Pastori de biserici, socialism și lepădarea de credință

Pastori de biserici, socialism și lepădarea de credință

Socialismul ca sistem politic enunțat, pare la prima vedere bun omului, însă se exclude din start existența lui Dumnezeu ca și Creator, a oricărei Norme de viață trasate de Creator și interesul societății primează în fața interesului unui individ sau unui grup de indivizi. Când guști din ideologia acestui sistem economic, politic, filozofic sau cum vreți să-l mai numiți, trăind într-o țară unde acest sistem a fost instaurat, ajungi să vezi adevărata față demonică și schimonosită, ajunsă la apogeu prin comunism, socialismul fiind ca o antecameră a comunismului. Noi cei care am trăit într-un sistem ca acesta putem depune mărturie primii, despre cât de inuman și imoral poate să fie un astfel de sistem, care are în vedere înteresul de grup, care distruge libertatea individului și care neagă libertatea creștinului de a avea principiile creștine ca normă de viață și inclusiv enunțarea lor în societate. Imaginați-vă un grup de oameni, fără frică de Dumnezeu, cu o agresivitatea diabolică împotriva lui Dumnezeu și a oricărui concept de Adevăr absolut provenit de la Creator, care pune mâna pe putere, care sunt corupți și care ajung să subjuge societatea pentru interesul de grup al celor din partid.

Socialismul trebuie privit ca o formă de organizare socială, în care interesul societății primează în fața interesului unui individ sau a unui grup restrâns de indivizi și vine în opoziție cu liberalismul, care reprezintă sistemul social în care primează interesul individului, sau al unui grup restrâns de indivizi, în fața interesului societății. Privit din acest punct de vedere, socialismul are ca atribut democrația, definită ca putere a poporului. Economia socialistă pune la bază statul, ca administrator al bunurilor societății, bunuri comune, care să stea la baza dezvoltării întregii societăți, având ca prioritate necesitățile acesteia legate de creșterea continuă a nivelului de trai. Inițiativele particulare sunt stimulate în domeniile deficitare ale cerințelor sociale, dar sunt limitate cele dăunătoare societății, prin pârghiile financiare aflate la dispoziția statului.(https://ro.wikipedia.org/wiki/Socialism)

Indiferent că vorbim de socialismul marxist, anarhist, reformist sau social democratic, la modă în societatea de astăzi, la baza tuturor, ca un numitor comun, chiar dacă nerecunoscut, se află Karl Marx, cel care a lansat socialismul științific considerat superior celui utopic. Așa că pentru a cunoaște rădăcinile acestui curent trebuie să-l cunoaștem pe „tovarășul” Karl Marx.

Cine a fost Marx? La începutul tinereții sale, Karl își făcuse o profesiune de credință din a fi și a trăi ca un creștin. Prima sa lucrare se numește Unirea credinciosului cu Cristos. În această carte citim următoarele cuvinte frumoase:
”Prin dragostea lui Cristos ne întoarcem inimile totodată către frații noștri care sunt legați de noi în chip lăuntric și pentru care El S-a dat pe Sine Însuși ca jertfă “
Așadar, Marx cunoscuse calea care trebuie urmată pentru ca oamenii să poată fraterniza și să se iubească unii pe alții- și anume Creștinismul.”  (Marx și Satan, de Richard Wurmbrand, pg 11)

Deci se pare că Marx provenea dintr-o familie creștină și bogată care în adolescență avea principii sănătoase de viață, biblice, însă care la un anumit moment din tinerețea lui s-a întâmplat ceva și a luat-o pe calea satanismului ocult. Când a terminat liceul în dreptul rubricii cunoștințe despre religie, în certificatul de absolvire era scris:
Cunoștințele sale despre credința și morala creștină sunt destul de clare și bine asimilate. El cunoaște într-o oarecare măsură și istoria bisericii creștine.” (Marx și Satan, de Richard Wumbrand, pg 12)

Se pare că după absolvirea liceului ceva s-a întâmplat în viața lui Karl Marx, devenind antireligios și dușmanul lui Dumnezeu, ba mai mult un slujitor al satanei.
Tânărul Marx scrie în poemul Strigătul lumii deznădăjduit următoarele:
Astfel un Dumnezeu mi-a smuls totul
În blestemul și tortura destinului
Toate lumile Lui s-au dus fără Întoarcere!
Nimic altceva nu mi-a mai rămas decât răzbunarea.
Îmi voi clădi tronul în înaltul cerului
Vârful lui va fi rece și înspăimântător,
Groaza superstițioasă- îi va fi fortăreață.
Agonia cea neagră îi va fi căpătâi.” ( Marx și satan, de Richard Wumbrand, pg 14)

