Să fii tată după voia lui Dumnezeu

Să fii tată după voia lui Dumnezeu (Luca 15:11-32)

Modelul nostru de tată, de părinte, este Tatăl ceresc, este Dumnezeu. Dragostea lui pentru fiecare din noi, creaturile Sale, S-a materializat în Planul de Mântuire a omenirii și înfierea noastră este concretizată prin credința în Domnul Isus și pocăință.

Pilda aceasta scoate în evidență dragostea lui Dumnezeu de tată pentru fiecare din noi și aș dori ca să privim împreună la câteva trăsături care le găsim în Scriptura și care ne învață cum să fi un tată după voia lui Dumnezeu:

1. Tatăl trebuie să-și cunoască responsabilitatea în familie
Tatăl din pilda aceasta putea să reacționeze într-o altă formă pentru a media acest conflict, însă ca un tată responsabil, reacționează cu ințelepciune, în așa fel încât să-și arate dragostea și compasiunea față de fiul său, pentru a-l putea cumva recupera.
Cu siguranță că vârsta acestui copil nu mai era o vârstă în care să poată fi disciplinat cu nuiaua și aici tatăl lucrează cu înțelepciune și nu o aplică, nici nu se pierde cu firea să-l dea afară pe ușă. Era îndreptățit s-o facă, deoarece nu murise și fiul său îl jignea prin atitudinea lui.

a) Responsabilitatea tatălui într-o familie constă în a judeca lucrurile înțelept

versetul 12 Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: „Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine.” Și tatăl le-a împărțit averea.
Versetul 28 El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre.
Indiferent de circumstanțele cu care se confruntă un tată, el nu trebuie să acționeze sub impulsul mâniei, ci ținând cont de înțelepciunea dată de Cuvântul lui Dumnezeu.
Efeseni 6:4 Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului.
Coloseni 3:21 Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri, ca sa nu-și piardă nădejdea.

b) Responsabilitatea tatălui într-o familie este în a se implica în educația copiilor
Versetele 18-19 Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și-i voi zice: „Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argății tăi.”
Prin educația ce I s-a dat acestui copil el și-a dat seama că s-a împotrivit la ceea ce a fost învățat, atât cu privire la comportamentul său față de tatăl, cât și față de Dumnezeu, de aici reiese cât de mult s-a implicat tatăl acesta în educația copiilor săi, în a le face cunoscută voia lui Dumnezeu, Cuvântul Său.
Proverbele 22:6 Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.
Iosua 24:15 Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.”

c) Responsabilitatea tatălui într-o familie este în a disciplina pe copii Săi

Un tata responsabil va acționa întotdeauna cu dragoste atunci când lucrează la disciplinarea copiilor săi, cunoscând întotdeauna bine ce lucrează la fiecare din ei și ținând cont de vârsta copiilor.
La primul copil tăcerea tatălui este și ia o mustrare, de multe ori la unii copii tăcând e mai rău decât le-ai vorbi.
La al doilea copil, atunci când apare conflictul, tatăl acționează într-un alt mod, anume vorbindu-i : “31 „Fiule”, i-a zis tatăl, „tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. 32 Dar trebuia sa ne înveselim și să ne bucuram, pentru că acest frate al tău era mort, și a înviat, era pierdut, și a fost găsit.”

Disciplina consta în mustrare, pedeapsă, corectare făcută cu dragoste.

Proverbele 3:12 Cãci Domnul mustrã pe cine iubește, ca un pãrinte pe copilul pe care-l iubește!
Proverbele 20:11 Copilul lasã sã se vadã încã din faptele lui dacã purtarea lui va fi curatã și fãrã prihanã. –
Proverbele 23:13 Nu cruța copilul de mustrare, cãci dacã-l vei lovi cu nuiaua nu va muri.
Proverbele 29:15 Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lãsat de capul lui face rușine mamei sale.
Proverbele 19:18 Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori sa-l omori. –

