Taysir Abu Saada

Taysir Abu Saada -Marturie personala

Fost musulman palestinian, Luptãtor Fatah (PLO)
Lucrãtor între musulmani si evrei, predicator si slujitor al Evangheliei

Taysir Abu Saada („Tass”) s-a nãscut fãrã sã aibã o tarã în Fâsia Gaza, în 1951. Pãrintii lui au imigrat în Arabia Sauditã unde a fost crescut ca musulman. Tass ura pe Evrei si existenta statului Israel. Dupã înfrângerea umilitoare a arabilor în rãzboiul cu Israelul din 1967, Tass s-a alãturat Fortelor Fatah (Organizatia pentru Eliberarea Palestinei sub Yasser Arafat). În Fatah, Tass a fost antrenat ca trãgãtor de elitã pentru a ucide evrei. În 1974 Tass a venit în Statele Unite unde s-a cãsãtorit cu cu o fatã americanã (Karen) si a lucrat în industria restaurantelor si hotelurilor. A avut mare succes si a ajuns în pozitii executive importante. În 1979 Tass a devenit cetãtean american.

În 1993, în urma unei întâlniri supranaturale cu Domnul Isus Hristos, el a ajuns sã fie un credincios “nãscut din nou.” Acum Tass si Karen îsi consacrã vietile transmiterii mesajului lui Isus cãtre oamenii pe care i-a urât cel mai mult (evreii) si cãtre fratii pentru care era dispus sã moarã (musulmanii). Tass si Karen au doi copii, Benali si Farah. Copii lor îl slujesc pe Domnul. Benali este lider de închinare si director cu muzica în biserica lui din Kansas City, iar Farah este director secund al caselor de copii la Heartland Ministries în nordul statului Missouri. Tass si Karen lucreazã si ei la Heartland, unde ajutã la reabilitarea adolescentilor cu probleme.

Mãrturie
În mãrturia lui Tass aflatã în cartea „Turning Points” (Puncte de cotiturã) de Charles Sharpe, el spune:
“În toti acei ani am lucrat la restaurant… Am întâlnit multi, multi oameni înstãriti –multi dintre ei erau evrei. Au fost atât de amabili cu mine. Aveau încredere în mine si voiau ca eu sã am grijã de ei. Dar în tot acel timp eu aveam resentimente împotriva lor. Din pricina pozitiei mele în restaurant zâmbeam si-i serveam. As fi vrut sã le otrãvesc mâncarea, dar nu voiam sã-mi pierd slujba. Acum stiu cã Dumnezeu mã pãzea…”
“Când l-am chemat pe Hristos în inima mea, Dumnezeu mi-a pus pe inimã sarcina de a mã ruga – nu doar pentru musulmani, ci mai întâi pentru evrei. Dumnezeu mi-a dat o dragoste veritabilã pentru ei. Dupã aceea, în toate legãturile mele cu evreii le-am arãtat dragoste. Era un har extraordinar! Mi-am dat seama cã nu-i mai urãsc. Dumnezeu este la lucru în viata mea! Nu înteleg ce s-a petrecut, însã ura a fost curãtitã de un evreu, Isus Hristos. Nimic altceva n-ar putea curãti ceea ce simte inima unui palestinian fatã de un evreu. Numai harul lui Hristos poate face asta.”
În ultimul timp, Duhul Sfânt l-a împins si l-a condus pe Tass sã viziteze moscheile si sinagogile din zonã. Purtând o mãrturie despre adevãrul Bibliei si al lui Mesia cãtre copiii preaiubiti care n-au cunoscut harul mântuitor al Evangheliei, el a condus pe multi la mântuire. În bisericile unde a vorbit, Tass a lãsat mãrturia smeritã a unei inimi de slujitor. Mãrturia lui este puternicã! Mesajul sãu cuprinde: Pericolele Islamului si Cum sã mãrturisesti unui musulman. Acesta este un subiect pe care biserica are nevoie disperatã sã-l cunoascã din aceastã perspectivã unicã. Noi credem cã Tass a fost ridicat de Dumnezeu pentru timpul nostru ca sã constientizeze Biserica si sã prezinte adevãrul. Existã si recomandãri pentru el.

B’rit Ahavah congregation (Covenant of Love congregation);
temp. email: britahavah@yahoo.com, website: britahavah.org
P.O. Box 829; Livermore, CA 94551-0829
Tel. : (925)606-0792

Publicitate