Porunca dată lui Timotei și implicit nouă, de-a lupta, lupta cea bună (1Timotei 1:18-20)

Porunca dată lui Timotei și implicit nouă, de-a lupta, lupta cea bună (1Timotei 1:18-20)
1 Timotei 1:18. Porunca pe care ţi-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca, prin ele, să te lupţi lupta cea bună 19. şi să păstrezi credinţa şi un cuget curat, pe care unii l-au pierdut, şi au căzut din credinţă. 20. Din numărul lor sunt Imeneu şi Alexandru, pe care i-am dat pe mâna Satanei, ca să se înveţe să nu hulească.


Introducere
După ce apostolul Pavel prezintă înaintea lui Timotei harul și chemarea la slujire pe care Domnul i-a făcut-o lui, în lecția de astăzi îi dă poruncă lui Timotei de-a lupta lupta cea bună, păstrând credința și-un cuget curat, în contrast cu Imeneu și Alexandru, care au căzut de la credință și au fost dați pe mâna Satanei.

Prezentarea și interpretarea lecției
1. Porunca de-a lupta lupta cea bună, înseamnă a lupta pentru extinderea Împărăției lui Dumnezeu, cu darul și abilitățile date de Dumnezeu, răbdând prigoana
1 Timotei 1:18. Porunca pe care ţi-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca, prin ele, să te lupţi lupta cea bună
1 Timotei 4:14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor.

Filipeni 1:27. Numai, purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneţi tari în acelaşi duh şi că luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei, 28. fără să vă lăsaţi înspăimântaţi de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare, şi de mântuirea voastră, şi aceasta de la Dumnezeu. 29. Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El 30. şi să şi duceţi, cum şi faceţi, aceeaşi luptă pe care aţi văzut-o la mine şi pe care auziţi că o duc şi acum.

2. Porunca de-a lupta lupta cea bună, înseamnă a lupta pentru bunul mers al Bisericii, ca acolo să fie glorificat Domnul și Adevărul Scripturii
Coloseni 2:1. Vreau, în adevăr, să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup; 2. pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, 3. în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.
Coloseni 4:12. Epafra, care este dintre ai voştri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârşiţi şi deplin încredinţaţi, să stăruiţi în voia lui Dumnezeu.

3. Porunca de-a lupta lupta cea bună, înseamnă a lupta împotriva păcatului, a firii pământești, a puterilor întunericului, păstrând un cuget curat și îmbrăcați cu armătura lui Dumnezeu
2 Timotei 2:4. Niciun ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. 5. Şi cine luptă la jocuri nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli. 6. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele.
Evrei 12:4. Voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului. 5. Şi aţi uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: „Fiule, nu dispreţui pedeapsa Domnului şi nu-ţi pierde inima când eşti mustrat de El. 6. Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte.”
Evrei 6: 11. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.


Aplicația lecției
Dumnezeu prin lecția de astăzi, ne cheamă să fim ostași ai Lui, ducând lupta cea bună, luptând pentru extinderea Împărăției lui Dumnezeu, punând în practica vieții darul și abilitățile date fiecăruia prin Duhul Sfânt, luptând pentru bunul mers al Bisericii și luptând în plan personal împotriva firii pământești, împotriva păcatului, împotriva puterilor întunericului păstrând un cuget curat și îmbrăcați cu armătura lui Dumnezeu.


Întrebări

În ce context îi vorbește Pavel lui Timotei să lupte lupta cea bună?
Ce înseamnă pentru noi privind în lumina Scripturii să luptăm lupta cea bună?
Cum percep eu personal această luptă descrisă de Scriptură, cât și unde sunt implicat?
Cum putem avea biruință în lupta care-o avem de dus ca și creștini?


Publicitate