1 Decembrie de România

1 Decembrie de România

Acel întâi de Decembrie
Cu străzi în sărbătoare
Împodobite de zăpadă
Cu români ce defilează.

Alba Iulia e stindardul
Acolo cu Mihai Viteazul
Cu Horia, Cloșca și Crișan
Martorii poporului român.

Locul întemnițării lui Iancu
A adus pentru noi sorocu’
E timpul unității națiunii
Înălțând steagul libertății.

O zi a învierii de duminică
Învierea națiunii valahilor
Destul ai fost răstignită
Bătută, umilită, despărțită.

1 Decembrie de România
Cu țărani strigând bucuria
Cu ofițeri, soldați și mineri
Ascultând rezoluția unirii.

Destul a fost jugul otoman
Pe grumazul fiecărui român
Destul robia habsburgilor
Și bătaia de joc a grofilor.

Din inimi răzbate o glorie
A națiunii stropite cu sânge
Deșteaptă-te tu azi române
Și rămâi în veci o națiune.

Unic pentru noi în istorie
1 Decembrie în națiune
Un popor liber și integru
Unit cu al Domnului sceptru.

Nu uita vreodată române
Libertatea-i plătită cu sânge
Nu-ți vinde hotarul pe-arginți
Din iude tu să nu-ți faci prinți.

La mulți ani Românie
În acest întâi de Decembrie.
Să fii azi binecuvântată
Dumnezeu să te aibă în pază.

Înalță al Tău Tricolor
Pune-l în fiecare pridvor
La Hotar să știe oricine
Că aici locuim ca națiune.

Simion Ioanăș

 
Dintr-un bulgăre de tină

Dintr-un bulgăre de tină

Am fost un bulgăre de tină
Murdar și fără de Lumină
Având un singur țel în lume
Să-mi satisfac pofta din mine.

Și mi-am luat partea de avere
Având în jur prieteni de rele
Din zori și până către seară
Am petrecut fără sfială.

Prin chefuri și prin băutură
Am ajuns ca o scursură
Golit de orice demnitate
Un rob hrănit cu roșcovele.

Mi-am dat trupul la plăcere
Căutând într-una fericire
Crezând că totul este-n viață
Să-ți satisfaci urâta poftă.

Mi-a fost scârbă și de mine
De tot ce strălucește-n lume
A fost în toate o momeală
Ca să trăiesc într-o minciună.

Căzut în temnițele grele
În zdrențe de cuvinte rele
Am ajuns singur părăsit
Doar un nimic în infint.

Atunci s-a îndurat de mine
Cel ce-n Univers e Rege
Mi-a spus că El este Viața
Pentru veci a învins moartea.

Și-am văzut în a Lui palme
Pedeapsa pentru-a mele rele
Și-am văzut pe fruntea Lui
Eterna Jertfă a Mielului.

Acea chemare de Iubire
Și pregătită din vecie
Pentru mine păcătosul
Isus a plătit tot Prețul.

Răstignit acolo pe cruce
Plătit-a totul pentru mine
Să pot ieși din întuneric
Duhul Său să-mi fie Sfetnic.

Deși căzut în neagra moarte
Robit de diavolul în toate
Te-ai apropiat Isus de mine
Un păcătos căzut în lume.

De ce atâta îndurare
Pentr-un tâlhar fără onoare?
De ce a Ta veșnică Iubire
Pentru un nemernic ca și mine?

Într-un bulgăre de tină
Ai sădit a Ta Lumină
Mi-ai făcut parte de-nfiere
Moștenitor la Înviere.

Simion Ioanăș

Nebunia ”științei” anticriste și decizia noastră personală

Nebunia ”științei” anticriste și decizia noastră personală

”Potrivit NASA, Luna s-a format atunci când un corp de dimensiunea lui Marte s-a izbit de Pământ. Resturile rezultate care au fost aruncate în spațiu s-au unit în cele din urmă într-un singur satelit la aproximativ 239.000 de mile de suprafața Pământului, relatează Express.” (evenimentul zilei)

Am stat și m-am uitat ca prostul, să nu zic altceva, la acești ”oameni de știință”, care spun că ceva de dimensiunea lui Marte s-a lovit de Pământ iar resturile rezultate s-au unit împreună și au format luna, care exact la distanța extraordinară de Pământ s-a așezat acolo, totul în așa fel ca viața pe planeta noastră să funcționeze la parametrii optimi și extraordinari care-i vedem azi.

