Saul transformat, integrat în biserică și folosit pentru Împărăția lui Dumnezeu

28. Saul transformat, integrat în biserică și folosit pentru Împărăția lui Dumnezeu
28. Saul transformed, integrated into the church and used for the Kingdom of GodFapte 9:17. Anania a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul şi a zis: „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt.” 18. Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi; şi el şi-a căpătat iarăşi vederea. Apoi s-a sculat şi a fost botezat. 19. După ce a mâncat, a prins iarăşi putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. 20. Şi îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. 21. Toţi cei ce-l ascultau rămâneau uimiţi şi ziceau: „Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau Numele acesta? Şi n-a venit el aici ca să-i ducă legaţi înaintea preoţilor celor mai de seamă?” 22. Totuşi Saul se întărea din ce în ce mai mult şi făcea de ruşine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Hristosul. 23. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare;
Acts 9:17 And Ananias went his way and entered the house; and laying his hands on him he said, “Brother Saul, the Lord [a]Jesus, who appeared to you on the road as you came, has sent me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit.” 18 Immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once; and he arose and was baptized. 19 So when he had received food, he was strengthened. Then Saul spent some days with the disciples at Damascus. 20 Immediately he preached [b]the Christ in the synagogues, that He is the Son of God. 21 Then all who heard were amazed, and said, “Is this not he who destroyed those who called on this name in Jerusalem, and has come here for that purpose, so that he might bring them bound to the chief priests?” 22 But Saul increased all the more in strength, and confounded the Jews who dwelt in Damascus, proving that this Jesus is the Christ. 23 Now after many days were past, the Jews plotted to kill him.

24. şi uneltirea lor a ajuns la cunoştinţa lui Saul. Porţile erau păzite zi şi noapte, ca să-l omoare. 25. Dar, într-o noapte, ucenicii l-au luat şi l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coşniţă. 26. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici; dar toţi se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. 27. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli şi le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit, şi cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în Numele lui Isus. 28. De atunci se ducea şi venea împreună cu ei în Ierusalim 29. şi propovăduia cu îndrăzneală în Numele Domnului. Vorbea şi se întreba şi cu evreii care vorbeau greceşte, dar ei căutau să-l omoare. 30. Când au aflat fraţii de lucrul acesta, l-au dus la Cezareea şi l-au pornit la Tars. 31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria, se întărea sufleteşte şi umbla în frica Domnului; şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea.

24 But their plot became known to Saul. And they watched the gates day and night, to kill him. 25 Then the disciples took him by night and let him down through the wall in a large basket. 26 And when Saul had come to Jerusalem, he tried to join the disciples; but they were all afraid of him, and did not believe that he was a disciple. 27 But Barnabas took him and brought him to the apostles. And he declared to them how he had seen the Lord on the road, and that He had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. 28 So he was with them at Jerusalem, coming in and going out. 29 And he spoke boldly in the name of the Lord Jesus and disputed against the Hellenists,[c] but they attempted to kill him. 30 When the brethren found out, they brought him down to Caesarea and sent him out to Tarsus. 31 Then the [d]churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified.[e] And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied.
INTRODUCERE – INTRODUCTION:

După întâlnirea lui Saul din Tars cu Domnul Isus pe drumul Damascului, conform informațiilor lui Dumnezeu transmise lui Saul și lui Anania, cei doi se întâlnesc iar Saul are parte de transformare, vindecare și este folosit de Dumnezeu într-un mod minunat pentru lărgirea Împărăției lui Dumnezeu și bunul mers la Bisericii Lui.

After the meeting of Saul of Tarsus with the Lord Jesus on the road to Damascus, according to the information of God transmitted to Saul and Ananias, the two meet and Saul takes part in transformation, healing, and is used by God in a wonderful way to expand God’s Kingdom and the good walk of His Church.

PREZENTAREA, ŞI INTERPRETARE LECȚIEI – LESSON PRESENTATION AND INTERPRETATION

1. Întâlnirea cu Domnul Isus aduce în viața lui Saul transformare, vindecare și umplerea cu Duhul Sfânt
1. Meeting the Lord Jesus brings into Saul’s life transformation, healing, and a filling of the Holy Spirit
Fapte 9:17. Anania a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul şi a zis: „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt.”
Acts 9:17 And Ananias went his way and entered the house; and laying his hands on him he said, “Brother Saul, the Lord [a]Jesus, who appeared to you on the road as you came, has sent me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit.”

Regula aceasta biblică rămâne valabilă la orice om, pentru transformarea, vindecarea și plinătatea Duhului este nevoie de o întâlnire și-o relație personală cu Domnul.
This biblical rule remains valid in any person, for the transformation, healing and fullness of the Spirit requires a meeting and a personal relationship with the Lord.


2. Saul se integrează în Biserica Domnului împlinind botezul, mărturia că s-a întâlnit cu Domnul și i-a schimbat viața
2. Saul integrates into the Church of the Lord by fulfilling baptism, the testimony that he met the Lord and changed his life

Fapte 9:18. Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi; şi el şi-a căpătat iarăşi vederea. Apoi s-a sculat şi a fost botezat. 19. După ce a mâncat, a prins iarăşi putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc.
Acts 9:18 Immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once; and he arose and was baptized. 19 So when he had received food, he was strengthened. Then Saul spent some days with the disciples at Damascus.

Pentru integrarea în Biserică trebuia urmați pașii subliniați de Cuvântul lui Dumnezeu în Învățătura apostolilor sau în Noul Legământ, pentru orice membru al Bisericii: credința, pocăința, botezul și funcționarea în Trupul Domnului (Biserica)
For integration into the Church, the steps outlined by God’s Word in the Teaching of the Apostles or in the New Covenant were to be followed by any member of the Church: faith, repentance, baptism, and functioning in the Body of the Lord (Church).