Sigur că înspirația i-a venit lui Marx și din descrierea biblică a satanei de către Isaia, dorind și Marx la fel ca satana, să aibe un tron în înaltul cerului.
Inspirația satanică și posedarea aș putea spune se vede mai mult descrisă de Marx în drama Ulanem scrisă de el în timpul studenției,  Ulanem fiind o  inversare a anagramei numelui dat Domnului Hristos, anume Emanuel, care în ebraică înseamnă Dumnezeu este cu noi. Inversarea aceasta de nume sfinte sunt folosite în practica magiei negre, frecventă în practicile sataniste.
În ceasul morții sale, Ulanem (eroul dramei cu același nume) spune:
Pierdut, pierdut. Timpul meu a trecut ca nimica. Orologiul s-a oprit, casa pigmeului s-a surpat. În curând voi strânge la pieptul meu veșnicia și în curând Voi urla proferând blesteme gigantice la adresa omenirii.” (Marx și satan, Richard Wumbrand, pg 19)

Oare de ce am spus toate acestea? Bineînțeles cu scopul de-a vedea că socialismul, indiferent de ce tip ar putea să fie el, nu este nevinovat, nu este așa cum pretinde, socialismul acesta are rădăcini demonice și este doar o ideologie demonică care dorește să distrugă omul ca individ, libertatea și personalitatea lui, credința, valorile date lui de Creator și să-l facă robul unui grup de indivizi. Indivizi care pe lângă interesele materiale, urmăresc și distrugerea oricăror valori creștine și o uniformizare a societăților, de stil globalist, în care totul și toți să fie supuși acestui clan, o clică de oameni care de fapt  sunt cu siguranță niște premergători a lui antichrist.
Ce este tragic, este că tot mai mult, să fi politic corect, toleranța și dragostea fluturate de socialiști în societate, controlul personal, agendele LGBTQ, libertatea de gen, curentele feministe etc, care sunt uneltele acestui socialism sălbatic globalist, pătrund astăzi în biserici, cu scopul de-a ne distruge și de-a anihila Valorile și Norma biblică, Adevărul absolut, de-a ne apropia tot mai mult de apostazie și lepădarea de credință.

Citez mai jos știrea tragică despre  Southeastern Baptist Theological Seminary, care a devenit o platformă de îndoctrinare de stânga, a învățăturii socialiste și a nonvalorilor acestei filozofii demonice:
Southeastern Baptist Theological Seminary se află în Wake Forest, Carolina de Nord. Ar trebui de acum înainte să fie cunoscută sub numele de Woke Forest. Seminarul a luat o direcție de stânga și a devenit progresist în ultimii ani. Seminarul oferă acum un program de studii în domeniul justiției sociale. Programul de diplomă este acum disponibil ca major, pe care îl puteți vedea în catalogul de cursuri SEBTS aici. Programul de diplomă este denumit oficial „Justiție și etică socială”. Cerințele de curs pot fi văzute aici.
Acest grad universitar este conceput pentru a oferi pregătire de bază a studenților care doresc să slujească în ministere para-bisericești, în slujirea denominațională, în avocatură de politică publică și martor moral general in cultura. Mai mult, în combinație cu alte acreditări, acest major (calificare universitară) poate fi util studenților care doresc să servească în domenii precum legea, politica, jurnalismul și educația publică, printre alte locuri din piața publică de servicii. În plus, calificarea în Justiție și Etica Socială poate da o marcă profetică studenților chemați la slujirea pastorală, evanghelizarea misionară și diferite forme de capelanță.
Rezultatele cursului includ o clasă în Etica Bogăției și Sărăciei, Justiția Socială și Relațiile Rasiale, Etica și Responsabilitatea Mediului.
Descrierea cursului pentru justiția socială și relațiile rasiale spune că este sarcina bisericii de a promova Justiția Socială: Un studiu al eticii justiției sociale și relațiilor rasiale în lumina principiilor biblice, a doctrinelor teologice și a expresiilor istorice, acordând o atenție deosebită sarcinilor bisericii în promovarea justiției sociale și în lupta împotriva discriminării.
Justiția socială este un termen inventat de marxiști și este folosit în mod obișnuit printre activiștii de stânga, clerul și politicienii pentru a promova ingineria socială de stânga și redistribuirea averilor.”
(https://pulpitandpen.org/2019/03/13/woke-sbc-seminary-now-offering-degree-in-social-justice/)

