Să fii ascultător de Dumnezeu

Ascultarea de Dumnezeu (Matei 7:24-29)
Matei 7:24. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face îl voi asemăna cu un om cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă. 25. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. 26. Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care şi-a zidit casa pe nisip. 27. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea; ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.” 28. După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învăţătura Lui; 29. căci El îi învăţa ca unul care avea putere, nu cum îi învăţau cărturarii lor.
Să privim împreună la câteva principii care trebuie să ne caracterizeze pentru a fi ascultători:
1. Să fim împlinitori ai Cuvântului “aude aceste cuvinte ale Mele, și le face” (vers 24)
Iacov 1:22 Fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri
2. Să fii ascultător înseamnă să fi un om cu judecată.
“Îl voi asemăna cu un om cu judecată“ (vers24)
A fi cu judecată înseamnă a umbla în valorile lui Dumnezeu pe acest pământ
Romani 16:19. Cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur, dar, de voi şi doresc să fiţi înţelepţi în ce priveşte binele, şi proşti în ce priveşte răul.
Efeseni 5:15. Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi.
1 Petru 4:7. Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi, dar, şi vegheaţi în vederea rugăciunii.
3.  fii ascultător, înseamnă să fii activ, să lucrezi zilnic pentru a împlini voia lui Dumnezeu.
”și-a zidit casa” (vers 24)
Matei 7:17 Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.
Matei 6:33 Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
4. Să fii ascultator, înseamnă că temelia pe care lucrezi să fie trainică (Adevărul lui Dumnezeu) “pe Stâncă”(vers 24)
Un creștin trebuie ca întotdeauna să știe că Temelia trainică este Adevărul lui Dumnezeu.
Ioan 14:6 Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
Ioan 17:17 Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.
1 Ioan 1:6 Dacă zicem că avem părtășie cu El, și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul.
Ioan 16:13 Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare.
Să nu uităm că ascultarea de Dumnezeu ne dă izbândă în furtunile vieții, în lupta spirituală care o avem de dus pe acest pământ.

Simion Ioanăș

 

 

Publicitate