Papa, patriarhul și “merele de aur”

papașipatriarhul
( Poza preluată de pe realitatea.net, Inquam Photos/ Octav Ganea)


Papa, patriarhul și
merele de aur”

Papa Francisc este în vizită în România, eveniment televizat, pus pe prima pagină a ziarelor, primit de președintele țării, adulat pe străzi și primit în “palatul regal a maiestății sale Daniel”, patriarhul României.
Totul face parte dintr-un sistem bine regizat, un sistem al Vaticanului prin care papii sunt prezentați înaintea oamenilor ca niște regi, omul este pus în centru iar oamenii îi aduc slavă. Sistemul se potrivește ca o mănușă cu sistemul ortodox, care la fel face și cu “regele” Daniel.
Toată parada acestor vizite papale pe întreg pământul, n-are de-a face cu Dumnezeu, ci cu un sistem lumesc, cu o pregătire a lumii pentru globalismul promovat agresiv de lumea politică axată pe socialismul de astăzi. Ca să-ți dai seama de acest lucru trebuie să privești evenimentele în lumina Sfințelor Scripturi, Cuvântul lui Dumnezeu revelat pe pământ:

1. Papa se consideră locțiitorul lui Dumnezeu pe pământ, ceea ce este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu.
Niciunde Biblia nu spune că vreun papă îl înlocuiește pe Dumnezeu pe pământ, ci pe pământ este Dumnezeu ca persoană, prin Duhul Sfânt.
”Când va veni Mângaietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.” (Ioan.15:26)

”Totuși vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.” (Ioan.16:7)

De fapt toată apologia funcției papale se bazează pe o minciună de interpretare a Bibliei, unde ar spune Domnul că își zidește Biserica Lui pe Petru. De fapt acolo Domnul spune că Biserica o zidește pe Adevărul prezentat în contextul în care face afirmația, anume că El este Hristosul:
”Matei 16: 13. Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?” 14. Ei au răspuns: „Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Ieremia sau unul din proroci.” 15. „Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?” 16. Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!” 17. Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri. 18. Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. 19. Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” 20. Atunci a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul.”

2. Papa militează pentru ecumenism religios, însă Dumnezeu niciodată nu a poruncit așa ceva
Unitatea creștinilor nu poate să fie niciodată făcută cu păgânii, dimpotrivă cine vine cu o altă Evanghelie decât cea revelată de Domnul să fie anatema spune Dumnezeu prin apostolul Pavel.
”Galateni 1: 8. Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! 9. Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema!”
În cazul acesta se pare că nici între cei care se numesc creștini nu poate să fie ecumenism, atunci când se predică o altă Evanghelie. Unitatea între creștini nu poate să fie decât în Hristos și în Adevărul Evangheliei.
”2 Ioan 1: 9. Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul. 10. Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!” 11. Căci cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaş faptelor lui rele.”

3. Papa și patriarhul României au în comun “merele de aur”, o sfidare la adresa lui Dumnezeu și a oamenilor de rând
Opulența prezentării evenimentelor, un bătrân înconjurat de geamuri blindate cu o armată de păzitori înarmați în jur, plecat din opulența Vaticanului și sosit în opulența patriarhului Daniel. Venit într-o fortăreață, parcă cât un teren de fotbal, care arată a cetate, a palat, proiectat parcă să fie veșnic împlântat pe acest pământ, toate acestea vizavi de lipsurile poporului român, de un sistem economic al României slăbit și decimat. Amândouă Bisericile au bogății din care se înfruptă de secole ierarhii, trăind în opulență și acaparând proprietăți, păduri, terenuri, ca și când veșnic sau instalat aici, privind cu dispreț și de sus la enoriașii care sunt considerați niște locuitori ai Bisericii de mâna a doua.
Toate acestea sunt în opoziție cu ceea ce pretinde Dumnezeu slujitorilor Săi pe acest pământ și în opoziție cu credința creștină care îți pune nădejdea în viața după moarte, în Ierusalimul ceresc, știind că pe pământ toate vor arde cu trosnet și nimic nu ducem cu noi dincolo.
”Luca 9: 57. Pe când erau pe drum, un om I-a zis: „Doamne, Te voi urma oriunde vei merge.” 58. Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini, şi păsările cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul.””
”Luca 12:29. Să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi bea şi nu vă frământaţi mintea. 30. Căci toate aceste lucruri Neamurile lumii le caută. Tatăl vostru ştie că aveţi trebuinţă de ele. 31. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 32. Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia. 33. Vindeţi ce aveţi şi daţi milostenie. Faceţi-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoţul şi unde nu roade molia. 34. Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră.””
”2Petru 3: 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. 11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, 12. aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?”