Se pare că acest amestec între trăirea creștină și justiția socială promovată de marxismul cultural, este încă unul din multele punți cu lumea și cu satana, pătruns în institutele creștine. Pastori și profesori care cu bună știință trec la un amestec cu lumea, la o lepădare de credință, la crearea unor sisteme așa cum le cunoaștem noi din viața publică, drept ONG-uri, în creștinismul neoprotestant le întâlnim ca para-biserici.
Tot din lumea baptistă un astfel de sistem para-church este 9 Marks, care pe lângă disciplina dictatorială impusă în biserici prin legăminte scrise, este cunoscută prin promovarea mai nou a agendei minorităților sexuale în biserici, iar de data aceasta și cu promovarea marxismului cultural.
Nu ne mirăm când vedem astăzi păstori din bisericile neoprotestante, vorbitori la Cultural Marxism Conference. Ce ar putea ei promova mai departe în biserici? Cu ce scop folosesc para-bisericile dacă nu cu scopul de-a împrăștia ideologia socialist marxistă în cadrul bisericilor neoprotestante sau  cu scopul de-a le distruge bineînțeles?
Amintesc printre vorbitori pe Jonathan Leeman care este editorial director la 9Marks (sau Marx poate, sâc), Isaac Adams este pastor la biserica lui Dever, Capitol Hill Baptist, Brian Davis, care a contribuit la The Social Gospel Coalition and 9Marx, împreună cu liberalul radical, Judy Wu Dominick care a scris în Christianity Today că alegerea lui Donald Trump a făcut-o “stand alone and weep” (să stea singură și să plângă) și mulți alții, inclusiv lideri de stânga ai Partidului Democrat.
Citez mai jos ce promovează acest Eveniment și sursa:
Nu ar trebui să se facă o conversație despre reconciliere fără întreaga familie. Doar Evanghelia este o reuniune de familie – cu un scop! Alăturați-vă fraților și surorilor din diferitele etnii, culturi, clase, sexe și medii politice pentru a impune o unitate mai profundă în Hristos. În prima zi, vom explora reconcilierea în Hristos pe linii etnice. În a doua zi, vom discuta puterea Evangheliei de a reconcilia genurile în Hristos. Ziua a 3-a, vom analiza modul în care Hristos ne strânge împreună între diferitele diferențe politice.”
(https://pulpitandpen.org/2019/03/16/9marks-sbc-leaders-to-speak-at-cultural-marxism-conference/ )

Astfel promovarea în Biserici a politicii socialiste, a marxismului cultural, a fi politic corect, de fapt prezintă bisericilor o altă Evanghelie. Evanghelia aceasta deformată nu face altceva decât să pregătească calea lepădării de credință, a curentului anticrist.
Întrebarea pe care Biblia o spune referitor la vremurile din urmă “Dar cand va veni Fiul omului, va gasi El credinta pe pamant?” (Luca 18:8), începe să devină mai actuală și mai proeminentă parcă ca oricând.
Nu ne-am fi gândit niciodată ca biserici evanghelice să fie compromise prin liderii actuali, care și-au construit sisteme de conducere prin care abuzează, profită și trăiesc într-un sincretism strâns și perfect cu sistemul diabolic care neagă autoritatea lui Dumnezeu, urăște pe Domnul Hristos, respinge Biblia categoric și promovează păcatul la rang de normă socială. Cu siguranță că așa încet, încet, curentele acestea vor pătrunde și în bisericile de limba română și deja probabil că au și pătruns, la început prin invitații ale pastorilor și lucrătorilor la anumite conferințe ale „elitei”, apoi prin punerea în practică a ceea ce au învățat, pe urmă îndoctrinarea de la amvoane și în ultimă instanță anihilarea oricărei opoziții. Vremurile care le trăim ne vorbesc de lepădare de credință, de prigoană și să ne pregătim, să veghem, deoarece venirea Domnului e tot mai aproape.

Simion Ioanăș

Reclame

Trist și cu lacrimi în ochi! Doamne mângâie Tu sufletul meu.

Trist și cu lacrimi în ochi! Doamne mângâie Tu sufletul meu.