Eu cred că trebuie să fi lovit în cap să crezi așa ceva, cred că trebuie să ai o ”credință” extraordinară să crezi ceea ce satana le tună-n minte acestor ”oameni de știință” de la NASA.

Oare nu atât de minunat spune Cuvântul Scripturii:

”Psalmii 8:3. Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale – luna şi stelele pe care le-ai făcut, 4. îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă? 5. L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste. 6. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui: 7. oile şi boii laolaltă, fiarele câmpului, 8. păsările cerului şi peştii mării, tot ce străbate cărările mărilor. 9. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul!”

Ce-i mai simplu, credibil și logic să cred? Faptul că Dumnezeu care guvernează Universul a creat luna și Planeta Pământ, într-o ordine perfectă și matematică pentru ca viața să poată exista pe Planeta noastră sau ipoteza asta idioată că un corp ceresc de dimensiunile planetei Marte au lovit Pământul și în haosul creat s-au adunat acele resturi formând luna.

Tot știința ateistă propagă teoria evoluționistă, teorie prin care noi am evoluat din regnul animal, totul prin lanțuri de specii intermediare inexistente, așa tiptil, tiptil, prin milioanele de ani din maimuță, așa într-un mod haotic și necontrolat, am apărut noi oamenii.

Cum poți să mai crezi idioțenia asta, cum poți să mai crezi acum când ingineria genetică îți arată ADN-ul diferit la fiecare specie, informația genetică specifică fiecărei specii în parte, ne-a fost dat ”mură-n gură” faptul că nu pot exista lanțuri intermediare între specii și că teoria asta-i falsă și o poveste cu Făt Frumos al nostru pare mai credibilă decât prostia evoluționistă.

Ce-i mai simplu, credibil și logic, faptul că într-o lume haotică, dintr-o moleculă autoreplicantă și asamblarea  unor celule simple a apărut viața cu procesul evoluționist, după care o populație de organisme vii își transformă treptat caracterele fizice și comportamentul ajungându-se la maimuță și om în final sau este mai simplu și logic să crezi că Dumnezeu a creat fiecare specie în parte și l-a pus pe om ca autoritate peste tot pământul, l-a făcut pe om după chipul și asemănarea Lui, diferit de regnul animal?

Cum poate cineva să creadă idioțenia de evoluționism, o ipoteză care n-are nimic cu realitatea, un fals grosolan dovedit azi ca inacceptabil prin ingineria genetică, însă predat copiilor în școli și folosit ca un instrument de spălat creierele? Oare nu-i mai simplu să te uiți la frumusețea, diversitatea de specii de animale, plante, pești, păsări etc și să vezi acolo Mâna Puternică a Creatorului nostru?

Trăim vremuri dificile, vremuri în care oamenii s-au crezut înțelepți și au înnebunit, neagă existența lui Dumnezeu și au ajuns până acolo încât se neagă și pe ei personal, prin destrăbălarea, învățăturile, comportamentul și lipsa de discernământ de care dau dovadă. Totul exact cum spune Scriptura:

”Romani 1:22. S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; 23. şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. 24. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; 25. căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. 26. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii; 27. tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. 29. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, 30. bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, 31. fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. 32. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.”

Ne punem fiecare întrebarea, cred nebunia asta împrăștiată pe pământ, cred ipocrizia unor ”oameni de știință” moderni, care sunt de fapt anticriști și promovează minciuni, totul cu scopul de-a nega pe Dumnezeu și de-a îndepărta pe oameni de Adevărul Scripturii sau cred lucrurile acestea simple revelate de Dumnezeu în Scriptură, prin care Dumnezeu ne spune că El a creat toate lucrurile și în spatele a tot ceea ce vedem și funcționează cu o precizie matematică se află Dumnezeul Scripturii.

