Tinerețe binecuvântată, alegeri și viitor (Judecători 14:1-4)

Tinerețe binecuvântată, alegeri și viitor (Judecători 14:1-4)

Privim astăzi la Samson: ales de Dumnezeu să fie judecător în Israel,  venirea lui fiind anunțată de o Teofanie,  viața lui fiind însoțită de puterea Duhului, ucide un leu cu mâinile goale, ucide 30 de oameni în Ascalon pentru deslușirea unei ghicitori, leagă cozile a 300 de vulpi și prin niște făclii dă foc holdelor și măslinilor filistenilor, filistenii îi ucid soția și familia ei iar Samson îi bate, trei mii de bărbași din Iuda vor să-l predea pe Samson filistenilor însă Dumnezeu îi dă biruință omorând cu o falcă de măgar 1000 de oameni.
La sfârșitul vieții, este prins de filisteni, cu ochii scoși și învârtind la râșniță, Dumnezeu se depărtase de el din pricina păcatelor lui, însă de acolo strigă spre Dumnezeu, se roagă Lui și Dumnezeu îi dă biruință înainte de moarte, omorând 3000 de filisteni.

Să privim astăzi împreună la viața lui Samson și să învățăm câteva adevăruri importante pentru viața de credință, adevăruri care ne învață cum să biruim pe calea credinței, în lupta ce-o avem de dus cu puterile întunericului:

1. Să crești în casa unor credincioși și să ai parte de alegere din partea lui Dumnezeu este o binecuvântare
Jud 13: 3. Îngerul Domnului S-a arătat femeii şi i-a zis: „Iată că tu eşti stearpă şi n-ai copii; dar vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu. 4. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare şi să nu mănânci nimic necurat. 5. Căci vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui; şi el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor.”

Teofania de care are parte familia aceasta ne arată că era o familie prețuită, o familie care are parte de revelația lui Dumnezeu, o familie care are parte de harul lui Dumnezeu.
Samson a fost binecuvântat de Dumnezeu, fiind născut în familie de credincioși, parte din poporul lui Dumnezeu, având parte de revelația lui Dumnezeu, închinat și pus deoparte pentru Dumnezeu.

Tinerii și fiecare din noi trebuie să prețuim alegerea și chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o
2 Timotei 3: 13. Dar oamenii rai si inselatori vor merge din rau in mai rau, vor amagi pe altii si se vor amagi si pe ei insisi. 14. Tu sa ramai in lucrurile pe care le-ai invatat si de care esti deplin incredintat, caci stii de la cine le-ai invatat; 15. din pruncie cunosti Sfintele Scripturi, care pot sa-ti dea intelepciunea care duce la mantuire, prin credinta in Hristos Isus. 16. Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos ca sa invete, sa mustre, sa indrepte, sa dea intelepciune in neprihanire, 17. pentru ca omul lui Dumnezeu sa fie desavarsit si cu totul destoinic pentru orice lucrare buna.
Asculta, fiule, invatatura tatalui tau si nu lepada indrumarile mamei tale! (Prov.1:8)

2. Să trăiești în mijlocul lumii, să fii chemat să rămâi sub autoritatea lui Dumnezeu și totuși să alegi să te lași condus de firea pământească
Jud 14:1. Samson s-a coborât la Timna şi a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. 2. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său şi mamei sale şi a zis: „Am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor; luaţi-mi-o acum de nevastă.” 3. Tatăl său şi mama sa i-au zis: „Nu este nicio femeie între fetele fraţilor tăi şi în tot poporul nostru, de te duci să-ţi iei nevastă de la filisteni, care sunt netăiaţi împrejur?” Şi Samson a zis tatălui său: „Ia-mi-o, căci îmi place.”
Samson, deși știa că Dumnezeu a poruncit ca Israel să nu se căsătorească cu  cei dintre neamuri, se lasă condus de pofta lui însuși, negând autoritatea lui Dumnezeu și a părinților.
Exod 34:15. Fereşte-te să faci legământ cu locuitorii ţării, ca nu cumva, curvind înaintea dumnezeilor lor şi aducându-le jertfe, să te poftească şi pe tine şi să mănânci din jertfele lor,16. ca nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi, şi astfel, fetele lor, curvind înaintea dumnezeilor lor, să târască şi pe fiii tăi să curvească înaintea dumnezeilor lor.

Tinerii și fiecare din noi, trebuie ca în mijlocul lumii noi să rămânem sub autoritatea lui Dumnezeu și să nu purtăm grijă de firea pământească
2 Corinteni 6: 14. Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?
Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. (Efes.6:1)

Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului.
(Col.3:20)
Romani 13: 12. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. 13. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă; 14. ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.