Jared Worby, prietenul meu scump și drag, fratele meu în Hristos, cel care a fost robit de patimi, drogurile l-au adus pe străzi, însă cu zeci de ani în urmă a fost eliberat de Domnul Hristos. El de-o viață circulă în toată lumea să predice pe Hristos, inclusiv în țara mea scumpă și dragă România, acum a trecut la Domnul.
L-am întâlnit cu mulți ani în urmă, făcând o vizită în Șagu, localitatea și casa mea din România, predicând Evanghelia într-un cort, unde m-a invitat să-L mărturisesc pe Hristos consătenilor mei, pe Hristos care m-a scos din beție, curvie, fumat și multe alte patimi care mi-au robit tinerețea și viața.
Americani, mexicani, spanioli, italieni, români, unguri, țigani etc, pentru el toți au fost oameni pentru care a murit Hristos și care au avut nevoie de mântuire, o dragoste care trece orice bariere de limbă, culoarea pielii, cultură sau religie. Într-un cort și c-o Biblie în mâini a răsturnat standardele acestei lumi și a prezentat Adevărul absolut, în fața căruia fiecare din noi vom răspunde într-o zi!
Este omul, prietenul, fratele și omul lui Dumnezeu, pentru care am avut un respect deosebit, care a știut să mă asculte, să mă sfătuiască și să rămână la Scriptură. Deși lovit de frați, deși respins de-un sistem religios fariseic și idiot, de multe ori, a rămas în picioare și-a pășit triumfător în Împărăția Împăratului Împăraților și Domnului Domnilor, Hristos Dumnezeu.
Anul trecut mi-a spus că trece pe la mine prin Portland, pentru ultima dată. Am știut că dacă Jared zice ceva e zis, însă n-am vrut să accept, deoarece era prea aproape de inima și familia mea, însă știam că-i adevărat. Vedeam o bucurie pe fața lui că merge acasă, merge la Domnul căruia a slujit o viață, însă eu nu vroiam să accept, deși asta-i bucuria oricărui creștin adevărat. Chiar dacă n-am reușit să ne-o spunem de multe ori, prietenia noastră a fost una adevărată în Hristos, eu baptist, el penticostal, am avut de vorbit împreună când ne-am întâlnit despre Hristos care ne-a schimbat viețile și ne-a chemat la lucrare. Prin ce-a trecut el, am trecut și eu, lepădare din partea fraților mincinoși și farisei, lupilor în piei de oaie și o lume a întunericului care ne atacă și ne vrea uciși, însă întotdeauna refugiul nostru a fost Hristos Domnul. Știm că în lumea de dincolo, lupii, șacalii, fariseii și târâturile religioase nu vor mai avea trecerea care au avut-o în sistemul religios corupt și infam care-și face de cap pe acest pământ.
Un părinte spiritual pentru fetele mele, un bunic și-un învățător, care le-a încurajat, le-a sfătuit și le-a îndemnat să rămână și să fie pe Calea Domnului pentru totdeauna.
Te voi revedea în veșnicii prietenul și fratele meu scump. Dacă am plâns și plâng pentru vreun om al lui Dumnezeu care l-am cunoscut pe acest pământ este pentru tine.
Dumnezeu să mângâie familia îndoliată și pe toți cei ce te plâng.

Simion Ioanăș

Hristos a Înviat!

Hristos a Înviat!

Hristos a înviat ca noi s-avem Lumină
Să putem vedea cu ochii noștri cei de tină.
Hristos a înviat s-avem în veci Mântuitor
Mielul Junghiat ca noi s-avem un Salvator.

Hristos a înviat s-avem în Cer Mijlocitor
Un Mare Preot care-i pentru noi Apărător.
Hristos a Înviat și-a învins urâta moarte
Ca de pedeapsă noi s-avem azi libertate.

Hristos a înviat și-a învins și pe satana
A învins păcatul ce ne-a încătușat viața,
Ca noi să nu mai fim robii răului proscris
Pe Hristos Rege să-L putem avea în Paradis.

Hristos a înviat și vrea să-ți schimbe viața
El vrea să-ți dea o inimă și-o minte nouă.
Vrea ca să-ți trăiești pe acest pământ credința
Printr-o trăire curată și-o sfântă pocăință.

Hristos a înviat ca tu să lași astăzi păcatul
Să poți trăi pe veci acolo-n Cer cu Domnul.
Hristos a înviat ca noi să putem avea parte
De Dumnezeu pe veci, de-a Mielului Cetate.

Simion Ioanăș

Intrarea lui Hristos în Ierusalim sau sărbătorirea oamenilor cu nume de flori?

Intrarea lui Hristos în Ierusalim sau sărbătorirea oamenilor cu nume de flori?