3. Saul este folosit de Dumnezeu pentru Împărăția lui Dumnezeu prin darul dat lui de Duhul Sfânt
3. Saul is used by God for the Kingdom of God through the gift given to him by the Holy Spirit
Fapte 9:20. Şi îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. 21. Toţi cei ce-l ascultau rămâneau uimiţi şi ziceau: „Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau Numele acesta? Şi n-a venit el aici ca să-i ducă legaţi înaintea preoţilor celor mai de seamă?” 22. Totuşi Saul se întărea din ce în ce mai mult şi făcea de ruşine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Hristosul. 23. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare; 24. şi uneltirea lor a ajuns la cunoştinţa lui Saul. Porţile erau păzite zi şi noapte, ca să-l omoare. 25. Dar, într-o noapte, ucenicii l-au luat şi l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coşniţă.

Acts 9:20 Immediately he preached [b]the Christ in the synagogues, that He is the Son of God. 21 Then all who heard were amazed, and said, “Is this not he who destroyed those who called on this name in Jerusalem, and has come here for that purpose, so that he might bring them bound to the chief priests?” 22 But Saul increased all the more in strength, and confounded the Jews who dwelt in Damascus, proving that this Jesus is the Christ. 23 Now after many days were past, the Jews plotted to kill him. 24 But their plot became known to Saul. And they watched the gates day and night, to kill him. 25 Then the disciples took him by night and let him down through the wall in a large basket.

Dumnezeu dorește ca fiecare din noi să fie folosit pentru Împărăția Lui, prin darul dat de Duhul Sfânt, în așa fel încât Împărăția lui Dumnezeu să crească, atât numeric cât și spiritual.
God wants each of us to be used for His Kingdom, by the gift of the Holy Spirit, so that the Kingdom of God may grow, both numerically and spiritually.

4. Indiferent de circumstanțele din interiorul sau exteriorul Bisericii, apostolul Pavel rămâne la dispoziția lui Dumnezeu, încrezându-se că El o să-l folososească și-o să-i poarte de grijă
4. Regardless of the circumstances inside or outside the Church, the apostle Paul remains at God’s disposal, trusting that He will use and care for them.
Fapte 9:26. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici; dar toţi se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. 27. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli şi le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit, şi cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în Numele lui Isus. 28. De atunci se ducea şi venea împreună cu ei în Ierusalim 29. şi propovăduia cu îndrăzneală în Numele Domnului. Vorbea şi se întreba şi cu evreii care vorbeau greceşte, dar ei căutau să-l omoare. 30. Când au aflat fraţii de lucrul acesta, l-au dus la Cezareea şi l-au pornit la Tars. 31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria, se întărea sufleteşte şi umbla în frica Domnului; şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea.
Fapte 9:26 And when Saul had come to Jerusalem, he tried to join the disciples; but they were all afraid of him, and did not believe that he was a disciple. 27 But Barnabas took him and brought him to the apostles. And he declared to them how he had seen the Lord on the road, and that He had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. 28 So he was with them at Jerusalem, coming in and going out. 29 And he spoke boldly in the name of the Lord Jesus and disputed against the Hellenists,[c] but they attempted to kill him. 30 When the brethren found out, they brought him down to Caesarea and sent him out to Tarsus. 31 Then the [d]churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified.[e] And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied.

Slujitorul și lucrătorul lui Dumnezeu, chiar în situațiile nefavorabile și potrivnice, atât din exteriorul bisericii locale, cât și din interiorul bisericii, rămâne la dispoziția lui Dumnezeu, încrezându-se în Dumnezeu și slujind mai departe prin lucrarea la acare a fost chemat.
The servant and worker of God, even in unfavorable and adverse situations, both outside the local church and inside the church, remains at God’s disposal, trusting in God and serving further through the work to which he was called.

APLICAREA LECȚIEI – LESSON APPLICATION:

Fiecare din noi putem înțelege din exemplul lui Saul din Tars, cât de important este în viața omului întâlnirea cu Domnul Isus, transformarea omului făcută de Duhul Sfânt, prin pocăință, nașterea din nou, mărturisirea Domnului în apa botezului, umplerea cu Duhul, integrarea în Biserica Domnului și să ne lăsăm folosiți de Dumnezeu pentru lărgirea Împărăției Lui și binele Bisericii.

Each of us can understand from the example of Saul of Tarsus how important it is in human life to meet the Lord Jesus, the transformation of man by the Holy Spirit, through repentance, rebirth, confession of the Lord in the water of baptism, being filled with the Spirit, integration into The Church of the Lord and being used by God for the expansion of His Kingdom and the good of the Church.


ÎNTREBĂRI – QUESTIONS:


Ce a adus întâlnirea personală a lui Saul cu Domnul, în viața lui?
Cum înțelege Saul împlinirea chemării la lucrare după ce este botezat?
În ciuda opoziției din exteriorul bisericii și din interior, care este atitudinea lui în lucrarea încredințată de Dumnezeu?
Chiar prin greutățile existente în Biserică, lucrarea ucenicilor Domnului se înmulțea, care sunt motivele?

What did Saul’s personal encounter with the Lord bring to his life?
How does Saul understand the fulfillment of the call to work after being baptized?
Despite opposition from outside the church and from within, what is his attitude in the work entrusted to him by God?
Even through the difficulties in the Church, the work of the Lord’s disciples multiplied, what are the reasons?


Simion IoanășPublicitate