Globaliștii iau foc, parcă sunt sub posesie demonică

Globaliștii iau foc, parcă sunt sub posesie demonică

Cauza: ”Curtea Supremă a SUA este gata să anuleze decizia Roe v. Wade care a legalizat avortul la nivel național”
Globaliștii sunt gata să numească oprirea uciderii copiilor drept abominație, cea mai dăunătoare decizie din istorie, dacă nu sunt 60 de voturi legale să legiferezi la nivel național crima, atunci faci s-o poți face ilegal cu 50.
Realizați în ce lume diabolică trăim?
O Curte Supremă care luptă pentru dreptul la viață al copiilor este numită extremistă, iar ei (globaliștii) care au hotărât deja la nivel de câteva state uciderea pruncilor până la 7 zile după naștere se cred cei normali la cap. (https://www.newsnetcrestin.ro/california-introduce-un-nou-proiect-de-lege-care-ar-permite-mamelor-sa-isi-ucida-bebelusii-pana-la-7-zile-de-la-nastere/)

Doar niște păreri ale reprezentanților Partidului Democrat (globalist) spicuite din presă:

VORBITORUL US House., NANCY PELOSI, ŞI LIDERUL MAJORITATII SENATULUI, CHUCK SCHUMER:

„Voturile raportate de judecătorii numiți de republicani pentru a anula Roe v. Wade ar fi considerată o abominație, una dintre cele mai proaste și mai dăunătoare decizii din istoria modernă.”

Fostul secretar de stat al SUA HILLARY CLINTON:

„Această decizie este un atac direct asupra demnității, drepturilor și vieții femeilor, ca să nu mai vorbim de decenii de lege stabilită. Va ucide și va supune femeile, chiar dacă marea majoritate a americanilor cred că avortul ar trebui să fie legal. Ce rușine totală. „

SENATOR INDEPENDENT BERNIE SANDERS:

„Congresul trebuie să adopte o legislație care codifică Roe v. Wade ca lege a pământului în această țară ACUM. Și dacă nu sunt 60 de voturi în Senat pentru a face asta, și nu există, trebuie să punem capăt obstrucționării pentru a o trece cu 50 de voturi.”

SENATOR ELIZABETH WARREN:

„O Curte Supremă extremistă este gata să răstoarne #RoeVWade și să-și impună opiniile sale de extremă-dreapta, nepopulare asupra întregii țări. Este timpul ca milioanele care susțin Constituția și dreptul la avort să se ridice și să-și facă vocea auzită. Nu vom da înapoi – nu niciodată”.

Texte preluate din presă, sursa: https://www.yahoo.com/news/reaction-report-u-supreme-court-024422405.html

Dintre sfinții zilelor noastre

Dintre sfinții zilelor noastre

M-am întors la Dumnezeu în anul 1994, într-un Noiembrie când am realizat cât de ticălos, păcătos și răzvrătit sunt înaintea lui Dumnezeu. Trăiam o viață prin care am ajuns să-mi dau ultima picătură de viață alcoolului și curviei, am hotărât să-mi trăiesc viața la ”maxim”, însă satan și păcatul au făcut din mine o epavă. Și așa o epavă cum am ajuns, Dumnezeu s-a îndurat de mine, în acel Noiembrie mi-a străpuns inima și acasă la mine mi-am predat viața lui Hristos Isus, Celui Înviat și viu în vecii vecilor.

În Biserica unde m-am botezat oamenii erau foarte circumspecți privitor la mine, neștiind ce să creadă, dacă m-am pocăit cu adevărat, dacă sunt sincer sau am anumite scopuri, așa că au ținut distanță.

În această vreme m-am simțit singur și am avut parte în perioada de după botezul din 1995 de singurătate, mama mă ținea la distanță, mă blestema deseori fiindcă am îndrăznit să mă pocăiesc și să fac cel mai mare rău și păcat al vieții mele, iar frații păstrau distanța pe motiv că nu aveau încredere probabil în schimbarea mărturisită de mine.

A venit o primăvară în care trebuia mers la sapă la cucuruz și toamna la cules, iar eu cu mama trebuia să facem treaba, având animale și gospodărie. S-au apropiat de mine sora Chirilă și sora Iuli, amândouă pocăite dintre ortodocși, la fel ca mine și m-au întrebat: ”Cosmine, ai nevoie de ajutor la sapă?”. Știind că doar eu și mama vroiam să mergem, am mai găsit o femeie din Hunedoara Timișană și una din Șagu, care veneau contra cost, am zis, da, cum să nu.

Am terminat sapa și mama a întrebat de plată, după câteva zile de ajutor în căldură și oboseala, iar aceste femei, sfinți ai Domnului, au răspuns ca într-un cor: ”noi am făcut-o în Numele lui Hristos”, Cosmin e la Biserică fratele nostru și ne-am simțit datoare să fim de ajutor. În Toamnă la cules situația s-a repetat, iar prin aceste femei, sfinții zilelor noastre, Dumnezeu mi-a vorbit și m-a întărit și pe mine. Am știut că Dumnezeu este cu mine și nu m-a lăsat singur.

Pe de altă parte, aproape după mai mult de 15 ani, s-a întors și mama mea la Dumnezeu și s-a pocăit, iar eu cred că în momentele cercetării ei, probabil Dumnezeu i-a adus aminte și de aceste surori ale mele, care au jertfit din timpul lor, au muncit cu sudoare, totul pentru a fi o mărturie pentru dragul meu Mântuitor Hristos, Cel care etse viu în vecii vecilor și își face prezența în mijlocul nostru prin sfinții Lui.

Vrei să fi și tu un astfel de om pus deoparte pentru Domnul? Eu vreau și îți recomand să urmărești o astfel de sfințire, ca să poți să-L reprezinți pe Hristos și astfel să fii sare și lumină, totul pentru Hristos Domnul care a Înviat și este viu în vecii vecilor. Amin!

Hristos a Înviat!

De știut despre Paști! Cum trebuie El sărbătorit?

De știut despre Paști! Cum trebuie El sărbătorit?