Este extraordinar cum poate să fie omul sau satana de inventiv, când e vorba de a învăța adevăruri divine dintr-un eveniment Scriptural. Presa din România și majoritatea românilor, vuiește că mâine e mare sărbătoare de „Florii”, anume sărbătorirea celor cu nume de flori.
Vă dați seama ce ar spune Mântuitorul cu privire la sărbătoarea aceasta falsă, dacă ar fi printre noi pe acest pământ? Adică omul a rămas din tot acest eveniment biblic cu nimica, cu o beție și-un chef zdravăn în cinstea unuia care are nume de floare!
Nu este oribil acest lucru, nu este orbire acest lucru, nu este blasfemie la adresa lui Dumnezeu acest lucru?
În Biblie eu am găsit niște adevăruri extraordinare privitoare la evenimentul acesta, anume:
1. Prin Intrarea în Ierusalim, Hristos se descoperă ca și Profetul
Cu ce ne ajută pe noi să știm că Isus este Profetul (Prorocul)? Ne ajută să-I luăm cuvintele în serios, să avem nădejde în promisiunile Lui, deoarece se vor împlini în totalitate. Deasemenea, faptul ca El este Profet necesită ascultare, deoarece cuvintele Lui sunt Cuvântul venit de la Dumnezeu și trebuie ca ceea ce spune El să fie pus în practica vieții.
2. Prin Intrarea în Ierusalim, Isus se descoperă ca și Împăratul promis
Ce implică pentru noi acest adevăr, că Isus este Împăratul? Implică ascultare, respect, închinare, supunere. Domnul Hristos este Împărat; deocamdată pe acest pământ Împărăția Lui este una spirituală. De aceea El vrea să domneasca peste inimile noastre. El a venit sa domnească și trebuie să stăpânească și-n inima ta. Recunoaște-i această domnie, dar nu numai de pe buze ca poporul ce L-a aclamat la intrarea în Ierusalim, ci prin supunerea și predarea ființei tale.
3. Prin Intrarea în Ierusalim, Isus se descoperă ca o Pilda de Caracter (un Model)
Ce înseamnă pentru noi că Isus este Modelul de urmat? Înseamnă să învățam de la El, să luăm ca pildă și să urmărim ca acel caracter al Său să se oglindească în viața noastră de fiecare zi.
4. Prin Intrarea în Ierusalim, Isus se descoperă ca și Mântuitorul (Salvatorul, Mesia)
Ce implică faptul că Isus este Mântuitorul? Faptul că Isus este Unicul care ne poate da mântuirea, implică să venim la El cu îndrăzneală, să ne recunoaștem ca și păcătoși și să-I cerem să ne salveze din starea de păcat, să ne dea o viață nouă, o viață care s-o trăim pentru Împărăția lui Dumnezeu, ascultând de voia lui Dumnezeu.
5. Prin Intrarea lui Isus în Ierusalim, Isus se descoperă ca Fiul lui Dumnezeu (Dumnezeu)
Cu ce ne ajută pe noi să știm că Isus este Dumnezeu? Ne ajută să-I luăm cuvintele în serios, să avem frică de El, deoarece El are toată puterea în Cer și pe pământ, să-I luam Cuvântul în serios, știind că El are putere să ne judece și să ne răsplătească cu dreptate.

Conștientizarea acestor adevăruri de la Intrarea Domnului în Ierusalim, de fapt îi pot salva pe oameni, îi pot conștientiza de starea de păcat și posibilitatea mântuirii prin Hristos Domnul.
Însă ce te faci că satana nu doarme, a înființat la acest eveniment să pună omul în centru, să pună egoismul nostru, pe cei care au nume de flori, ca să bem bine, să chefuim bine, că doar o viață avem.
Trăim vremuri în care venirea Domnului este atât de aproape, toate semnele ne arată acest lucru, de aceea să fim gata să ne întâlnim cu Domnul, care vine să-și ia Mireasa, adică pe cei Mântuiți, pe cei care fac parte din poporul curățit prin Sângele Lui (Mântuitor), pentru cei ce i-au acceptat Cuvântul Său (Profet), pentru cei care i-au dat închinarea (Împărat), pentru cei care se aseamănă cu El în caracter (Model de viață), pentru cei care L-au făcut pe El, Dumnezeul lor personal.

Simion Ioanăș

Ai fost la Golgota sus pe culme?

Ai fost la Golgota sus pe culme?
 
Ai fost la Golgota sus pe culme
Să vezi pe Domnul, Cel țintuit pe-o cruce?
Ai fost să vezi cum cuie nemiloase
I-au străpuns mâinile și-a Lui sfinte picioare?
 
