Dumnezeu care poartă de grijă (Ps 93:1-5)

Dumnezeu care poartă de grijă
Psalmii 93:1. Domnul împărăţeşte îmbrăcat cu măreţie; Domnul este îmbrăcat şi încins cu putere: de aceea lumea este tare şi nu se clatină. 2. Scaunul Tău de domnie este aşezat din vremuri străvechi; Tu eşti din veşnicie! 3. Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umflă cu putere. 4. Dar mai puternic decât vuietul apelor mari şi mai puternic decât vuietul valurilor năprasnice ale mării este Domnul în locurile cereşti. 5. Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate; sfinţenia este podoaba Casei Tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ţine vremurile.

Dumnezeu ne prezintă câteva adevăruri cu privire la purtarea de grijă față de cei care se încred în El:

1. În mijlocul problemelor pe pământ să avem pace, deoarece Dumnezeu este Atotputernic
Psalmii 93:1. Domnul împărăţeşte îmbrăcat cu măreţie; Domnul este îmbrăcat şi încins cu putere: de aceea lumea este tare şi nu se clatină.
3. Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umflă cu putere. 4. Dar mai puternic decât vuietul apelor mari şi mai puternic decât vuietul valurilor năprasnice ale mării este Domnul în locurile cereşti.

Atotputernicia lui Dumnezeu ne îndeamnă la pace în mijlocul îngrijorărilor și problemelor vieții:
Matei 28:18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. 19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.

V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan.16:33)
Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! (Rom.15:13)

2. În mijlocul problemelor pe pământ să avem nădejde, deoarece Dumnezeul nostru este veșnic
Ps 93:2. Scaunul Tău de domnie este așezat din vremuri străvechi; Tu ești din veșnicie!

Ioan 14:1. Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. 2. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. 3. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. 4. Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.” 5. „Doamne”, I-a zis Toma, „nu ştim unde Te duci; cum putem să ştim calea într-acolo?” 6. Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
1 Tesaloniceni 4:13. Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde. 14. Căci, dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El. 15. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. 16. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 17. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

3. În mijlocul problemelor pe pământ să trăim în sfințenie, știind că avem un Dumnezeu Sfânt
Ps 93: 5. Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate; sfințenia este podoaba Casei Tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile.

„Vorbește întregii adunări a copiilor lui Israel și spune-le: „Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul Dumnezeul vostru. (Lev.19:2)
Voi să-Mi fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul; Eu v-am pus deoparte dintre popoare ca sa fiți ai Mei. (Lev.20:26)
Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. (1Pet.1:15)
Căci este scris: „Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt”. (1Pet.1:16)

Simion Ioanăș

 

 

Publicitate