4. Biserica ortodoxă a apărut în urma unei anateme dată de Papa de la Roma, atunci frăția de astăzi este una ipocrită.

Până la data de 16 Iulie 1054 exista o singură Biserică creștină în Imperiul roman. Patriarhul Constantinopolului, Mihail Cerularie a fost excomunicat, el nu s-a supus hotărârii Bisericii catolice existente și papei, așa a apărut Biserica ortodoxă. Pe lângă nesupunerea acestui patriarh erau și ambițiile sale politice, patriarhul Cerularie s-a confruntat cu împărații Mihail al VI-lea Bringas și Isaac I Comnen, mai ales pe tema superiorității patriarhului față de împărat și a Bisericii față de stat. De fapt in 1058 este și îndepărtat din patriarhat de către împăratul Isaac I Comnenul. Sigur că pe lângă aceste ambiții „duhovnicești” ale patriarhului razvrătit față de Biserica catolică, erau și câteva nemulțumiri de doctrină.

Așa s-a produs prima ruptura în Biserica de atunci, datorită ambițiilor lui Cerularie și a avut parte creștinismul de prima ruptură din istoria lui, Biserica ortodoxă funcționând din acel moment separat și ca o biserică anatemizată.
Asta a fost secole la rând de atunci situația, ca acum dintr-o dată ambele biserici să devină surori și ecumenismul să de-a la o parte toate anatemele, însă nu influența financiară. Cumva surori, surori, însă opulența rămâne aceeași și fiecare își ia în continuare tributul de la membrii bisericii, considerați de mâna a doua. Vremurile fiind de așa natură încât socialismul de azi merge spre globalizare, aparent și cele două surori pot poza împreună acum, însă fiecare cu moștenirea ei. Așa se pot șterge cu buretele atât crimele inchiziției cât și jocurile murdare ale ambelor biserici în mariajul lor cu statele lumii.

5.  Papa prin vizitele papale nu dorește altceva decât globalism și împlinirea agendei anticriste
Prin tot ceea ce vedem, președinte, premier, șefi de partide, patriarh, papă, toți adunați în jurul unei idei: pace, prosperitate, opulență, unitate, toate sub stindardul umanismului și socialismului, însă în spate la toate acestea este agenda satanei, agenda anticristului, a pregătirii omenirii pentru războiul final.
”1 Tesaloniceni 5:1. Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. 2. Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. 3. Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare. 4. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ. 5. Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. 6. De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji. 7. Căci, cei ce dorm, dorm noaptea; şi, cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. 8. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii. 9. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos,…”

Interesant este și pentru creștinii protestanți și neoprotestanți, să vadă că la o asemenea vizită, o majoritate a slujitorilor bisericilor lor tac, nu se exprimă public. De ce?
Pentru că în mare parte și cultele protestante și neoprotestante și-au fabricat același stil de funcționare, o mână de „ierarhi” care au ajuns să trăiască în opulență, să predice tot felul de evanghelii false, prosperitatea, sănătatea tun, să privească pe membrii bisericilor cu aroganță, să-și dea slavă unii altora și să se alinieze în mare parte acestui ecumenism demonic care pregătește întreg pământul pentru instalarea anticristului.
Pentru puținii care au mai rămas de partea Domnului în zile ca acestea, îndemnul meu este îndemnul Bibliei:
”1Petru 4: 7. Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi, dar, şi vegheaţi în vederea rugăciunii.”
”Vegheați, dar, în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întampla și să stați în picioare înaintea Fiului omului.” (Luc.21:36)

Simion Ioanăș

 

Reclame

Maturitatea politică în stil românesc

Maturitatea politică în stil românesc
 
Cineva din prietenii mei de pe Facebook, pe bună dreptate, îndemna la maturitatea politică după alegerile europarlamentare. Părerea mea este că, trebuia să se vadă până acum această maturitate pe scena politică.
Am văzut un partid neocomunist criminal, pe nume PSD, care și-a bătut joc de țara noastră, începând de la crimele fondatorului acestui partid pe nume Iliescu, până la gazarea oamenilor în stradă în August 2018, la jaful național inițiat de baronii PSD-ului în toți acești ani de până acum.
Avem un partid câștigător pe nume PNL, care cu ani în urmă s-a aruncat cu PSD-ul la conducerea țării, având ca și cârmaci pe calamitatea numită Crin Antonescu.
Avem un partid anemic pe nume PRO România, care este un PSD șmecher, ascuns după zâmbetul ipocrit al plagiatorului Ponta.
Avem un partid anemic care mai are „puțintică” valoare prin prezența acolo a lui Traian Băsescu, pe nume PMP și care nu poate face mai nimic, mai ales că și Băsescu a sărit la justiție, pentru interesele de grup, nu cu mult timp în urmă.
Avem un partid maghiar traseist, pe nume UDMR, care de fiecare dată a fost lipsit de integritate și a dat dovadă de cel mai ipocrit partid existent pe scena politică.
Noul partid USR este de orientare socialist europeană, militant a dictonului „politic corect”, de care eu ca american am parte în Statele Unite, prin Partidul Democrat și care accede vertiginos spre treapta cea mai de sus a socialismului, numită comunism.
Deci de la cine să ne așteptăm la o maturitate politică?
 