Acest Dumnezeu ne spune de ce este moarte, de ce suntem imperfecți și păcătoși, faptul că omul este deosebit de restul Planetei și că pentru Salvarea noastră Dumnezeu a trimis pe Hristos Domnul să-și dea viața pentru noi, ca în felul acesta să avem viață veșnică alături de Creatorul nostru. Deschide Scriptura, Cartea Cărților care-ți spune cine ești și încotro te îndrepți, faptul că ești trup, suflet și duh, așa cum te-a creat Dumnezeu și că Dumnezeu vrea pentru tine o viață nouă cu El, una în Adevăr și care să continue dincolo de moarte pentru veci de veci. Vino la El.

Simion Ioanăș

Vremea vânzătorilor, psihopaților și gardienilor criminali ai zilelor noastre

Vremea vânzătorilor, psihopaților și gardienilor criminali ai zilelor noastre

Naziștii, comuniștii și actualii globaliști se aseamănă, au ca numitor comun cenzura, decimarea populațiilor, pierderea locurilor de muncă, izolarea și întemnițarea celor care le stau împotrivă, distrugerea economiilor, dezbinarea maselor de oameni, limitarea libertății de mișcare, înființarea poliției politice și aservirea mass mediei la minciunile lor. Asta se întâmplă astăzi sub ochii noștri, trăim vremuri istorice, vremuri de altfel consemnate de Scriptură și prezentate drept vremuri din urmă.
Să ne gândim doar la regimurile sus amintite, unde categorii de oameni au fost deposedați abuziv de proprietățile lor, o distrugere a proprietății private, totul pe motivul de-a poseda. Așa au făcut naziștii cu evreii și cu orice categorie de oameni  ce le-au stat împotrivă, așa au făcut comuniștii cu minoritățile din România, de exemplu, cu oponenții politici, cu creștinii, cu cei care aveau afaceri și proprietăți private, etc.
Astfel de vremuri trăim astăzi sub regimul globalist, am avut parte aici în Statele Unite de atacurile BLM-ului făcute sub protecția conducerii Partidului Democrat și a guvernatorilor din Statele Democrate, afaceri incendiate, oameni agresați, pe fondul vaccinului și mandatelor obligatorii, oameni dați afară din slujbele lor, obligați să-și ia câteva lucruri și să plece în alte State pentru a putea să-și continue viața, economii distruse de-o politică setoasă de putere, totul cu scopul acaparării puterii. În orașul Portland unde locuiesc au înființat un for de conducere a poliției de unde fac parte membrii ai BLM, deci cei care luni de zile ne-au distrus orașul, o suprapoliție politică care să controleze poliția actuală, poliție rămasă fără personal în urma demisiilor în masă.
Mă gândesc astfel la familii de bulgari sau nemți din România comunistă care într-o noapte au fost invadați de bestiile comuniste și au trebuit să-și părăsească proprietățile și încărcați în vagoane precum vitele au fost duși în Bărăgan și lăsați în câmpul liber să-și sape bordeie în pământ și să-și continue viața. Mă gândesc la vremea naziștilor în care trupe SS sau în țara noastră vestiții legionari, tăbărau și le distrugeau proprietățile oamenilor, ca la urmă să fie încărcați spre lagăre de decimare.
Dacă azi pierderea serviciilor, deposedarea abuzivă de proprietăți, distrugerea împotrivitorilor regimului globalist nu vă sperie dragii mei, atunci credeți că o să fiți speriați când oamenii o să fie încărcați în vagoane precum animalele și izolați de societatea ”sănătoasă” a zilelor noastre?
Zilele trăite de mine aici în Statele Unite mi-au arătat ”ss-ul” guvernului globalist care oprea mașini pe autostradă, erau trași oamenii afară și călcați în picioare. Profesor din Universitatea din Orgeon a trebuit să părăsească Universitatea fiindcă a îndrăznit să vorbească împotriva impunerii identității de gen și a altor anomalii în școlile din State, impunerea unui nou ”Mein Kumph”, fără nici o posibilitate de dezbatere. Și așa aș putea lua zeci și zeci de medici, reporteri, profesori etc, toți puși pe liber deoarece nu se supun la Noua Ordine Mondială inițiată de globaliștii actuali.