1. Paștile care le sărbătorim reprezintă Mielul lui Dumnezeu care moare ca noi să fim salvați.
Salvarea poporului Israel din Egipt, unde ajunseseră robii egiptenilor, a fost făcută de Dumnezeu, iar mielul jertfit a salvat casele evreilor de la moarte, atunci când Domnul a lovit țara Egiptului cu moarte, totul reprezintă spiritual Salvarea omenirii din lanțurile păcatului care a fost făcută de Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu și Mielul lui Dumnezeu acolo pe cruce la Golgota.
Sângele pus pe usciorii ușii și pe pragul de sus la evrei a salvat casele lor de la moartea întâilor născuți, totul ca o prefigurare a morții Mielului lui Dumnezeu, Hristos Domnul la Golgota, prin credința în El Sângele Lui ne scutește de pedeapsa lui Dumnezeu și ne salvează din lanțurile păcatului și întunericului.
Exod 12:3. Vorbiţi întregii adunări a lui Israel şi spuneţi-i: „În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. 4. Dacă sunt prea puţini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor; să faceţi socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. 5. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an; veţi putea să luaţi un miel sau un ied. 6. Să-l păstraţi până în ziua a paisprezecea a lunii acesteia; şi toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara. 7. Să ia din sângele lui şi să ungă amândoi stâlpii uşii şi pragul de sus al caselor unde îl vor mânca.
2. Paștile trebuie sărbătorite de cei tăiați împrejurul inimii, altfel sărbătoarea oamenilor este o urâciune înaintea lui Dumnezeu.
Exod 12:47. Toată adunarea lui Israel să facă Paştile. 48. Dacă un străin, care va locui la tine, va vrea să facă Paştile Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiată împrejur; apoi se va apropia să le facă, şi va fi ca şi băştinaşul; dar niciun netăiat împrejur să nu mănânce din ele. 49. Aceeaşi lege va fi pentru băştinaş ca şi pentru străinul care va locui în mijlocul vostru.”
Sărbătoarea de Paști poruncită de Dumnezeu pentru Israel era acceptată pentru cei tăiați împrejur deci parte din poporul lui Dumnezeu, oameni care au hotărât să-l urmeze pe Dumnezeul lui Israel și să se supună Legii și Autorității Lui, oameni cu o viață schimbată.
Pentru noi astăzi care sărbătorim Moartea și Învierea Domnului, Mielul lui Dumnezeu, tăierea împrejur reprezintă schimbarea vieții noastre, credința și călcarea noastră pe urmele Lui, lepădarea de noi și trăirea în ascultarea de Domnul și de Cuvântul Lui. Moartea și Învierea Lui trebuie să fie o realitate a vieții noastre, viața noastră veche trăită în robia păcatului fiind îngropată împreună cu Domnul, am murit față de păcat și prin Învierea lui am înviat și noi la o viață nouă, noi fiind oameni noi cu o trăire nouă prin credința în Hristosul Înviat.
Coloseni 2:10. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. 11. În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, 12. fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morţi.13. Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile.
3. Paștile jertfit pentru noi este Hristos și El trebuie sărbătorit printr-o trăire în sfințenie, prin pocăință
1 Corinteni 5:7. Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştile nostru, a fost jertfit. 8. Să prăznuim, dar, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi adevărului.
Noi trebuie să ne apropiem azi de Hristosul Înviat, să privim spre Evenimentul Învierii cercetându-ne viața în lumina Cuvântului Său, să ne lepădăm de orice trăire sub autoritatea firii pământești, de orice păcat și să trăim în ascultare de Domnul, acest lucru înseamnă metanoia, schimbarea minți și a inimii în lumina Adevărului și a Curăției cerute de Domnul.
De fapt așa se apropia și Israel odinioară de paștile poruncite de Dumnezeu pentru poporul Său:
Ezra 6: 20. Preoţii şi leviţii se curăţaseră cu toţii, aşa că toţi erau curaţi; au jertfit paştile pentru toţi fiii robiei, pentru fraţii lor, preoţii, şi pentru ei înşişi. 21. Copiii lui Israel întorşi din robie au mâncat paştile împreună cu toţi cei ce se depărtaseră de necurăţia neamurilor ţării şi care s-au unit cu ei ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel.
4. Paștile sărbătorite sunt lipsite de valoare dacă nu credem că Hristos a Înviat și nu trăim cu nădejdea în promisiunile Lui
1 Corinteni 15:14. Şi, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa voastră. 15. Ba încă noi suntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu; fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu învie. 16. Căci, dacă nu învie morţii, nici Hristos n-a înviat. 17. Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre, 18. şi prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi. 19. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! 20. Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.Modul în care noi ca și creștini astăzi trebuie să privim spre acest Eveniment al Morții și Învierii Domnului, este văzând în Hristos unica oportunitate de-a fi salvați din păcat și moarte, văzând în Hristos pe Mielul lui Dumnezeu jerfit la cruce pentru noi păcătoșii, recunoscând că noi ne apropiem azi de Hristosul Înviat deoarece am crezut în El, am fost înoiți printr-o tăiere împrejurul inimii, ne-a fost dăruită o viață nouă prin nașterea din nou, prin intervenția Duhului Sfânt prin darul credinței și supunerii față de Cuvântul lui Dumnezeu, iar pentru noi Paștile jertfit este motivația de-a trăi pe acest pământ în sfințenie, pocăință și nădejdea în promisiunile Lui veșnice, în viața veșnică împreună cu El.

Simion Ioanăș

Sunt mândru de România și de românii mei

Sunt mândru de România și de românii mei

Fiecare dintre noi cunoaștem situația actuală din Ucraina, o situație de conflict, o situație prin care Rusia, prin președintele țării Vladimir Putin, a invadat această țară și au distrus multe orașe și au ucis oameni nevinovați. Războiul pornit de agresorul Putin a făcut ca circa două milioane de oameni să-și părăsească agoniseala de-o viață și să devină refugiați de război.
România este vecinul Ucrainei și în cazul acestui mare necaz al ucrainenilor a dat dovadă de-un spirit creștin și biblic care m-a sensibilizat până la lacrimi, de aceea doresc să subliniez câteva motive care mi-au umplut inima de bucurie:

1. Românii care ajută poporul ucrainean în momentele acestea de necaz sunt ca și samariteanul milostiv din pilda Domnului Hristos
Luca 10:30. Isus a luat din nou cuvântul şi a zis: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat şi l-au lăsat aproape mort. 31. Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot; şi, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. 32. Un levit trecea şi el prin locul acela; şi, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. 33. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el şi, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. 34. S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el. 35. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului şi i-a zis: „Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui îţi voi da înapoi la întoarcere.”