Eu mă bucur de electorat, cumva s-a trezit și a început să aibă discernământ în alegerile europarlamentare și pentru prima dată a scuturat jugul PSD-ist de pe umerii săi. Felicitări pentru acest lucru, însă e abia un început greu și anemic.
Clasa politică și societatea are nevoie de oameni integrii și pentru aceasta e nevoie de o schimbare a mentalității în poporul român. Atâta timp cât cumperi cu mici și bere voturi de la oameni, ești un escroc de politician care joci murdar și dai mită electorală deoarece nu ai caracter, iar tu care mănânci micul și bei berea, ești un vânzător de țară, un Iuda fără discernământ, care-ți vinzi sufletul ieftin, deoarece probabil atâta te duce stomacul, în cap cu siguranță nu este nimic să te conducă.
Deci în continuare asta e, asta suntem, după zisa lui Celentano, iar schimbarea poate pleca de la acceptarea valorilor morale, de ce să nu spun creștine sau biblice, în viața cetățenilor români.
Statele Unite au pornit, fără să le fie rușine, cu baze creștine, așa au ajuns la prosperitate, iar în jurul anilor 1960 când au hotărât să scoată Scriptura din școli a început decăderea morală, ajungând în 50 de ani să militeze pentru un socialism sălbatic, să aibă o agendă globalistă, să spună că n-are nimic dacă ucizi copilul atât în pântecele mamei, cât și imediat după naștere. Au ajuns până acolo încât se uită la sexul lor biologic și spun că nu sunt ceea ce se vede că sunt.
 
Problema României este moralitatea! Atunci când vrei să faci politică sau să ai discernământ electoral, fără moralitatea bazată pe Scriptură și fără Dumnezeu, atunci ajungi să te crezi înțelept și să înnebunești.
Moralitatea începe cu schimbarea valorilor societății!
Nu poți avea în societate ca modele toți inculții, hoții și dezbrăcații, plimbați pe la emisiunile TV.
Nu poți avea ca modele maneliștii, țațele și alde Becali, care ne râd în față prin opulența de care dau dovadă și sunt prezentați ca norme ale societății.
Nu poți avea ca modele baronii locali îmbogățiți prin mijloace necinstite și odraslele lor care se afișează prin indolența și impertinența specifică.
Cu un învățământ secătuit de fonduri, cu profesori mediocri care profesează pe o leafă de nimic, cu inspectori numiți politic la conducere, ce modele să aibă copiii și tinerii României?
Nu poți avea ca model nici măcar o biserică coruptă, unde creștinul nu trăiește credința, decât în mod fariseic poate acolo în Biserică, unde slujitorii sunt axați pe materialism și în compromis cu clasa politică, care pentru voturi le-a dat bani și acuși un sfert din țară.
De fapt ce vor cei care au câștigat alegerile, cu concursul unui electorat trezit de nevoi și scârbit de murdăria politică, dacă nu putere și acces la buget?
Câți oare se gândesc dintre noii câștigători la poporul român, la sărăcia care macină, la autostrăzi, la învățământ, la sănătate, la poporul care a votat scăderea numărului de parlamentari, la poporul care a votat scoaterea penalilor din conducerea României și intensificarea luptei împotriva corupției?
Nu avem un partid conservator creștin, care dorește promovarea valorilor biblice, deoarece stăm prost la capitolul moralitate, la capitolul valori adevărate în societate, la capitolul integritate.
Nu trebuie așteptat ca trezirea și schimbarea să plece de la cineva anume, ci de la fiecare personal. Pe urmă în casele românilor, în bisericile românilor, în școlile românilor, în tribunalele românilor, în parlamentul românilor, în statul român, în România. Schimbarea asta nu poate porni fără ca să-i dăm cinstea lui Dumnezeu și Cuvântului Său, acolo unde întâlnim norma și moralitatea după care trebuie să se ghideze orice om cu scaun la cap.
Doamne ajută.
Simion Ioanăș