Comuniștii instaurați la putere în România de după al doilea război mondial au lucrat la epurarea societății, la deposedarea de proprietăți, iar oricine a avut vreo intenție de-a le sta împotrivă au fost uciși sau puși în închisori. La suprafață au prezentat oamenilor intenții ”nobile”, înfierând proprietarii, oamenii de afaceri, pe oricine era considerat o opoziție.
Ca să trecem și la lumea evanghelică din care fac parte, amintesc pe pastoral Martin Niemöller, care s-a opus regimului nazist, pe pastoral Richard Wumbrand care s-a opus regimului communist, amândoi plătind cu ani grei de încarcerare, unul în lagăre de concentrare și celălalt în închisorile comuniste.  Nu ne gândeam niciodată că în țările din Occident, norme ale libertății, vom putea vedea pastori arestați în zilele noastre. Regimul globalist actual ne-a oripilat când a îngenuncheat și încătușat pe pastorul Artur Pawlowski, pentru simplul motiv că le-a stat împotrivă și a condamnat abuzurile acestor brute.
Sigur că mulți pastori și-au dat viața pentru Adevăr, ținând la integritatea lor, însă cei mai mulți au colaborat cu aceste regimuri, și-au denunțat proprii membrii din biserici și regimurile i-au făcut niște iude la amvoanele bisericilor, au devenit din pastori, călăii regimurilor anticriste.
Stupefiat m-am uitat astăzi la comunitatea evanghelicilor români, să vedem câți discern abuzurile dictaturii globaliste care se impune cu iuțeala focului, tragic că am auzit doar câteva glasuri: Viorel Iuga, Cristian Ionescu, Toni Berbece etc. O mare majoritate pe care o văd eu în Statele Unite, deja s-a înregimentat în ideologia globalistă, sunt convinși că sunt de partea binelui și probabil că vor fi informatorii regimului de mâine și activiștii de partid înfocați. Îi vedem deja pe unii din ei condamnând pe cei sceptici față de vaccin sau față de hotărârile progresist globaliste actuale, deja ne-au pus ștampila nouă care ne opunem regimului, de oameni demni de evul mediu, oameni care ne învârtim în jurul a minimum 100 de cuvinte (reduși) și alte asemenea invective.
Dragii mei conaționali români și dragii mei frați în credință, libertățile constituționale ne sunt călcate în picioare, ni se impune o ideologie a identității de gen, a căsătoriilor sodomite, a ”salvării” Planetei de Încălzirea Globală de către ”supermani” globaliști, a migrației, a serurilor experimentale impuse obligatoriu și cu efecte necunoscute, a unei pademii create de-un virus finanțat de Fauci-omul sistemului, a unei lumi fără granițe deși Dumnezeu a lăsat aceste granițe popoarelor, sub ochii noștri ne este arestată libertatea de credință, educația copiilor, proprietatea, locul de muncă, libertatea de expresie etc.
Te întreb dragul meu și te chem la TREZIRE, de care parte a baricadei ești? Viața-i scurtă și suntem trecători, viața-i de-o clipă și ne așteaptă veșnicia, te uiți spre ”arginții” globaliștilor sau spre Locul Veșniciei dat de Dumnezeu celor care iubesc Adevărul?
Te întreb dragă omule, dacă conjunctura actuală nu a lucrat la inima ta să te trezească, te întreb eu acum, ce vrei să fii, un Iuda sau un Wumbrand?
De fapt nu trebuie să-mi răspunzi mie, ci răspunde -ți ție personal și gândește-te că unii trădători până la capătul zilelor au văzut sângele nevinovat vândut pe mâinile lor.
Dumnezeu să ne ajute ca în astfel de vremuri să rămânem de partea lui Hristos, să iubim Adevărul și să-L proclamăm chiar cu prețul vieții noastre!
Simion Ioanăș

Biserica, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea

Faptele Duhului Sfânt în Cartea Faptele Apostolilor
The Acts of the Holy Spirit in the Book of Acts

34. Biserica, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea

34. The church, with the help of the Holy Spirit, was multiplying

Fapte 9:31 Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului; și, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea.
Acts 9: 31 Then the [a]churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied.

