Ramâi loial

Ramâi loial
(2 Ioan 1:1-13; 3 Ioan 1:12 )
Epistolele 2-a si a-3-a a lui Ioan sunt scrise în contextul apariției în Biserică a învățăturilor anticristice, mincinoase.
A 2-a epistola este adresată unei doamne creștine cu copii ei sau probabil Bisericii și credincioșilor din Biserică. Cea de-a treia epistolă este adresata lui Gaiu cu referire la biserica din care făcea parte el.
În ambele Epistole este prezentat Adevărul și locul de cinste ce trebuie să-l ocupe El în viata credincioșilor. În ambele epistole ne este prezentată, în antiteză, atitudinea credincioșilor cu cea a falșilor credincioși.
Ne punem întrebarea cum putem rămâne loiali lui Dumnezeu în mijlocul multor probleme care apar în Biserică?
Privind la caracteristicile celor două categorii de oameni prezentate în aceste două epistole, noi putem rămâne loiali Dumnezeului nostru:
1. Caracteristici pozitive
2. Caracteristici negative

1. Caracteristici pozitive (aparțin copiilor lui Dumnezeu)
a) Cunosc Adevărul, 2 Ioan vers 1
b) Trăiesc conform Adevărului, vers 4
c) Se iubesc unii pe alții, 2 Ioan vers 5
d) Trăiesc după poruncile Lui, 2 Ioan vers 6
e) Se păzesc de învățăturile false, 2 Ioan vers 8
f) Credincioși adevărului , 3 Ioan vers 2
g) Ospitalieri cu frații din Biserică și cu cei din alte Biserici, 3 Ioan vers 5-8
h) Fac binele, 3 Ioan vers 11
2. Caracteristici negative (aparțin oamenilor falși sau fără Dumnezeu)
a) nu mărturisesc că Isus Cristos vine în trup, 2 Ioan vers 7
– într-un fel sau altul neaga Mesianitatea și Dumnezeirea Domnului Isus
b) nu rămân în învățătura lui Cristos , 2 Ioan vers 9
c) le place să aibă întâietate -înseamnă egoism, mândrie- 3 Ioan vers 9
d) întorc spatele oamenilor lui Dumnezeu, 3 Ioan vers 9
e) clevetesc și vorbesc de rău – bârfă, nemulțumire, 3 Ioan vers 10
f) împotrivitori, 3 Ioan vers 10
g) neprimitori de oaspeți, 3 Ioan vers 10
h) fac rău, 3 Ioan vers 11

Este bine ca viața noastră sa fie caracterizată de aceste atitudini care aparțin oamenilor lui Dumnezeu, caracterul nostru să fie dominat de aceste caracteristici pozitive.
Este bine să ne verificăm viețile și dacă în viața noastră se găsesc vreuna din aceste caracteristici negative să le dăm la o parte și să ne pocăim înaintea Domnului.
Aplicând aceste caracteristici pozitive la viața noastră noi putem fi loiali până la sfârșitul vieții noastre lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta!
Simion Ioanăș

Publicitate