Sigur că pilda aceasta reflectă pe Domnul Hristos în primul rând, Cel care S-a apropiat de noi când eram sub loviturile păcatului și ne-a salvat de acolo prin Jertfa Lui, însă în același timp reflectă caracterul creștin pe care ar trebui să-l avem și să ne caracterizeze ca și martori ai Domnului.
Și în cazul poporului ucrainean căzut în mâinile lui Putin, bătut, ucis și în necaz, pentru poporul român a fost momentul examenului de caracter și s-a dovedit extraordinar, a întins mâna să lege rănile, să tămăduiască, să hrănească, să plătească, asta prin toți cei care s-au pus la dispoziția refugiaților sau au ajutat mergând în Ucraina cu ajutoare.

2. Românii care ajută poporul ucrainean transmit mângâierea lui Dumnezeu acestui popor greu încercat, fiind de preț în ochii lui Dumnezeu și în ochii ucrainenilor

Să nu uităm ca și popor român, faptul că în Decembrie 1989, după revoluția anticomunistă, din multe părți ale Europei și nu numai au venit mașini întregi cu ajutoare pentru români. Dumnezeu ne-a mângâiat prin alții la necaz, pentru ca acum să mângâiem și noi pe ucraineni la necazul lor.
2 Corinteni 1:3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, 4. care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz!

Comorile din cer se câștigă renunțând la noi pentru cei în necaz din jurul nostru, cei care dau din binecuvântările primite de la Dumnezeu celor în necaz, așa ca ucrainenii de azi, ei vor avea o răsplată în Cer, de asemenea poporul ucrainean nu ne va uita niciodată, binefacerea aceasta o să apropie popoarele noastre. De fapt un astfel de om dorește Dumnezeu să fim oricare dintre noi:
Isaia 58:6. Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; 7. împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău. 8. Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi.

3. Românii care ajută poporul ucrainean fac cinste lui Hristos și oglindesc dragostea Lui prin faptele lor
Să ne gândim că un pom dezrădăcinat și sădit în altă parte are nevoie de îngrijire și protecție ca să nu moară, trebuie cineva să-l ia să-l resădească, să-i pună apă, hrană și să-l îngrijească până prinde din nou rădăcini și putere. Cam așa este și cu refugiații ucraineni, indiferent cât critică mulți invidioși azi ”bogăția” unora, ei de fapt sunt dezrădăcinați și asta doare. De aceea ei au nevoie de ajutor și sprijin și sunt bucuros de cei din poporul român care au oglindit dragostea lui Dumnezeu prin acțiunile lor de ajutorare.
Matei 25:34. Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. 35. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; 36. am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.” 37. Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? 38. Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat? 39. Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?” 40. Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.”

Povestea un român care a ajuns pe lângă Cernăuți cu ajutoare în vremuri ca acestea că s-a oprit la un magazin să-și ia niște suc și când să plătească cei de-acolo n-au vrut să îi accepte plata. El n-a înțeles de ce și citez din spusele omului ce i-au transmis:

”M-am uitat împrejur, m-am gândit în mintea mea ce o fi vrând femeia aceasta? Cum adică nu poate lua bani de la mine? Am zis că nu am cum să ies cu pungile cu produse afară din magazin pînă nu plătesc, m-am îndreptat către raft să le așez înapoi de unde le-am luat, convoiul aștepta după mine, când un bărbat masiv cam de statura mea vorbind românește mult mai bine s-a apropiat și mi-a zis:
– Produsele sunt gratuite pentru dumneavoastră, nu trebuie să le plătiți, vă rugăm să le luați.
– Dar domnule, am bani să le plătesc.
– Știu dar nu trebuie, sunt din partea noastră, măcar atât putem face pentru voi. Noi suntem aici la stradă și vă vedem cum de zile întregi cărați ajutoare pentru ucraineni, este o recunoștință din partea noastră.” (preluat dialogul de pe armoniamagazineusa)

Asta de fapt e o lecție de viață pentru fiecare din noi, acum Dumnezeu ne-a chemat ca și popor român la o mărturie vie în fața lumii și în fața vecinilor noștri ucraineni și ne-am ridicat la o înălțime a chemării lui Dumnezeu. Cinste poporului român, cinste acelor care în aceste zile le pasă de cei în necaz, le pasă de vecinii noștri aflați la mare strâmtorare.
Bravo români, Bravo România! Dumnezeu să binecuvânteze România și Dumnezeu să aibă milă de poporul ucrainean!
Simion Ioanăș

Nu v-am uitat globaliștilor, mascați încruntați și cu seringile în mâini

Nu v-am uitat globaliștilor, mascați încruntați și cu seringile în mâini

Vaccinul a fost un experiment globalist, problema-i că pentru implementarea lui au fost privați oamenii de medicamente care-i putea salva de boală și li s-au impus protocoale care în multe cazuri s-au dovedit ucigașe.
N-o să uit niciodată că mi-a fost interzis în Statul Oregon să iau Hydroxychloroquine, antibioticul și restul de medicamente care la vremea bolii mi-au salvat viața cu ajutorul lui Dumnezeu.
N-o să uit niciodată de mulți cunoscuți care au murit ajungând la spital și la îndemâna protocoalelor obligatorii deoarece n-au știut de nici un tratament care să-i ajute, iar cei care au luat tratamentul salvator au scăpat cu bine și au trecut bine prin boală.
N-o să uit niciodată de încrâncenarea unui regim globalist care cu ”joarda” în mână te obliga la experimentul lor sau la pierderea serviciului sau a libertății.
N-o să uit niciodată de folosirea experimentului globalist ca un mijloc de-a ne limita libertatea. N-o să uit niciodată de imaginea armatei americane care te aștepta cu scanner-ul în mâini să-ți ia temperatura.
N-o să uit niciodată de dovezile prin care toți am văzut că Statele Unite au fost implicate în crearea virusului de la Wuhan prin Fauci și alți globaliști implicați, însă cei implicați sunt lăsați în pace, asta deși la nivel mondial am avut parte de-un genocid.
N-o să uit niciodată de militanții creștini ai vaccinului, cei care de la amvoane s-au chinuit ”săracii” să toarne pe gât oamenilor salvarea minune prin experimentul vaccinului minune, care se dovedea mortal pentru mii și mii de persoane. În timp ce derbedeii aceștia predicau de la amvon acea altă Evanghelie, în statele republicane se dădea publicității sute de oameni care mureau s-au rămâneau mutilați pe viață de poțiunea minune.
N-o să uit niciodată de oameni târâți prin tribunale pentru că nu s-au supus regulilor dictatoriale draconice ale globaliștilor, un pastor ca Artur Pawlowski, un tenismen ca Novak Djokovic, oamenii internați în lagăre globaliste din Australia, camionagii pașnici călcați în picioare de caii și polițiștii regimului dictatorial din Canada și multe alte atrocități de felul acesta.
N-o să uit niciodată de încruntații de la ușile magazinelor sau restaurantelor, să-ți ceară pașaportul verde, pașaportul de intrare în raiul globalist.
N-o să uit niciodată că regimul vostru dictatorial este criminal și tot ce ați făcut în ultimii doi ani este doar un preludiu la regimul anticristic pe care vreți să-l impuneți pe viitor, alături de tot ”politicul corect” care vreți să ni-l îndesați pe gât, alături de ”mărețele” reguli împotriva încălzirii globale, alături de ideologia socialist anticristă care-o turnați în Universitățile de pretutindeni, alături de ideologia de gen prin care doriți distrugerea valorilor creștine din societate și promovați nerușinarea de-a nu vă mai recunoaște proprii tați și mame care v-au născut, alături de migrația care ne-ați impus-o prin granițele deschise și multe altele care le-ați inventat cu scopul de-a ne controla și de-a vă atinge scopurile.
N-o să uit niciodată de oamenii trași afară din mașini și călcați în picioare aici în Portland Oregon de către BLM-ul mult trâmbițat și de către ANTIFA, două organizații criminale sprijinite de Partidul Democrat din Statele Unite, un partid care promovează globalismul și-l impune într-un mod dictatorial.