3. Să trăiești având o chemare specială și să ai darul și puterea de la Dumnezeu prin Duhul, te ajută la o viață de biruință
Jud 14: 5. Samson s-a coborât împreună cu tatăl său şi cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, iată că i-a ieşit înainte un leu tânăr mugind. 6. Duhul Domnului a venit peste Samson; şi, fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâşiat pe leu cum se sfâşie un ied. N-a spus tatălui său şi mamei sale ce făcuse.

Tinerii și fiecare din noi, prin darul și puterea Duhului, avem parte de biruință în viața de credință.
Ci voi veți primi o putere, când Se va coborâ Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.” (Fapt.1:8)
De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. (2Tim.1:6)

4. Să trăiești ca și copil al lui Dumnezeu, dar având o viață de compromis, te duce la robie: la cădere, la orbire și la robia pentru cel rău.

Samson n-avea voie să mânânce ceva atins de un hoit, necurat
– Jud 14: 8. După câtva timp, s-a dus iarăşi la Timna ca s-o ia şi s-a abătut să vadă hoitul leului. Şi iată că în trupul leului era un roi de albine şi miere.9. A luat mierea în mână şi a mâncat-o pe drum; şi când a ajuns la tatăl său şi la mama sa, le-a dat şi au mâncat şi ei din ea. Dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului.
– Lev 5: 2. sau cand cineva, fara sa stie, se va atinge de ceva necurat, fie de hoitul unei fiare salbatice necurate, fie de hoitul unei vite de casa necurate, fie de hoitul unei taratoare necurate, si va baga apoi de seama si se va face astfel vinovat; 3. sau cand cineva, fara sa ia seama, se va atinge de vreo spurcaciune omeneasca, de orice spurcaciune care face pe cineva necurat, si va baga de seama mai tarziu si se va face astfel vinovat;

Samson n-avea voie să trăiască în curvie căzând rob acestui păcat
Judecatorii 16:1. Samson a plecat la Gaza; acolo a văzut o curvă şi a intrat la ea.
Fugiți de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârșit afară din trup; dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. (1Cor.6:18)
Samson  nu trebuia să renunțe la Domnul pentru o viață de păcat
Jud 16:18. Dalila, văzând că îşi deschisese toată inima faţă de ea, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor şi a pus să le spună: „Suiţi-vă de data aceasta, căci mi-a deschis toată inima lui.” Şi domnitorii filistenilor s-au suit la ea şi au adus argintul în mâini. 19. Ea l-a adormit pe genunchii ei. Şi, chemând un om, a ras cele şapte şuviţe de pe capul lui Samson, şi a început astfel să-l slăbească. El şi-a pierdut puterea. 20. Atunci ea a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!” Şi el s-a trezit din somn şi a zis: „Voi face ca şi mai înainte şi mă voi scutura.” Nu ştia că Domnul Se depărtase de el.

Tinerii și fiecare din noi trebuie să fim conștienți că viața de compromis ne duce la cădere, la orbire și la robia celui rău.
Nu știți că, dacă vă dați robi cuiva, ca să-l ascultați, sunteti robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? (Rom.6:16)

5. Când ajungi rob celui rău, păcatului, șansa biruinței constă în pocăință, rugăciune și întoarcerea urgentă la Dumnezeu
Jud 16: 28. Atunci Samson a strigat către Domnul şi a zis: „Doamne Dumnezeule! Adu-Ţi aminte de mine, Te rog; Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta, şi cu o singură lovitură să mă răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei!” 29. Şi Samson a îmbrăţişat amândoi stâlpii de la mijloc, pe care se sprijinea casa, şi s-a rezemat de ei; unul era la dreapta lui, şi altul la stânga. 30. Samson a zis: „Să mor împreună cu filistenii!” S-a plecat cu toată puterea, şi casa a căzut peste domnitori şi peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulţi decât cei pe care-i omorâse în timpul vieţii.
Tinerii și fiecare din noi trebuie să știm că atunci când am căzut, când ne-am îndepărtat de Dumnezeu, șansa noastră constă în pocăință, rugăciune și întoarcerea urgentă la Dumnezeu

Învățăm astăzi din viața lui Samson, care a fost judecător în Israel 20 de ani, câteva adevăruri importante pentru viața noastră de credință:
– Tinerii și fiecare din noi trebuie să prețuim alegerea și chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o
– Tinerii și fiecare din noi, trebuie ca în mijlocul lumii noi să rămânem sub autoritatea lui Dumnezeu și să nu purtăm grijă de firea pământească
– Tinerii și fiecare din noi, prin darul și puterea Duhului, avem parte de biruință în viața de credință.
– Tinerii și fiecare din noi trebuie să fim conștienți că viața de compromis ne duce la cădere, la orbire și la robia celui rău.
– Tinerii și fiecare din noi trebuie să știm că atunci când am căzut, când ne-am îndepărtat de Dumnezeu, șansa noastră constă în pocăință, rugăciune și întoarcerea urgentă la Dumnezeu
Simion Ioanăș

Publicitate