Ai fost să vezi cum preoții acolo îl huleau
Pe Cel venit din Cer, pe Cel ce-I Dumnezeu?
Ai fost atunci când coroana cea de spini
Era înfiptă-n frunte-I de oamenii haini?
 
Ai fost atunci când ei I-au dat să bea oțet,
Fără cea mai mică urmă și umbră de regret?
Ai fost când lancea cea romană
A pătruns adânc pieptu-I, adânc și fără milă?
 
Sigur c-ai fost acolo, acolo-am fost și eu
Prin desaga de păcate, făcut-am chinul greu.
Am fost cu toți acolo, cu rânjetul macabru
Luând cu toții parte la circul cel sinistru.
 
Hristos a triumfat prin greaua-I cruce
A nimicit scursura, grămada de păcate.
A triumfat chiar moartea, prin Învierea Lui
Pe diavolul cel mândru și toată hoarda lui.
 
Și toate pentru tine și chiar pentru noi toți
S-avem cu toții parte, de-a Cerului splendori.
De-aceea vino astăzi la sfântă sărbătoare,
Să primești de la Domnul, pe veci eliberare.
 
Simion Ioanăș

Apostoli cu haine rupte

Apostoli cu haine rupte

Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: „Oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeasi fire cu voi; noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel Viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele.” (Fapte 14:14-15)

Gândurile mele nu se referă la oricine, ci la apostolii Domnului, la cei care au fost în contact direct, martorii lui Hristos. Cred că ei erau cei mai îndreptățiți omenește să „se dea mari”, să accepte închinare de la ceilalți, să accepte bani,  să se considere superiori și să construiască față de ceilalți o poziție ierarhică de diferențiere și de superioritate. Însă se pare că apostolii Domnului, nu semănau deloc cu liderii (nu slujitorii) religioși de astăzi, care pretind că sunt superiori, și-au construit ierarhii, primesc mulți bani și unii acceptă și închinare.
De ce aveau hainele rupte Barnaba și Pavel?
1. Haine rupte ca nimeni să nu dea niciodată slavă lucrătorului, ci lui Dumnezeu
Le aveau rupte ca să arate gravitatea ca oamenii să le aducă lor slavă  pentru slujirea lor, fie chiar o vindecare în care un om bolnav din naștere, care nu putea umbla, a fost vindecat.
Gândiți-vă că acești apostoli aveau daruri primite de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, cu care slujeau și știau bine că ce aveau nu era meritul lor, ci darul nemeritat dat de Duhul Sfânt. De aceea atitudinea lor imediată este, aduceți slavă lui Dumnezeu.
Ce să spunem astăzi despre preoți creștini care după slujbe acceptă chiar închinare, vor să le sărute oamenii mâinile și să le dea locul fruntaș oriunde?
Ce să spunem astăzi despre pastori, predicatori, care au ajuns vedete, care sunt prezentați și adulați mai abitir decât apostolii sau chiar Hristos Domnul, când umbla pe pământ. Lor astăzi trebuie să-ți faci programare să vorbești cu ei și de multe ori cu greu ai acces să stai de vorbă cu ei, fiind urcați pe un piedestal la care nu are acces oricine, o clasă a laicilor niciodată nu ajunge ușor să discute cu ei.
Slujitorii Domnului, apostolii însă erau complet diferiți, simplii, și-au înțeles slujba de slujitori, au înțeles că doar administrează niște daruri pentru o perioadă, au înțeles că așa cum ei au daruri, așa dă Dumnezeu fiecăruia, pentru zidirea Bisericii și nu pentru mândria personală sau beneficii materiale.

2. Haine rupte ca oamenii să știe că și ei sunt oameni de aceeași fire cu ceilalți
Le aveau rupte ca toți să afle că ei sunt oameni ca și ceilalți, cu ispite, slăbiciuni, însă slujitori ai lui Dumnezeu. Adică apostolii n-aveau o părere mai înaltă despre ei, decât se cuvenea. Știau că trăiesc în trup, că au o fire și că biruința și meritul trăirii lor este doar prin Hristos, prin Duhul Sfânt care era în ei, prin credință și pocăință.
Câți astăzi mai au o atitudine la fel? Câți astăzi nu se pretind, ei cei care sfințesc, trăiesc într-un misticism cras, în care ei cred că fac un hocus pocus prin lucrarea lor și cumva Dumnezeu ar fi la dispoziția lor, să-L poată manipula.
Avem de-a face cu preoți azi care se cred mijlocitori între oameni și Dumnezeu, cred că prin ce fac ei, sunt superiori altora și dețin puterea prin care ei au ajuns aici niște mici dumnezei.
Pastori sau predicatori care cred azi că Duhul Sfânt este la dispoziția lor, că ei manipulează și ies puteri din ei, că la cuvântul lor oamenii cumva trebuie să tremure și la cuvântul lor se fac minuni.
Apostolii n-au crezut așa, ei s-au lăsat conduși și călăuziți de Duhul, nicidecum nu au crezut că ar fi cumva Duhul la dispoziția lor și L-ar putea manipula. Ei au văzut că sunt doar oameni și valoarea lor se datorează lui Hristos, lucrarea este doar un rezultat al Duhului Sfânt din ei.