INTRODUCERE – INTRODUCTION:
Am văzut în lecția trecută aspectul multiplicării bisericii cu ajutorul Duhului Sfânt, având în vedere rolul Lui în ducerea Evangheliei celor nemântuiți, convertirea lor și transformarea celui mântuit pentru a fi adăugat Trupului lui Hristos, Bisericii Domnului.
În lecția de astăzi ne vom ocupa de rolul Duhului Sfânt în creșterea și maturizarea spirituală bisericii, ca parte importantă a multiplicării bisericii.

We saw in the last lesson the aspect of multiplying the church with the help of the Holy Spirit, given His role in leading the gospel of the unsaved, their conversion, and the transformation of the saved to be added to the Body of Christ, the Church of the Lord.
In today’s lesson we will deal with the role of the Holy Spirit in the spiritual growth and maturation of the church, as an important part of the church’s multiplication.

PREZENTAREA ŞI INTERPRETARE LECȚIEI – LESSON PRESENTATION AND INTERPRETATION

1. Duhul lui Dumnezeu lucrează la maturizarea și implicit înmulțirea bisericii prin darurile spirituale dăruite membrilor Bisericii
– lucrează la desăvârșirea sfinților pentru lucrarea de slujire
– lucrează la zidirea și maturizarea trupului lui Hristos, a bisericii
– lucrează la ajungerea tuturor la un Numitor comun, unitate, privitor la cunoașterea Modelului de credința, Hristos Domnul
– lucrează la maturizare și cunoaștere cu scopul de-a deveni integri șI puternici ca să nu putem fi smintiți de la Adevăr sau Învățătura Curată
Efeseni 4:11. Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, 12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, 13. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; 14. ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; 15. ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
1. The Spirit of God works to mature and implicitly multiply the church through the spiritual gifts given to the members of the Church
– works on the consummation of the saints for the ministry
– works to build and mature the body of Christ, the church
– works to reach everyone to a common denominator, unity, regarding the knowledge of the Model of faith, Christ the Lord
– works on maturation and knowledge in order to become integrity and strong so that we cannot be fooled from the Truth or Pure Teaching
Ephesians 4:11 And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, 12 for the equipping of the saints for the work of ministry, for the [a]edifying of the body of Christ, 13 till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ; 14 that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting, 15 but, speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head—Christ—


2. Duhul lui Dumnezeu lucrează la maturizarea și implicit înmulțirea bisericii având în vedere fiecare membru în parte
– Lucrând în mod direct prin legătura fiecăruia cu Domnul

2 Cor 3:14. Dar ei au rămas greoi la minte: căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. 15. Da, până astăzi, când se citeşte Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. 16. Dar, ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată.17. Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.18. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.
1 Petru 1:1. Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleşii care trăiesc ca străini, împrăştiaţi prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia, 2. după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite!
1 Petru 1: 22. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţat sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima;23. fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.

2. The Spirit of God works to mature and implicitly multiply the church in view of each member.
– Working directly through each other’s connection with the Lord
2 Corinthians 3:14 But their minds were blinded. For until this day the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament, because the veil is taken away in Christ. 15 But even to this day, when Moses is read, a veil lies on their heart. 16 Nevertheless when one turns to the Lord, the veil is taken away. 17 Now the Lord is the Spirit; and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. 18 But we all, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as [a]by the Spirit of the Lord.
1 Peter 1:1 Peter, an apostle of Jesus Christ, To the [a]pilgrims of the Dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, 2 elect according to the foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace to you and peace be multiplied.
1 Peter 1:22 Since you have purified your souls in obeying the truth [a]through the Spirit in [b]sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart, 23 having been born again, not of [c]corruptible seed but [d]incorruptible, through the word of God which lives and abides [e]forever,


– Lucrând prin celelalte mădulare din trup, frații în credință
2 Timotei 4:1. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: 2. propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. 3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. 4. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. 5. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba.
1 Tes 5:14. Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi. 15. Luaţi seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutaţi totdeauna să faceţi ce este bine atât între voi, cât şi faţă de toţi.
– Working through the other limbs in the body, brothers in faith
2 Timothy 4:1 I charge you [a]therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead [b]at His appearing and His kingdom: 2 Preach the word! Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort, with all longsuffering and teaching. 3 For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers; 4 and they will turn their ears away from the truth, and be turned aside to fables. 5 But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry.
1 Thessalonians 5:14 Now we [a]exhort you, brethren, warn those who are [b]unruly, comfort the fainthearted, uphold the weak, be patient with all. 15 See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good both for yourselves and for all.


