Rolul și chemarea tatălui în viața noastră pe pământ (Exod 17:8-15)

Rolul și chemarea tatălui în viața noastră pe pământ
Exod 17:8. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. 9. Atunci Moise a zis lui Iosua: „Alege nişte bărbaţi şi ieşi de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână.” 10. Iosua a făcut ce-i spusese Moise şi a ieşit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron şi Hur s-au suit pe vârful dealului. 11. Când îşi ridica Moise mâna, era mai tare Israel; şi când îşi lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. 12. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el, şi el a şezut pe ea. Aaron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul deoparte, iar altul de alta; şi mâinile lui au rămas întinse până la asfinţitul soarelui. 13. Şi Iosua a biruit pe Amalec şi poporul lui, cu tăişul sabiei. 14. Domnul a zis lui Moise: „Scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte, şi spune lui Iosua că voi şterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri.” 15. Moise a zidit un altar şi i-a pus numele „Domnul, steagul meu”.

– Datele Biroului de Recensământ al Statelor Unite arată că aproape 18,5 milioane de copii cresc fără tatăl lor, ceea ce a determinat, la rândul său, Statele Unite să dețină titlul de lider mondial în lipsa tatălui.
– Nu există nicio îndoială că America se confruntă cu o criză fără precedent fără tată. Aproximativ 80% din casele monoparentale sunt conduse de mame singure; prin urmare, ceea ce duce la aproape 25% din tinerii noștri să crească fără tată în casă.
– Această statistică uluitoare nu numai că a distrus familia nucleară, dar a devastat comunitățile din întreaga națiune. De exemplu, 85% dintre copiii și adolescenții cu tulburări de comportament provin din case fără tată, iar peste 70% dintre toți pacienții adolescenți din centrele de tratament pentru droguri și alcool provin din case fără tată.
– Dincolo de beneficiile enorme pentru copiii noștri, există numeroase avantaje într-o societate care rezultă dintr-o familie nucleară puternică. De exemplu, în ceea ce privește sărăcia, datele arată că copiii fără tată în casă au șanse de cinci ori mai mari de a trăi în sărăcie decât un copil dintr-o gospodărie cu doi părinți.
– Mai mult, cercetările indică faptul că copiii fără tată acasă au șanse de nouă ori mai mari să abandoneze școala și reprezintă 90% din toți copiii fără adăpost și fugari. Nu ne mai putem permite să ignorăm impactul debilitant pe care casele fără tată îl au asupra tinerilor și țării noastre.
(texte preluate de la https://www.foxnews.com/opinion/america-crisis-fathers)

1. Tatăl trebuie să trăiască sub autoritatea lui Dumnezeu
Exod 17:8. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. 9. Atunci Moise a zis lui Iosua: „Alege nişte bărbaţi şi ieşi de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână.”
a) Ca să poți fi sub autoritatea lui Dumnezeu trebuie să fii salvat de Domnul
– salvat ca și copil

Exod 2:5. Fata lui faraon s-a coborât la râu să se scalde; şi fetele care o însoţeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriaşul în mijlocul trestiilor şi a trimis pe roaba ei să-l ia. 6. L-a deschis şi a văzut copilul: era un băieţaş care plângea. I-a fost milă de el şi a zis: „Este un copil de al evreilor!” 7. Atunci sora copilului a zis fetei lui faraon: „Să mă duc să-ţi chem o doică dintre femeile evreilor, ca să-ţi alăpteze copilul?” 8. „Du-te”, i-a răspuns fata lui faraon. Şi fata s-a dus şi a chemat pe mama copilului. 9. Fata lui faraon i-a zis: „Ia copilul acesta, alăptează-mi-l, şi îţi voi plăti.” Femeia a luat copilul şi l-a alăptat. 10. Copilul a crescut, şi ea l-a adus fetei lui faraon; şi el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise; „căci”, a zis ea, „l-am scos din ape.”
– salvat din Egipt
Exod 12:1. Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron în ţara Egiptului: 2. „Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună; ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. 3. Vorbiţi întregii adunări a lui Israel şi spuneţi-i: „În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. 4. Dacă sunt prea puţini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor; să faceţi socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. 5. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an; veţi putea să luaţi un miel sau un ied. 6. Să-l păstraţi până în ziua a paisprezecea a lunii acesteia; şi toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara. 7. Să ia din sângele lui şi să ungă amândoi stâlpii uşii şi pragul de sus al caselor unde îl vor mânca.
– salvat prin șarpele de pe prăjină
Numeri 21:4. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roşie, ca să ocolească ţara Edomului. Poporul şi-a pierdut răbdarea pe drum 5. şi a vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise: „Pentru ce ne-aţi scos din Egipt ca să murim în pustiu? Căci nu este nici pâine, nici apă şi ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă.”

6. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului nişte şerpi înfocaţi, care au muşcat poporul, aşa încât au murit mulţi oameni în Israel. 7. Poporul a venit la Moise şi a zis: „Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului şi împotriva ta. Roagă-te Domnului, ca să depărteze de la noi aceşti şerpi.” Moise s-a rugat pentru popor. 8. Domnul a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe înfocat şi spânzură-l de o prăjină; oricine este muşcat şi va privi spre el va trăi.” 9. Moise a făcut un şarpe de aramă şi l-a pus într-o prăjină; şi oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă, trăia.

b) Ca să poți fi sub autoritatea lui Dumnezeu trebuie să fii chemat de Dumnezu și să asculți de Cuvântul lui Dumnezeu
Fapte 7:30. Peste patruzeci de ani, i s-a arătat un înger în pustiul muntelui Sinai, în para focului unui rug. 31. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta; şi, pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului, 32. care i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul părinţilor tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.” Şi Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. 33. Domnul i-a zis: „Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. 34. Am văzut suferinţa poporului Meu care este în Egipt, le-am auzit gemetele şi M-am coborât să-i izbăvesc. Acum, du-te, te voi trimite în Egipt.” 35. Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei, când au zis: „Cine te-a pus pe tine stăpânitor şi judecător?”, Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor şi izbăvitor, cu ajutorul îngerului care i se arătase în rug.

Un tată astăzi pentru a-și împlini menirea dată de Dumnezeu trebuie să fie salvat de Dumnezeu prin har, prin credința în Domnul Hristos și să rămână sub autoritatea Lui.

2. Tatăl trebuie să-și cunoască responsabilitățile date de Dumnezeu și să le împlinească
Exod 17:10. Iosua a făcut ce-i spusese Moise şi a ieşit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron şi Hur s-au suit pe vârful dealului. 11. Când îşi ridica Moise mâna, era mai tare Israel; şi când îşi lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. 12. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el, şi el a şezut pe ea. Aaron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul deoparte, iar altul de alta; şi mâinile lui au rămas întinse până la asfinţitul soarelui.

– Responsabilitatea în rugăciune
Ca și creștini suntem într-o luptă spirituală pe viață și pe moarte, iar tatăl sau bărbații au un rol important în câștigarea luptei.
1 Timotei 2:8. Vreau, dar, ca bărbaţii să se roage în orice loc şi să ridice spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli.
– Responsabilitatea în biserică
1 Corinteni 14:34. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice şi Legea. 35. Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor acasă; căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în biserică.
– Responsabilitatea în familie
Efeseni 5:22. Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; 23. căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. 24. Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile. 25. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, 26. ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, 27. ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. 28. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi. 29. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica;

Prov 4:1. Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui tată şi luaţi aminte, ca să pricepeţi; 2. căci eu vă dau sfaturi bune: nu lepădaţi învăţătura mea. 3. Căci când eram încă fiu la tatăl meu şi fiu gingaş şi singur la mama mea, 4. el mă învăţa atunci şi-mi zicea: „Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte învăţăturile mele şi vei trăi!

3. Tatăl trebuie să fie exemplu, păstorind sau slujind printr-un exemplu de caracter peste cei pentru care este responsabil

Numeri 12:1. Maria şi Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă; căci luase o femeie etiopiană. 2. Şi au zis: „Oare numai prin Moise vorbeşte Domnul? Nu vorbeşte oare şi prin noi?” Şi Domnul a auzit-o. 3. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului.

Exod 32:30. A doua zi, Moise a zis poporului: „Aţi făcut un păcat foarte mare. Am să mă sui acum la Domnul: poate că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru.” 31. Moise s-a întors la Domnul şi a zis: „Ah! poporul acesta a făcut un păcat foarte mare! Şi-au făcut un dumnezeu de aur. 32. Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci, şterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!” 33. Domnul a zis lui Moise: „Pe cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi şterge din cartea Mea. 34. Du-te, dar, şi du poporul unde ţi-am spus. Iată, Îngerul Meu va merge înaintea ta, dar în ziua răzbunării Mele, îi voi pedepsi pentru păcatul lor!” 35. Domnul a lovit cu urgie poporul, pentru că făcuse viţelul făurit de Aaron.

1 Petru 5:1. Sfatuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca si ei, un martor al patimilor lui Hristos si partas al slavei care va fi descoperita: 2. pastoriti turma lui Dumnezeu care este sub paza voastra, nu de sila, ci de bunavoie, dupa voia lui Dumnezeu; nu pentru un castig marsav, ci cu lepadare de sine. 3. Nu ca si cum ati stapani peste cei ce v-au cazut la impartire, ci facandu-va pilde turmei. 4. Si cand Se va arata Pastorul cel mare, veti capata cununa care nu se poate vesteji, a slavei.


Învățăm astăzi cât de important este rolul și chemarea tatălui, așa cum Dumnezeu le-a lăsat în omenire, iar din lecția de astăzi rămânem cu trei caracteristici importante învățate din viața lui Moise și care trebuie să fie prezente în viața noastră ca tați:
1. Tatăl trebuie să trăiască sub autoritatea lui Dumnezeu
2. Tatăl trebuie să-și cunoască responsabilitățile date de Dumnezeu și să le împlinească
3. Tatăl trebuie să fie exemplu, păstorind sau slujind printr-un exemplu de caracter peste cei pentru care este responsabil

Publicitate