locul lui!
Scriptura spune: „Evr 9:27 Și, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, ”
Deci, cât ești viu rezolvăți problema cu Domnul, fiindcă după moarte este târziu!
2. Am învățat multe de la David, care este omul lui Dumnezeu. Cum face el când îi moare copilul lui:
a) Când este în viață, se roagă pentru el:
2 SAM 12:15-18: „Şi Natan a plecat acasă. Domnul a lovit copilul pe care-l născuse lui David nevasta lui Urie, şi a fost greu bolnav. David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil şi a postit; şi când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ. Bătrânii casei au stăruit de el să se scoale de la pământ; dar n-a voit şi n-a mâncat nimic cu ei. A şaptea zi, copilul a murit. Slujitorii lui David s-au temut să-i dea de veste că a murit copilul. Căci ziceau: „Când copilul trăia încă, i-am vorbit şi nu ne-a ascultat: cum să îndrăznim să-i spunem: „A murit copilul”? Are să se întristeze şi mai mult.”
b) Dupa moartea copilului, atitudinea lui este :
2 SAM 12:21-23: „Slujitorii lui i-au zis: „Ce înseamnă ceea ce faci? Când trăia copilul, posteai şi plângeai; şi acum, când a murit copilul, te scoli şi mănânci!” El a răspuns: „Când trăia copilul, posteam şi plângeam, căci ziceam: „Cine ştie dacă nu Se va îndura Domnul de mine şi dacă nu va trăi copilul?” Acum, când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viaţă? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine.”

Deci, după moarte nu mai are rost postul și rugăciunea, fiindcă nu mai putem schimba locurile mortului sau schimba în vreun fel situația lor! După moarte, fiecare merge acolo unde este locul!
Dacă omul care a murit este credincios, ne vom întâlni cu el în ceruri. Dacă însă nu l-a iubit pe Isus, nu s-a pocăit în viața lui și nu a ascultat de Domnul, mortul va ajunge în Iad, de unde conform cuvintelor din pilda Domnului Isus nu mai este scăpare!
Sper ca aceste cuvinte să vă fie de folos pentru a înțelege mai mult voia lui Dumnezeu cu privire la viața voastră!

Simion Ioanăș

Publicitate