3. Duhul lui Dumnezeu lucrează la maturizarea și implicit înmulțirea bisericii printr-o strategie clară dată bisericii locale
Fapte 16:4. Pe când trecea prin cetăţi, învăţa pe fraţi să păzească hotărârile apostolilor şi prezbiterilor din Ierusalim. 5. Bisericile se întăreau în credinţă şi sporeau la număr din zi în zi. 6. Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei. 7. Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. 8. Au trecut atunci prin Misia şi s-au coborât la Troa. 9. Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia stătea în picioare şi i-a făcut următoarea rugăminte: „Treci în Macedonia şi ajută-ne!” 10. După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia.
3. The Spirit of God works to mature and implicitly multiply the church through a clear strategy given to the local church
Acts 16:4 And as they went through the cities, they delivered to them the decrees to keep, which were determined by the apostles and elders at Jerusalem. 5 So the churches were strengthened in the faith, and increased in number daily. 6 Now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in [a]Asia. 7 After they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the [b]Spirit did not permit them. 8 So passing by Mysia, they came down to Troas. 9 And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, “Come over to Macedonia and help us.” 10 Now after he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them.Strategia este calea pe care o parcurgem pentru a realiza un anumit scop.

Exemplu biblic a unei strategii:

Matei 28:16. Cei unsprezece ucenici s-au dus in Galileea, pe muntele unde le poruncise Isus sa mearga. 17. Cand L-au vazut ei, I s-au inchinat, dar unii s-au indoit. 18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei si le-a zis: „Toata puterea Mi-a fost data in cer si pe pamant. 19. Duceti-va si faceti ucenici din toate neamurile, botezandu-i in Numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. 20. Si invatati-i sa pazeasca tot ce v-am poruncit. Si iata ca Eu sunt cu voi in toate zilele, pana la sfarsitul veacului.” Amin.

Viziune (Directie): ”ucenici din toate neamurile”
Cunoștințe: ”tot ce v-am poruncit” ,,Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ”
Motivație: “Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei”
“Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea…” (Ioan 3:16)
Dumnezeu ne-a iubit, a dat pe singurul Său Fiu astfel încât cât mai mulți să vină la mântuire, ca Evanghelia să fie vestită pâna la marginile pâmântului.
Resurse: ”Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.”
“Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi…” (Fapte 1:8)
Plan de acțiune: “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile… botezându-i… Şi învăţaţi-i…”

Strategy is the path we take to achieve a certain goal.

Biblical example of a strategy:
Matthew 28:16 Then the eleven disciples went away into Galilee, to the mountain which Jesus had appointed for them. 17 When they saw Him, they worshiped Him; but some doubted. 18 And Jesus came and spoke to them, saying, “All authority has been given to Me in heaven and on earth. 19 Go [a]therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20 teaching them to observe all things that I have commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.” [b]Amen.
Vision (Direction): „disciples of all nations”

Knowledge: „all that I have commanded you” „All power has been given to me in heaven and on earth”
Motivation: „Jesus approached them, spoke to them”
„For God so loved the world” (John 3:16).
God loved us, He gave His only begotten Son so that as many as possible would come to salvation, that the gospel might be preached to the ends of the earth.
Resources: „And, behold, I am with you always, even unto the end of the world.”
„But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you” (Acts 1: 8).
Action plan: „Go and make disciples of all nations… by baptizing them… And teaching them…”

