Predici video Simion Ioanăș

Puterea care vine din Hristosul Înviat (Ioan 20:19-31)

Lupta împotriva atacurilor duhurilor rele în vremurile din urmă (Matei 24:6-14)

Lupta mea sau lupta creștinului (2 Tim 4:1-8)

Fiți plini de Duhul (Efes 5:10-19; 2 Cor 3:17-18)

Să fim martorii lui Isus în Biserică și-ntr-o lume potrivnică (Matei 10:16-22)

Începuturi înțelepte cu sfârșitul propus împlinit (Ps 1:1-3; 1 Cor 9:23-27)

Mărturisirea Evangheliei, o responsabilitate a creștinului (Marcu 16:15-20; Romani 10:6-10)

Ce fac cu Isus? Matei 25:31-40

Să fii o biserică sănătoasă într-o lume coruptă! (Filipeni 2:12-16)

O mărturie plină de curaj – Petru mărturisește Evanghelia la Neamuri (Fapte 10:24-45)

Ce facem și cum reacționăm în vremurile tulburi de acum (2 Sam 15:13-18)

Ce moștenire transmiți mai departe ca tată generațiilor care urmează (Iov 1:1-11)

Ce să faci într-o lume unde întunericul este tot mai potrivnic creștinismului și Cuvântului lui Dumnezeu? (Filipeni 3:17-21)

Omul lui Dumnezeu în fața ispitei și nedreptății (Gen 49:22-26)

Starea de veghe și importanța ei (Marcu 13:26-37)

Judecata celor Șapte peceți și atenționări pentru Biserica Domnului (Apocalipsa 6:12-17)

O viață plină de mulțumire (Filipeni 4:4-11)

Evenimentul Nașterii Domnului aduce un început și-un sfârșit în viața oamenilor (Matei 2:1-11)

Conflict între generații și soluția lui Dumnezeu (Maleahi 4:1-6)

Să fii în grija Păstorului și să faci parte din turma Lui Psalmul 23 (1)

Să umblii până-n veșnicii cu Marele Păstor Ps 23 (2)

Particularitățile mulțumirii față de Dumnezeu (Luca 17:11-19)

Minunile Evenimentului Nașterii și Întrupării Domnului (Luca 1:26-35)

Emanuel: Dumnezeu este cu noi (Isaia 9:6; Matei 1:23)

Integritatea creștinului (Romani 12:1-18)

Lucrarea Duhului Sfânt în Biserică (2 Cor 3:17-18)

Boala și vindecările divine (Matei 8:14-17)

Biserica lui Dumnezeu (1 Corinteni 1:1-18)

Creșterea Bisericii (1 Corinteni 3:1-15)

Sabatul și Creștinul (Coloseni 2:9-17)

Creșterea și disciplinarea copiilor (Evrei 12:6-9)

Voi sunteți sarea pământului (Matei 5:13-16)

Să fii slujitor a lui Dumnezeu

Cinci pași în Planul de Mântuire (Fapte 16:28-37)

Atenție! Diavolul vrea să te înghită (1 Petru 5:8)

Importanța mulțumirii (Isaia 12)

Mângâiere la vreme de necaz (2 Corinteni 1:3-11)

Misiunea Domnului Hristos (Luca 14:4-21)

Revenirea lui Hristos și starea de veghe (Matei 24)

Despre botez

Mărturie despre Adevăr (Ioan 18:28-38)

Neclintiți în Hristos (Flipeni 3:12-4:1)

Să prăznuim pe Hristos Paștele nostru (1 Corinteni 5:7-8, Exod 12:1-27)

Să fii un bun ostaș al Domnului (Efeseni 6:11-18)

Urmăriți Sfințirea (Evrei 12:14)