Dragi, frați ortodocși!

Dragi, frați ortodocși!

Pace frații mei!
Țin să vă spun anumite lucruri din toată inima și cred că nu vă suparăți.
Vreau să vă spun că am văzut în voi, oameni care au frică de Dumnezeu și m-a bucurat mult lucrul acesta. Sper că Dumnezeu vă va folosi în mod minunat pentru slava Lui.
Ce vreau să vă spun, este că eu cred că și voi v-ați convins câtă nevoie este de Dumnezeu între oamenii acestei lumi. Cred că v-ați convins frații mei, ca în Romania peste 50% din români nu sunt decât creștini cu numele. De aceea trebuie să le explice cineva Evanghelia.
După ce m-am întors la Dumnezeu, la 27 de ani, am început sa le spun tuturor în jur despre Dumnezeu, despre ce mi-a făcut în viața mea, despre faptul că m-a făcut o făptură nouă. Am crezut că aceste vești îi va bucura. Știi care a fost reacția lor, o grimasă mare. Te-ai pocăit? Prietenii m-au întrebat: „și nu mai vi la o bere?”, alții au spus: „doar nu ai înebunit?”
Vreau să vă spun însă, că din acel moment nu încetez să spun oriunde mă duc, de acest Isus care mi-a schimbat viața. Alții ascultă, alții nu, dar eu știu că-L pot prezenta și altora pe acest minunat Isus.
Cred că ați ajuns la convingerea, că a fi scris într-un catastif al Bisericii nu ne ajuta la nimic. Noi fiecare personal trebuie să-L întâlnim pe Isus și sa-L prezentăm și altora.
În țara noastră așa cum am zis, peste 50% nu cred în viața după moarte, nu cred în Biblie, nu au o relație nouă cu Isus, nu au o viața schimbată. De ce ? Fiecare din noi care-L cunoaștem pe Domnul, avem câte putină vină!
Isus trebuie prezentat înaintea oamenilor, Biblia trebuie să ajungă predicată și trăită în fiecare familie din Romania, superstițiile și „tradițiile” trebuie să fie înlocuite cu Biblia, care este Cuvântul lui Dumnezeu.
O mare vina în situația din Romania, o are și încreștinarea forțată. Un copil mic, degeaba îl bagi în apă și-l botezi. El va crește mare și va fi viitorul om care nu crede în Dumnezeu, care nu crede în Scriptură. Băgatul în apă a copiilor mici, nu-i schimbă. Oamenii trebuie să fie schimbați de Isus, de Scriptură și crezând în acestea, să se boteze. Botezul nu este decât mărturia omului, că s-a „întâlnit ” cu Isus și a fost născut din nou, din Dumnezeu. La naștere, un copil mic nu poate să creadă în Dumnezeu și să fie născut din nou, să aibe o viață nouă.
Mă rog ca Dumnezeu să ne apropie mai mult și diferențele de religie creștină, doctrine, să nu fie un impediment în frăția noastră. Rog ca Dumnezeu să vă folosească în Biserica Ortodoxă, în așa fel încât „să o facă în clocot”. Aș dori, ca și Ortodoxia din Romania să se întoarcă la Scriptură, să mai lase deoparte „datina și tradiția”. Și din „datină și tradiție” ai de învățat, dar multe lucruri sunt rele acolo, chiar demonice și trebuie date la o parte.
Cred ca acum ați înțeles de ce „pocăiții” sau „Bisericile Evanghelice” pun atât de mult baza pe Scriptura. Scriptura schimba viețile. Cuvântul lui Dumnezeu are putere să schimbe oamenii și noi toți ar trebui să ne unim să ducem Evanghelia oamenilor. Biserica Ortodoxă trebuie să iasă la Evanghelizare, la misiune, să ducă Cuvântul în casele românilor.
Pe unde am fost în România și la țară și la oraș să știți că am întâlnit la tot pasul oameni care Duminica merg la Biserica și în cursul săptămânii înjură și vorbesc ca păgânii, birturile sunt ticsite de oameni, încă din generală și liceu, copiii folosesc alcool, țigară, sex. Aș vrea să vă spun că țara noastră este declarată 90% creștini. Dar sunt ferm convins că adevarat, sub 30% poate cred în Isus și în Biblie și sunt născuți din nou.
De aceea cei care sunt copiii lui Dumnezeu, nu pot să tacă când vad atâta păcat și sâlnicie, atâția oameni bolnavi spirituali, și vorbesc despre Isus Cel care poate aduce vindecare.
Doresc ca Domnul să vă folosească în așa fel încât să dați un impuls acestei Biserici Ortodoxe și să predicați Evanghelia oamenilor. Vedeți frații mei, în Scriptură Isus și ucenicii au predicat pocăința. Dacă te uiți în Scripturi vei vedea că cei care deveneau creștini, se pocăiau prima dată. După ce Dumnezeu te scoate la fel ca pe Pavel, din „întuneric spiritual”, parcă după aceea ai vrea sa spui tuturor despre salvarea de care ți-a făcut parte Dumnezeu.
Tot asa și azi: Isus salvează!
Oamenii în țară sau obișnuit ca să meargă la preot, să se spovedească. Numai că după ce ies afara zic: „ah, putem din nou să păcătuim și data viitoare vom veni iar la preot”. Deci s-a format un ritual și pocăința este greșit înțeleasă. Oamenii trebuie să știe că pocăința este o întoarcere la Cristos, o schimbare a minții, un moment când am spus „gata, până azi, am păcătuit, dar acum vreau Doamne să-mi schimbi viața, să am o viață nouă în ascultare de Tine”.
Uitați ce le spune Dumnezeu evreilor în Ieremia cap 7:
„IEREMIA 7:3-11 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Îndreptaţi-vă căile şi faptele, şi vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta. Nu vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare zicând: „Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului!” Căci numai dacă vă veţi îndrepta căile şi faptele, dacă veţi înfăptui dreptatea unii faţă de alţii, dacă nu veţi asupri pe străin, pe orfan şi pe văduvă, dacă nu veţi vărsa sânge nevinovat în locul acesta şi dacă nu veţi merge după alţi dumnezei, spre nenorocirea voastră, numai aşa vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta, în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri, din veşnicie în veşnicie. Dar iată că voi vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare care nu slujesc la nimic. Cum? Furaţi, ucideţi, preacurviţi, juraţi strâmb, aduceţi tămâie lui Baal, mergeţi după alţi dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi!… Şi apoi veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, în Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu, şi ziceţi: „Suntem izbăviţi!”… ca iarăşi să faceţi toate aceste urâciuni! Este Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu o peşteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul!”
Deci, oamenii aceștia ajunseseră să facă doar niște ritualuri și trăiau cum vroiau ei. Și Dumnezeu trebuie să le spună adevarul: „Şi apoi veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, în Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu, şi ziceţi: „Suntem izbăviţi!”… ca iarăşi să faceţi toate aceste urâciuni! ”
Cam așa se întâmplă și azi în Biserica Ortodoxă,unii cred că pot face ce vreau și vin la preot, spun păcatele și zic: „suntem izbăviți!”. Cred că v-ați convins în ce situație dezastroasă se află lumea aceasta care „zace în cel rău” și câtă nevoie este de noi cei care-L cunoaștem pe Mesia, să le dăm oamenilor Adevărul.
Haideți ca Mesia să ne unească pe toți creștinii și de la acest Numitor comun să Evanghelizăm lumea aceasta.

Cu dragoste frățească, Simion Ioanăș.