Și cred că dacă eu n-am uitat, cu siguranță că n-a uitat nici Dumnezeu, iar în Ziua Judecății o să aducă la judecată faptele criminale de care am avut parte, pe globaliștii din China, Statele Unite și alte țări implicate, pe Bill Gates și alți milionari care au finanțat crimele, cât și pe toți cei care s-au implicat și-au fost parte la crimele de care am avut parte doi ani de zile.
Mă rog ca Dumnezeu să-i cerceteze pe criminalii direcți și indirecți din perioada pandemiei și să se pocăiască, să avem parte de mărturisiri publice, pentru ca și ei să poată să primească iertarea prin Jertfa lui Hristos, să aibă parte de Adevăr și de viață veșnică printr-o viață nouă trăită în Adevăr.

Simion Ioanăș

Mărturia personală a lui Pavel în Ierusalim, un model pentru noi (Fapte 22:1-30)

Mărturia personală a lui Pavel în Ierusalim, un model pentru noi (Fapte 22:1-30)

Fapte 22: 12. Şi a venit la mine un om, numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după Lege, şi pe care toţi iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. 13. El mi-a zis: „Frate Saule, capătă-ţi din nou vederea!” Chiar în clipa aceea, mi-am căpătat vederea şi m-am uitat la el. 14. El mi-a zis: „Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales să cunoşti voia Lui, să vezi pe Cel Neprihănit şi să auzi cuvinte din gura Lui; 15. căci Îi vei fi martor, faţă de toţi oamenii, pentru lucrurile pe care le-ai văzut şi auzit.

INTRODUCERE
Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi care L-am cunoscut la o mărturie înaintea oamenilor, pe lângă mărturisirea Evangheliei învățăm astăzi de la apostolul Pavel cât de importantă este mărturia persoanală a întoarcerii la Dumnezeu și-L avem pe apostolul Pavel ca un model de eficiență în prezentarea mărturiei personale.


1. Pavel își prezintă viața înainte de a-L fi primit pe Hristos
Fapte 22:1. „Fraţilor şi părinţilor, ascultaţi acum cuvântul meu de apărare faţă de voi!” 2. Când au auzit ei că le vorbeşte în limba evreiască, au ţinut şi mai multă linişte. Şi Pavel a zis: 3. „Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei; dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învăţat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu de-amănuntul Legea părinţilor noştri şi am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteţi şi voi toţi azi. 4. Am prigonit până la moarte această Cale, am legat şi am pus în temniţă bărbaţi şi femei; 5. marele preot şi tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar şi scrisori de la ei către fraţii din Damasc, unde m-am dus să aduc legaţi la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo, ca să fie pedepsiţi.
– a fost evreu crescut la picioarele lui Gamaliei
– a cunoscut foarte bine Legea
– plin de râvnă (religios) pentru Dumnezeu așa ca și prigonitorii lui
– a prigonit Calea Mântuirii prin Hristos până la moarte, legând și punând în temniță pe creștini
– a fost în slujba arestării, prigoanei și întemnițării creștinilor din Damasc

E bine să luăm ca model de prezentare a mărturiei personale, mărturia apostolului Pavel:
Cum era viața mea? Care era atitudinea mea, nevoile și problemele mele? Pe ce se axa viața mea? De unde provenea siguranța sau fericirea mea?
Cum au ajuns aceste lucruri să mă dezamăgească?
Unde mi-am căutat siguranța, liniștea, fericirea? În ce fel erau aceste lucruri nesatisfăcătoare?

2. Pavel prezintă momentul cum L-a primit pe Hristos Domnul în viața lui
Fapte 22:6. Când eram pe drum şi mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. 7. Am căzut la pământ şi am auzit un glas care-mi zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?” 8. „Cine eşti, Doamne?”, am răspuns eu. Şi El mi-a zis: „Eu sunt Isus din Nazaret pe care-L prigoneşti.” 9. Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina şi s-au înfricoşat; dar n-au auzit glasul Celui ce vorbea. 10. Atunci am zis: „Ce să fac, Doamne?” „Scoală-te”, mi-a răspuns Domnul, „du-te în Damasc şi acolo ţi se va spune ce trebuie să faci.” 11. „Fiindcă nu puteam să văd nimic, din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână şi aşa am ajuns în Damasc.
– mergând să prigonească pe urmașii lui Hristos a strălucit împrejurul lui o mare lumină din cer
– Domnul i-a vorbit lui Pavel din acea lumină descoperindu-i starea și provocându-l la credință și ascultare

Momentul întâlnirii personale sau cunoașterii Domnului este important de subliniat în mărturia personală:
Când am auzit pentru prima oară despre Evanghelie? Cum? Când am înțeles pentru prima oară ce înseamnă cu adevărat creștinismul?
Care a fost reacția mea inițială?
Când a început să se schimbe atitudinea mea? De ce?
Care au fost ultimele „lupte” care s-au dat în interiorul meu, înainte de a-L accepta pe Hristos?
Cum m-am hotărât să-L accept pe Hristos, în ciuda acestor lupte?

