Trăire vieții creștine având un caracter duhovnicesc

Trăire vieții creștine având un caracter duhovnicesc (Romani 12:12-21)

Introducere:
În Trupul lui Hristos fiecare suntem chemați să slujim celorlalți prin darurile pe care le-am primit prin Duhul Sfânt, iar această slujire trebuie încununată de roada Duhului Sfânt care trebuie să se vadă în viața noastră, astfel putem să avem biruință și în fața celor care ne urăsc, ne consideră dușmani și vor să ne facă rău.

Prezentarea lecției

1. Stăruința în rugăciune (vers 12)
– Rugăciunea trebuie făcută neîncetat – „Rugați-vă neîncetat.” (1Tes.5:17)
– Rugăciunea este o comuniune cu Dumnezeu  -. „Domnul vorbea cu Moise faţă în faţă, cum vorbeşte un om cu prietenul lui.” (Exod 33:11 a)
– Rugăciunea ne transformă – ”Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.  Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:6-7)
– Rugăciunea este parte din lucrarea noastră pentru Împărăția lui Dumnezeu
”Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat.” Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece.” (Fapte 13:2-3)
2. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoi  (Vers 13 a)
– Sfinții în nevoi sunt cei din casa noastră, biserică, cei care Dumnezeu ni-i scoate în cale.
”Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios.” (1 Timotei 5:8)
3. Fiți primitori de oaspeți (vers 13 b)
”Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii, prin ea, au găzduit fără să știe pe îngeri.” (Evr.13:2)
4. Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng
(vers 15) –  Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. (vers 16a)
Dragostea trebuie obligatoriu să fie agape, adică să se jertfească pentru nevoile altora, doar așa putem fi sensibili față de cei din jur.
 „Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora.  Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,  ci S-a dezbrăcat pe Sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.” (Filipeni 2:4-7)
5. Nu umbla
ți după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. (vers 16 b)
„Când eşti poftit de cineva la nuntă, să nu te aşezi la masă în locul dintâi; ca nu cumva, printre cei poftiţi de el, să fie altul mai cu vază decât tine,  şi cel ce te-a poftit şi pe tine şi pe el să vină să-ţi zică: „Dă locul tău omului acestuia.” Atunci, cu ruşine, va trebui să iei locul de pe urmă. Ci, când eşti poftit, du-te şi aşază-te în locul cel mai de pe urmă; pentru ca atunci când va veni cel ce te-a poftit să-ţi zică: „Prietene, mută-te mai sus.” Lucrul acesta îţi va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi cine se smereşte va fi înălţat.” (Luca 14:8-11)
6.  Când ți se face rău, tu fă bine și lasă să răsplătească Dumnezeu, trăind pe cât e posibil în pace cu toți oamenii ( vers 17-21)
 “Aţi auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.” Dar Eu vă spun: să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ţi cere dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.” Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.“ ( Matei 5:38-48)

Aplicații
Noi creștinii de astăzi trebuie să înțelegem că într-o lume care urăște valorile creștine noi suntem chemați să răspundem cu bine la rău, cu iubire la ură și să trăim având un caracter duhovnicesc slujind cu dragoste, stăruind în rugăciune, ajutând în nevoi, fiind primitori de oaspeți, plini de compasiune pentru semeni și trăind în smerenie astfel încât să putem să fim o epistolă vie pentru toți oamenii.

Întrebări
Privind la aceste caracteristici cerute de Dumnezeu pentru un creștin, pe care le avem în viața noastră?
Suntem gata ca la care caracteristici duhovnicești din lecția de astăzi suntem deficitari să ne pocăim și să ne lăsăm schimbați de Dumnezeu?
Cum răspund la răul pe care mi-l fac alții, sunt eu răzbunător?
Sunt gata să urmăresc să trăiesc în pace cu toți oamenii, chiar cu cei care îmi sunt vrăjmași?

Publicitate