Relația credinciosului cu stăpânirea. Romani 13:1-7

Relația credinciosului cu stăpânirea. Romani 13:1-7

Introducere:
Trăim sub autoritatea unei stăpâniri omenești, statul, față de care Dumnezeu ne cere supunere, respectarea legii, plătirea impozitrelor și facerea binelui, știind că această autoritatea statală vine de la El.
Prezentarea lecției:
Apostolul Pavel ne prezintă câteva îndemnuri cu privire la raportarea noastră față de autoritățile care administrează statul în care trăim:

1. Trebuie să fim supuși autorităților statale îngăduite de Dumnezeu peste un popor
Romani 13:1. Oricine să fie supus stăpanirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu.
– Supunerea înseamnă să fim exemple de credință
Tit 3:1. Adu-le aminte să fie supuşi stăpânirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, 2. să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi oamenii. 3. Căci şi noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi şi urându-ne unii pe alţii.
Supunerea nu trebuie niciodată să încalce voia lui Dumnezeu
Fapte 4:19. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: „Judecăți voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultam mai mult de voi decât de Dumnezeu;
– Supunerea nu înseamnă niciodată compromis
Daniel 1: 8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea împăratul şi a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. 9. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoinţă şi trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători.
Luca 12: 11. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor şi înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijoraţi cum veţi răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veţi vorbi; 12. căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.”

2. Trebuie să respectăm legile statului, știind că încălcarea lor înseamnă rău și se pedepsește
Romani 13:2. De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda. 3. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar, să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele, şi vei avea laudă de la ea. 4. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău.
– Respectarea legii trebuie să fie nu de frica stăpânirii, ci din adâncul cugetului
Romani 13: 5. De aceea, trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului.
– Respectarea legii înseamnă apreciere, exemplu și nerespectarea pedeapsă
Matei 5:25. Caută de te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum; ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă.

3. Trebuie să ne plătim taxele față de stat și cheltuielile impuse de lege
Romani 13:6. Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. Căci dregătorii sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. 7. Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.
– Taxele și cheltuielile sunt datorii care trebuie plătite față de statul în care suntem
Matei 22: 19. Arătaţi-Mi banul birului.” Şi ei I-au adus un ban. 20. El i-a întrebat: „Chipul acesta şi slovele scrise pe el ale cui sunt?” 21. „Ale cezarului”, I-au răspuns ei. Atunci El le-a zis: „Daţi, dar, cezarului ce este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!”
– Neplata taxelor sau sustragerea de
la plata lor este furt și aduce pedeapsa
Marcu 7:20. El le-a mai zis: „Ce iese din om aceea spurcă pe om. 21. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, 22. furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. 23. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru şi spurcă pe om.”

Aplicarea lecției
Dumnezeu ne-a făcut parte de o națiune în care să locuim, unde este o autoritate statală față de care noi trebuie să fim supuși, fără să ne compromitem credința, rămânând exemple de credință, trebuie să ne plătim taxele și cheltuielile șI să respectăm legile, știind că nerespectarea adduce pedeapsă.

Întrebări
Cum este trăirea mea și respectul, față de autoritățile statului?
Cum îmi plătesc taxele? Am spus întotdeauna adevărul și am fost correct la taxe?
Cum respect legile statului? Am furat, mințit sau înșelat vreodată statul?
Sunt gata să mă schimb după cerința Scripturii față de autoritățile Statului?

Simion Ioanăș

 

 

Publicitate