Pastori de biserici, socialism și lepădarea de credință

Pastori de biserici, socialism și lepădarea de credință

Socialismul ca sistem politic enunțat, pare la prima vedere bun omului, însă se exclude din start existența lui Dumnezeu ca și Creator, a oricărei Norme de viață trasate de Creator și interesul societății primează în fața interesului unui individ sau unui grup de indivizi. Când guști din ideologia acestui sistem economic, politic, filozofic sau cum vreți să-l mai numiți, trăind într-o țară unde acest sistem a fost instaurat, ajungi să vezi adevărata față demonică și schimonosită, ajunsă la apogeu prin comunism, socialismul fiind ca o antecameră a comunismului. Noi cei care am trăit într-un sistem ca acesta putem depune mărturie primii, despre cât de inuman și imoral poate să fie un astfel de sistem, care are în vedere înteresul de grup, care distruge libertatea individului și care neagă libertatea creștinului de a avea principiile creștine ca normă de viață și inclusiv enunțarea lor în societate. Imaginați-vă un grup de oameni, fără frică de Dumnezeu, cu o agresivitatea diabolică împotriva lui Dumnezeu și a oricărui concept de Adevăr absolut provenit de la Creator, care pune mâna pe putere, care sunt corupți și care ajung să subjuge societatea pentru interesul de grup al celor din partid.

Socialismul trebuie privit ca o formă de organizare socială, în care interesul societății primează în fața interesului unui individ sau a unui grup restrâns de indivizi și vine în opoziție cu liberalismul, care reprezintă sistemul social în care primează interesul individului, sau al unui grup restrâns de indivizi, în fața interesului societății. Privit din acest punct de vedere, socialismul are ca atribut democrația, definită ca putere a poporului. Economia socialistă pune la bază statul, ca administrator al bunurilor societății, bunuri comune, care să stea la baza dezvoltării întregii societăți, având ca prioritate necesitățile acesteia legate de creșterea continuă a nivelului de trai. Inițiativele particulare sunt stimulate în domeniile deficitare ale cerințelor sociale, dar sunt limitate cele dăunătoare societății, prin pârghiile financiare aflate la dispoziția statului.(https://ro.wikipedia.org/wiki/Socialism)

Indiferent că vorbim de socialismul marxist, anarhist, reformist sau social democratic, la modă în societatea de astăzi, la baza tuturor, ca un numitor comun, chiar dacă nerecunoscut, se află Karl Marx, cel care a lansat socialismul științific considerat superior celui utopic. Așa că pentru a cunoaște rădăcinile acestui curent trebuie să-l cunoaștem pe „tovarășul” Karl Marx.

Cine a fost Marx? La începutul tinereții sale, Karl își făcuse o profesiune de credință din a fi și a trăi ca un creștin. Prima sa lucrare se numește Unirea credinciosului cu Cristos. În această carte citim următoarele cuvinte frumoase:
”Prin dragostea lui Cristos ne întoarcem inimile totodată către frații noștri care sunt legați de noi în chip lăuntric și pentru care El S-a dat pe Sine Însuși ca jertfă “
Așadar, Marx cunoscuse calea care trebuie urmată pentru ca oamenii să poată fraterniza și să se iubească unii pe alții- și anume Creștinismul.”  (Marx și Satan, de Richard Wurmbrand, pg 11)

Deci se pare că Marx provenea dintr-o familie creștină și bogată care în adolescență avea principii sănătoase de viață, biblice, însă care la un anumit moment din tinerețea lui s-a întâmplat ceva și a luat-o pe calea satanismului ocult. Când a terminat liceul în dreptul rubricii cunoștințe despre religie, în certificatul de absolvire era scris:
Cunoștințele sale despre credința și morala creștină sunt destul de clare și bine asimilate. El cunoaște într-o oarecare măsură și istoria bisericii creștine.” (Marx și Satan, de Richard Wumbrand, pg 12)

Se pare că după absolvirea liceului ceva s-a întâmplat în viața lui Karl Marx, devenind antireligios și dușmanul lui Dumnezeu, ba mai mult un slujitor al satanei.
Tânărul Marx scrie în poemul Strigătul lumii deznădăjduit următoarele:
Astfel un Dumnezeu mi-a smuls totul
În blestemul și tortura destinului
Toate lumile Lui s-au dus fără Întoarcere!
Nimic altceva nu mi-a mai rămas decât răzbunarea.
Îmi voi clădi tronul în înaltul cerului
Vârful lui va fi rece și înspăimântător,
Groaza superstițioasă- îi va fi fortăreață.
Agonia cea neagră îi va fi căpătâi.” ( Marx și satan, de Richard Wumbrand, pg 14)