3. Haine rupte ca oamenii să nu le-aducă lor închinare, ci lui Dumnezeu
Le aveau rupte ca oamenii să nu facă idoli din ei, ca oamenii să nu le aducă închinare, ci oamenii să aducă închinare doar lui Dumnezeu.
Gândiți-vă însă, că astăzi oamenii pe unii dintre apostoli, după moartea lor, le aduc închinare. Dacă n-au acceptat atunci închinarea, oamenii au făcut-o după. Asta vrea satana dintotdeauna, ca omul să nu se închine lui Dumnezeu așa cum o cere Dumnezeu, ci omului sau diavolului.
Oare n-avem azi parte de schelete, de tablouri, de persoane, la care oamenii fug și se închină, tocmai ca să-L dezonoreze pe Dumnezeu? Oare n-au loc astăzi pelerinaje la anumite persoane, care când apar toți năvălesc crezând cumva că acele persoane cumva ar putea face ceva pentru lumea de dincolo, să-ți asigure un loc bun acolo, dacă le dai închinarea.
Lideri religioși astăzi, parcă din ce în ce mai mult pretind o diferențiere de toți ceilalți și și-au format imaginea sau alura, că dacă mergi la ei, cumva ei ți-ar asigura ceva pe dincolo.
Apostolii însă au spus clar că toate acestea sunt lucruri deșarte, nu-și au rostul și omul trebuie să se întoarcă de la aceste rătăciri la Dumnezeu, care poate mântui, auzi și răspunde oamenilor. Întotdeauna apostolii au pus reflectorul în orice pe Dumnezeu, prezentându-L ca Cel care poate mântui, vindeca, ajuta pe oameni.

4. Haine rupte ca oamenii să nu le aducă lor jertfe
Le aveau rupte ca să împiedice pe ceilalți să le aducă lor jertfă, recompense. Mai este un caz în Biblie, când unul Simon aduce bani lui Petru ca o mită. Petru este foarte dur cu el și-i răspunde în așa fel încât să vedem gravitatea situației.
Câți slujitori astăzi mai au aceeași atitudine, oare câți n-au în vedere ca preoți sau pastori doar banii? Oare câți nu pretind pe față bani, ca cumva să lase impresia că prin banii respectivi pot să le aranjeze ceva prin Cer sau slujba lor poate să fie cumva îmbunătățită.
Niciodată apostolii n-au acceptat jertfe sau bani, au știut pericolul căderii oamenilor în idolatrie și s-au ferit ca să facă vreo slujbă vreodată având ca scop banii sau ca mobil câștigarea existenței.

Întrebarea care astăzi vreau s-o pun, este când ți-ai „rupt hainele” ultima dată? Ești un slujitor al Bisericii cu „haine rupte” sau ești unul care crezi că trăiești pe-un piedestal, crezi că ești superior altora, crezi că tu-L manipulezi pe Dumnezeu și la comanda ta se produce un hocus-pocus al minunilor, ai făcut din poziția ta în Biserică un mijloc de trai, un mijloc de a câștiga bani, vrei închinare, vrei ca oamenii să te idolatrizeze?
Dacă răspunsul este da la tot ceea ce am întrebat mai sus, ar fi cazul să-ți „rupi hainele”, să vezi că ești doar om și să-i dai slavă doar lui Dumnezeu, să te pocăiești de starea ta și să calci pe urmele lui Hristos.

Simion Ioanăș

Ai fost la Golgota să-L răstignești pe Domnul?

Ai fost la Golgota să-L răstignești pe Domnul?

