Rugăciunea în presă, în încercare sau Rugăciunea din Ghetsimani (Marcu 14:32-41)

Rugăciunea în presă, în încercare sau Rugăciunea din Ghetsimani (Marcu 14:32-41)

Marcu 14:32. S-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani. Şi Isus a zis ucenicilor Săi: „Şedeţi aici până Mă voi ruga.” 33. A luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan şi a început să Se înspăimânte şi să Se mâhnească foarte tare. 34. El le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi!” 35. Apoi a mers puţin mai înainte, S-a aruncat la pământ şi Se ruga ca, dacă este cu putinţă, să treacă de la El ceasul acela. 36. El zicea: „Ava – adică: Tată – Ţie toate lucrurile Îţi sunt cu putinţă; depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi, facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu.” 37. Şi a venit la ucenici, pe care i-a găsit dormind. Şi a zis lui Petru: „Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? 38. Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.” 39. S-a dus iarăşi şi S-a rugat, zicând aceleaşi cuvinte. 40. Apoi S-a întors din nou şi i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu ştiau ce să-I răspundă. 41. În sfârşit, a venit a treia oară şi le-a zis: „Dormiţi de acum şi odihniţi-vă! Destul! A venit ceasul! Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoşilor.

גת שמנים (Ghețimani) – Gat Shmanim – presă de ulei de măsline sau locul unde se presează uleiul de măsline.
Rugăciunea Domnului acolo este semnificativă și un exemplu pentru noi, un model atunci când trecem prin felurite încercări.
Pentru Domnul, acolo a fost rugăciunea dinaintea zdrobirii, la fel ca și acele măsline care erau presate în niște bazine de niște pietre mari și grele.

Isaia 53: Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. 4. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. 5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.

Haideți să privim împreună astăzi la câteva adevăruri privitoare la starea noastră și importanța rugăciunii atunci când trecem prin felurite încercări, așa cum le găsim în evenimentul Ghetsmani din lecția de astăzi:

1. Când trecem prin încercări, tentația este să apelăm la armele firești, însă Domnul ne învață în Ghețimani să apelăm la armele duhovnicești
Luca 22:35. Apoi le-a mai zis: „Cand v-am trimis fara punga, fara traista si fara incaltaminte, ati dus voi lipsa de ceva?” „De nimic”, I-au raspuns ei. 36. Si El le-a zis: „Acum, dimpotriva, cine are o punga s-o ia; cine are o traista, de asemenea, s-o ia; si cine n-are sabie sa-si vanda haina si sa-si cumpere o sabie. 37. Caci va spun ca trebuie sa se implineasca cu Mine aceste cuvinte scrise: „El a fost pus in numarul celor faradelege.” Si lucrurile privitoare la Mine sunt gata sa se implineasca.” 38. „Doamne”, I-au zis ei, „iata aici doua sabii.” Si El le-a zis: „Destul!” 39. Dupa ce a iesit afara, S-a dus, ca de obicei, pe Muntele Maslinilor. Ucenicii Lui au mers dupa El. 40. Cand a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugati-va, ca sa nu cadeti in ispita.”
Luca 22:31. Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut sa va cearna ca graul. 32. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca sa nu se piarda credinta ta; si, dupa ce te vei intoarce la Dumnezeu, sa intaresti pe fratii tai.”
Luca 22: 49. Cei ce erau cu Isus, au văzut ce avea să se întâmple şi au zis: „Doamne, să lovim cu sabia?” 50. Şi unul din ei a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea dreaptă. 51. Dar Isus a luat cuvântul şi a zis: „Lăsaţi-i! Până aici!” Şi S-a atins de urechea omului aceluia şi l-a vindecat. 52. Atunci Isus i-a zis: „Pune-ţi sabia la locul ei; căci toţi cei ce scot sabia de sabie vor pieri. 53. Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? 54. Dar cum se vor împlini Scripturile care zic că aşa trebuie să se întâmple?”
2. Când trecem prin încercări, rugăciunea este cheia biruinței, învățăm aceasta de la Domnul în Ghețimani
Luca 22:40. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită.”
Marcu 14: 32. S-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani. Şi Isus a zis ucenicilor Săi: „Şedeţi aici până Mă voi ruga.” 33. A luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan şi a început să Se înspăimânte şi să Se mâhnească foarte tare. 34. El le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi!”
Marcu 14: 37. Şi a venit la ucenici, pe care i-a găsit dormind. Şi a zis lui Petru: „Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? 38. Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.”
Marcu 14:39. S-a dus iarăşi şi S-a rugat, zicând aceleaşi cuvinte. 40. Apoi S-a întors din nou şi i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu ştiau ce să-I răspundă. 41. În sfârşit, a venit a treia oară şi le-a zis: „Dormiţi de acum şi odihniţi-vă! Destul! A venit ceasul! Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoşilor.

Iacov 5:13. Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă! 14. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. 15. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. 16. Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. 17. Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă, şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni. 18. Apoi s-a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie, şi pământul şi-a dat rodul.

3. Când trecem prin încercări, dorința este să scăpăm de ele, însă învățăm de la Domnul în Ghețimani că acceptarea voii lui Dumnezeu este prioritară
Luca 22:41. Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat şi a început să Se roage, 42. zicând: „Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” 43. Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească.
Nădejdea noastră în încercări trebuie să fie și să rămână la promisiunile Domnului făcute tuturor celor care sunt copiii Lui.
Iov 19:25. Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ. 26. Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu. 27. Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. Sufletul meu tânjeşte de dorul acesta înăuntrul meu.
4. Când trecem prin încercări, durerea este extraordinar de mare, însă Hristos Domnul ne învață în Ghețimani că ajutorul și puterea vine de la Dumnezeu
Luca 22:43. Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească. 44. A ajuns într-un chin ca de moarte şi a început să Se roage şi mai fierbinte; şi sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari de sânge care cădeau pe pământ.

Hematohidroza este un fenomen medical incredibil de rar, în care stresul extrem cauzează o piele a persoanei să elibereze sânge în transpirație. Condiția este incredibil de rară și puțini oameni au experimentat vreodată nivelurile de stres necesare pentru a le provoca.

Hematidrosis is the incredibly rare medical phenomenon where extreme stress causes a person’s skin to release blood in sweat. The condition is incredibly rare and few humans have ever experienced the levels of stress needed to cause it.

1 Corinteni 10: 12. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.
Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul; El este ocrotitorul lor la vremea necazului. (Ps.37:39)

Câteva adevăruri pe care le-am învățat astăzi de la evenimentul rugăciunii din Ghetsimani:

1. În încercări să apelăm la armele duhovnicești, nicidecum la cele firești
2. În încercări rugăciunea este cheia biruinței
3. În încercări deși dorința este să scăpăm de ele, să acceptăm ca voia lui Dumnezeu să aibe prioritate.
4. În încercări, deși durerea este extraordinar de mare, să avem certitudinea că ajutorul și puterea vin de la Domnul.

Simion Ioanăș