Să ne lăsam conduși de Dumnezeu 2 Tim 3:1-17

Să ne lăsam conduși de Dumnezeu 2 Tim 3:1-17
Sunt trei factori care influențează viața omului credincios în vremurile din urmă

1. Păcatul
Păcatul în greacă (hamartia) înseamnă a greși ținta sau eșec faliment.
Păcatul a intrat în lume prin Satan
Genesa (Facerea) 3:1. Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?” 2. Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. 3. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.” 4. Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri, 5. dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.”
Câteva lucruri importante care trebuie să le știm despre păcat:
a) ne desparte de Dumnezeu și ne face să iubim răul
„iubitori mai mult de plăceri” vers 4
b) plata păcatului este moartea
Rom 6:23. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.
c) Relegarea relației cu Dumnezeu se face prin Isus Cristos
Ioan 1:11. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. 12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; 13. născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
Genesa (Facerea) 4:1. Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!” 2. A mai născut şi pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. 3. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. 4. Abel a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui; 5. dar spre Cain şi spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa. 6. Şi Domnul a zis lui Cain: „Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a posomorât faţa? 7. Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.” 8. Însă Cain a zis fratelui său Abel: „Haidem să ieşim la câmp.” Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel şi l-a omorât. 9. Domnul a zis lui Cain: „Unde este fratele tău Abel?” El a răspuns: „Nu ştiu. Sunt eu păzitorul fratelui meu?” 10. Şi Dumnezeu a zis: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine.

2. Omul (Noi ne influențăm unul pe altul, vrem aceasta sau nu)
a) Prin oameni răi, neascultători de Dumnezeu
– având doar o forma de evlavie dar tăgăduind puterea lui Dumnezeu
– Tit1;16:-” …cu faptele îl tăgăduiesc pe Dumnezeu…”
– îi îndeamnă și pe alții la păcat
– învață întotdeauna dar nu ajung la deplina cunoștință a adevărului
– se împotrivesc adevărului
– ei merg din rău în mai rău- vers 13
b) prin oamenii lui Dumnezeu
Au o credința vie și sunt însoțiți de puterea lui Dumnezeu (vers 10-11)

3. Dumnezeu
a) Prin Scriptura
– de folos, învață, mustra, îndreaptă, dă ințelepciune în neprihănire
b) Prin oamenii lui Dumnezeu
Dumnezeu să ne ajute ca viața noastră să fie marcată de Dumnezeu și inima noastră să fie deschisă, pentru ca Dumnezeu să ne poată vorbi prin Scriptură, prin oamenii Lui și prin Duhul Sfânt. Totodată să cerem ajutor lui Dumnezeu ca păcatul și oamenii răi să nu ne mai influențeze viața noastră.
c) Prin Duhul Sfânt
Noi însă suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem Duhul adevărului şi duhul rătăcirii. (1Ioan.4:6)
Cunoaştem că rămânem în El şi că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. (1Ioan.4:13)

Simion Ioanăș

 

Publicitate