Sigur că înspirația i-a venit lui Marx și din descrierea biblică a satanei de către Isaia, dorind și Marx la fel ca satana, să aibe un tron în înaltul cerului.
Inspirația satanică și posedarea aș putea spune se vede mai mult descrisă de Marx în drama Ulanem scrisă de el în timpul studenției,  Ulanem fiind o  inversare a anagramei numelui dat Domnului Hristos, anume Emanuel, care în ebraică înseamnă Dumnezeu este cu noi. Inversarea aceasta de nume sfinte sunt folosite în practica magiei negre, frecventă în practicile sataniste.
În ceasul morții sale, Ulanem (eroul dramei cu același nume) spune:
Pierdut, pierdut. Timpul meu a trecut ca nimica. Orologiul s-a oprit, casa pigmeului s-a surpat. În curând voi strânge la pieptul meu veșnicia și în curând Voi urla proferând blesteme gigantice la adresa omenirii.” (Marx și satan, Richard Wumbrand, pg 19)

Oare de ce am spus toate acestea? Bineînțeles cu scopul de-a vedea că socialismul, indiferent de ce tip ar putea să fie el, nu este nevinovat, nu este așa cum pretinde, socialismul acesta are rădăcini demonice și este doar o ideologie demonică care dorește să distrugă omul ca individ, libertatea și personalitatea lui, credința, valorile date lui de Creator și să-l facă robul unui grup de indivizi. Indivizi care pe lângă interesele materiale, urmăresc și distrugerea oricăror valori creștine și o uniformizare a societăților, de stil globalist, în care totul și toți să fie supuși acestui clan, o clică de oameni care de fapt  sunt cu siguranță niște premergători a lui antichrist.
Ce este tragic, este că tot mai mult, să fi politic corect, toleranța și dragostea fluturate de socialiști în societate, controlul personal, agendele LGBTQ, libertatea de gen, curentele feministe etc, care sunt uneltele acestui socialism sălbatic globalist, pătrund astăzi în biserici, cu scopul de-a ne distruge și de-a anihila Valorile și Norma biblică, Adevărul absolut, de-a ne apropia tot mai mult de apostazie și lepădarea de credință.

Citez mai jos știrea tragică despre  Southeastern Baptist Theological Seminary, care a devenit o platformă de îndoctrinare de stânga, a învățăturii socialiste și a nonvalorilor acestei filozofii demonice:
Southeastern Baptist Theological Seminary se află în Wake Forest, Carolina de Nord. Ar trebui de acum înainte să fie cunoscută sub numele de Woke Forest. Seminarul a luat o direcție de stânga și a devenit progresist în ultimii ani. Seminarul oferă acum un program de studii în domeniul justiției sociale. Programul de diplomă este acum disponibil ca major, pe care îl puteți vedea în catalogul de cursuri SEBTS aici. Programul de diplomă este denumit oficial „Justiție și etică socială”. Cerințele de curs pot fi văzute aici.
Acest grad universitar este conceput pentru a oferi pregătire de bază a studenților care doresc să slujească în ministere para-bisericești, în slujirea denominațională, în avocatură de politică publică și martor moral general in cultura. Mai mult, în combinație cu alte acreditări, acest major (calificare universitară) poate fi util studenților care doresc să servească în domenii precum legea, politica, jurnalismul și educația publică, printre alte locuri din piața publică de servicii. În plus, calificarea în Justiție și Etica Socială poate da o marcă profetică studenților chemați la slujirea pastorală, evanghelizarea misionară și diferite forme de capelanță.
Rezultatele cursului includ o clasă în Etica Bogăției și Sărăciei, Justiția Socială și Relațiile Rasiale, Etica și Responsabilitatea Mediului.
Descrierea cursului pentru justiția socială și relațiile rasiale spune că este sarcina bisericii de a promova Justiția Socială: Un studiu al eticii justiției sociale și relațiilor rasiale în lumina principiilor biblice, a doctrinelor teologice și a expresiilor istorice, acordând o atenție deosebită sarcinilor bisericii în promovarea justiției sociale și în lupta împotriva discriminării.
Justiția socială este un termen inventat de marxiști și este folosit în mod obișnuit printre activiștii de stânga, clerul și politicienii pentru a promova ingineria socială de stânga și redistribuirea averilor.”
(https://pulpitandpen.org/2019/03/13/woke-sbc-seminary-now-offering-degree-in-social-justice/)