3. Pavel prezintă viața după ce L-a primit pe Hristos
Fapte 22:12. Şi a venit la mine un om, numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după Lege, şi pe care toţi iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. 13. El mi-a zis: „Frate Saule, capătă-ţi din nou vederea!” Chiar în clipa aceea, mi-am căpătat vederea şi m-am uitat la el. 14. El mi-a zis: „Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales să cunoşti voia Lui, să vezi pe Cel Neprihănit şi să auzi cuvinte din gura Lui; 15. căci Îi vei fi martor, faţă de toţi oamenii, pentru lucrurile pe care le-ai văzut şi auzit. 16. Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.”

– După întâlnirea cu Domnul, Dumnezeu i-a scos în cale lui Pavel pe Anania care l-a ajutat să înțeleagă voia Lui
– Dumnezeu îi descoperă lui Pavel Harul și chemarea pe care i-o face ca lucrător și martor al Lui
– Pavel trece la împlinirea Planului lui Dumnezeu pentru mântuirea și trăirea lui pe acest pământ într-o nouă viață de credință


Nașterea din nou, schimbarea și transformarea divină din viața noastră personală are un rol important în mărturia noastră înaintea oamenilor:
Ce schimbări a produs Hristos în viața mea, în acțiunile și în atitudinile mele?
Cât timp a trecut să observ aceste schimbări?
De ce am o altă motivație acum? Dacă L-ai primit pe Hristos la o vârstă fragedă, vei pune un mai mare accent pe viața ta de după ce L-ai primit pe Hristos.

4. Pavel prezintă mărturia lui conștient de prigoana și circumstanțele negative care poate să le provoace prezentarea Adevărului
Fapte 22:17. Şi mi s-a întâmplat că, după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în Templu, am căzut într-o răpire sufletească; 18. şi am văzut pe Domnul care-mi zicea: „Grăbeşte-te, ieşi iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre Mine.” 19. Şi am zis: „Doamne, ei ştiu că eu băgam în temniţă şi băteam prin sinagogi pe cei ce cred în Tine 20. şi că, atunci când se vărsa sângele lui Ştefan, martorul Tău, eram şi eu de faţă, îmi uneam încuviinţarea mea cu a celorlalţi şi păzeam hainele celor ce-l omorau.” 21. Atunci El mi-a zis: „Du-te, căci te voi trimite departe la Neamuri…” 22. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Dar atunci şi-au ridicat glasul şi au zis: „Ia de pe pământ pe un astfel de om! Nu este vrednic să trăiască!” 23. Şi scoteau strigăte, îşi aruncau hainele şi azvârleau cu ţărână în văzduh. 24. Căpitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetăţuie şi să-l cerceteze, bătându-l cu biciul, ca să afle din ce pricină strigau aşa împotriva lui. 25. Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutaşului care era de faţă: „Vă este îngăduit să bateţi pe un roman care nu este osândit?” 26. La auzul acestor cuvinte, sutaşul s-a dus să dea de ştire căpitanului şi a zis: „Ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetăţean roman.” 27. Şi, când a venit căpitanul, a zis lui Pavel: „Spune-mi, eşti roman?” „Da”, i-a răspuns el. 28. Căpitanul a zis: „Eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetăţenia aceasta.” „Şi eu”, a zis Pavel, „sunt chiar născut roman.” 29. Numaidecât, cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească; ba căpitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut, pentru că-l legase. 30. A doua zi, fiindcă voia să ştie bine pentru ce este pârât de iudei, l-a dezlegat şi a poruncit să se adune laolaltă preoţii cei mai de seamă şi tot soborul; apoi, a adus pe Pavel jos şi l-a pus înaintea lor.

– Pavel era într-o legătură personală strânsă și asculta de Domnul în mărturia lui, indiferent de circumstanțele negative prin care era prigonit
– Pavel este gata să accepte ușa închisă și-o alta deschisă în lucrarea la care a fost chemat
– Dumnezeu în Atotputernicia Lui folosește circumstanțele ca apostolul Pavel să-i poată împlini Planul


Când Dumnezeu ne cheamă la o lucrare pentru El, noi trebuie să înțelegem că indiferent de circumstanțele prin care trecem, Dumnezeu lucrează în așa fel încât să-i putem împlini Planul Său legat de viața noastră, noi trebuie să avem o relație personală strânsă cu El și să ascultăm de chemarea care El ne-a făcut-o.

APLICAREA LECȚIEI
Învățăm din lecția de astăzi cât de important este mărturia personală a întâlnirii cu Domnul, atunci când îl prezentăm pe El, cât de important este ca într-un mod eficient să facem acaestă prezentare, prezentând viața înainte de a-L fi primit pe Hristos, momentul cum L-am primit pe Hristos Domnul și viața după ce L-am primit pe El, fiind conștienți de prigoana și circumstanțele negative care pot să le provoace prezentarea Adevărului.

ÎNTREBĂRI
Cât de mult și eficient te-ai folosit de mărturia personală în prezentarea Domnului înaintea oamenilor?
Ce ai învâțat de la apostolul Pavel din lecția de azi privitor la prezentarea unei mărturii eficiente a întâlnirii personale cu Domnul înaintea oamenilor?
Ești gata să plătești prețul indiferent de circumstanțele negative care reies din mărturia ta personală înaintea oamenilor?

Simion Ioanăș

Război și viață

Război și viață

Războiul e moarte și ciumă
Într-o lume dementă nebună
E demonul ce ucide copiii
Și ia din brațele mamelor fiii.
 
Războiul e boală nebună
Ce umple pământul de ură
Și sfârtecă ce prinde în cale
Ucide cu bombe și gloanțe.

Războiul e pedeapsă divină
Într-o lume rea și meschină
Încălcare a Cuvântului Sfânt
Omul ucis, țărână-n mormânt.

Războiul e-o nebunie nebună
Acolo dansează cadavre cu bombe
Pornit de demenți cu inima neagră
Minți și mișei ce-s plini de mândrie.

Opriți Planeta să coboare nebunii
Opriți criminalii, legații cu funii
N-avem aici decât simpla viață
Iubirea să triumfe și ura să moară.

Să dansăm cu toți dansul iubirii
Iubirea ce are sorginte divină
Îngropați nebunilor armele urii
Viața-i prea scumpă să fie ucisă.

