Biruința în Misiune

Biruința în Misiune

Sigur că fiecare din noi, cei care suntem credincioși lui Dumnezeu, care am fost născuți din Dumnezeu, trebuie să avem dorința de-a cuceri lumea aceasta prin Evanghelie. În același timp vrem ca lucrarea noastră sa fie încununată de biruință și eficiență, vrem cât mai mulți semeni de-ai noștri să creadă Evanghelia, să se pocăiască și să traiască o viață de sfințenie pe acest pământ. În rugăciunea Tatăl nostru (Luca 11), care este un model pentru fiecare credincios, este exprimata dorința ca Împărăția lui Dumnezeu să vină pe acest pământ. Ca această Împărăție să vină, noi trebuie să fim conștienți că fiecare din noi suntem parte din această Împărăție și că lucrarea din dreptul fiecăruia din noi are un rol important în instaurarea acestei Împărații pe acest pământ. În acest sens noi trebuie să ducem aceasta Împărăție la orice făptură, până la marginile pământului, începând din casa noastră, orașul nostru, țara în care locuim și până la marginile pământului (Marcu 16:15, Fapte 1:8).
Fiecare mădular (membru) din Biserică este dator să răspundă la chemarea lui Dumnezeu în sensul acesta și nu doar pastorul bisericii, diaconul sau alți slujitori. Trebuie să fim conștienți că fiecare avem un talant, un dar primit de la Duhul Sfânt și în funcție de cum vom administra acest dar vom fi răspunzători înaintea lui Dumnezeu.(Matei 25:14-30).
Haideți să privim împreuna la câteva principii de biruință, pentru o lucrare de misiune eficientă:

1. Să iei în serios relația cu Domnul (Deuteronom 6:5)
A fi serios în lucrarea cu Dumnezeu înseamnă ați da seama de sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu (Isaia 6:3) și a realiza responsabilitatea ce o avem înaintea Lui. Totodată este important să vedem prețul dat pentru salvarea noastră (Ioan 3:16) și a ne da seama de unde ne-a scos Dumnezeu (Coloseni 2:13). Dacă noi nu suntem conștienți de aceste adevăruri și nu realizăm importanța lor pentru fiecare personal, cu siguranță că vom fi acei creștini comozi, care nu ne pasă de mântuirea altora. Deasemenea a lua în serios relația cu Dumnezeu, necesită ascultarea de Cuvântul Lui și a te lăsa echipat de Dumnezeu pentru lucrarea de misiune.
Dacă astăzi în Bisericile creștine scade numărul de oameni convertiți și Biserica pierde tot mai mult teren, este datorită faptului că relația noastră cu Domnul s-a răcit. Nu mai realizăm măreția lui Dumnezeu și faptul că stăm înaintea unui Dumnezeu Sfânt, Drept și Atotputernic.
Avem nevoie dragii mei, să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu, să privim la El și să realizăm că viața creștină necesită seriozitate, frică și cutremur înaintea unui Dumnezeu Atotputernic (Filipeni 2:12). Astfel cu siguranță că vom fi biruitori în lucrarea de misiune, bazându-ne pe Dumnezeul nostru, luptând după regulile Scripturii și fiind echipați cu echipamentul lui Dumnezeu.

2. Să iubești pe aproapele ca pe tine însuți (Marcu 12:31)
A iubi pe aproapele meu înseamnă să nu fiu egoist, să realizez că Isus a murit și pentru cei din jurul meu (1 Timotei 2:4). A iubi pe aproapele înseamnă să realizez pericolul în care se află el și faptul că Dumnezeu mă cheamă să mă jertfesc pentru ca și cei din jur să fie mântuiți (Ioan 15:13). În sensul acesta putem vedea în viața noastră cât de mult ne jertfim pentru cei din jur, cât de mult urmărim nevoile celor din jur și cât ne străduim să-i aducem la Cristos Domnul.
În fiecare zi este o oportunitate să ne arătam iubirea față de oamenii care-i scoate Dumnezeu înaintea noastră și suntem responsabili pentru mântuirea lor (Ezechiel 3:18). De multe ori ocolim pe cei căzuți în păcat, uitând că Dumnezeu ne-a salvat și pe noi din mocirla păcatului. Am văzut de multe ori creștini care batjocoreau pe anumiți oameni căzuți în păcat și nu am înțeles de ce, acea atitudine. Cu siguranță că iubirea aproapelui necesită să-l iei pe aproapele tău căzut între tălhari, să-i legi rănile, să-l pui pe „măgarul” tău și să-l aduci în starea în care îl vrea Dumnezeu (Luca 10:30-37). Oare pe câți oameni ii scoate Domnul înaintea noastră și noi trecem pe alături?