Se pare că acest amestec între trăirea creștină și justiția socială promovată de marxismul cultural, este încă unul din multele punți cu lumea și cu satana, pătruns în institutele creștine. Pastori și profesori care cu bună știință trec la un amestec cu lumea, la o lepădare de credință, la crearea unor sisteme așa cum le cunoaștem noi din viața publică, drept ONG-uri, în creștinismul neoprotestant le întâlnim ca para-biserici.
Tot din lumea baptistă un astfel de sistem para-church este 9 Marks, care pe lângă disciplina dictatorială impusă în biserici prin legăminte scrise, este cunoscută prin promovarea mai nou a agendei minorităților sexuale în biserici, iar de data aceasta și cu promovarea marxismului cultural.
Nu ne mirăm când vedem astăzi păstori din bisericile neoprotestante, vorbitori la Cultural Marxism Conference. Ce ar putea ei promova mai departe în biserici? Cu ce scop folosesc para-bisericile dacă nu cu scopul de-a împrăștia ideologia socialist marxistă în cadrul bisericilor neoprotestante sau  cu scopul de-a le distruge bineînțeles?
Amintesc printre vorbitori pe Jonathan Leeman care este editorial director la 9Marks (sau Marx poate, sâc), Isaac Adams este pastor la biserica lui Dever, Capitol Hill Baptist, Brian Davis, care a contribuit la The Social Gospel Coalition and 9Marx, împreună cu liberalul radical, Judy Wu Dominick care a scris în Christianity Today că alegerea lui Donald Trump a făcut-o “stand alone and weep” (să stea singură și să plângă) și mulți alții, inclusiv lideri de stânga ai Partidului Democrat.
Citez mai jos ce promovează acest Eveniment și sursa:
Nu ar trebui să se facă o conversație despre reconciliere fără întreaga familie. Doar Evanghelia este o reuniune de familie – cu un scop! Alăturați-vă fraților și surorilor din diferitele etnii, culturi, clase, sexe și medii politice pentru a impune o unitate mai profundă în Hristos. În prima zi, vom explora reconcilierea în Hristos pe linii etnice. În a doua zi, vom discuta puterea Evangheliei de a reconcilia genurile în Hristos. Ziua a 3-a, vom analiza modul în care Hristos ne strânge împreună între diferitele diferențe politice.”
(https://pulpitandpen.org/2019/03/16/9marks-sbc-leaders-to-speak-at-cultural-marxism-conference/ )

Astfel promovarea în Biserici a politicii socialiste, a marxismului cultural, a fi politic corect, de fapt prezintă bisericilor o altă Evanghelie. Evanghelia aceasta deformată nu face altceva decât să pregătească calea lepădării de credință, a curentului anticrist.
Întrebarea pe care Biblia o spune referitor la vremurile din urmă “Dar cand va veni Fiul omului, va gasi El credinta pe pamant?” (Luca 18:8), începe să devină mai actuală și mai proeminentă parcă ca oricând.
Nu ne-am fi gândit niciodată ca biserici evanghelice să fie compromise prin liderii actuali, care și-au construit sisteme de conducere prin care abuzează, profită și trăiesc într-un sincretism strâns și perfect cu sistemul diabolic care neagă autoritatea lui Dumnezeu, urăște pe Domnul Hristos, respinge Biblia categoric și promovează păcatul la rang de normă socială. Cu siguranță că așa încet, încet, curentele acestea vor pătrunde și în bisericile de limba română și deja probabil că au și pătruns, la început prin invitații ale pastorilor și lucrătorilor la anumite conferințe ale „elitei”, apoi prin punerea în practică a ceea ce au învățat, pe urmă îndoctrinarea de la amvoane și în ultimă instanță anihilarea oricărei opoziții. Vremurile care le trăim ne vorbesc de lepădare de credință, de prigoană și să ne pregătim, să veghem, deoarece venirea Domnului e tot mai aproape.

Simion Ioanăș

Trist și cu lacrimi în ochi! Doamne mângâie Tu sufletul meu.

Trist și cu lacrimi în ochi! Doamne mângâie Tu sufletul meu.