Simion Ioanăș
 

Dumnezeu va pedepsi armata rusă și națiunile aliate în vremea sfârșitului

Dumnezeu va pedepsi armata rusă și națiunile aliate în vremea sfârșitului

Nu știu câți realizează faptul că o națiune care-și zice creștină, care se laudă cu anumite poziții conservatoare, la sfârșitul istoriei o să aibă parte de mânia și judecata lui Dumnezeu? O națiune care e doar gura de ei (privitor la creștinism) și ajung să se alieze militar cu China comunistă, dușmanul direct al lui Hristos, cu Iranul radical islamic și multe alte țări dintre neamuri care probabil se vor alia în această armată imensă.
Groaznica judecată care o să vină peste aceste națiuni trebuie să dea de gândit oricui, mai ales că astăzi o asemenea alianță poate să fie posibilă oricând și se pare că Rusia de astăzi care atacă Ucraina nu se va potoli niciodată și vor merge din rău în mai rău până la finalul istoriei.
Prin acest material am intenția doar să enunț câteva din realitățile Scripturii cu privire la această națiune și la cei care astăzi au ambiții atât de puternice și se lasă înșelați de mândria, puterea și cruzimea care vin dintr-o natură păcătoasă și coruptă:

1. Rusia împreună cu aliații lor vor stârni mânia lui Dumnezeu, datorită mândriei, aroganței și răutății demonice de care dau dovadă (vei urzi planuri rele, mă voi duce să iau pradă şi să mă dedau la jaf etc)
Ezechiel 38:2. „Fiul omului, întoarce-te cu faţa spre Gog din ţara lui Magog, spre domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului, şi proroceşte împotriva lui! 3. Şi spune: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului! 4. Te voi târî şi-ţi voi pune un cârlig în fălci; te voi scoate, pe tine şi toată oastea ta, cai şi călăreţi, toţi îmbrăcaţi în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut şi pavăză şi care toţi mânuiesc sabia; 5. împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia şi Put, toţi cu scut şi coif: 6. Gomerul cu toate oştile lui, ţara Togarmei, din fundul miazănoaptei, cu oştile sale, popoare multe împreună cu tine! 7. Pregăteşte-te, dar, fii gata, tu şi toată mulţimea adunată în jurul tău! Fii căpetenia lor!
 2. Rusia împreună cu aliații lor vor avea parte de judecata lui Dumnezeu, o judecată cu foc, pucioasă, grindină și moarte.
Ezechiel 38:18. În ziua aceea însă, în ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, Mi se va sui în nări mânia aprinsă. 19. O spun în gelozia şi în focul mâniei Mele: în ziua aceea, va fi un mare cutremur în ţara lui Israel. 20. Peştii mării şi păsările cerului vor tremura de Mine şi fiarele câmpului şi toate târâtoarele care se târăsc pe pământ, şi toţi oamenii care sunt pe faţa pământului; munţii se vor răsturna, pereţii stâncilor se vor prăbuşi şi toate zidurile vor cădea la pământ. 21. Atunci voi chema groaza împotriva lui pe toţi munţii Mei, zice Domnul Dumnezeu; sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său. 22. Îl voi judeca prin ciumă şi sânge, printr-o ploaie năprasnică şi prin pietre de grindină; voi ploua foc şi pucioasă peste el, peste oştile lui şi peste popoarele cele multe care vor fi cu el. 23. Îmi voi arăta astfel mărimea şi sfinţenia, Mă voi face cunoscut înaintea mulţimii neamurilor, şi vor şti că Eu sunt Domnul.”

3. Rusia și aliații lor vor avea parte de moarte, încât șapte luni va dura îngroparea cadavrelor și după aceea vor mai fi oase pe care le vor căuta să le îngroape
Ezechiel 39:11. În ziua aceea, voi da lui Gog un loc de înmormântare în Israel: Valea Călătorilor, la răsăritul Mării Moarte, şi mormântul acesta va astupa trecerea călătorilor. Acolo vor îngropa pe Gog cu toată mulţimea lui şi vor numi valea aceasta: „Valea mulţimii lui Gog”. 12. Şapte luni îi va îngropa casa lui Israel, ca să cureţe ţara. 13. Tot poporul ţării îi va îngropa şi i se va duce vestea, în ziua când voi fi proslăvit, zice Domnul Dumnezeu. 14. Apoi vor alege nişte oameni care vor cutreiera neîncetat ţara şi care vor îngropa trupurile rămase pe faţa pământului, ca să cureţe ţara; după şapte luni vor începe să cerceteze. 15. Cei ce vor străbate ţara o vor cutreiera, şi când unul din ei va vedea oasele unui om, va pune un semn lângă el, până îl vor îngropa groparii în „Valea mulţimii lui Gog”.

4. Rusia și aliații lor vor avea parte de pedeapsa lui Dumnezeu pentru ca neamurile să vadă slava Lui și Israel să se întoarcă la El
Ezechiel 39:21. Îmi voi arăta slava între neamuri; şi toate neamurile vor vedea judecăţile pe care le voi face şi pedepsele cu care îi va lovi mâna Mea. 22. Cei din casa lui Israel vor şti că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor din ziua aceea şi de atunci înainte. 23. Şi neamurile vor cunoaşte că din pricina nelegiuirilor ei a fost dusă casa lui Israel în robie, din pricina fărădelegilor ei săvârşite de ea împotriva Mea; de aceea le-am ascuns faţa Mea şi i-am dat în mâinile vrăjmaşilor lor, ca să piară toţi ucişi de sabie. 24. Le-am făcut după necurăţiile lor şi după fărădelegile lor şi le-am ascuns faţa Mea.”


E un semnal de alarmă pentru noi creștinii, ca să vedem că suntem ca iarba, ca un abur și că mai important decât ambițiile acestei lumi, mândria, bogăția, slava deșartă, este frica de Dumnezeu și trăirea în ascultare de Dumnezeu. Dumnezeu își duce judecățile la îndeplinire și vedem astăzi împlinindu-se sub ochii noștri Cuvântul. Răutatea acestei lumi ajunge la apogeu și creștinii devin tot mai apatici și lipsiți de dragostea și de mărturia care ar trebui să-i caracterizeze, mergem cu pași repezi spre final și vremurile apocaliptice sunt tot mai aproape. Războiul acesta prin care Ucraina a fost invadată etse un semnal de alarmă să ne pocăim și să ne apropiem de Dumnezeu.
Într-o lume tot mai coruptă și necredincioasă, îndemnul bibliei rămâne actual pentru fiecare din noi:

Apocalipsa 22:11. Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe! 12. „Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. 13. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul.” 14. Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate! 15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună! 16. „Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.” 17. Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!”, şi cine aude să zică: „Vino!”, şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată!