2. Tatăl trebuie să-și cunoască atribuțiile în familie

a) Tatăl trebuie să fie un om al rugăciunii, preot în familia lui
Cu siguranță că acest tată care l-a învățat pe fiul său ce înseamnă să păcătuiești împotriva cerului, la Cer a apelat, adică la Dumnezeu, atunci când fiul a procedat nesăbuit.
1 Timotei 2:8 Vreau, dar, ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli.

b) Tatăl trebuie să fie lider al familiei și sa-și câștige respectul pentru aceasta

Fiul cel tânăr a venit la tatăl să-i ceară partea de avere știind că el are o decizie importantă în cauza aceasta. Celălalt fiu se adresează tot tatălui ca unui lider spunându-i “și niciodată nu ți-am călcat porunca”.
1 Corinteni 11:3 Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii şi că Dumnezeu este Capul lui Hristos.
Efeseni 5:24 Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile.
Efeseni 6:1 Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept.
Coloseni 3:20 Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului.
Proverbele 23:22 Ascultă pe tatăl tău, care te-a născut, și nu nesocoti pe mama ta, când a îmbătrânit.

c) Tatăl trebuie să se îngrijească de nevoile familiei
versetul 17 Și-a venit în fire și a zis: „Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici!
1 Timotei 5:4 Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși, întâi față de cei din casa lor, și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu.
1 Timotei 5:8 Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios.

3. Tatăl trebuie să fie un model de urmat

a) Să fie un model printr-un caracter plin de milă, iertare și dragoste
versetul 20 Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult.
Efeseni 5:25 Bărbaților, iubiți-va nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea,
Efeseni 5:28 Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși.
Efeseni 5:33 Încolo, fiecare din voi sa-și iubească nevasta ca pe sine; și nevasta să se teama de bărbat.

b) Să fie un model în credință
22 Dar tatăl a zis robilor săi: „Aduceti repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea; puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare.
Tatăl acesta, ceea ce a crezut despre cer, despre Dumnezeu a pus în practică, fiind drept, dându-i partea de avere fiului rebel, iar la momentul întoarcerii lui înapoi este gata să ierte, să aibe milă și să-l reabiliteze ca și fiu al său, fără condiții.
Evrei 12:13 croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopată să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat.
1 Corinteni 11:1 Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos.

c) Să fie un model în trăire (în fapte)
Tatăl din pilda aceasta este un model de trăire, de renunțare și jertfa de sine pentru copilul său. Totodată acest tată este un model de trăire prin viața lui trăita în bucurie alături de copiii lui, bucurându-se de privilegiul de a fi tată. Indiferent de circumstanțe acest tată este un model de trăire pentru copiii lui și un exemplu de urmat prin faptele lui.
Versetul 22-24 Dar tatăl a zis robilor săi: „Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea; puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Sa mâncăm și să ne înveselim; căci acest fiu al meu era mort, și a înviat; era pierdut, și a fost găsit.” Și au început să se înveselească.
Versetul 31-32 „Fiule”, i-a zis tatăl, „tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne înveselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort, și a înviat, era pierdut, și a fost găsit.”
Psa 127:3-5 Iată, fiii sunt o moștenire dela Domnul, rodul pântecelui este o răsplată datã de El. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii fãcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de sãgeți cu ei! Cãci ei nu vor rãmânea de rușine, când vor vorbi cu vrãjmașii lor la poartã.

Tatăl trebuie să-și cunoască responsabilitatea în familie
– în a judeca lucrurile înțelept
– este în a se implica în educația copiilor
– în a disciplina pe copii Săi
Tatăl trebuie să-și cunoască atribuțiile în familie
– trebuie să fie un om al rugăciunii, preot în familia lui
– trebuie să fie lider al familiei și sa-și câștige respectul pentru aceasta
– trebuie să se îngrijească de nevoile familiei
Tatăl trebuie să fie un model de urmat
– un model printr-un caracter plin de milă, iertare și dragoste
– un model în credință
– un model în trăire (în fapte)
Simion Ioanăș

Publicitate