Atitudini în vremurile din urmă (2 Tim 3:10-17)

Atitudini în vremurile din urmă (2 Tim 3:10-17)
Ce să facem în vremurile din urmă, atunci când dragostea se răcește, caracterul omului ajunge la un apogeu al răutății, egoismul, materialismul, desfrânarea ating cote alarmante pe pământ?
1. Să rămânem în învățătura Sfintei Scripturi, să nu ne depărtăm nicidecum de Norma lăsată de Dumnezeu Bisericii Lui
vers 10. Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea…”
vers 14 Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat; 15. din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.
1 Tim 4:13. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora.
2. Să ne întoarcem la o trăire în clocot pentru Împărăția lui Dumnezeu
vers 10. Tu însă ai urmărit de aproape … purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea,
1 Tim 4: 12. Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.
Apocalipsa 3:14. Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu: 15. „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! 16. Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. 17. Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, 18. te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. 19. Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te!

3. Să ne întoarcem la dragostea dintâi, să ne verificăm relația personală cu Domnul
Apocalipsa 2:1. Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: „Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur: 2. „Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, şi nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi. 3. Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu şi că n-ai obosit. 4. Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.

4. Să rămânem integri având ca prioritate Împărăția lui Dumnezeu
vers 11. prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat; şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate. 12. De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi.
Matei 6:19. Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii; 20. ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. 21. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră. 22. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină; 23. dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta! 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.

Să ne rugăm:  pentru ca să rămânem în învățătura Scripturii, să ne întoarcem la o trăire în clocot pentru Împărăția lui Dumnezeu, să ne întoarcem la dragostea dintâi, la o relație personală sinceră cu Domnul, să ne rugăm pentru integritate, să avem ca scop în viață Împărăția lui Dumnezeu și Neprihănirea.

Simion Ioanăș