Poate te simți intrigat de o asemenea întrebare și nu te condamn, într-adevăr este dură și naște ori agresivitate ori pocăință, nu este o cale de mijloc, de indiferență, privitoare la întrebarea aceasta.
O mare parte a populației lumii în momentul de față este antisemită și la fel ca și în decursul veacurilor, pentru răstignirea Domnului îi blamează pe evrei, națiunea Israel. E adevărat că au și ei vina lor, însă tu dragul meu, tu n-ai nici o vină?
Ba ai, reprezentanții Neamurilor erau acolo, biciul roman, ciocanul roman, sulița romană și tu erai acolo, erai acolo cu scuipatul și cu hula ta, cu batjocura ta, strigai și tu acolo împotriva Lui, i-ai îndesat și tu coroana de spini pe frunte, așa ca să știe că-i Împărat, ai lovit cu sete cu lancea, așa ca să-ți arați puterea!
De fapt până nu ajungi la concluzia că l-ai răstignit pe Domnul, până atunci condamnarea este asupra ta, de fapt până atunci scrâșnești din dinți, de fapt până atunci ești mare și tare, ești mândru, până atunci crezi că lumea este la degetul tău mic, până atunci crezi că ești știe tot, până atunci crezi că de la tine pleacă meridianele pe pământ și ești “buricul pământului”.
De fapt până nu ajungi la concluzia că tu L-ai răstignit pe Domnul, caracterul tău rămâne unul egoist, centrat în tine, cu setea de putere, cu setea de bani, cu setea de avere, cu setea de pofte de tot felul, cu setea de a domina, crezi că ții în căușul palmei pământul ăsta!
De aia mă urăști acuma, de aia ai gândurile care le ai față de mine, de aia ești intrigat, de aia zici că am înnebunit, pentru că nu ai cunoscut adevărul acesta personal: “Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți.” (Isaia 53:5)

Când ai realizat că păcatul tău L-a străpuns pe Hristos, când ai realizat că nemernicia și sălbăticia din sufletul tău L-a zdrobit pe Hristos, atunci de-abia începi viață de credință!
O începi căzând la picioarele Lui și spunându-i cine ești, spunându-i păcatul tău, văzând adevărat ca tu L-ai străpuns nu alții, trezindu-te că El e Hristos, nu-i “roata de rezervă”, nu-i sluga ta pe care s-o chemi să-ți servească, atunci vezi că de fapt dragostea Lui pentru tine a fost așa de mare, încât deși te-ai lepădat de El, deși acolo prin Petru erai și tu prezent și spuneai că nu-L cunoști, El a biruit!
În dragostea Lui a lucrat prin răutatea ta, prin păcatul tau, prin răstignirea care i-ai făcut-o, a lucrat la Mântuirea ta! Prin rănile și Sângele Lui este scris iertare și grațiere în dreptul tău! Dar numai atunci când recunoști că tu L-ai răstignit, numai atunci când vii la El și te lepezi de ciocan, te lepezi de bici, te lepezi de batjocură, te lepezi de păcat! NU ESTE ALTA CALE!

Calea este una singura, să vii la El, cu El ai avut de-a face la Golgota și nu-i oricine, ci Dumnezeu. Acolo ți-ai împlântat vorba și spinii în Trupul Său. NU este alta Cale să te împaci cu El!
Te rog dragă suflete la acest Paște, du-te la El. Cu El trebuie să te împaci și ce poate să-ți dea El nimeni nu poate niciodată, niciun slujitor al Bisericii nu poate să-ți dea ce-ți dă Hristos pe care L-ai răstignit. Niciun cult oricum s-ar numi el nu poate să-ți dea ce-ți dă Hristos. Nici chefurile, bețiile, socializarea cu alții, mâncare bună, discoteca sau orice alt divertisment prin care vroiai să fii împlinit nu pot să te împlinească. Știi de ce? Fiindcă prin alea nu vrei decât să-ți acoperi vinovăția răstignirii, prin astea nu vrei decât să strigi după umplerea golului din inimă, vrei să astupi glasul nemuririi din tine, astea sunt doar niște surogate care nu fac nimic decât te amăgesc.
Singurul care poate să-ți umple golul din inimă, să-ți dea fericirea, este Cel pe care L-ai răstignit la Golgota! Du-te la El că a Înviat, du-te la El că a învins moartea, du-te la El că a învins păcatul, du-te la El că El l-a învins pe satana, du-te la El că-ți dă iertare și viață veșnică. Nimeni nu-ți poate da ce El iți poate oferi la acest Paște!
Înțelege că El este Paștele nostru! Nimic altceva!
Vino la El!

Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeala nouă, cum și sunteți, fără aluat; căci Hristos, Pastile nostru, a fost jertfit. (1Cor.5:7)
El S-a dat pe Sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. (Gal.1:4)
El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați. (1Pet.2:24)

Simion Ioanăș