SCHEMA BLOC DE ELABORARE A UNEI STRATEGII
BLOCK SCHEME FOR ELABORATION OF A STRATEGY


  Viziune  =>  Cunoștințe  =>  Motivație  =>  Resurse  =>  Plan de acțiune  =>  Realizare cu succes
     =>      X  =>      X  =>        X  =>       X  =>  Confuzie
     X  =>      =>      X  =>        X  =>       X  =>  Îndoiala realizării
     X  =>      X  =>     =>       X  =>       X  =>  Realizare amânata
     X  =>      X  =>      X  =>     =>        X  =>  Frustrare a inițiatorului
     X  =>      X  =>      X  =>       X  =>     =>  Startul greșit

APLICAREA LECȚIEI – LESSON APPLICATION:
Învățăm din lecția de astăzi cât de important este ca să ne lăsăm la îndemâna Duhului Sfânt, faptul că în funcție de creșterea mea spirituală, cedarea autorității Duhului să stăpânească viața mea, sfințirea personală, toate influențează creșterea bisericii, alături de importanța folosirii darurilor spirituale, înțelegerea unei strategii clare prin care Duhul Sfânt dorește înmulțirea bisericii și maturizarea spirituală.
We learn from today’s lesson how important it is to be within the reach of the Holy Spirit, that depending on my spiritual growth, giving up the authority of the Spirit to rule my life, personal sanctification, all influence the growth of the church, along with the importance of using spiritual gifts. understanding a clear strategy by which the Holy Spirit desires the multiplication of the church and spiritual maturity.

ÎNTREBĂRI – QUESTIONS:
Cât comunic și mă las la îndemâna Duhului Sfânt să mă crească spiritual?
Are maturizarea mea spirituală vreo importanță la înmulțirea Bisericii?
Ce rol au slujitorii din Biserică la maturizarea și înmulțirea Bisericii?
Cât de importantă este strategia Duhului Sfânt în creșterea unei Biserici și ce cuprinde ea?
How much do I communicate and allow myself to grow spiritually?
Does my spiritual maturity have any importance in the multiplication of the Church?
What role do Church ministers play in the maturation and multiplication of the Church? How important is the strategy of the Holy Spirit in the growth of a Church and what does it contain?

Simion Ioanăș

Focul din Constanța și lupii din țarcul cu oiFocul din Constanța și lupii din țarcul cu oi

Cred că toți politicienii sunt vinovați de ceea ce s-a întâmplat la Constanța, inclusiv PSD-ul. Moral acest partid al criminalului Iliescu este mai vinovat ca toate celelalte. Ei au luat în mod abuziv puterea, au împărțit grosul a tot ce se putea și au întronat politica de tip ”America de Sud”, adică așa cum a vrut Iliescu, o democrație originală.
Acum din acest punct de vedere al moralității și corectitudinii, toți s-au uniformizat, deci nu mai există șanse. Că vor unii să pozeze azi din PSD, a lupi moraliști, asta e altceva, să nu creadă cineva că pe Ciolacu îl interesează credința creștină, Biblia, Hristos, valorile lui Dumnezeu etc, da de unde…. îl interesează electoratul român, voturile și acum e momentul să se arunce ca o haită de lupi în țarcul cu oi, țarc unde momentan se înfruptă PNL-ul și USR-ul, UDMR-ul se înfruptă încontinuu.
Deci o Românie bătută și jefuită de o clasă politică crudă și posedată de demoni, o Românie arsă de o clasă de medici și administratori de spitale, medici pe care-i vezi la TV cum urlă din toți bojocii să ne vaccinăm cu-n vaccin experimental și nesigur, însă nu-i vezi să strige la fel cu privire la condițiile deplorabile și la incompetența și corupția administrației spitalelor, a clientelei politice ajunse în funcții nu pe bază de profesionalism, ci pe bază de ”pile”.
Rămâne doar ce spunea Celentano, asta e, asta suntem…. în rest nici o schimbare… doar lupii în țarcul cu oi. 🙂
Doamne ai milă de România!
Simion Ioanăș

Duhul si Mireasa zic: „Vino!”

Duhul si Mireasa zic: „Vino!”

O Doamne vino iar
Cu Pace și cu Har,
În inimi ce-s de tină
Într-o lume ce suspină.

O groapă ce-i comună
Copii uciși de mamă
Un plânset și-o durere
Zăcând în nesimțire.