Simion Ioanăș

Oare ce-o să facă colaboratorii evanghelici pro-injecție ai regimului globalist?

Oare ce-o să facă colaboratorii evanghelici pro-injecție ai regimului globalist?

Mi-a venit această întrebare, văzând atitudinea lui Trudeau și a globaliștilor din Parlamentul Canadei la protestul inițiat de conducătorii de camioane din Canada. Acești stângiști avizi de putere și bolnavi de ideologia anticristă a zilelor noastre au văzut în demonstranți ”supremațiști albi, antisemiți, islamofobi, rasiști, homofobi și tranfobi”, iar ei sunt hotărâți ca în continuare să aibă parte de-o societate incluzivă.
Totul arată clar a manipulare grosolană, așa cum am văzut de altfel în protestele organizațiilor comuniste care ne-au distrus orașele din Statele Unite pe motiv de rasism, așa cum am văzut în ideologia turnată în capul copiilor din școlile din State, prin care dacă suntem albi suntem vinovați, prin manipulările cu privire la serurile administrate și blocarea tratamentului alternativ, prin manipulările cu privire la lipsirea de fonduri a poliției și legiferarea drogurilor, anumite grațieri a infractorilor, sistemere de conducere a poliției de comitete de socialiști globaliști sadea, prin mandatele care ne obligă la injectări în masă sau pierderea locurilor de muncă, prin impunerea unei economii ”curate” prin care sărăcia este la ea acasă în Statele Unite, să nu mai vorbim de deschiderea efectivă a granițelor prin care imigrația ilegală devine ”legală” asta în detrimentul instabilității și infracționalității din țară, politica dezastroasă a lui Biden de retragere din Afganistan, etc…, toate acestea sunt politici care pe orice om cu puțină înțelepciune îl luminează că asistăm la o posedare demonică a societății în care trăim și a politicului manipulat și umplut de anticreștinism, demonism, ocult și ipocrizie.
În asemenea circumstanțe, am observat pastori evanghelici și creștini din bisericile evanghelice, care de-o bună bucată de vreme țin isonul acestei lumi posedate de demoni ai întunericului, demoni care ne atacă familiile, bisericile și libertatea. Pastorii și creștinii aceștia au ajuns să folosească amvonul ca o trambulină prin care să facă reclamă serurilor salvatoare și-a politicilor acestor ”netăiați împrejur”. Era unul din Marea Britanie, mare pastor al internetului, care striga sus și tare că doar cei lipsiți de educație resping serul experimental, asta ca și când globaliștii anticriști ar fi pus monopolul pe știință și medicină devenind astfel normă a medicinei și științei actuale.
Mă-ntreb, oare acum când toți ne dumirim cam cât arată ceasul, până și cei care nu au nimic de-a face cu creștinismul, oare ce faceți voi propovăduitorii serului experimental și ai socialismului globalist plin de ”dragoste și iubire” față de toți pământenii, ce faci tu pastore și creștinule pocăit, care cu indolență și impertinență ai ținut cu ”ursul” globalist?
Vă spun eu ce-o să faceți, la fel ca și pastorii care au colaborat cu securitatea comunistă, veți poza în sfințișori de duminică, veți aduna în jurul vostru susținători și veți deveni eroii vremurilor de restriște, totul cu o nesimțire crasă, totul cu un tupeu demn de ”invidiat”, arătând tuturor că nu sunteți mai buni decât anticriștii comuniști din trecut sau de anticriștii globaliști de astăzi.
Mă-ntreb oare nu era mai bine pentru acești oameni să nu se implice? Ba da, însă au făcut-o ca să-și scape viața, ca să aibă întâietate în cercurile de influență, ca să fie promovați și scopurile ”nobile” le pot descrie ei mai bine decât mine în oratoria care o vor face de la amvoane într-un viitor cât mai apropiat.
Istoria se repetă și se va repeta, mulți n-au învățat nimic de la anii de comunism, de la închisorile comuniste umplute de frați de-ai noștri integri. Astăzi propovăduitorii serului experimental și globalismului vor numi pe cei care au fost prigoniți, și-au pierdut slujba sau poate unii libertatea, drept fraieri și reduși sau poate oameni care au riscat totul pentru ”nimic”, însă în toate aceste circumstanțe Dumnezeu trage linia și are ultimul cuvânt, la Judecata pe care El o va face cu Dreptate. Eu le pot spune astăzi tuturor susținătorilor agendei globaliste care fac parte din Bisericile noastre evanghelice: ”să vă fie rușine”, ceea ce cred că nu aveți și nu vă va fi.
Rămân la ce spune Scriptura privitor la integritate, cu nădejdea și dorința în Revenirea Mântuitorului, hotărând ca în continuare să rămân de partea lui Hristos, Adevărul și a Normei Lui care este Cuvântul Scripturii:
”Apoc 22: 11. Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe! 12. „Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.”

Simion Ioanăș

Un An Nou cu hotărâri și începuturi noi (Exod 12:1-7)

Un An Nou cu hotărâri și începuturi noi (Exod 12:1-7)
Exodul 12:1. Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron în ţara Egiptului: 2. „Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună; ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. 3. Vorbiţi întregii adunări a lui Israel şi spuneţi-i: „În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. 4. Dacă sunt prea puţini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor; să faceţi socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. 5. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an; veţi putea să luaţi un miel sau un ied. 6. Să-l păstraţi până în ziua a paisprezecea a lunii acesteia; şi toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara. 7. Să ia din sângele lui şi să ungă amândoi stâlpii uşii şi pragul de sus al caselor unde îl vor mânca.


1 Nisan este hotărât de Dumnezeu ca început de an după ieșirea din Egipt
Mai întâlnim precizări la această lună în Scriptură, ca luna nisan (Estera 3:7) sau abib (Exod 34:18)
-1 Nisan = martie-aprilie, era prima zi cu lună nouă după echinocţiu de primăvară (21 martie)
– Luna Nisan este luna în care s-a produs Exodul din Egipt
– Luna Nisan se consideră an nou pentru evrei de la ieșirea din Egipt, deoarece acela a fost momentul când evreii s-au format ca națiune

Dumnezeu a hotărât ca acest început de an să fie pentru evrei unul prin care să aibă în vedere salvarea evreilor de robia Egiptului și amintirea acestui lucru prin mielul care trebuia jertfit.