Jared Worby, prietenul meu scump și drag, fratele meu în Hristos, cel care a fost robit de patimi, drogurile l-au adus pe străzi, însă cu zeci de ani în urmă a fost eliberat de Domnul Hristos. El de-o viață circulă în toată lumea să predice pe Hristos, inclusiv în țara mea scumpă și dragă România, acum a trecut la Domnul.
L-am întâlnit cu mulți ani în urmă, făcând o vizită în Șagu, localitatea și casa mea din România, predicând Evanghelia într-un cort, unde m-a invitat să-L mărturisesc pe Hristos consătenilor mei, pe Hristos care m-a scos din beție, curvie, fumat și multe alte patimi care mi-au robit tinerețea și viața.
Americani, mexicani, spanioli, italieni, români, unguri, țigani etc, pentru el toți au fost oameni pentru care a murit Hristos și care au avut nevoie de mântuire, o dragoste care trece orice bariere de limbă, culoarea pielii, cultură sau religie. Într-un cort și c-o Biblie în mâini a răsturnat standardele acestei lumi și a prezentat Adevărul absolut, în fața căruia fiecare din noi vom răspunde într-o zi!
Este omul, prietenul, fratele și omul lui Dumnezeu, pentru care am avut un respect deosebit, care a știut să mă asculte, să mă sfătuiască și să rămână la Scriptură. Deși lovit de frați, deși respins de-un sistem religios fariseic și idiot, de multe ori, a rămas în picioare și-a pășit triumfător în Împărăția Împăratului Împăraților și Domnului Domnilor, Hristos Dumnezeu.
Anul trecut mi-a spus că trece pe la mine prin Portland, pentru ultima dată. Am știut că dacă Jared zice ceva e zis, însă n-am vrut să accept, deoarece era prea aproape de inima și familia mea, însă știam că-i adevărat. Vedeam o bucurie pe fața lui că merge acasă, merge la Domnul căruia a slujit o viață, însă eu nu vroiam să accept, deși asta-i bucuria oricărui creștin adevărat. Chiar dacă n-am reușit să ne-o spunem de multe ori, prietenia noastră a fost una adevărată în Hristos, eu baptist, el penticostal, am avut de vorbit împreună când ne-am întâlnit despre Hristos care ne-a schimbat viețile și ne-a chemat la lucrare. Prin ce-a trecut el, am trecut și eu, lepădare din partea fraților mincinoși și farisei, lupilor în piei de oaie și o lume a întunericului care ne atacă și ne vrea uciși, însă întotdeauna refugiul nostru a fost Hristos Domnul. Știm că în lumea de dincolo, lupii, șacalii, fariseii și târâturile religioase nu vor mai avea trecerea care au avut-o în sistemul religios corupt și infam care-și face de cap pe acest pământ.
Un părinte spiritual pentru fetele mele, un bunic și-un învățător, care le-a încurajat, le-a sfătuit și le-a îndemnat să rămână și să fie pe Calea Domnului pentru totdeauna.
Te voi revedea în veșnicii prietenul și fratele meu scump. Dacă am plâns și plâng pentru vreun om al lui Dumnezeu care l-am cunoscut pe acest pământ este pentru tine.
Dumnezeu să mângâie familia îndoliată și pe toți cei ce te plâng.

Simion Ioanăș

Hristos a Înviat!

Hristos a Înviat!

Hristos a înviat ca noi s-avem Lumină
Să putem vedea cu ochii noștri cei de tină.
Hristos a înviat s-avem în veci Mântuitor
Mielul Junghiat ca noi s-avem un Salvator.

Hristos a înviat s-avem în Cer Mijlocitor
Un Mare Preot care-i pentru noi Apărător.
Hristos a Înviat și-a învins urâta moarte
Ca de pedeapsă noi s-avem azi libertate.

Hristos a înviat și-a învins și pe satana
A învins păcatul ce ne-a încătușat viața,
Ca noi să nu mai fim robii răului proscris
Pe Hristos Rege să-L putem avea în Paradis.

Hristos a înviat și vrea să-ți schimbe viața
El vrea să-ți dea o inimă și-o minte nouă.
Vrea ca să-ți trăiești pe acest pământ credința
Printr-o trăire curată și-o sfântă pocăință.

Hristos a înviat ca tu să lași astăzi păcatul
Să poți trăi pe veci acolo-n Cer cu Domnul.
Hristos a înviat ca noi să putem avea parte
De Dumnezeu pe veci, de-a Mielului Cetate.

Simion Ioanăș

Intrarea lui Hristos în Ierusalim sau sărbătorirea oamenilor cu nume de flori?

Intrarea lui Hristos în Ierusalim sau sărbătorirea oamenilor cu nume de flori?