3. Să asculți șoapta Duhului Sfânt (Ioan 14:16)
A asculta șoapta Duhului Sfânt, înseamnă să realizezi unde te vrea Duhul Sfânt și ce vrea El să faci. Mulți creștini nu mai realizează astăzi importanta legăturii cu Duhul Sfânt, ce vital este să te lași condus de El și autoritatea care ți-o da Duhul în lucrare (Ioan 16:13).
Atunci când ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt vom face o lucrare eficientă și asta datorită faptului că suntem în locul unde ne vrea Dumnezeu. Totodată vom fi gata ca și Pavel să schimbăm „macazul”, atunci când Domnul ne vrea în altă parte (Fapte 16:6).
De multe ori am dori ca noi să facem lucrarea și să ne asumăm și izbânda, uitând că fără Duhul Sfânt suntem ineficienți. De asemenea atunci când nu ne lăsam călăuziți de Duhul, în loc să clădim, dărâmăm. De aceea este foarte important să ascultăm șoapta Duhului Sfânt și astfel cu siguranță că vom avea biruință în lucrarea de misiune.

4. Să fi gata să intri în lupta de salvare de suflete (Efeseni 6:12)
A fi gata să intri în lupta de salvare de suflete, înseamnă să realizezi că astăzi te vrea Domnul în luptă, să nu mai amâni, fiind nepăsător față de atâția oameni care au nevoie de salvare. Trebuie ca în sensul acesta să fim conștienți că pentru salvarea de suflete, nu avem de luptat cu oamenii, ci lupta se duce pe genunchi pentru eliberarea oamenilor de influența duhurilor rele.
Deasemenea trebuie să fim conștienți că în această luptă Dumnezeu ne dă o armătură și să ne îmbrăcam cu ea în fiecare zi, astfel vom avea biruință în lucrarea de câștigare de suflete pentru Împărăția lui Dumnezeu.

5. Să fi gata să fi prigonit (Matei 10:22)
Foarte mulți creștini în zilele noastre renunță la lucrarea de misiune pe motiv că sunt prigoniți. Este greșită această atitudine, pe motiv că Însuși Domnul ne-a avertizat de aceste consecințe și chiar El ne-a dat un exemplu de trăire și biruință prin prigoană. În orice moment când ne deschidem gura să spunem Adevărul, cel rău își va trimite agenții să ni se împotrivească. Dacă nu suntem gata să suportăm consecințele, niciodată nu vom împlini voia lui Dumnezeu și nu vom fi eficienți în lucrarea de misiune.
Astăzi, când mărturisim pe Domnul, Evanghelia, riscăm să ne pierdem locul de muncă, să fim înjurați, bătuți, batjocoriți sau chiar uciși pentru mărturia noastră. Acest lucru nu trebuie să ne inhibe și să ne facă să dăm înapoi, ci dimpotrivă trebuie să ne motiveze și mai mult, la a lucra pentru Domnul, aceasta cu atât mai mult cu cât vedem că venirea Lui este aproape.

6. Să fi gata să fi transformat de Duhul (2 Corinteni 3:18)
Să fi transformat de Duhul este unul dintre cele mai importante principii pentru biruință în misiune. Viata noastră, trăirea noastră, vorbește mai mult decât cuvintele, de multe ori. Dacă adeseori pierdem teren pe tărâmul Evangheliei, este datorită faptului că viața nu este conformă cu ceea ce vorbim din Evanghelie. Trebuie să fim gata în orice circumstanță a vieții noastre, ca Duhul Sfânt să cizeleze în noi Chipul Domnului Isus. Roadele Duhului din viata noastră, vor fi ca niște fructe îmbietoare într-un pom bun, toți vor dori să le guste și să se înfrupte din ele.
De aceea este important ca fiecare din noi să fim epistole citite de toți oamenii (2 Corinteni 3:2).
Sigur că fiecare din noi dorim să lucrăm pentru extinderea Împărăției lui Dumnezeu, dar oare câți suntem gata să plătim prețul și câți spunem: „gata, de astăzi încep”? Sunt câteva lucruri care Duhul Sfânt mi le-a pus pe inimă să vi le împărtășesc și as dori ca aceste principii să fie reale în viața fiecăruia din noi. Poate te întrebi dragul meu, de unde să începi? Iți recomand să începi de la relația personală cu Dumnezeu și cu siguranță că, după întâlnirea cu Dumnezeu, la fel ca și Isaia vei putea să răspunzi „Iată-mă, trimite-mă” (Isaia 6:8). Dumnezeu are nevoie de fiecare din noi ca să-și extindă Împărăția pe acest pământ și fiecare din noi suntem răspunzători în dreptul nostru de aceasta lucrare de misiune. Doresc ca Duhul lui Dumnezeu să ne conștientizeze în aceste vremuri, de scopul fiecăruia din noi pe acest pământ, să ne trezească la o viață de biruință, să fim gata să ne angajăm în lupta de salvare de suflete. Astfel ne vom bucura împreună de biruința Bisericii și vom putea să ne bucurăm împreună cu cerul întreg de întoarcerea a cât mai mulți oameni la Dumnezeu.

Simion Ioanăș