1. La început de An ai ca Țintă pe Domnul Isus, Mielul lui Dumnezeu
– E o învățătură și pentru noi creștinii ca orice început să-l facem cu ochii Țintă la Mielul lui Dumnezeu Hristos Domnul

Exod 32:12. Moise a zis Domnului: „Iată, Tu îmi zici: „Du pe poporul acesta!” Şi nu-mi arăţi pe cine vei trimite cu mine. Însă, Tu ai zis: „Eu te cunosc pe nume şi ai căpătat trecere înaintea Mea!” 13. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale; atunci Te voi cunoaşte şi voi avea trecere înaintea Ta. Şi gândeşte-Te că neamul aceasta este poporul Tău!” 14. Domnul a răspuns: „Voi merge Eu însumi cu tine şi îţi voi da odihnă.” 15. Moise i-a zis: „Dacă nu mergi Tu însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici.
La fel ca Moise trebuie să fim și noi, să-L dorim pe Domnul să vină cu noi, să înțelegem că datorită Lui am ajuns aici, Și-a dat singurul Său Fiu, astfel ne-a înfiat și ne dorește pentru El, să cominice și să umble cu noi.

2. La început de An fii conștient că ai nevoie de mântuirea, iertarea și harul lui Dumnezeu
– E o învățătură și pentru noi creștinii ca să începem orice fiind conștienți de Sângele Mielului prin care realizăm că avem nevoie de mântuire, iertare și de har pentru a începe și duce la bun sfârșit orice
Estera 3:7Hebrew: נִיסָן, nîsān = their flight
Trebuie să înțelegem că Harul lui Dumnezeu s-a arătat nouă prin Sângele Mielului, cu toți am merita mânia și pedeapsa lui Dumnezeu datorită pacatului, însă mântuirea și iertarea noastră au fost împlinite prin Jertfa Domnului, Sângele Lui ne curățește și este protecția noastră
Efeseni 1:4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, 5. ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, 6. spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. 7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său 8. pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere;

3. La început de an caută unitatea cu Trupul lui Hristos, Biserica Domnului, fii un mădular pentru alții
– E o învățătură prin care să înțelegem că noi trebuie să fim uniți în Hristos Domnul și să știm că El ne vrea biruitori împreună, știind că pedeapsa asupra noastră a luat-o Mielul lui Dumnezeu și biruința o avem tot în El.
Exod 12:21. Moise a chemat pe toţi bătrânii lui Israel şi le-a zis: „Duceţi-vă de luaţi un miel pentru familiile voastre şi înjunghiaţi Paştile. 22. Să luaţi apoi un mănunchi de isop, să-l înmuiaţi în sângele din strachină şi să ungeţi pragul de sus şi cei doi stâlpi ai uşii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineaţa. 23. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul, şi va vedea sângele pe pragul de sus şi pe cei doi stâlpi ai uşii, Domnul va trece pe lângă uşă şi nu va îngădui Nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. 24. Să păziţi lucrul acesta ca o lege pentru voi şi pentru copiii voştri în veac. 25. Când veţi intra în ţara pe care v-o va da Domnul, după făgăduinţa Lui, să ţineţi acest obicei sfânt. 26. Şi când vă vor întreba copiii voştri: „Ce înseamnă obiceiul acesta?”, 27. să răspundeţi: „Este jertfa de Paşti în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul, şi ne-a scăpat casele noastre.” Poporul s-a plecat şi s-a închinat până la pământ. 28. Şi copiii lui Israel au plecat şi au făcut cum poruncise Domnul lui Moise şi lui Aaron; aşa au făcut.
Ei ca și comunitate au învățat lucrul acesta, au învățat că Dumnezeu i-a scăpat prin Sângele Mielului, i-a pus împreună și le-a promis Canaanul.
Coloseni 1: 18. El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. 19. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El 20. şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. 21. Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum 22. prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină; 23. negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. 24. Mă bucur acum în suferinţele mele pentru voi; şi în trupul meu împlinesc ce lipseşte suferinţelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica.

4. La început de an învață să depinzi de Dumnezeu care-ți poartă de grijă
– E o învățătură prin care să învățăm dependența de Dumnezeu, purtarea lui de grijă așa ca lui Israel, să punem pe primul plan pe Dumnezeu și El va purta de grijă
Exod 34:18, Abib – Un spic tânăr de cereale,
Deuteronomul 16:1. Păzeşte luna spicelor şi prăznuieşte sărbătoarea Paştilor în cinstea Domnului Dumnezeului tău; căci în luna spicelor te-a scos Domnul Dumnezeul tău din Egipt, noaptea.
Dumnezeu a scos pe Israel din robia Egiptului și l-a purtat prin pustie, având grijă de nevoile lor, o învățătură pentru noi să depindem de El în drumul spre Canaanul ceresc și El o să ne poarte de grijă.
Matei 6:31. Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” 32. Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. 33. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 34. Nu vă îngrijoraţi, dar, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.

 
5. La început de an suntem chemați la pocăință, cercetare și trezire
Israel mai sărbătorește Anul Nou sau Rosh HaShanah (Hebrew: רֹאשׁ הַשָּׁנָה, Rōʾš hašŠānā), însemnând literal „(capul) începutul anului”, la 1. Tișrei (septembrie – octombrie), aceasta are corespondent în Biblie: Sărbătoarea trâmbițelor (Yom Teruah (יוֹם תְּרוּעָה, Yōm Tərūʿā) (Leviticus 23:23–25, Numeri 29:1)
Numeri 29:1. În luna a şaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveţi o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită între voi cu sunet de trâmbiţă.

Astăzi la Anul Nou din 1 Tișrei, se practică suflatul din Șofar (corn de berbec), care simbolizează ”trezirea” poporului pentru a medita la faptele sale din trecut și schimbarea în bine, șofarul prevestește pentru ei Ziua Judecății și cheamă la cercetare.

La început de an suntem chemați la Cercetare, Trezire și Pocăință, să fim conștienți că Domnul ne vrea să privim Țintă la El, să fim conștienți că avem nevoie de mântuirea, iertarea și harul Lui, să căutăm unitatea cu Biserica, Trupul Domnului și să depindem în totul de Dumnezeu care ne poartă de grijă.

Simion Ioanăș