Este extraordinar cum poate să fie omul sau satana de inventiv, când e vorba de a învăța adevăruri divine dintr-un eveniment Scriptural. Presa din România și majoritatea românilor, vuiește că mâine e mare sărbătoare de „Florii”, anume sărbătorirea celor cu nume de flori.
Vă dați seama ce ar spune Mântuitorul cu privire la sărbătoarea aceasta falsă, dacă ar fi printre noi pe acest pământ? Adică omul a rămas din tot acest eveniment biblic cu nimica, cu o beție și-un chef zdravăn în cinstea unuia care are nume de floare!
Nu este oribil acest lucru, nu este orbire acest lucru, nu este blasfemie la adresa lui Dumnezeu acest lucru?
În Biblie eu am găsit niște adevăruri extraordinare privitoare la evenimentul acesta, anume:
1. Prin Intrarea în Ierusalim, Hristos se descoperă ca și Profetul
Cu ce ne ajută pe noi să știm că Isus este Profetul (Prorocul)? Ne ajută să-I luăm cuvintele în serios, să avem nădejde în promisiunile Lui, deoarece se vor împlini în totalitate. Deasemenea, faptul ca El este Profet necesită ascultare, deoarece cuvintele Lui sunt Cuvântul venit de la Dumnezeu și trebuie ca ceea ce spune El să fie pus în practica vieții.
2. Prin Intrarea în Ierusalim, Isus se descoperă ca și Împăratul promis
Ce implică pentru noi acest adevăr, că Isus este Împăratul? Implică ascultare, respect, închinare, supunere. Domnul Hristos este Împărat; deocamdată pe acest pământ Împărăția Lui este una spirituală. De aceea El vrea să domneasca peste inimile noastre. El a venit sa domnească și trebuie să stăpânească și-n inima ta. Recunoaște-i această domnie, dar nu numai de pe buze ca poporul ce L-a aclamat la intrarea în Ierusalim, ci prin supunerea și predarea ființei tale.
3. Prin Intrarea în Ierusalim, Isus se descoperă ca o Pilda de Caracter (un Model)
Ce înseamnă pentru noi că Isus este Modelul de urmat? Înseamnă să învățam de la El, să luăm ca pildă și să urmărim ca acel caracter al Său să se oglindească în viața noastră de fiecare zi.
4. Prin Intrarea în Ierusalim, Isus se descoperă ca și Mântuitorul (Salvatorul, Mesia)
Ce implică faptul că Isus este Mântuitorul? Faptul că Isus este Unicul care ne poate da mântuirea, implică să venim la El cu îndrăzneală, să ne recunoaștem ca și păcătoși și să-I cerem să ne salveze din starea de păcat, să ne dea o viață nouă, o viață care s-o trăim pentru Împărăția lui Dumnezeu, ascultând de voia lui Dumnezeu.
5. Prin Intrarea lui Isus în Ierusalim, Isus se descoperă ca Fiul lui Dumnezeu (Dumnezeu)
Cu ce ne ajută pe noi să știm că Isus este Dumnezeu? Ne ajută să-I luăm cuvintele în serios, să avem frică de El, deoarece El are toată puterea în Cer și pe pământ, să-I luam Cuvântul în serios, știind că El are putere să ne judece și să ne răsplătească cu dreptate.

Conștientizarea acestor adevăruri de la Intrarea Domnului în Ierusalim, de fapt îi pot salva pe oameni, îi pot conștientiza de starea de păcat și posibilitatea mântuirii prin Hristos Domnul.
Însă ce te faci că satana nu doarme, a înființat la acest eveniment să pună omul în centru, să pună egoismul nostru, pe cei care au nume de flori, ca să bem bine, să chefuim bine, că doar o viață avem.
Trăim vremuri în care venirea Domnului este atât de aproape, toate semnele ne arată acest lucru, de aceea să fim gata să ne întâlnim cu Domnul, care vine să-și ia Mireasa, adică pe cei Mântuiți, pe cei care fac parte din poporul curățit prin Sângele Lui (Mântuitor), pentru cei ce i-au acceptat Cuvântul Său (Profet), pentru cei care i-au dat închinarea (Împărat), pentru cei care se aseamănă cu El în caracter (Model de viață), pentru cei care L-au făcut pe El, Dumnezeul lor personal.

Simion Ioanăș

Ai fost la Golgota sus pe culme?

Ai fost la Golgota sus pe culme?
 
Ai fost la Golgota sus pe culme
Să vezi pe Domnul, Cel țintuit pe-o cruce?
Ai fost să vezi cum cuie nemiloase
I-au străpuns mâinile și-a Lui sfinte picioare?
 
Ai fost să vezi cum preoții acolo îl huleau
Pe Cel venit din Cer, pe Cel ce-I Dumnezeu?
Ai fost atunci când coroana cea de spini
Era înfiptă-n frunte-I de oamenii haini?
 
Ai fost atunci când ei I-au dat să bea oțet,
Fără cea mai mică urmă și umbră de regret?
Ai fost când lancea cea romană
A pătruns adânc pieptu-I, adânc și fără milă?
 
Sigur c-ai fost acolo, acolo-am fost și eu
Prin desaga de păcate, făcut-am chinul greu.
Am fost cu toți acolo, cu rânjetul macabru
Luând cu toții parte la circul cel sinistru.
 
Hristos a triumfat prin greaua-I cruce
A nimicit scursura, grămada de păcate.
A triumfat chiar moartea, prin Învierea Lui
Pe diavolul cel mândru și toată hoarda lui.
 
Și toate pentru tine și chiar pentru noi toți
S-avem cu toții parte, de-a Cerului splendori.
De-aceea vino astăzi la sfântă sărbătoare,
Să primești de la Domnul, pe veci eliberare.
 
Simion Ioanăș