O închisoare vie
Din mame și copile
Ținute-n lanțuri grele
De traficanți și brute.

O Doamne vino iar
În bolnava omenire
S-arunci pe veci afar’
Răul și boala ce-o ține.

Cu toții vor arginții
Promiși de duhul morții
Mințiți c-aici e raiul
De iluzii seci și diavol.

O cloacă de-anticriști
Mânați de-a lor dorinți
Rânjind cu fața hâdă
Vor azi să ne ucidă.

O Doamne vino iar
Cu Sfânta Ta Putere
Cu prezența Ta în Dar
Prin Lumină și Trezire.

Tot mai puțini creștinii
Trăiesc azi precum sfinții
Credința-i mai puțină
Murdari suntem de tină.

Păstori ce seamănă neghină
Și vor doar punga plină
Vor stăpânire și putere
Peste căzuții la-mpărțire.

O Doamne vino iar
Și ia-Ți Sus în Mărire,
Fă din al Tău curat popor
Mireasa sfântă lângă Mire.

Simion Ioanăș

Nu asta e iubire

Nu asta e iubire

Nu asta e iubire
Stimată omenire
Să fim injectați
Cobai umanizați.

Nu asta e iubire
Fără copilărie
Făcut un robot
De statul idiot.

Nu asta e iubire
Părinții cu cătușe
Copiii în capcană
La desfrânați ofrandă.

Nu asta e iubire
Stimată omenire
Familia e distrusă
La cruce ”răstignită”.

Nu asta e iubire
Să fim decimați
Ofrandă și simbrie
Batjocură la draci.

Nu asta e iubire
Mințiți de stăpânire
Că ei răcesc Pământul
Având în minte banul.

Nu asta e iubire
Ci e doar dezbinare
Rasism și exploatare
Folosit la incitare.

Nu asta e iubire
Stimată omenire
Iubirea a murit
La Cruce răstignit.

Nu asta e iubire
Fără Sfânta Biblie
Creștini ”crucificați”
De demonii mascați.

Nu asta e iubire
Ci-i doar nesimțire
E ateism murdar
La rang de ”adevăr”

Nu asta e iubire
Stimată omenire
Hristos e Adevărul
În veci Judecătorul.

Nu asta e iubire
Ci doar o sâlnicie
Dincolo de toate
Va fi o răsplătire.

Simion Ioanăș

Vă recomand filmul: Este Geneza istorie?

Vă recomand filmul: Este Geneza istorie?
Un film excelent pentru a înțelege că nu stă în picioare ipoteza evoluționistă, ci sunt atâtea dovezi că Dumnezeu este Creatorul și Cartea Geneza este o descriere minunată a creației, a tot ceea ce vedem.
Pentru a vedea subtitrarea în limba română în partea din dreapta jos mergeți la settings, apoi la subtitles/CC, apoi la Auto-translates, apoi la Romanian, bineînțeles faceți click pe fiecare. 🙂
După aceste setări în settings nu uitați să apăsați pe CC (subtitles/closed caption) opțiunea prima din stânga, lângă Settings.
Vizionare plăcută!

Este Geneza istorie?

https://www.youtube.com/watch?v=UM82qxxskZE

Toamna-i pe aproape

Toamna-i pe aproape

Toamna-i pe aproape
Cu plete roșii arse
Norii arămii
Frunze argintii.

Strugurii sunt copți
Recolte pentru toți
Nopțile sunt reci
Rouă pe livezi.

Pătură pe străzi
Frunze ca decor
Sărbătoare mare
Ceață pe răzoare.

Păsările-n stoluri
Zboară toate cârduri
Către țări mai calde
Spun: La revedere!

Toamna vieții vine
Peste orișicine
Numai să fiu gata
Să întâmpin iarna.

Tabloul în culori
Schimbă fețe noi
În culorile lui vii
Către veșnicii.

Toamnă frumoasă
Intră în a mea casă
Eu sunt trecător
Tu doar vizitator.

Anul care vine
Dumnezeu mai știe
Cine fi-va gazdă
În pictura-ți caldă.

Simion Ioanăș