Rugăciunea bărbatului și a femeii în Biserică (1 Timotei 2:8-10)

Rugăciunea bărbatului și a femeii în Biserică (1 Timotei 2:8-10)

1 Timotei 2:8. Vreau, dar, ca bărbaţii să se roage în orice loc şi să ridice spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli. 9. Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, 10. ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.

INTRODUCERE
În lecția de astăzi apostolul Pavel prezintă lui Timotei rolul important al bărbatului și femeii în rugăciune și reverența care trebuie s-o avem atunci când ne apropiem de Dumnezeu, printr-o atitudine după rânduiala lui Dumnezeu.

PREZENTAREA ŞI INTERPRETARE LECȚIEI
1. Bărbații trebuie să se roage în orice loc și să aibă grijă la curăția vieții, atitudinea față de alții și să ceară cu credință
1 Timotei 2:8. Vreau, dar, ca bărbaţii să se roage în orice loc şi să ridice spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli.

– Curăția vieții, acele mâini curate, trebuie să fie manifestată atât în relația cu Dumnezeu, cât și cu ceilalți din jur
1 Corinteni 11:3. Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii şi că Dumnezeu este Capul lui Hristos. 4. Orice bărbat care se roagă sau proroceşte cu capul acoperit îşi necinsteşte capul său. 5. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau proroceşte cu capul dezvelit îşi necinsteşte capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. 6. Dacă o femeie nu se înveleşte, să se şi tundă! Iar, dacă este ruşine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească. 7. Bărbatul nu este dator să-şi acopere capul, pentru că el este chipul şi slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. 8. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat; 9. şi nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. 10. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. 11. Totuşi, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. 12. Căci, dacă femeia este din bărbat, tot aşa şi bărbatul prin femeie, şi toate sunt de la Dumnezeu.
– Caracterul schimbat (fără mânie) se manifestă în relația cu cei din jur și place lui Dumnezeu
1 Petru 3:7. Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.
– Credința este dușmanul îndoielii, pentru ca atunci când ne apropiem de Dumnezeu să credem că am și primit ce am cerut
Marcu 11: 24. De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea. 25. Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greşelile voastre.

26. Dar, dacă nu iertaţi, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greşelile voastre.”

2. Femeile trebuie să se apropie de Dumnezeu având în vedere evlavia și faptele bune care izvorăsc dintr-o viață schimbată
1 Timotei 2:9. Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, 10. ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.

– Bogăția vieții unei femei nu trebuie să fie exteriorul, ci interiorul schimbat de Dumnezeu și caracterul interior
1 Petru 3:1. Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, 2. când vă vor vedea felul vostru de trai: curat şi în temere. 3. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, 4. ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. 5. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu şi erau supuse bărbaţilor lor; 6. ca Sara, care asculta pe Avraam şi-l numea „domnul ei”. Fiicele ei v-aţi făcut voi, dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva.

– Autoritatea și responsabilitatea stabilită de Dumnezeu pentru femeie are importanță mare atunci când ea se roagă
1 Corinteni 11:5. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau proroceşte cu capul dezvelit îşi necinsteşte capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. 6. Dacă o femeie nu se înveleşte, să se şi tundă! Iar, dacă este ruşine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească.

APLICAREA LECȚIEI

Dumnezeu dorește o relație personală prin rugăciune, cu bărbatul și femeia, însă totul în termenii stabiliți de Dumnezeu, termeni care au în vedere caracterul schimbat, trăirea în curăție, relațiile cu ceilalți din jur, respectarea autorității și responsabilităților stabilite de Dumnezeu, nu având în vedere exteriorul, ci interiorul și viața noastră pline de roada Duhului. 

ÎNTREBĂRI
Ce este important în versetele de astăzi cu privire la bărbați când se roagă?
Cum trebuie să fie relația cu Dumnezeu și cu cei din jur atunci când un bărbat se apropie de Dumnezeu în rugăciune?
Ce este important în versetele de astăzi cu privire la o femeie când se roagă?
Unde trebuie să pună bază o femeie atunci când se apropie de Dumnezeu, referitor la exteriorul și interiorul ei?
Trebuie ca un bărbat sau o femeie să aibă în vedere autoritatea și responsabilitățile stabilite de Dumnezeu pentru ei atunci când se roagă?

Publicitate